Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

pre "pozorovateľa"
P: "Poukázal som predsa na isté témy z Večných zákonov, ktoré NIE JE možné nájsť ani v predvojnovom a ani v trojdielnom vydaní Posolstva Grálu od ABD-RU-SHINA a ani v literatúre prijatej a vydanej k tomu povolanými ľuďmi."

Pozorovateľ - myslíte si že vývoj poznatkov a informácií zo stvorenia sa od doby poslednej inkarnácie Syna Človeka zastavil a už nebude nič nové, čo by mohlo dopĺňať (nie popierať) jeho najnovšie informácie pre ľudského ducha ?

P: "Kde v Posolstve Grálu sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí? "

Pozorovateľ - kto z ľudstva v 30-tich rokoch 20. storočia mal vôbec informáciu o reálnych kozmických lodiach a možných medziplanetárnych letoch ? (možno trošku z Ciolkovského diel) Neznela by táto informácia ako predčastná možno trochu sci-fi ?
Ale záchrannú akciu dúfam nepopierate - je ako v biblii, tak aj v PG.

Pozorovateľ - pri tej numerológii ste ale strelili "capa", lebo existuje numerologická tabuľka práve z ruky Pána, kde každému písmenu je priradené číslo a aj vyhodnotenie jednotlivých čísel a ich významu (napr. význam čísla 666, mena , atď....). Doporučujem doštudovať dielo Pána pre vlastné vzdelávanie a nie plytvať energiou na popieranie niečoho na čo ste ešte nedorástli.
U záhrobných duchov je tomu podobne - Pán ich nepopieral. Nepopieral , že existujú informácie od nich - či už podávané v dobrej viere, alebo úmyselne falošne - ale nesprávne v oboch prípadoch. (Dokonca sám Pán "očistil" jedno obydlie od záhrobného ducha pripútaného k miestu a poslal ho do "sféry" kam patrí)

Stále kladiete otázky, ale na nesprávnu adresu. Na ne Vám totiž môje jednoznačne odpovedať jedine Ab-dru-shin, Adamski, Swanberg či Makedonová.
Aká to náhoda, že práve všetci sú už mŕtvi "o), ale o to ľahšie sa útočí, že ?

P. Frankovi vyčítate : "K tomu zároveň dodávam, že pán Franko uchopil obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej podáva na tomto fóre ako „pravé"..."

Nerobíte práve Vy a ešte vo väčšom meradle TO, čo vyčítate niekomu inému (podobenstvo o brvne)?

A na záver, ak chcete porušovať napomenutie OBOCH Synov Pána o nehádzaní perál sviniam, nech sa páči, je to Vaša slobodná vôľa.
Ale AKCEPTUJTE slobodnú vôľu iných, ktorí si toto napomenutie zobrali k srdcu a trvajú na nemennosti Pánových prednášok, ktoré ON VÝSLOVNE ZAKAZUJE meniť, pozmeňovať, prehadzovať poradie, či len jediné slovo !!!
Dokonca ZVLÁŠŤ na to upozorňuje všetkých horlivcov, samozvaných kazateľov a misionárov.

Na ďalšie "insintné" otázky tohto druhu už nemá význam odpovedať.
re... Peter Franko ... 26.listopad 2007 16:47:50
„Keď toľko útočíte a špiníte Pani Makedonovú ktorá toľko vykonala pre blaho ľudstva.“

P. Franko, kohože som to ostro napadol a ohováral?

P. Makedonovú? A ohováral? Poukázal som predsa na isté témy z Večných zákonov, ktoré NIE JE možné nájsť ani v predvojnovom a ani v trojdielnom vydaní Posolstva Grálu od ABD-RU-SHINA a ani v literatúre prijatej a vydanej k tomu povolanými ľuďmi.
K tomu zároveň dodávam, že autorka Večných zákonov uchopila obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej „skrátila“ pre verejnosť pre „krátkosť“ času, aby ho ľudia stihli pochopiť s následným „obohatením“ proroctvami a inými témami...

-Kde v Posolstve Grálu sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?
-G.Adamski, Schwanberg a Posolstvo Grálu? Vôbec to spolu nesúvisí!

Myslím, že na mnou položené otázky ste doteraz nezodpovedali...
Pán Franko, ak spravíte niekedy chybu a druhý Vás na to upozorní alebo i poukáže na to, tým pádom Vás OHOVÁRA???

Neochota vidieť to, čo „vyčnieva“ z knihy Večných zákonov ako poprišívané k obsahu tak vznešeného DIELA Posostva Grálu ma vedie k záveru, že pri terajšom stave, aký tu nastal, je možné, že cca o nejakých 5 či 50 rokov bude možné k obsahu Posolstvu Grálu primiešať taktiež:

-najnovšie príbehy záhrobných duchov,
-hodiny numerológie alebo tantrických cvičení,
-výpovede ľudí kontaktovaných ufónmi z iných planét, ktorí neváhajú použiť mená Božích Synov na to, aby pridali na hodnovernosti svojich výpovedí a „posolstiev“ z vesmíru…

P.S.
Pozorovateľ nie je T.L. Pán T.L. s tým skutočne nemá nič spoločné. Použil som len voľne šíriteľný text…