Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

Barclay,
Mori

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen hlavně pro pranýřování konkrétních překladatelů a nakladatelství za jejich neprofesionální práci. Proto prosím uvádějte u příkladů chybných vydavatelských a nakladatelských počinů název knihy, překladatele, nakladatelství popř. vydání knihy, aby byli čtenáři včas varováni a knihu nemuseli kupovat, protože jde o nejlepší obranu :-)

Pro diskuzi o českých/nečeských obratech a větách je pak ideální klub Čeština

Překládání, jeho dějinám, kritice, teorii i praxi se věnuje měsíčník Plav

"Bílé zuby" od Zadie Smithové, BB Art, překlad Yvette Nováková.
'Pass. Me. The. Fuck. Ing. Buck. Et,' said Crispin, as if the very words were vomit.
"Podej. Mně. Ten. Blábol. Ing. Kozel. A kol.," odsekával Crispin, jako by ta slova byla zvratky.

Není divu, že lidi té moderní literatuře ňák nerozuměj.
(Wittgenstein ... 13.srpen 2007 16:50:33, Nyx)


JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Takže čistě pro záznam a v bodech, Tevisův Muž, který spadl na Zemi od téhož již dobře známého týmu.

Fobie ze spojek:

On the street corner nearby was a green wooden bench, and he went to it and seated himself, his body aching from the labor of the long walk.
Nedaleko na rohu stála zelená dřevěná lavička, posadil se na ni. Námahou dlouhého pochodu ho bolelo celé tělo.

Neschopnost napsat jednoduchou větu, zejména pak česky (se širším kontextem, protože taky ukazuje, jak předchozí souvětí, jakkoli atmosféricky rozvolněné, je gramaticky korektní a souvislé, zatímco překlad vyhodiv obojí "and" z něj dělá run-on trainwreck):

Suddenly there was a fluttering in the air, an uprush of black wings, then hoarse, mournful calling, and a dozen crows flew overhead and away across the field. The Anthean watched them until they were out of sight
Najednou to ve vzduchu zatřepotalo, vystřelila černá křídla, chraplavé žalostné volání, nad polem přeletělo dvanáct vran. Anthean je provázel pohledem, dokud mu z něj neodletěly

No a celkový přístup k textu:

Then she (maid bohatého právníka, která mu večer uvádí návštěvu do domácí pracovny, přinese nápoje atd. a samozřejmě se chová s profesionální distancovanou subordinací; překlad tomu říká "posluhovačka") raised one eyebrow slightly.
Významně mrkla.

Mimochodem jsem si náhodou všiml, že první část Icarus Descending se česky jmenuje "Ikaros padá". Protože, proč by ne? Bába nebo sníh, obojí se válí na zemi…

(Nějaký close-reading akademik by si taky mohl myslet, že když hned v první kapitole je scéna all of it suddenly came over him in one crushing shock — the strangeness of it, the danger, the pain and worry in his body — and he fell to the ground and lay there, his body and his mind crying out against the violence that was being done to them by this most foreign, most strange and alien of all places, má ta formulace souvislost s titulním obrazem a bylo by dobré to jednoduché sloveso zachovat. Naštěstí jsme, nebo aspoň text je, v rukou svrchovaných praktiků: "na něj najednou všechno spadlo v jediném drtivém úderu, ta cizota, nebezpečí, bolest a tíže těla. Sesul se na zem, ležel, tělo i duše se vzpouzely násilí, které na nich páchal ten nejcizejší, nejvzdálenější a nejdivnější ze všech světů.")

((A takové věci jako že na dvou sousedních stránkách čteme napřed "měl peníze. Za část si koupil půl libry slaniny, (…) dohromady deset liber jídla" a vzápětí konvertované "Měřil dva metry (six and a half feet tall, ale dejme tomu, že to je zaokrouhlení …) Při nádechu se mu obvod hrudníku zvětšil asi o třináct centimetrů. Vážil maličko, čtyřicet kilo"; anebo převrácení smyslu “I don’t understand them all,” he said. “Only a few. A few. I don’t understand optics — or photographic films. (…) But I know electronics. And I know dyes.” jako „Nerozumím ničemu. Pár jich trochu chápu. (…)", to už bychom tu fakt byli do pozítří.))
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Teprv teď jsem si všiml, že si myslí (a redakce Arga ho v tom nechávají), že George R. R. Martin má "svou Danaerys". That figures.
(Facebook neotevřu, ale ten článek ciwe jako, jeho sebevědomí bych chtěla mít, ono to bylo snadné, to přeložit. Btw přesně u těch mellicosi pollysylables, které z okolního textu dost vyčuhují svou libozvučnou mnohoslabičností, jsem si říkala, že tohle bych fakt překládat nechtěla/neuměla (mám to shodou okolností právě rozečteno).)
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
A povedztě, pán "na redakci u neméně zkušeného", čo si predstavujetě pod takým slovom? Napadá mě leda, že elfové projevují vznešenost tím, že jim stačí konverzovat "mmmm" a "éééééé". I když, E už je slabika; tak "ššššš".
kultakutri koniklece jsou koťátka mezi kytkami  
Kurnik, to bych přeložila líp i já.
Poloslabikách!
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Mamma mia, here we go / Oops, he did it again.

