Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

jkom,
hamaReklamaZdravím vás!
Jak se zdá, octli jste se ve klubu, jenž si vytyčil za cíl být baštou archaismů a archaistů (odpusťte mi tento neologismus). Zde můžeme diskutovat o našem zalíbení v používání starých slov, starých tvarů slov a starých vazeb. Zde se můžeme seznámit s archaismy, jichž používají jiní uživatelé.
Prosím o jedinou maličkost - vytříbenost mluvy.

von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
Též důtklivě doporučím pozornosti anketu (znalost částečně archaických slov) v https://www.okoun.cz/boards/okoun_se_testuje?contextId=1068760675#article-1068760675
 
von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
Loupežníci na Vidrholci
Urozené vladyce Václavovi Mandelíkovi !

Službu snesl jest na nás urozený pan Adam Říčanský z Říčan hejtman kraje kouřimského. Kterak ty sobě času minulého s poručení našeho psal, aby na gruntech svých na Vidrholci okolo silnice, les a trniny posekati dal, ale že si ty tak se nezachoval a lesů těch vosekati nedal a protož my tobě z úřadu našeho namístě jsti poroučejíce, přikazujeme, aby týž lesy a trniny posekati dal vedle nařízení zemského, aby se tu mordové a škody poddaným i jiným lidem nedály. Druhá jest na nás též vzneseno, kterak teď nedávných časů, když na témž Vidrholci mord a loupež se stala a týž pan Adam “Vokřik” učinil, aby honili, že jest žádný, ty, ani tvoji lidé nehonili. A protož tobě pokládám čas tento čtvrtek příští, aby před námi a úřadem naším stál a toho se, proč si toho i lidé tvoji neučinili, spravil.

Dán v Praze v pátek po třech králích 1530

Jindřich Berka z Dubé

http://www.praha-bechovice.cz/bechovice/historie/les-vidrholec/
 
von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
...zamordování svého neřádně nabytého plodu... hezké.

Já jsem zas nedávno zahlédl krásný výraz "na ošklivci" ve smyslu na indexu zakázaných knih. Asi miluju obrozeneckou češtinu.
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
souvětíčko, právnicí psali vždycky divně
Mavše tu od práva města Libochovic Magdaleny Rojové, při témž právě pro zamordování svého neřádně nabytého plodu vězením zjištěné spolu s dobrovolným jejím vyznáním se týkající odeslanou žádost a otázku ve svém pilném a bedlivém uvážení, na ni to narčení dávají a z práva se nacházející, že vejš dotčená Magdalena Rojová pro své těžké přečinění jiným ku příkladu a strachu, sobě pak k zasloužilé pokutě mečem na hrdle trestána, do hrobu vložena a pak kůlem skrze srdce probita a tak zahrabána býti má.
 
Trisolde Moja chorá hlava  v jednom je plameni.
Apfelschwein by mohl mít úspěch i ve Vídni.
DJ Slamák revem nerevaj. no nerozumel mi  aj reval.
Svinstvo jablečné jsem neznal a budu to používat (ale ještě nevím, jestli o tom někomu řeknu)
von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
Mě se zdálo, že to mají špatně.
("překotit něco" je už až tak archaické, že to běžný Čech nesvede ani opsat správně, nebo s tím mají problém jen novinkáři?)
Jan.S.Harold Тебе надо читать Гегеля. 
Všiml jsem si, že některé už používám zcela automaticky. Nicméně pohybuju se často ve společnosti, kde je to běžnější než v jiné sociální bublině.
von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
https://www.novinky.cz/veda-skoly/439765-o-bunatu-nekatitelnem-a-dalsich-vynalezech.html

"Sestavil pro ni svůj vlastní jídelníček a hosté žasli. Zněl: 1. vývara (polévka) 2. hovadina s omokem česenu (hovězí s česnekovou omáčkou) 3. kokrhec výminka (kapoun) 4. svinstvo jablečné (závin, který se svinuje) 5. černec (černá káva). Jisté je, že kolegové si pochutnali."

