Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Peter Franko
Zaujímavé to je nejaká divadelná hra alebo čo?
Roz-de-ľujte!
Rozsah človeka je tak obrovský, že siaha doslova od Boha k zvieraťu. Preto je rozdelenie na jednotlivé úrovne nutné. Verím v Boha, Kráľa večného, teda nestvoreného Kráľovstva Božieho KB. Tak ako žiarovka šíri svoje svetlo s obrovským presahom, tak sa šíria aj Idei-myšlienky Boha-Svetlo. Toto Svetlo je nad časom a priestorom a malá iskierka je aj v nás. Boží syn Ježiš-Svetlo tejto iskre priniesol v r. 30 evanjelium o KB. Táto radostná zvesť znie: priblížilo sa KB môžete (iskry) vstupovať. Na počiatku všetkého stvoreného bolo Slovo. Celá 1. kap. Gn bola stvorená Slovom (čo Boh povedal, to bolo). Takto bol stvorený aj človek, vedomá aj nevedomá duchovná bytosť Set, neskoršia náhrada za Ábela. Vedomý človek v tomto raji žije a má dovolené jesť zo všetkých stromov. Sú to Otcove nebesia a poďme do 2.kap. na Matku zem. Aj tu Boh tvorí človeka, už nie Slovom, ale z prachu zeme. Vieme ako tento boží pár dopadol (zomreli) a šancu dostali ich monštrá(podoby), ktoré stvoril Pán, Adam a Eva. Mali 2 synov. Kain orábal zem a po vražde bol z nej vyhnaný. Ábel pásol ovce a túto činnosť po ňom prebral Set, potomok Slovom stvoreného Adama. Z neho pochádza duchovný národ na zemi. Nechcem nikoho oberať o Vianoce, ale zvestovanie anjela pastierom (strážcom) - narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán (Ježiš - Slovo) nepatrilo nám fyzickým ľuďom, ale len pastierom - duchovnému národu. Pastieri o tom, čo im bolo zvestované a čo videli verejne hovorili, ale fyzický Herodes nemal šancu sa o tom dozvedieť. Tu Ježiš - Slovo založil skutočné kresťanstvo a urobil toľko vecí, že spísané by sa nezmestili na celú zem (záver Jn.). Niečo z toho nám povedal Ježiš- fyzický ako kladné ANO;veru veru vám hovorím, patriace duchu. Náuka samozrejme hovorí o návrate do raja k Otcovi. Naproti tomu SZ záporné NIE (ne-vezmeš meno Pána, ne-zabiješ...)patrí Kainitom, ktorí majú šancu vrátiť sa z vyhnanstva domov, Setiti do raja, Božia iskra do KB, len mám (fyzickým) Ježiš odporučil pobyt na kríži. Nuž, nasledujme HO! Alebo radšej nasadneme do UFO?