S novým pojednáním, jak to dělal, že byl tak skvělý tentokrát (na Facebooku drobet zapadl komentář Roberta Waschky, že není nejostřejší v penále chlubit se tím, jak pro zavedený termín https://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1ij oklikou přes bezproblémovou anglickou transkripci vymyslel novotvar "lešnik") bych asi mohl souhlasit, že Swanwickova Iron Dragon's Daughter je epochální, přelomové, omračující dílo, dokonale promyšlené kompozičně i stylistickz. Rozhodně se však neshodneme na překládání in a high-elven cloud palace (…) the ladies (…) spoke in mellifluous polysyllables jako "v oblačném zámku vznešených elfů … dámy … hovořily v libozvučných poloslabikách" (str. 19–20).

Et cetera ad nauseam, ale tentokrát už pokračovat nebudu; jen by se mi z toho chtělo blít, a to mi nedělá dobře.
Wittgenstein  
Já bych řekl, že Robert naopak překládá _v souladu_ s nastíněnou metodou, jak ji formuloval například v citové stati: "...Znakem vyššího, ba šroubovaného slohu je v angličtině vršení synonym a rozvíjených přívlastků. Tyto skupiny jsou většinou trojčlenné, ale jakmile je členů třeba sedm, čeština už v synonymech ztrácí dech, překladatel ovšem může kompenzovat. K vyjádření smyslu totiž ze sedmi synonym tři bohatě stačí, o větu dál se mu zase naskytne možnost prozodické ozdůbky, pro niž nemá oporu v originálu."
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Inu, metoda žavesu je rozšířená masově a prověřená věky, ale málokdy se vyskytne v kombinaci s podobnou hypertrofií přesvědčení o vlastní skvělosti a vtipu (úplně ho vidím, an s potutelným pochechtáváním pohašťuje You may not know who I am, but you'll learn. "Možná mě neznáš, ale ty mě poznáš!" – str. 22). Aspoň takto artikulovanou; víno násilí (na orignále) pije kdekdo, ale jen vzácný případ k tomu i káže vodu, schizofrenně vychválí svou údajnou metodu, když skutečná praxe je jejím pravým opakem.

Netvrdím, že výchozí teze má zcela pochybené; v lepších rukou by jejich aplikace mohla být užitečná a koneckonců i on občas zrno najde, třeba převod epiteta světaznalého cestovatele Vellix the Venturer koaliterativním Všudybud (29 a n.) je možná odvážný, ale funkční. – Vzápětí však vyvážený tím, že ač Ilthmar je v povídce samé, o lexikonech leiberovské lore nemluvě, jmenován jako jeden z městských států, označení tamní rodačky, s níž hrdina není obeznámen, a / the Ilthmarix (ne)překládá, členům navzdor, jako by se prostě jmenovala "Ilthmatrix" (T sic!!! první výskyt na 39).

A samozřejmě ten přístup k mikrotextu a detailům, jejž nelze nazvat jinak než volné digestování; z nespočtu už jen pár výmluvných příkladů:

Vlana swiftly stepped in backward over the slack lashings, held the door closed with one hand while she gave the lashings a tightening pull with the other, and glanced over her shoulder.
zacouvala do stanu, zavázala za sebou chlopeň a otočila se. (51; "pečlivě zavázala všechny šňůrky a udělala zevnitř velký uzel" následuje až půl odstavce nato, fskutčnosťy carefully drew the lacings tight, and spent some time tying a knot on the inside)

he raced toward the oak and making a vertical leap more like a leopard's than a man's, he caught hold of the lowest branch with his free hand and whipped himself up onto it before his upward impetus was altogether spent. ¶ Standing lightly on the dead branch with a finger touching the trunk, he (…)
pospíšil k dubu a skokem spíš levhartím než lidským se vyhoupl na nejnižší větev. Setrvačnost švihu ho vynesla nahoru. ¶ Když se na větev postavil, (… 60)

