Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Jak podle Vás, pane Franko, naplní svůj úkol Bílý rytíř? Děkuji za odpověď.
PeterFranko  
Je nesprávne ak sa tvrdí, že Pán Abdrushin nesplnil svoju úlohu na zemi. Pán Abdrushin svoju úlohu splnil v plnej miere. Splnil aj keď ľudia zlyhali. Jeho úlohou bolo pripraviť ľudí na súd. Daroval nám Posolstvo Grálu. Svojím Slovom nám vytvoril cestu po ktorej sme mali SAMI kráčať. Pán v svojom prehlásení sám povedal, že je mu ľahostajné ako ľudia príjmu jeho Posolstvo. Tým je vylúčené aby nesplnil svoju úlohu kvôli ľudom. Zároveň je vylúčené aby Pán kvôli ľudom Slovo pozmenil. Pán splňoval. Dal nám Posolstvo Grálu.
Úlohou ľudí bolo Slovo prijať a sprostredkovať celému ľudstvu. Ľudia sa prijatím Slova mohli pripraviť na súd, na očistu. Prijatím Slova a jeho každodenným žitím by sa v ľuďoch pripravila pôda ako základ na tisícročnú ríšu. Syn Človeka v osobe Abdrushina splnil svoju prvú úlohu. Pán dobre vedel, že príde v oblakoch a sám vystavia tisíc ročnú ríšu. Slovom sa ľudia mohli pripraviť na veľkú očistu. Zlihaním ľudí nedostali milióny ľudí včasnú pomoc v Slove. Slovom si mali vybieliť svoje rúcha, zbaviť sa viny a pripraviť pôdu, teda seba na tisícročnú ríšu. Pán Abdrushin vôbec nemusel prísť, splnil by svoju úlohu aj pri príchode v oblakoch. Ale svojím dobrovoľným príchodom, dal ľudom dostatok času na duchovné vzdelávanie, keby sami chceli. Pred výstavbou ríše mieru dal ľudom dostatok času napraviť sa z svojich chýb a nastúpiť na Bohom chcenú cestu.
Na Slove sa ľudia súdia. Tým nám bola poskytnutá včasná pomoc. A tak Syn Človeka Abdrushin splnil svoju úlohu, príchod v čase súdu. Ak si zoberieme za základ Božskú podstatu Pána Abdrushina, tak jeho Slovo je dokonalé, nezmeniteľné, pretože jeho vyslovením sa stalo aj činom. Ak pán povedal, že osobne bude Syn Človeka viesť výstavbu ríše mieru, potom tak sa aj stane. Po očiste ktorej priebeh záleží na ľuďoch, nastane ríša mieru a pokoja. Tak Syn Človeka splní aj svoje ďalšie dve úlohy príchod v oblakoch a výstavbu tisícročnej ríše. Ak Pán povedal, že výstavbu bude v krvi a mäse viesť Božská vôľa, tak z toho vyplýva, že Syn Človeka príde.