Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

bradhal Ať Vám koně jdou... 
Díky moc, teď zrovna jsem dospěla k témuž díky dalšímu nalezenému sňatku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zletilost

Od roku 1753 do roku 1919 byla stanovena zletilost na 24 let.
bradhal Ať Vám koně jdou... 
Od kolika let byla plnoletost, když na svatbě v roce 1896 stvrzuje otec za neplnoletou nevěstu, že se sňatkem souhlasí a jí bylo přitom 23?
 
bradhal Ať Vám koně jdou... 
Sněť slezinná, už jsem to našla.
bradhal Ať Vám koně jdou... 
Nevíte, jaká choroba byl nežit ohnivý?
 
To bude mnohem těžší. Soupisy učitelů jsem viděl jen pro vyšší typy škol (reálky), novější a jednou za x let. Snad existovaly nějaké věstníky na regionální úrovni nebo památníky učitelstva apod.
Nějakého učitele jsem taky hledal. Základním zdrojem jsou školní kroniky a potom osobní spisy učitelů v archivech, zde v Okresním školním výboru (pokud se dochovaly).
Potomci by se daly nalézt v některém ze sčítání lidu, pokud je však zachováno.
Seznamy učitelů
Neexistuje nějaký soupis učitelů kolem roku 1880? Jeden mi cestoval z místa na místo (vím o okolí Jaroměře a pak okolí nedaleko Skutče), rodily se mu děti, ale nedaří se mi je dohledat v matrikách N.
 
Děkuji. Tip s polatinštěním je správný, ale nakonec šlo o IR 29 - Alt-Wolfenbüttel.
Mohl by to být tento:

https://cs.wikipedia.org/wiki/10._p%C4%9B%C5%A1%C3%AD_pluk

Wolfenbüttel = Guelpherbytan (polatinštěno)
Netuší někdo, o jaký regiment by se mohlo jednat?
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cdc&scan=29#scan29
4. zápis vpravo: Mathia Holtzinger Milite gregario a Regimine Vetero-Guelpherbytano

To stejné pak tady, druhý zápis odspodu vpravo:
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7cdc&scan=193#scan193
 
Na druhou stranu si myslím, že kdyby mě ten rod zajímal, asi bych tam tu zesnulou osobu normálně dohledal ve starších matrikách.
OK OK, ono tam byla spíš nějaká jiná příbuznost, možná teta, jen si to nepamatuju a nezapsal jsem si to, protože nešlo o rod, který mě zajímal. Každopádně uznávám, že ten váš důvod může platit i tehdy.
Přesně tak, jednak zabezpečení, druhak výpomoc v domácnosti faráře. Často také k synovi faráři přišel jeden z rodičů po ovdovění.
"matka místního faráře" je v matrikách Z poměrně často. Vůbec to však nesvědčí o tom, že farář je místní rodák (i když i to může být), ale jde o to, že si syn vzal matku k sobě na faru, kde u něj měla na stáří zabezpečení.
Díky za informace. Taky už jsem si toho všiml a věřil jsem, že je to poměrně časté. Jediný přímý důkaz, který jsem měl, bylo, když jsem zrovna teď nedávno narazil v matrice úmrtí na něco ve smyslu: Zemřela Anna Nováková, matka místního faráře.
 
Díky za tipy. Zajímá mě Hradecký kraj, kde jsem našel roky 1873-1900 dokonce digitalizované: http://kramerius.svkhk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:e7b6259c-3283-4c2d-a910-9a47f6dbabe7. Mladší ročníky mají pak offline v knihovně, tak se tam pak někdy vydám. Btw, různě na netu se dají najít digitalizované i jiné kraje.
Reakce na | Vlákno  
v literatuře jsem se s tím setkal mnohokrát, a nepředpokládám, že si to realisté cucali z prstu. Ale je dost dobře možné, že se nejednalo o faráře, nýbrž právě o administrátory a podobné nedefinitivní posty. Zároveň - když se chce, všechno jde, a pokud se panáček znelíbil...
Získal-li už duchovní faru (stal se farářem), byl z hlediska práva církevního prakticky nepřeložitelný. To už by byla na místě exkomunikace. Měnili-li faráři místa, bylo to vždy na jejich žádost o uprázdněné beneficium. To byl také jeden z důvodů, proč po roce 1939 (prakticky do dnešní doby) biskupové přestávají jmenovat faráře a instalují toliko administrátory, které již lze snadno přesouvat tam, kde je třeba.
Reakce na | Vlákno  
nejen to - přeložení málo poslušného faráře na nějakou odlehlou obtížnou faru v bohem zapomenutých koutech Vysočiny nebo příhraničních hor byl typický nástroj utužování církevní hierarchie... A nebo v tom často - naopak - byla i dobrovolnost skoro misionářská.
Jiffy Moravia  web
Jistě, ne vždy byl dostatek rodáků do krajů, kde zrovna faráře potřebovali. Myslel jsem to tak, že když člověk objeví u faráře povědomé příjmení, tak je větší šance, že je původem odtamtud.
Reakce na | Vlákno