He brought her slowly down toward him, as a man might put a wineskin to his mouth, tantalizing himself. Their skins met. Their lips poised.
Přiložil si ji k ústům jako vinný měch před prvním douškem. Dotkli se a spojili polibkem. (75; zájemcům doporučuji i popisy vzájemných poloh milenců, jež rytmizují dialog v celé několikastránkové scéně)

she was (…) talking earnestly to him, to judge by her expression and the movements of her lips
očividně na něj naléhala (94)

picked up one of the three rockets he'd stolen, and drew its fuse from its end, pulling just hard enough to break the cementing tar without breaking the fuse. ¶ Holding the slender, finger-long, tarry cylinder delicately between his teeth
zvedl jednu ze tří ukradených raket a ze zádě jí vytáhl zápalnici. ¶ Vložil si ji opatrně mezi zuby (98)

A konečně, takovéto překládání z vlastní prekoncepce zcela ignorující autorův záměr, uhánějíc k honoráři bez zdržování pozorností k tomu, co chtěl říci a jak to zrovna dělá, nevyhnutelně po vynechávkách obsahu přes nemístné posuny (Yet you will return. If you wish it to be (…) not stretched lifeless on a litter of spears – "Vrátíš se. A jestli se chceš vrátit (…) ne napíchnutý na kopí", 94; the scattered corpses – "souměrně rozmístěných mrtvolách", 108) vede ke zcela nesmyslným obrácením smyslu patrným při každém pozornějším čtení ("Redakce Tereza Majerová", whoever she was), viz

My father (…) rode with the Mingols. I wish now I had stuck to the Steppes myself, cruel as they are, nor harkened to the corrupting call of Lankhmar
Můj otec (…) táhl s Mingoly. Teď je mi líto, že jsem sám neodešel do Stepi, ať je sebekrutější, a místo toho jsem podlehl svodům Lankhmaru (85)

Je tak zcela případné, že na samém závěru, po opakované tematizaci faktu, že se odehrál na konci noci a hrdinové odjíždějí za novými dobrodružstvími do nového dne, místo the brightening horizon je "temnící obzor" (112)!

