Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

Ano. Když si přinesete vlastní kopírku, můžete si sám zápis zkopírovat a zaplatíte 20 Kč. To ale tvrdíte něco jiného než spic, který tvrdí, že si může nechat udělat výpis fotokopií za 15 Kč.
Dyť to plyne z logiky věci. I doslovný výpis je výpisem. Fotokopie je doslovný výpis (viz vyjádření ministerstva). A výpis je povoleno dělat dle § 25b. Tedy i doslovný výpis je dovoleno dělat a tedy i fotokopii. Prostá výroková logika plus zákon plus výklad ministerstva.
Nemůžete, resp. nemá to oporu v zákonu. Ale třeba Vám někde vyjdou vstříc.
spic už jen wtf 
Jinak děkuji, toto jsem hledal.
Peters: myslím si také, že podle § 25b si můžu nechat udělat doslovný výpis fotokopií za 15 Kč.
spic už jen wtf 
To na tom nic nemění.

§ 25

(1) Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,

(6) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává

a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a),

a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.

(zkráceno)


zatímco

§ 25b

(1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.


Už se to tady i jinde diskutovalo mnohokrát.
No udělat si doslovný výpis je zřejmá podmnožina z činit výpisy.
Řešilo se to v tomto klubu s odkazem na nějaký rozsudek NSS, že nahlížení a pořizování výpisů zahrnuje i fotografování zkuste se podívat do historie.
Doslovný výpis se netýká §25b.
https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx

"Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu."
Je to oficiální stanovisko ministerstva, tak by to mohlo stačit...
spic už jen wtf 
Ano, zákon 301/2000 Sb. § 25b (2) Díky. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301#f5090848
O fotografiích nic, ani ve vyhlášce 207/2001 Sb.
Jiffy Moravia 
Ten nárok je zmíněn už v zákoně, kde se píše o tom, že badatel smí (ve vyjmenovaných případech) nahlédnout a činit výpisky.
Myslíte to, že nahlédnutí znamená i možnost si to, na co nahlížím, ofotografovat?
spic už jen wtf 
Nedaří se mi dohledat link, kde je výklad zákona o matrikách, tedy toho, zda mají badatelé nárok na foto zápisu; popř. se tam řešilo nahlížení do starých záznamů, které leží ještě na matrikách. Bylo to psáno z pohledu "co matrikářky nevědí a měly by". Pomůže někdo?
 
Vodítkem může být i povolání otce z dánského dokumentu, horník. Prošel jsem všechny hornické kolonie (Moravská Ostrava, Přívoz, Nová Ves, Hrušov, Slezská Ostrava), ale nic odpovídajícího nenašel. Ale pořád bych bral jako žhavého kandidáta onu Marii Sachovou. Dovedu si představit, že dánský kněz zaměnil S + a v kurentu za K a i zbytek si dovedu docela dobře představit. A křestní jméno při troše fantazie si dovedu také představit jako neumělý přepis latinského jména Petrus.
 
bursica.d Brno,Bojkovsko,Doubravník a skláři  rodokmen
A co zkusit sčítání operàty, pobytové přihlášky nebo domovské právo.
Křtící kněz to není, to by bylo moc jednoduché :) Kalsbol je místo v Dánsku, Bopal je dánsky bydliště. Takže to pod matkou znamená: bytem v Kalsbolu
Reakce na | Vlákno  
To jméno pod matkou je její jméno za svobodna, jméno křtícího kněze, nebo se to týká toho dánského zápisu? Pokud by to bylo jméno křtícího kněze, tak by se podle toho dalo dohledat, jestli se narodila v Moravské Ostravě, nebo někde jinde.
MenthaPiperita  
Dokonce Kotola tam je...