Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

Barclay,
Mori

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen hlavně pro pranýřování konkrétních překladatelů a nakladatelství za jejich neprofesionální práci. Proto prosím uvádějte u příkladů chybných vydavatelských a nakladatelských počinů název knihy, překladatele, nakladatelství popř. vydání knihy, aby byli čtenáři včas varováni a knihu nemuseli kupovat, protože jde o nejlepší obranu :-)

Pro diskuzi o českých/nečeských obratech a větách je pak ideální klub Čeština

Překládání, jeho dějinám, kritice, teorii i praxi se věnuje měsíčník Plav

"Bílé zuby" od Zadie Smithové, BB Art, překlad Yvette Nováková.
'Pass. Me. The. Fuck. Ing. Buck. Et,' said Crispin, as if the very words were vomit.
"Podej. Mně. Ten. Blábol. Ing. Kozel. A kol.," odsekával Crispin, jako by ta slova byla zvratky.

Není divu, že lidi té moderní literatuře ňák nerozuměj.
(Wittgenstein ... 13.srpen 2007 16:50:33, Nyx)


no to je dílo... a ta dokonavost/nedokonavost mu tam hapruje opakovaně
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Teprv teď jsem si všiml, že si myslí (a redakce Arga ho v tom nechávají), že George R. R. Martin má "svou Danaerys". That figures.
Beru zpět, on má pravdu, přeložit to takhle je skutečně docela snadné.
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Mori: Druhý odkaz na FB lze otevřít třeba i v anonymním režimu každého normálního prohlížeče (ale redaktorovo jméno je i v tiráži, již ukázka na Kosmasu chvályhodně obsahuje), první byl do uzavřené skupiny.
Taky to mám rozečtené… už skoro dvacet let. No, dobře mi tak.

zcr: Ano, tohle bylo jedno z dalších míst, která jsou sice náročná (But there was the stench of power to it, and at its sight several of the younger children closed their eyes in sympathetic hatred.), ale řešená suboptimálně:
1) Z power je jasnější, že jde o magick (kteréžto nepřeložitelnosti tam hojně užívá)
2) Jasně, v češtině by narážku na sympatickou magii pochopil málokdo, ale "sdílená" vede úplně jinam; snad kdyby se to od základů přepsalo s explicitnější vnitřní vysvětlivkou.

Ostatně, srovnej falešně přátelskými zahradními cestičkami hýřící tragickou perestrojku úvodní věty:
The changeling's decision to steal a dragon and escape was born, though she did not know it then, the night the children met to plot the death of their supervisor.
Podhozenka se rozhodla ukrást draka toho večera, kdy se děti sešly plánovat smrt svého dohlížitele, ale ještě o tom nevěděla.

Nebo o půl stránky dál absolutní nepochopení vidu (a co je souřadné s čím; ty jistě zvláště oceníš, i jak se páreček zkušených neobtěžoval podívat ani na wikirozcestník, natož do slovníku, že kuplovací pec fakt není architektonický prvek):
The worst assignments were in the foundries, which were hellish in summer even before the molds were poured and waves of heat slammed from the cupolas like a fist, and miserable in winter (…)
Nejhorší byla práce ve slévárně, která v létě připomínala peklo ještě dřív, než tavenina natekla do kadlubů, a horko bušilo z klenutých stropů jako pěst, a v zimě byla prostě hnusná

Pokud si chceš zasrovnávat (snadno vygooglíš, nebo ti pošlu do pošty), taky bych si odkládal a dělal čárky, jak všemožné polovětné konstrukce, případně to nešťastné sou(?)řadící "as" nebo "while", nebo obecně i jiné paralelismy, kde si autor dává záležet na rytmizaci textu, řeší tím, že obě půlky nespojí vůbec ničím než čárkou a vznikne run-on sentence, působící dosti pologramotně; vlastně můžu hned pokračovat:

the foundries, which were … miserable in winter, when snow blew through the broken windows and a gray slush covered the work floor.
slévárně, která … v zimě byla prostě hnusná, vytlučenými okny hnal vítr dovnitř sníh a na zemi ležela šedivá břečka.
(OK, tady to ještě jakžtakž nedrhne, že se to napojilo jakoby do vyprávěcího výčtu, ale wait for it)

Jane jolted awake, heart racing. In the confusion of first waking, she felt glad to have escaped her dream, and sorry to have lost it.
Jane se vytrhla ze spánku, srdce jí bušilo. Dezorientovaná byla ráda, že unikla ze snu, a litovala, že o něj přišla.

He knelt on her bed, bony knees pressing against her. (…) "Would you mind moving? You're poking into my ribs."
Klekl si na lůžko, zapíchl do ní špičatá kolena. (z kontextu je jasné, že je míněno "klečel" …) „Můžeš se šoupnout? Klečíš mi na žebrech.“ (bizarní obraz, což?)

There was a quiet scuffling of feet and paws, and quick exhalations of breath as the children gathered in the center of the room.
Děti se za tichého šoupání nohama a prackami sešly uprostřed světnice, dech zrychlený.

A flame (…) cast leaping phantasms on the walls, like some two-dimensioned Walpurgisnacht.
plamínek (…) vrhl na stěny poskakující fantasmata, dvourozměrný sabat.

That was all dozen of them, assuming that the shadow-boy lurked somewhere nearby, sliding away from most of the light and absorbing the rest so thoroughly that not a single photon escaped to betray his location.
Sešlo se jich všech dvanáct; stínový kluk se schovává někde poblíž, většině světla uhýbá a zbytek pohlcuje tak důkladně, že jeho polohu neprozradí jediný foton.
(tohle nepravidelné přeskakování do prézentu, patrně v domnění, že bude fungovat jako polopřímá řeč, je taky peklo, no a tady s vynechávkou tuplem)

It was a misshapen little thing, clumsily sewn, with two large buttons for eyes and a straight gash of charcoal for a mouth.
Byla to neforemná chudinka, nešikovně sešitá, za oči dva velké knoflíky a na místě pusy šrám od uhlíku.

