Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

Barclay,
Mori

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen hlavně pro pranýřování konkrétních překladatelů a nakladatelství za jejich neprofesionální práci. Proto prosím uvádějte u příkladů chybných vydavatelských a nakladatelských počinů název knihy, překladatele, nakladatelství popř. vydání knihy, aby byli čtenáři včas varováni a knihu nemuseli kupovat, protože jde o nejlepší obranu :-)

Pro diskuzi o českých/nečeských obratech a větách je pak ideální klub Čeština

Překládání, jeho dějinám, kritice, teorii i praxi se věnuje měsíčník Plav

"Bílé zuby" od Zadie Smithové, BB Art, překlad Yvette Nováková.
'Pass. Me. The. Fuck. Ing. Buck. Et,' said Crispin, as if the very words were vomit.
"Podej. Mně. Ten. Blábol. Ing. Kozel. A kol.," odsekával Crispin, jako by ta slova byla zvratky.

Není divu, že lidi té moderní literatuře ňák nerozuměj.
(Wittgenstein ... 13.srpen 2007 16:50:33, Nyx)


pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Teď jsem objevil v Casa de Papel – když zabili postavu, protože byla ve vegetativním stavu mozkové smrti… Já vim, titulky a Netflixy, ale přece jen…

 
Wittgenstein  
Já bych řekl, že Robert naopak překládá _v souladu_ s nastíněnou metodou, jak ji formuloval například v citové stati: "...Znakem vyššího, ba šroubovaného slohu je v angličtině vršení synonym a rozvíjených přívlastků. Tyto skupiny jsou většinou trojčlenné, ale jakmile je členů třeba sedm, čeština už v synonymech ztrácí dech, překladatel ovšem může kompenzovat. K vyjádření smyslu totiž ze sedmi synonym tři bohatě stačí, o větu dál se mu zase naskytne možnost prozodické ozdůbky, pro niž nemá oporu v originálu."
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Inu, metoda žavesu je rozšířená masově a prověřená věky, ale málokdy se vyskytne v kombinaci s podobnou hypertrofií přesvědčení o vlastní skvělosti a vtipu (úplně ho vidím, an s potutelným pochechtáváním pohašťuje You may not know who I am, but you'll learn. "Možná mě neznáš, ale ty mě poznáš!" – str. 22). Aspoň takto artikulovanou; víno násilí (na orignále) pije kdekdo, ale jen vzácný případ k tomu i káže vodu, schizofrenně vychválí svou údajnou metodu, když skutečná praxe je jejím pravým opakem.

Netvrdím, že výchozí teze má zcela pochybené; v lepších rukou by jejich aplikace mohla být užitečná a koneckonců i on občas zrno najde, třeba převod epiteta světaznalého cestovatele Vellix the Venturer koaliterativním Všudybud (29 a n.) je možná odvážný, ale funkční. – Vzápětí však vyvážený tím, že ač Ilthmar je v povídce samé, o lexikonech leiberovské lore nemluvě, jmenován jako jeden z městských států, označení tamní rodačky, s níž hrdina není obeznámen, a / the Ilthmarix (ne)překládá, členům navzdor, jako by se prostě jmenovala "Ilthmatrix" (T sic!!! první výskyt na 39).

A samozřejmě ten přístup k mikrotextu a detailům, jejž nelze nazvat jinak než volné digestování; z nespočtu už jen pár výmluvných příkladů:

Vlana swiftly stepped in backward over the slack lashings, held the door closed with one hand while she gave the lashings a tightening pull with the other, and glanced over her shoulder.
zacouvala do stanu, zavázala za sebou chlopeň a otočila se. (51; "pečlivě zavázala všechny šňůrky a udělala zevnitř velký uzel" následuje až půl odstavce nato, fskutčnosťy carefully drew the lacings tight, and spent some time tying a knot on the inside)

he raced toward the oak and making a vertical leap more like a leopard's than a man's, he caught hold of the lowest branch with his free hand and whipped himself up onto it before his upward impetus was altogether spent. ¶ Standing lightly on the dead branch with a finger touching the trunk, he (…)
pospíšil k dubu a skokem spíš levhartím než lidským se vyhoupl na nejnižší větev. Setrvačnost švihu ho vynesla nahoru. ¶ Když se na větev postavil, (… 60)

