Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

Četl jste ten zákon vůbec? Zřejmě ne, jinak vaše tvrzení vůbec nedává smysl.
SAGITARIUS  
Já myslím že už to s tím vzájemným rytím trochu přeháníte. I když mě samotnému se to nelíbí (a věřím že Lhotskému také ne, pokud tedy není zaměstnancem archivu) tak přesně jak píše to opravdu funguje, žádný zákon archivům nenařizuje že musí, ani co mají na webu zveřejňovat, případně si to rozmyslet a už zveřejněné (když budu slušný, tak z důvodu předběžné opatrnosti aby nějaký nejednoznačný zákon neporušili) opět stáhnout. My jsme asi trochu malé páky abychom je argumentačně přesvědčili že to není rozumný nápad.
Příspěvek níže jsem psal bez znalosti Vaší "odpovědi" 15:01.
Zjevně si libujete ve vulgarismech a v generalizování - což vrchnostenské myšlení implikuje.
Já na webu vidím naštěstí dost pracovníků archívu, kteří genealogům vycházejí velmi vstříc.
Konec vysílání - nemá to cenu.
(Bohužel si toto občané platí z daní.)
 
Pak se archivy nemůžou divit, že mají tak příšernou reputaci. Ale takové autentické setkání, i když na diskusním fóru, je cenné.
 
Zjevně Vám uniklo, že jsme ve 21. století, pojmy jako "e-cokoliv" si dostudujte.
Vaše urážky o líných zadcích, či nezkušenostech, jsou zcela na úrovni "soudruhování".

NEMÁTE pravdu, že některé archivy (např. MZA) postupují v rámci zákona.
MZA si NEZÁKONNÝM způsobem prodloužilo lhůty pro zveřejnění na 110-90-75 ... a to i pro prezenční formu - dokažte mi opak, pokud se tedy "vyznáte".
Máte pravdu je to jako u blbejch, diskutovat s někým, kdo má problém porozumět psanému textu - přečtěte si pomalu 18/12 http://actapublica.eu/aktuality/
Zákonodárci rozhodli, že lhůta pro zveřejnění (u *100 let) je postačující, výjimky stoletých jsou nicotné - ředitelé státní instituce (mimochodem placení z našich daní) by měli zákon respektovat - obrana jejich postupu je ubohá - a hlavně neobhajitelná.
"Veřejná správa je službou veřejnosti" neimplikuje, že archivy mají povinnost digitalizovat a digitalizáty nevratně vystavovat. Vážně už se nedivím, že je mezi archiváři takový odpor vůči genealogům. Dlouho jsem to nechápal. Vědí prd, ale mají názor.
 
Typický představitel vrchnostenského myšlení starého režimu. Místo práva je heslo MY MŮŽEM, sem tam se hodí nějaká lež (GDPR).
Správní řád, Hlava II., par. 4, odst. 1:
Veřejná správa je službou veřejnosti.
 
Ano, mohou to udělat. Archiv si může svobodně určit, které přístupné archivalie vystaví na webu a které ne. Nikdo také netvrdí, že jsou archiválie majetkem archivu. Ale archiv s nimi nějak nakládá. Zákon mu přikazuje jejich zpřístupnění ale to neznamená, že má archiv povinnost je digitalizovat a vystavovat. Vy očividně o archivní legislativě a praxi mnoho nevíte. Znovu opakuji - jak u blbejch - že ty archiválie podle litery zákona zůstávají nadále zpřístupněny. Protože to jestli jsou archiválie přístupné k nahlížení nedefinuje jejich existence na webu nýbrž stav fondu vyznačený v kartě NAD a v centrální evidenci. Studovat je samozřejmě fyzicky v archivu můžete. Ovšem již pod dohledem badatelského listu a evidence vaší návštěvy v badatelně. Kdybyste napsali "sere mě, že už to na webu není a musím si pro to osobně do archivu" nedalo by se tomu nic vytknout. Ale tohle obviňování archivů, že dělají něco protiprávně, je ubohé. A pak už jen v zoufalosti padají výroky o soudruzích.
Vaše komentáře (14:11 a 14:17) jsou velice trapné - nařízení GDPR platí, pokud není situace upravena jiným zákonem, což v tomto případě JE.
Problém je právě ve Vaší "podivné" formulaci - že archiv digi-archivy stáhnout může.
V USA a v UK mají hezkou formulaci "National Heritage" - tedy národní dědictví, což jednoznačně archivy jsou - a NEJSOU tedy majetkem archívu, i když si to jejich ředitelé většinově myslí - a jako vlastníci majetkových práv se chovají - dokonce vyhrožují, že stáhnou vše - viz MZA - a podle Vás to mohou udělat.
To byl hodně ubohý komentář
Trapné, soudruhu.
 