"We've said the prayers and spilt the blood."
"Modlitby jsme odříkali, krev prolili."
(aktuální členění má zřejmě substituovat určité členy)

His tears muffled, then ceased.
Pláč zeslábl, ustal.

The ladies had names like Fata Elspeth and Fata Morgaine, and spoke in mellifluous polysyllables.
Dámy měly jména jako Fata Elspeth a Fata Morgaine, hovořily v libozvučných poloslabikách.

Crouched in the arch of the window was her very own aquilohippus, jeweled saddle on its back, and anxious to fly.
V oblouku okna čekal její vlastní aquilohippus, sedlo vykládané drahokamy, nejraději by už letěl.

Jane scrambled to her feet, knocking over her juice, and saw that Rooster had just passed her, a bag of scrap slung over his shoulder (…)
Jane se vyhrabala na nohy, shodila si džus. Kohoutek právě prošel kolem, přes rameno pytel železného šrotu

For special occasions he had them lacquered and varnished, and once a year, on Samhain, he would gild the tips.
Při zvláštních příležitostech si je nechával lakovat a leštit, jednou ročně na Samháin si pozlatil špičky.
(že by se domnívali, že když máš jednu spojku vnořenou v prvním členu, už se nesmí zopakovat na vyšší úrovni? jasně, v angličtině to ta čárka pomůže oddělit; ale pak to zase dopadá jako níže)

She felt awful now, and afraid.
Měla z toho strašný pocit, a strach.

She was aghast at her own daring, and terrified she would be caught.
Sama se děsila vlastní troufalosti a toho, že ji chytnou.


No a když jsem byl v tom copypastování, přece jen nešlo odolat ještě aspoň

His kind were shallow, perhaps, but quick to malice and tough as rats.
Takoví možná nebyli přemýšliví, zato zlobní a houževnatí jako potkan.
(tohle prosím bezprostředně předtím, než uvede do praxe velice důmyslný plán)

candle stub and wedged it in the widest part of a crack between two warped floorboards.
oharek svíčky a usadila ho do nejširší škvíry mezi dvěma prkny na podlaze.
(to je zase ta leiberovská metoda: detaily by našeho čtenáře jen mátly! )
Reakce na | Vlákno  
(já si sem z toho citátu jenom odložím, že "Ale čpěla z ní síla a několik menších dětí sdílenou nenávistí zavřelo oči, když ji spatřily." působí poněkud komicky - imho není známkou kvality, pokud se v rámci předpokládaného čtení větným impulsem přehlíží stinné stránky slučovacího poměru.)
 
(Facebook neotevřu, ale ten článek ciwe jako, jeho sebevědomí bych chtěla mít, ono to bylo snadné, to přeložit. Btw přesně u těch mellicosi pollysylables, které z okolního textu dost vyčuhují svou libozvučnou mnohoslabičností, jsem si říkala, že tohle bych fakt překládat nechtěla/neuměla (mám to shodou okolností právě rozečteno).)
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
A povedztě, pán "na redakci u neméně zkušeného", čo si predstavujetě pod takým slovom? Napadá mě leda, že elfové projevují vznešenost tím, že jim stačí konverzovat "mmmm" a "éééééé". I když, E už je slabika; tak "ššššš".
kultakutri koniklece jsou koťátka mezi kytkami  
jo, používá, a je to stejně blbý jako Mějte pěkný den. Lidi neumí pořádně česky, nebo chcou vypadat světově, nebo kýho čerta. Trapácké kalky.
kultakutri koniklece jsou koťátka mezi kytkami  
Kurnik, to bych přeložila líp i já.
Poloslabikách!
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Mamma mia, here we go / Oops, he did it again.

S novým pojednáním, jak to dělal, že byl tak skvělý tentokrát (na Facebooku drobet zapadl komentář Roberta Waschky, že není nejostřejší v penále chlubit se tím, jak pro zavedený termín https://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1ij oklikou přes bezproblémovou anglickou transkripci vymyslel novotvar "lešnik") bych asi mohl souhlasit, že Swanwickova Iron Dragon's Daughter je epochální, přelomové, omračující dílo, dokonale promyšlené kompozičně i stylistickz. Rozhodně se však neshodneme na překládání in a high-elven cloud palace (…) the ladies (…) spoke in mellifluous polysyllables jako "v oblačném zámku vznešených elfů … dámy … hovořily v libozvučných poloslabikách" (str. 19–20).

Et cetera ad nauseam, ale tentokrát už pokračovat nebudu; jen by se mi z toho chtělo blít, a to mi nedělá dobře.
V jeho věku jsem si myslel, že je to zkratka pro „zív-zív-zív“. Komiksy s „yawn“ přišly až o něco později. :)
V jeho věku jsem si myslel, že je to zkratka pro „zív-zív-zív“. Komiksy s „yawn“ přišly až o něco později. :)
V jeho věku jsem si myslel, že je to zkratka pro „zív-zív-zív“. Komiksy s „yawn“ přišly až o něco později. :)
DJ Slamák Předně hlavu svatý Heleny,  velkou sklejnici čerstvý krve biskupa
Taká akoby sralsa.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Noprávě!
fukung. starý fukung s novým heslem 
ři-tři, to je něco z rydla, ne?
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Čtl jsel to jako "á-tři-čty, ři-tři-čty, ři" a nevycházelo mi to.
vy si koledujete o praktické příklady čtyř-třeťového taktu...
Valčíkový rytmus, né? Á tři - čty - ři tři - čty - ři.