Nádhera. Jakup Hron Metánovský byl zajisté veliký jazyka obohacovatel a věčná škoda, že širší obec jeho jazykové vynálezy nepřijala.
 
ocs sine ira et studio  OCSite
Ještěže jsem to neviděl, byl bych se býval rozčílil.
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
Pro mne za mne klidně, ale kdybys viděl, jak se do mne teď kdesi pustili, když sem napsal, že kondicionál minulý ještě není archický a že je i v obecné češtině (bejval bych)...
ocs sine ira et studio  OCSite
(Čstě technicky spisovné — byť archaické — jsou dosud, nebo se mýlím?)
sviňa jako sviňa?
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
Na tom je nejhezčí, že se ta čeština od těch dob vlastně už nezměnila (hláskoslovně a tvaroslovně, skladebně naopak hodně). Akorát ty infinitivy na -ti, ale ty byly spisovné ještě hodně nedávno.
To bude překlad německého "sich finden ließe", tedy "vyskytl se", "ukázal se".
DJ Slamák je to slusny clovek co lubi   kladiva
Císařova mužná svině hospodařila! Ze začátku jsem čekal, že to bude dobový popis nějakého biznis otroka...
von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
archaizující archaismus
Těchto dnů [císař] tak znamenitě mužnou svini míti ráčil, kteráž tak hospodařila, že množství dvořanů porazila a skousala, takže některé museli na kočáru domů vézti.

(Jáchym z Hradce píše svému švagrovi, panu Petru Vokovi)

...aby se tedy do Vídně najíti dal a v šesti zbrojných, dobře spravených koních, jakž do pole náleží, se ukázal.

Jeho Milost volá Petra Voka do bitvy s Turky (...bych rád věděl co přesně znamená obrat "najíti dal" :)
 
von_Zeppelin Oliheň Beznaděje  pclib php framework
poezie v próze
Pro velký úspěch ještě jeden Balzac:

Summa na krátce: nazejtří jemu prvé psaný podágrista řekl:
"Svými fabulemi básnivými jste za všechny časy získal moji úctu a vážnost.
Jest mi však patrno, že nemáte dobrou vědomost o tom, co jest se událo s mouřenínkou, o níž jste psal v jedné své kronice předešlé a jenž byla dána do kláštera jeptišského od řečeného pána Bruyna de la Roche-Corbon?"
(...)
Kteřížto vypověděli a vyznali, jak následuje, o nešlechetných skutcích běsa aneb daemona, jenž jest podezřelý v tom, že na se vzal tvářnost ženy, krutě souží a moří duše naší diecése a toho času přivřen jest šatlavním vězením naší velebné a důstojné kapituly tourské.
(...)
...započali jsme jedenáctého decembris...tento výslech, bychom výpovědi jednoho každého oznámili vejš dotčenému daemonovi a vyslechli a examinirovali ho o skutcích...a soudili ho napotom vedle zákonů, vydaných a vyhlášených contra daemonios.

...Někteří pravili toho času, že výše psaná ďábelnice přivázala k sobě řečeného rytíře svými dlouhými vlasy, jenž prej nadány byly přirozeností horkou...jáť však ničeho takového neviděl, leda že v řečeném umrlém rytíři jakkoli zle zchřadlý a uvadlý byl a nemoh se juž hejbati, proto předce znovu žádostiv byl jíti k své miličce.

...neb řečená jinozemkyně pálila tak silně a mocně, že když se k víčerou procházela podlí jeho zídky míval saláty vyrostlé a ne jednou juž toliko pouhým doteknutím suknice vháněla mízu do stromův a uspíšila rašení.

de Balzac: SUCCUBUS aneb BĚS SVIŇAVÝ ŽENSKÝ
Přeložil Jaroslav Zaorálek, v nákladu 5.000 výtisků L.P. 1947 na světlo vydal Rudolf Škeřík na Starém Městě Pražském, Na Perštýně čís. 2., jakožto 157. svazek edice Symposion.
 
taky bych řekl