Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

ao-institut
http://ao-institut.sk/dopisov/34-sedem-uskali-na-ceste-cloveka-2-sk.html Príspevok som uverejnil, pretože sa týka osobne každého, nech si jeho EGO o sebe myslí čo len chce, nezáleží na tom, či je obhajca p. Makedonovej alebo nie ..., stále ide len o to, AKÝ SKUTOČNE SI, ČLOVEČE... ...nie aký si niekedy BOL...
Oprava
Naozaj pekný článok, ktorý by mal byť aj správne pochopený, ak by sme totiž použili "múdru zdržanlivosť" vo chvíli, v ktorej by "šlo o život", asi by sme nesplnili. Byť vzorom znamená vytvárať medzistupne...autorovi patrí poďakovanie za článok...
Netrpezlivosť


Kto úspešne prekonal predchádzajúce úskalia svojej životnej cesty a pochopil, čo znamená pravá skromnosť, obetavosť a život v prítomnosti, tomu vážne hrozí, že bude chcieť všetko dôležité získať pre seba alebo pre iných ihneď, čím by „stroskotal“ na jednej z najnebezpečnejších a najrozšírenejších negatívnych ľudských vlastností – netrpezlivosti.

Prečo je netrpezlivosť taká nebezpečná?

Aby sme tomu ľahšie porozumeli, predstavme si dom, pri stavbe ktorého sa presne nedodržali logické konštrukčné postupy, pretože múry boli rýchlo postavené bez predchádzajúcej dôkladnej prípravy základov. Čo sa s ním asi stane, keď príde prudší dážď a vietor? Nejaký čas síce môže dom pevne stáť, vzbudzujúc príjemný pocit z dobre vykonanej práce a bezpečia, no skôr či neskôr sa v dôsledku podmytia určite s veľkým rachotom zrúti a pochová pod sebou staviteľa i so všetkými ďalšími výhľadmi na jeho využitie.

Odpoveď na položenú otázku je teda jednoduchá: netrpezlivosť je nebezpečná v tom, že človeka ženie k preskakovaniu jednotlivých medzistupňov zákonitej vývojovej postupnosti, čím vytvára medzery, tvoriace zárodok nastávajúceho pádu či zrútenia sa všetkého, čo bolo takto chybne postavené. A je pritom jedno, či ide o získanie materiálnych výhod, slúžiacich na dobré účely, alebo o veľké duševné bohatstvo, ktoré by bolo pre každého vždy veľkým neoceniteľným prínosom.

Uvedomme si, že obdobou príkladu domu bez základov je každé ľudské úsilie, ktorému chýba zákonitá a logická vývojová postupnosť, zaručujúca jeho bezpečné zavŕšenie.

Ďalším príkladom môže byť i situácia z oblasti medziľudských vzťahov, keď napríklad učiteľ nepochopí, že svojmu žiakovi smie odovzdať len také množstvo informácií, ktoré ten dokáže na svojom stupni zrelosti pochopiť a pospájať si do hlbších súvislostí. Kritériom obtiažnosti vyučovacej látky totiž nie je vedomostná úroveň učiteľa, ale súčasná zrelosť žiaka! Ak však toto učiteľ nepochopí a netrpezlivo predbieha vo výučbe vývojové medzistupne, nielenže v chápaní žiaka vyvolá zmätok, ale ochudobní ho aj o radosť z vlastného rozvíjania nových poznatkov, čím mu celkom znemožní vlastné aktívne sebauplatnenie pri výučbe. Obrazne by sme teda mohli povedať, že „stavba“ ich vzájomného vzťahu sa zrúti, pretože vzťah prestal plniť svoj zmysel, ak sa dokonca nestal škodlivým.

V oblasti šírenia duchovnej osvety sa netrpezlivosť prejavuje napríklad v tom, že v túžbe podporovať iných na ceste ku Svetlu predkladá pomáhajúci človek pred duchovný zrak hľadajúcich vzor, ktorý je im príliš vzdialený, a teda pre nich nepochopiteľný. V dôsledku toho potom často odsunie hľadajúci človek všetky duchovné ideály do ríše výmyslov či rozprávok, začne ich považovať za nereálne, vystavujúc sa v zatrpknutosti vážnemu ohrozeniu a duchovnému pádu, ktorý vyplýva vždy z neznalosti prirodzených zákonitostí, udržujúcich chod celého Stvorenia. Nie je pritom vôbec dôležité, ako to pomáhajúci myslel, keď sa snažil pomôcť predkladaním vzorov podľa svojej zrelosti, pretože výsledkom tejto snahy nie je pomoc, ale až príliš často len splnenie vlastných prianí.

Táto prednáška si nekladie za cieľ zaoberať sa jednotlivými príkladmi, v ktorých sa môže naplno prejaviť skazonosný účinok netrpezlivosti, pretože toto má byť vecou samostatného úsilia každého človeka. Pamätajme však ešte na to, že trpezlivosť, pokiaľ je pravá a čistá, zachvieva sa prirodzene s pokorou a vyúsťuje do múdrej zdržanlivosti, ktorá je jedným z najväčších prejavov ľudskej zrelosti.