Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ďakujem za názor je dobré keď sú na tomto fóre aj takéto názory a nemali by byť mazané správcom fóra nech si každý čitateľ tohto fóra urobí vlastný úsudok. "Páni Albert, Pozorovateľ, PeterS a Lucia, prípadne ďalší, zastavte sa, zložte zbrane a v tichosti sa zamyslite nad svojím účinkovaním na tomto fóre. Vaše činy, v tomto prípade písaný text, vydáva navonok svedectvo o vás." Nesúďte ľudí len preto že prejavili iný názor v aký veríte vy...pán Devínsky. Prejavujú iba svedectvo svojho názoru...........
Dokonalosť Božích zákonov
Abd-ru-shin písal, že sa má jeho Posolstvo prijímať ako celok, nie z neho vytŕhať vety a prispôsobovať si ich tak, ako sa hodia:

„Nevyberajte bez voľby útržkovito jednotlivosti z Posolstva. Ono je nerozdeliteľný celok, ako Božie zákony tohoto stvorenia“

Tam, kde vy nachádzate údajne medzi riadkami, je v celej kapitole písané niečo úplne iné:

„Pri dokonalosti stvorenia ako diela Božieho je akt plodenia bezpodmienečne nutný. Veď vševedúci Stvoriteľ zariadil od prapočiatku všetko vo stvorení tak, že nič nie je nadbytočné alebo zbytočné. Kto prechováva myšlienku, že je niečo zbytočné, tým súčasne hovorí, že Stvoriteľovo dielo nie je dokonalé.“

„Každý človek, ktorý si to správne uvedomuje, tým velebí Stvoriteľa a Pána viac ako tí, ktorí chcú pripustiť iné možnosti. Prví vkladajú neotrasiteľnú dôveru v dokonalosť svojho Boha, že podľa ich presvedčenia nie je vôbec možná výnimka alebo zmena v zákonoch, ktoré ustanovil. A to je väčšia viera!“

„Ak by sa na to malo povedať, že „u Boha nie je nič nemožné", potom takéto zastreté vysvetlenie neuspokojuje. Veď v tomto výroku spočíva opäť celkom iný zmysel, než si vo svojej pohodlnosti predstavujú mnohí ľudia. K tomu je treba povedať len to, že u Boha nie je možná nedokonalosť, nelogickosť, nespravodlivosť, ľubovôľa a mnoho iného, aby to odporovalo doslovnému zneniu tohoto výroku podľa normálnej predstavy.“

„Bola to Božia vôľa! Ale to nemá nič spoločného s ľubovôľou. Naopak, znamená to utvrdenie a prispôsobenie sa zákonom, ktoré Boh vložil do stvorenia. Tieto zákony nepripúšťajú nijakú výnimku, či obchádzanie. Práve v nutnosti plnenia sa predsa prejavuje pôsobenie Božej vôle. Inak by sa ani Ježiš nepotreboval narodiť z pozemskej ženy. Bol by sa tu mohol jednoducho znenazdania objaviť.“

„Preto sa aj Kristus musel k splneniu svojho poslania podrobiť všetkým zákonom prírody, to jest vôli svojho Otca. Že Kristus toto všetko činil, dokazuje jeho celý život. Od normálneho narodenia, vyrastania, dostavujúceho sa hladu a únavy, utrpenia, až nakoniec po smrť na kríži. Bol tiež podrobený všetkému, čomu je podrobené ľudské telo. Prečo by práve samotné splodenie malo byť iného druhu, keď to absolútne nebolo nutné. Práve v prirodzenosti sa javí úloha Spasiteľa ešte väčšou, nie menšou! Práve tak Mária preto nebola menej obdarená milosťou pre svoje vznešené poslanie.“
(Abd-ru-shin)

Význam slova absolútne je totálne, úplne, celkom... nie „mohlo by byť aj inak“ - ako sa snažíte tvrdiť. Teda „totálne to nebolo nutné“, alebo „úplne to nebolo nutné“. Keď bolo napísané že BOŽIE ZÁKONY NIE JE ABSOLÚTNE NUTNÉ PORUŠOVAŤ, je tým zdôraznené, že ľubovôľa, ktorú ľudia tak radi Bohu pripisujú, je vylúčená - teda ŽE TO VÔBEC NIE JE NUTNÉ; nie že porušovanie je prípadne možné. To, ako si chcete prispôsobiť Abdrushinové slová, nie je čítanie medzi riadkami, ale domýšľavosť, pred ktorou Abd-ru-shin dôrazne varuje. Tak vlastne prichádzate k ostrému rozporu s celým Abd-ru-shinovým učením.

Už iba podľa zákona rovnorodosti nie je nehmotné počatie v hmotnosti možné. Tak ako vŕtačkou nemôžete vyvŕtať dieru do vody, tak podľa zákona rovnorodosti ak sa má niečo stvoriť v hmotnosti, musí to prebiehať v rovnakom druhu. Žena, ktorá sa nachádza v hrubohmotnosti, nemôže mať nehmotné počatie ani tehotenstvo. Abdrushin skoro v každej prednáške zdôrazňoval, že výnimky v Božích zákonoch nie sú možné. Božie zákony sú dokonalé a dokonalosť sama o sebe vylučuje výnimku.

SVOJÍM TVRDENÍM OBVIŇUJETE STVORITEĽA Z NEDOKONALOSTI, LEBO PÍŠETE, ŽE PORUŠUJE SVOJE VLASTNÉ ZÁKONY.

Ježiš bol počatý a narodil sa hmotne, Abdrushin bol počatý a narodil sa hmotne. Iba pani Makedonová má byť výnimkou? Samozrejme že nie. Lebo ona žiadne dieťa v 1998 nemala, nikto ju nevidel ani tehotnú a ani porodiť. Ale je to ja tak jedno; ide o to, že Božie zákony to neumožňujú.