Ale dosti již o tom: je to patnáct let, promlčeno de iure i via factis, zapomenuto, jako by se nestalo nic, než že jedna fantasy série z mnoha (byť v každém ohledu stojící mezi prvními) je v českém prostoru takto zmasakrována (tedy, projekt dokonce zkrachoval už v polovině, nejspíš po zásluze, přístup nakladatelství nebyl lepší než překladatelův) jednou provždy na věky věků, nebo aspoň dokud nepřijde šílený milionář či spíše Singularita. I dotyčný výtečník povýšil ke zcela novým úkolům. Onward!
Reakce na | Vlákno  
jahol Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost 
No, já si spíše všímám (a žasnu), jaké překladatelské perly se objeví na filmových kanálech HBO GO a NETFLIX (přičemž si myslím, že, poněkud překvapivě, je na tom NETFLIX s titulky mnohem lépe). Pokud ale u dobrého filmu nebo seriálu překladatel občas ujede, spíše to pobaví a divák odpustí (obvyklou výmluvu na maximální počet písmenek, který se vejde do jednoho titulku). U knížky je to větší problém, protože se s autorem překladu čtenář vede bez oddechu ruku v ruce po celou dobu "kulturního zážitku". Styl, jakým píše a překládá tento pán (ve zde uvedené citaci), je ale natolik vyčerpávající, že by se měly při křtu jím přeložených knih pořádat soutěže ve čtení, kde by byl vítězem ten, kdo dočte nejdále bez zhroucení z vyčerpanosti (a ještě předtím se nepozvrací z kombinace velikášství, sebevědomí a neumětelství autora přeloženého textu - mně se to s trochou nadsázky málem stalo - jisté svírání v krajině žaludeční jsem opravdu pocítíl). Jde opravdu o unikát.
(myslím, že jsem tajemství jeho překladatelské metody odhalil: moc si nad tím nelámat hlavu a hlavně se s tím nesrat)
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
Přejít z útoku hladce do poklony je součástí nejtajnějšího čínského bojového umění nejtajnější sekty nejtajnějších mnichů, proti nimž je Šaolin úplné nic. Účelem této figury je znehybnit soupeře v důsledku jeho totálního zmatení. Jinou podobnou figurou je přejít z kopu na střed těla do tančení kozáčka (mistři si při každém prvočíselném nadskoku navíc hlasitě uprdnou). Protivník pak naprosto netuší, která bije, a zbije ho pak už i babička.
Ajta, ztratila jsem ho u toho, jak angličtina, když chce působit na úrovni, vrší ta synonyma, která čeština nemá, protože anglickou gramatiku narozdíl od české zvládne pětileté dítě. Jako školy na to nemám, ale JAKOŽE COŽE?!
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Ale prapůvodně jsem si sem šel odložit tohle – býval bych přísahal, že už jsem to udělal, ale v historii to nenacházím (leda by to bylo ještě v dobách, kdy Okoun dovoloval [mně, v tomto klubu] anonymní příspěvky, jen aby po pár letech zmizely).
Fritz Leiber: Swords and Deviltry
(první plnotučná povídka The Snow Women)
Meče a čertoviny, Triton 2006
Behind him came a skinny, one-armed Mingol (…) who with a sardonic grin used his one hand and elbow to unlace and draw aside the entry-flap. Za ním vylezl vychrtlý jednooký Mingol (…); ten s úsměškem jednou rukou rozvázal chlopeň. (str. 22–3)
The two blanketed girls giggled, then clapped hands to mouths, darting amused gazes at Essedinex and the rest. Hubená děvčata zabalená v dece se zahihňala a hned se chytila za pusu, což Essedinexovu družinu pobavilo. (24)
Hringorl, breathing heavily, glared after him for a couple of heartbeats, then plunged into the hemicylindrical tent. Hringorl ho chvíli s funěním sledoval, než se vsoukal do půlkulového stanu. (28)
Lines of jealous anger engraved his face and his hand went to the dagger at his belt.
(…) Vellix changed his hand's movement into part of a low bow, sweeping his other arm out wide.
Zamračil se a vzteklý žárlivostí sáhl po dýce.
(…) Vellix z útoku hladce přešel do poklony. (78)
He wrenched his body around then, as far as he could when his feet were still lashed to the skis, just in time to see Hringorl rushing down on him, out of the snow thrown up by the skis, and aiming his axe in a great blow at Fafhrd's neck.
Fafhrd parried the blow with his sword. Held at right angle to the sweep of the axe, the blade would have been shattered, but Fafhrd held his sword at just the proper angle for the axe to be deflected with a screech of steel and go whistling over his head.
Hringorl louted past him, unable to stop his rush.
(…)
another axe-swipe. This time the only way Fafhrd could dodge it was by falling flat on the ground.
He glimpsed two streakings of moonlit steel. Then he used his sword to thrust himself to his feet, ready for another blow at Hringorl, or another dodge, if there was time.
(…) Hringorl dropped his hands as his body pitched over backward. (…) Fafhrd wrenched out his sword. Hringorl hit with a great soft thud and an out-blow of snow around him, writhed violently twice, and was still.
Otočil se, seč s nohama uvázanýma v lyžích mohl, a uviděl, jak se po jeho stopě řítí Hringorl a sekerou míří velkým rozmachem na jeho krk.
Fafhrd ji odrazil mečem. Kdyby čepel postavil kolmo na sekeru, přišel by o ni, ale nastavil ji správně a sekera vylétla nahoru.
Hringorl se zapotácel, stržen setrvačností těžké zbraně.
(…)
dalšímu dlouhému švihu. Fafhrd mu nemohl uhnout jinak než pádem do sněhu.
Zahlédl dva záblesky oceli. Pak se s pomocí meče postavil na nohy, hned připravený k dalšímu výpadu nebo pádu.
(…) Hringorl svěsil ruce a prohnul se. (…) Fafhrd vytáhl meč. Hringorl žuchl na zem, kolem něj prudce zavířil sníh. (106–7)
Etc. etc. ad whatever. (Překladatelovo pojednání, jak to dělá, že je tak skvělý a výsledek tak kongeniální, je dostupné zde.)
zwiad Listening to radio  to feel sane
Do elektrického generátoru se nic neleje. Můžeš metonymicky agregátu říkat generátor, ale naopak to nefunguje
hkmaly - Slava pomlcky -  .
Pokud ti vadi elektrický generátor kvuli TOMUHLE, co rikas na detsky olej, skautske susenky (jsou vyrobeny z pravych skautu?) a vubec, why do we drive on parkway and park on driveway? And if train station is where the train stops, what is a workstation?
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
No tak jo, sorry; znáš to, když příliš dlouho hledíš do propasti a tvůj jediný nástroj je kladivo, začne ti všechno připadat jako kalk. (Např. úvodní dotaz vojenského řidiče ve vypjaté situaci "Are we allowed to run over people?" jako „Můžeme přejíždět lidi?“ – i první vydání mělo dokonavější, ač ne zcela dokonalé „Máme dovoleno někoho přejet?“)