He brought her slowly down toward him, as a man might put a wineskin to his mouth, tantalizing himself. Their skins met. Their lips poised.
Přiložil si ji k ústům jako vinný měch před prvním douškem. Dotkli se a spojili polibkem. (75; zájemcům doporučuji i popisy vzájemných poloh milenců, jež rytmizují dialog v celé několikastránkové scéně)

she was (…) talking earnestly to him, to judge by her expression and the movements of her lips
očividně na něj naléhala (94)

picked up one of the three rockets he'd stolen, and drew its fuse from its end, pulling just hard enough to break the cementing tar without breaking the fuse. ¶ Holding the slender, finger-long, tarry cylinder delicately between his teeth
zvedl jednu ze tří ukradených raket a ze zádě jí vytáhl zápalnici. ¶ Vložil si ji opatrně mezi zuby (98)

A konečně, takovéto překládání z vlastní prekoncepce zcela ignorující autorův záměr, uhánějíc k honoráři bez zdržování pozorností k tomu, co chtěl říci a jak to zrovna dělá, nevyhnutelně po vynechávkách obsahu přes nemístné posuny (Yet you will return. If you wish it to be (…) not stretched lifeless on a litter of spears – "Vrátíš se. A jestli se chceš vrátit (…) ne napíchnutý na kopí", 94; the scattered corpses – "souměrně rozmístěných mrtvolách", 108) vede ke zcela nesmyslným obrácením smyslu patrným při každém pozornějším čtení ("Redakce Tereza Majerová", whoever she was), viz

My father (…) rode with the Mingols. I wish now I had stuck to the Steppes myself, cruel as they are, nor harkened to the corrupting call of Lankhmar
Můj otec (…) táhl s Mingoly. Teď je mi líto, že jsem sám neodešel do Stepi, ať je sebekrutější, a místo toho jsem podlehl svodům Lankhmaru (85)

Je tak zcela případné, že na samém závěru, po opakované tematizaci faktu, že se odehrál na konci noci a hrdinové odjíždějí za novými dobrodružstvími do nového dne, místo the brightening horizon je "temnící obzor" (112)!