Protože je archiv z toho internetu stáhl. Což může. Nikdo mu ani nepřikazuje ty digitalizáty vystavovat ani nezakazuje je z webu odstraňovat.
A v čem je problém? MZA nemůže vědět, zda daná osoba nežije. Tedy předpokládá, že žije. A on jako úřad nemůže vydávat informace i živých lidech někomu jinému než jim nebo osobám k tomu zplnomocněným. Ale nijak vám nebrání do té matriky nahlédnout a udělat si výpisek sám. V tom případě je totiž vaše výpůjčka zaznamenaná v badatelském listu a jste za případné zneužití zodpovědný vy. Tady se furt fňuká, i když vůbec o nic nejde. Akorát o to, že člověk musí zvednout svůj liný zadek a do toho archivu si zajet.
Na internetu byly a nejsou. Dokážete zdůvodnit, proč?
 
eric tady diskutuje Zámrsk a "jeho 105 let". Podívejte se na oznámení Brna z prosince 2018- tam si lhůty prodloužili na 110, 90 u svateb a 75 úmrtí.
Jejich formulaci ... Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 110 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby ... jako by psal Felix Holzmann - scénka na hřbitově o zemřelé Marii Joudové.
Ale ty archivalie nejsou nepřístupné. Jsou přístupné pořád. Fyzicky v badatelně. Právně se nic nemění.
Myslím, že tady se mluví hlavně o znepřístupnění ve vztahu k GDPR, kdy archivy odstraňují zveřejněné archiválie, protože mohou obsahovat údaje žijících osob a to jim prý GDPR zakazuje. A to je právě v rozporu s § 37, který vyjmenovává výjimky, na které se ustanovení ohledně žijících osob nevztahují. A jednou z těch výjimek je "archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich veřejně přístupné, jakož i na archiválie, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie".
Z čeho konkrétně vám vyplývá, že "archiválie již jednou zpřístupněné jsou zpřístupněné"? Nic takového v tom odstavci ani celém paragrafu není. Nic takového není ani v celém zákoně. Zákon říká, že archivy zpřístupňují archiválie (§38). Plus vyjmenovává výjimky, kdy se tak nečiní. Nejčastější výjimkou v praxi je nezpracovanost archivního fondu. A představte si, že už jednou zpřístupněný archivní fond lze znovu označit za nezpracovaný a studium archivalií tak odepřít. Tedy neplatí tvrzení že "archiválie již jednou zpřístupněné jsou zpřístupněné". Navíc v tomto případě sčítací operáty nejsou znepřístupněné ke studiu, pouze nejsou k dispozici jejich digitalizáty. V badatelně si je vypůjčit resp. prohlédnout v souladu s literou zákona můžete. Takže žádné mičurinství se nekoná.
Závěr par. 37 odst. 11, který je v přímém rozporu se zdůvodněním stahování archiválií kvůli GDPR. Nicméně z Vašeho tónu mi není jasné, jestli chcete, aby ty zveřejněné věci byly zveřejněné, nebo naopak.