Ovšem i potom, co jsem si ho vygooglil na Wikipedii (a spoustě dalších míst, z nichž teda ovšem nemalá část 1. SERP působí dojmem strojového překladu) mi "elektrický generátor" čímsi vadí, nejspíš jak se sémantika toho spojení liší od např. od elektrického sporáku (tj. elektrický sporák je sporák na elektřinu, zatímco elektrický generátor je generátor na, ehm; ostatně, mohl by být na co jiného, teda krom generátorového plynu?). A ceterum autem censeo, že pokud se dá jedné a téže věci (do níž se, dle kontextu, na jednom konci lijí nespecifikované ropné destiláty – fuel, v obou překladech "palivo" – a ona pohání elektrické (sic!) spotřebiče) česky říci stejně dobře elektrický generátor jako dieselagregát (pomineme-li, že zběžná rešerše mi to nachází až od 50. let, ale jistá míra anachronismu je zde přijatelná tvůrčí licence, ano přímo Stephensonova tvůrčí metoda), tak v zájmu reliéfnosti, bohatosti a přirozenosti textu je lepší zvolit to druhé řešení, které není/nevypadá tak doslovné (viz Levý, První část, kapitola II.B.3, pasáž o jazykových prostředcích kategorie C). Samozřejmě by se musela poupravit i ta narážka na haiku, ale vzhledem k tomu, že to překlad stejně už udělat musel, a ne moc úspěšně (Is "tires" one syllable or two? – "„Dvou“ má dvě samohlásky, nejsou to dvě slabiky?" I první vydání, aspoň to opravené, má méně absurdní "Jak to vlastně vychází na počet slabik, je lepší „dvé kol“ nebo „dvě kola“?"), taky v tom nevidím problém.
Micana Tady bude do prdele hygge.  .
stýskalo
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Tak samozřejmě by se mohlo dotyčný kus textu vygooglit, nebo doklikat z mých odkazů, ale že to se je ty – ano, tak tam přistupují k reliéfu věty a odstavce; von autor byl vůl a překladatel není, rozumíte, proto to tak je. (Varhan je sousta na předchozí stránce; o čtyři věty dřív se pak vyskytuje "varhanní stroj", v orig. pouze členem a kontextem specifikovaný the machine, následovaný v další obecné poučce "stroj prosté konstrukce", a machine, simple in its design. And don't get me started on zneužívání "když už"…)

Na druhou stranu je to kompenzováno tím, že kde stojí pipe organ, tam pietně vrazí "píšťalové varhany", aby v těch třicátých ledech nehrozila záměna s hammondkami, o harmoniu ani nemluvě.
Micana Tady bude do prdele hygge.  .
To ale u varhan není nic neobvyklýho, "stroje" jsou části varhan, a i pro celý nástroj by se to jako synonymum sneslo - to by chtělo vidět větší kus textu, třeba tam ty "varhany" má předtím pětkrát. (lze tu i zašermovat Wikipedií)
Snoopy Brahous brahouna, houna saki 
Mě hlavně zaráží, že z "varhan" je "stroj"
Reakce na | Vlákno  
Stýskalo
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
(Nešermuju Wikipedií, link na WP je často jen nejjednodušší způsob, jak sdělit nějaký fakt. Prostě jsem se jen podivil, že rodilý Američan a strůjce prvního digitálního počítače je "nějaký bulharský profesor".)
Reakce na | Vlákno  
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
To je prostě Neal Stephenson a jeho nevtíravý intelektuální humor (jak to rozkošně formulují v Argu, "Autorova nesmírná erudice a stejně mohutná imaginace daly vzniknout jednomu ze zásadních literárních děl moderního věku."); fakt velmi doporučeníhodné každému ajťákovi (tohle vydání se se skřípěním zubů dá i číst). Kolega ocs kdyžtak dovysvětlí, ale tady jde (mimo mnoho jiné) o jakousi hidden history počátku počítačů, zanedlouho se na Princetonu objeví i výměnný student Alan z Anglie (a jeho some kind of an outlandish proposal to Lawrence involving penises).