Ale dosti již o tom: je to patnáct let, promlčeno de iure i via factis, zapomenuto, jako by se nestalo nic, než že jedna fantasy série z mnoha (byť v každém ohledu stojící mezi prvními) je v českém prostoru takto zmasakrována (tedy, projekt dokonce zkrachoval už v polovině, nejspíš po zásluze, přístup nakladatelství nebyl lepší než překladatelův) jednou provždy na věky věků, nebo aspoň dokud nepřijde šílený milionář či spíše Singularita. I dotyčný výtečník povýšil ke zcela novým úkolům. Onward!
Reakce na | Vlákno  
jahol Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost 
No, já si spíše všímám (a žasnu), jaké překladatelské perly se objeví na filmových kanálech HBO GO a NETFLIX (přičemž si myslím, že, poněkud překvapivě, je na tom NETFLIX s titulky mnohem lépe). Pokud ale u dobrého filmu nebo seriálu překladatel občas ujede, spíše to pobaví a divák odpustí (obvyklou výmluvu na maximální počet písmenek, který se vejde do jednoho titulku). U knížky je to větší problém, protože se s autorem překladu čtenář vede bez oddechu ruku v ruce po celou dobu "kulturního zážitku". Styl, jakým píše a překládá tento pán (ve zde uvedené citaci), je ale natolik vyčerpávající, že by se měly při křtu jím přeložených knih pořádat soutěže ve čtení, kde by byl vítězem ten, kdo dočte nejdále bez zhroucení z vyčerpanosti (a ještě předtím se nepozvrací z kombinace velikášství, sebevědomí a neumětelství autora přeloženého textu - mně se to s trochou nadsázky málem stalo - jisté svírání v krajině žaludeční jsem opravdu pocítíl). Jde opravdu o unikát.
(myslím, že jsem tajemství jeho překladatelské metody odhalil: moc si nad tím nelámat hlavu a hlavně se s tím nesrat)
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
Přejít z útoku hladce do poklony je součástí nejtajnějšího čínského bojového umění nejtajnější sekty nejtajnějších mnichů, proti nimž je Šaolin úplné nic. Účelem této figury je znehybnit soupeře v důsledku jeho totálního zmatení. Jinou podobnou figurou je přejít z kopu na střed těla do tančení kozáčka (mistři si při každém prvočíselném nadskoku navíc hlasitě uprdnou). Protivník pak naprosto netuší, která bije, a zbije ho pak už i babička.
Ajta, ztratila jsem ho u toho, jak angličtina, když chce působit na úrovni, vrší ta synonyma, která čeština nemá, protože anglickou gramatiku narozdíl od české zvládne pětileté dítě. Jako školy na to nemám, ale JAKOŽE COŽE?!
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Ale prapůvodně jsem si sem šel odložit tohle – býval bych přísahal, že už jsem to udělal, ale v historii to nenacházím (leda by to bylo ještě v dobách, kdy Okoun dovoloval [mně, v tomto klubu] anonymní příspěvky, jen aby po pár letech zmizely).
Fritz Leiber: Swords and Deviltry
(první plnotučná povídka The Snow Women)
Meče a čertoviny, Triton 2006
Behind him came a skinny, one-armed Mingol (…) who with a sardonic grin used his one hand and elbow to unlace and draw aside the entry-flap. Za ním vylezl vychrtlý jednooký Mingol (…); ten s úsměškem jednou rukou rozvázal chlopeň. (str. 22–3)
The two blanketed girls giggled, then clapped hands to mouths, darting amused gazes at Essedinex and the rest. Hubená děvčata zabalená v dece se zahihňala a hned se chytila za pusu, což Essedinexovu družinu pobavilo. (24)
Hringorl, breathing heavily, glared after him for a couple of heartbeats, then plunged into the hemicylindrical tent. Hringorl ho chvíli s funěním sledoval, než se vsoukal do půlkulového stanu. (28)
Lines of jealous anger engraved his face and his hand went to the dagger at his belt.
(…) Vellix changed his hand's movement into part of a low bow, sweeping his other arm out wide.
Zamračil se a vzteklý žárlivostí sáhl po dýce.
(…) Vellix z útoku hladce přešel do poklony. (78)
He wrenched his body around then, as far as he could when his feet were still lashed to the skis, just in time to see Hringorl rushing down on him, out of the snow thrown up by the skis, and aiming his axe in a great blow at Fafhrd's neck.
Fafhrd parried the blow with his sword. Held at right angle to the sweep of the axe, the blade would have been shattered, but Fafhrd held his sword at just the proper angle for the axe to be deflected with a screech of steel and go whistling over his head.
Hringorl louted past him, unable to stop his rush.
(…)
another axe-swipe. This time the only way Fafhrd could dodge it was by falling flat on the ground.
He glimpsed two streakings of moonlit steel. Then he used his sword to thrust himself to his feet, ready for another blow at Hringorl, or another dodge, if there was time.
(…) Hringorl dropped his hands as his body pitched over backward. (…) Fafhrd wrenched out his sword. Hringorl hit with a great soft thud and an out-blow of snow around him, writhed violently twice, and was still.
Otočil se, seč s nohama uvázanýma v lyžích mohl, a uviděl, jak se po jeho stopě řítí Hringorl a sekerou míří velkým rozmachem na jeho krk.
Fafhrd ji odrazil mečem. Kdyby čepel postavil kolmo na sekeru, přišel by o ni, ale nastavil ji správně a sekera vylétla nahoru.
Hringorl se zapotácel, stržen setrvačností těžké zbraně.
(…)
dalšímu dlouhému švihu. Fafhrd mu nemohl uhnout jinak než pádem do sněhu.
Zahlédl dva záblesky oceli. Pak se s pomocí meče postavil na nohy, hned připravený k dalšímu výpadu nebo pádu.
(…) Hringorl svěsil ruce a prohnul se. (…) Fafhrd vytáhl meč. Hringorl žuchl na zem, kolem něj prudce zavířil sníh. (106–7)
Etc. etc. ad whatever. (Překladatelovo pojednání, jak to dělá, že je tak skvělý a výsledek tak kongeniální, je dostupné zde.)
Mastodont  
"čepelka vrtule" - 0 výskytů, "čepel vrtule" pouze ve strojových překladech. FAKT ne.
Marasmius  
Formálně máš pravdu, ale v tomhle případě mi připadá, vzhledem k výšce použitého profilu, přirovnání k žiletce celkem vhodné.
DadB BACHA, PETAKLIC PŘEPISUJE STRUČNÝ TEXTÍK 
náběžná a odtoková hrana
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
To jasně, ale já myslel, že list má pak ještě čepel (a něco dalšího). To jsou všechny ty výskyty čepelí vrtulí jen blbý překlady?
DadB BACHA, PETAKLIC PŘEPISUJE STRUČNÝ TEXTÍK 
rotory, protiběžné rotory, listy rotoru...