Ostatně, když už jsme v tom šermování Wikipedií, zase se mi připomněl (spolu)autorův předchozí a předloňský titul z téhož podniku a dokonce opět s odpovědným redaktorem Pavlem Kořínkem, ač překladatel se lišil:

Byly mezi nimi svazky o všem od heliografie přes soukromý život královny Viktorie a přes sexuální slabost Barucha Spinozy pro Fredericka Bakewella až po stroj na předvídání bouřek a po Strouhalova čísla. (str. 36)
These included tomes on everything from heliography to Queen Victoria’s private life to Baruch Spinoza’s sexual proclivities to Frederick Bakewell to the Tempest Prognosticator to Strouhal numbers.
zwiad Listening to radio  to feel sane
Na chyby máš oko, ale zas to nepřeháněj. Elektrický generátor je v pořádku (aspoň s tím kontextem, cos nám k tomu dal)
Reakce na | Vlákno  
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
dýzlagregát, šaltrpáka a kanónenfutr, česká slova mi z nejmilejších.
Reakce na | Vlákno  
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
fall in nebo out, serepes. Ale wtf bulharský profesor?! Wtf nějaký doktorand Berry a "nějaký přístroj"?

https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Vincent_Atanasoff
https://en.wikipedia.org/wiki/Atanasoff%E2%80%93Berry_computer
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
(Děkuji.) Fall in znamená zhruba "dát se dohromady s"; v hovorově středočeském lexiku, do něhož překlad soustavně zabrušuje (The organ included an ingenious mechanism called the preset, which enabled the organist to select a particular combination of stops—stops he himself had chosen—instantly. / „Stroj obsahoval i fikaný mechanismus, preset, který hráči umožnil zvolit předem nastavenou kombinaci rejstříků najednou.“), snad i "sčuchnout".

Podobné přehlédnutí by mohlo být i v úvodním odstavci
The modern world’s hell on haiku writers: "Electrical generator" is, what, eight syllables? You couldn’t even fit that onto the second line!
Moderní peklo pro skladatele haiku: „elektrický generátor“ má kolik, osm slabik? To se nevejde ani na druhý řádek!
(1. vyd.: "Moderní svět je pro tvůrce haiku peklo.")

(BTW, není to česky spíš dieselagregát?)
Sarpele Want to sell your house?   Best hide the taxidermy.
To fall in překládá, jako by tam bylo fall out. Vždyť to tam píše.
DanielaS  
(Děkuji.)
Leknin jen cvok se diví leknínu na hladině  když jej tam sám dal
A co je špatně?
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
(Ahojky! Stýskalo se vám?)
Jen si tu odložím (krom toho, že mi zbývá dostudovat si 333 novyk skoro přesně za rok; slibuju, že se vynasnažím nedělat jkom, dokud to nevstřebám všechno):

Vyšlo Vydání druhé, v tomto překladu první Stephensonova Kryptonomikonu (tentokrát už za 998 Kč), doprovázené propagačním "rozhovorem" o tom, jak to překladatel a "jazykový redaktor" dělají, že jsou tak dobří (a první i uvedený na obálce). Z dostupné úvodní ukázky bych ocitoval třeba

(…) Lawrence was majoring in mechanical engineering. He ended up doing poorly in this area because he had fallen in with a Bulgarian professor named John Vincent Atanasoff and his graduate student, Clifford Berry, who were building a machine that was intended to automate the solution of some especially tedious differential equations.
studoval Lawrence strojní inženýrství. V oboru se nakonec nijak nevyznamenal, protože se nepohodl s bulharským profesorem jménem John Vincent Atanasoff a jeho doktorandem Cliffordem Berrym; ti dva spolu stavěli stroj, který měl automatizovat výpočet jistých zvláště otravných diferenciálních rovnic.

In nebo out, kontext or not (o tom, že mnohem víc než "konstrukce mostů a obrábění ozubených kol" ho zajímala čistá matematika a její propojení s elektronikou, dost důrazně hovoří okolní odstavce a vlastně celá kniha), bába nebo sníh… (Dokonce i první překladatelka zvládla aspoň

"V tomto oboru dopadl bídně, protože narazil na bulharského profesora jménem … a jeho doktoranda Clifforda Berryho, kteří sestavovali přístroj, jenž měl automatizovat řešení některých zvlášť nudných" etc.)