anglicky sice blades, no akosi v češině mají vrtule i rotory listy
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Vrtule už nemají čepele? Odkdy?
!!!
Mastodont  
autor: Roman Všetečka (podle fotky drsoň), oni dokážou zgurvit i Technet
DadB BACHA, PETAKLIC PŘEPISUJE STRUČNÝ TEXTÍK 
Při testu, kdy byla podruhé (tentokrát ve vysokých otáčkách) použita i dvojice protiběžných čepelek, se totiž předběžně ukončila sekvence příkazů, které mají vést později ke vzletu.

https://www.idnes.cz/technet/vesmir/ingenuity-vrtulnik-mars-perseverance-nasa-dron.A210411_075807_tec_vesmir_vse

 
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
(přestávka s koťátky)
V rámci níže(dříve?)zmíněné rešerše jsem jen asi po dvou odbočkách skončil na tomto rozkošném pranýřování z roku 1950, v rubrice pojmenované "Posudky a zprávy": http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4172

Překládá se dnes ze všech oborů, literatura politická, umělecká, nauková, články z novin a časopisů atd. Knihy vycházejí v mnohatisícových nákladech a dostávají se do rukou nejširších kruhů čtenářstva. Překládání se účastní nebývale veliký počet překladatelů. Je samozřejmé, že úroveň jejich práce je nestejná.
(...)
Typickým příkladem nepozorného (chvatného?) překládání je tento omyl. Na str. 187 čteme: „Nezadržitelná lavina oddílů Kotovského a Gromychaje se valila vpřed.“ V originálu se však mluví jen o oddílech Kotovského. Odkud se vzal Gromychaj se svými vojsky? Zrodil se z přechodníku slovesa gromychať, „rachotit“! Ruský text totiž zní: „Jako široká, nezadržitelná lavina se valily oddíly Kotovského. S rachotem (doslova: rachotíce — gromychaja) se řítily vpřed obrněné vozy a děla.“
 
zwiad Listening to radio  to feel sane
Do elektrického generátoru se nic neleje. Můžeš metonymicky agregátu říkat generátor, ale naopak to nefunguje
hkmaly - Slava pomlcky -  .
Pokud ti vadi elektrický generátor kvuli TOMUHLE, co rikas na detsky olej, skautske susenky (jsou vyrobeny z pravych skautu?) a vubec, why do we drive on parkway and park on driveway? And if train station is where the train stops, what is a workstation?