Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Re:
Leon - M. Trubíni, keď poviete vždy to ,,A", tak treba povedať aj to ,,B", aby ľudia boli v obraze. Preto tu dávam odkaz na celý príspevok, nech budú predsa ľudia v obraze...

http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5032413#article-5032413

Ján Anton Sloboda.

Úmyselné zavádzania v réžii p. Slobodu a jemu podobných s tichým súhlasom moderá
z nedávnej minulosti...

Michal ... 9.červen 2007 20:25:36
Rozbor
Pozrite sa, čo napísal Jan; jeho myšlienka sa nachádza v zátvorke (9.červen 2007 16:14:18):

(...)
"Ďalej sme sa dozvedeli, že čo skrýva kniha, ktorú ponúkajú, aj Združenie ľudskosť, aj AO institút: „Tento Nový zákon ( poz. čiže kniha, ktorú ponúkajú, a ktorá obsahuje výklad Desatora, ale nie od ABDRUSHINA, lebo to im asi nestačí, dokonca, sedem Nových zákonov! Tým ste naozaj predbehli aj katolícku cirkev.), je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“ Čiže nie SLOVO PÁNA je tou záchranou kotvou, ale to ľudské, ktoré ponúkate?" (...)

Toto Jan napísal aj napriek tomu, čo pán Ľuboš uviedol v príspevku, z ktorého citujem (8.červen 2007 13:15:14):

(...)
"Na závere ešte vysvetlenie - Sedem nových Zákonov sú v skutočnosti Zákony a Prikázania z Posolstva Pravdy, je ich tam v skutočnosti viac než 20, kde Pán píše:

"Dávam Vám nové Prikázanie, Toto je Nový Zákon, Počujte môj príkaz" a pod.
Sú potom dosť naivné obvinenia a ironické otázky, keď je zo strany pýtajúcich sa v nepochopení poukázané na tieto Zákony v zmysle" "Kde ste k tomu prišli?, Čo to majú byť za Zákony?, Z čoho ste čerpali?, Ako si dovoľujete?" a pod."(...)

Dal som si tú prácu, aby som dokázal, že sedem ďalších zákonov nachádzajúcich sa v knihe "Zákony pre život na zemi", má oporu v Abdrushinovom diele!

1. Cti Stvoriteľa, svojho Boha a Pána!

Je samozrejmé, že celé Posolstvo a Doznievania nesú priamo vo svojich základoch nevyhnutnosť uctievania a velebenia BOHA. Tento príkaz samozrejme zo Slova vyplýva. Nie je to ľudský výmyseľ!!

2. Udržuj čistotu svojich myšlienok!

Kto môže pochybovať o tom, že tento príkaz sa v Posolstve nenachádza? Je uvedený niekoľkokrát v úvodných prednáškach Posolstva!!

3. Pomáhaj blížnemu!

Stačí napísať, že máme nasledovať Ježiša. Abdrushin k tomu v jednom preslove vyzval! Z toho logicky vyplýva povinnosť pomáhať blížnemu!

4. Pestuj krásu!

Tento príkaz sa nachádza v prednáške "Proslov k zasvěcení chrámu"!

5. Zachovávaj rovnováhu v dávaní a braní!

Prednáška "Biely rytier".

6. Ochraňuj ženu a jej čistotu!

Tento príkaz vyplýva z prednášky "Úloha ľudského ženstva".

7. Zachovávaj mier a spravodlivosť!

Pre krátkosť času k tomuto prikázaniu odkaz neudávam. V rýchlosti ho uviesť neviem...


Sumár: Je dokázané, že spomínané zákony (korektne povedané, šesť zo siedmych, ale ani o tom siedmom nemám pochybnosť) buď z kontextu Abdrushinových prednášok vyplývajú alebo sú v nich priamo napísané!!!
Pýtate sa, o čom to potom niektorí prispievatelia píšu? O čom to písal Jan?! Ten Jan, ktorí napísal príspevok pod názvom "Človeče, dvakrát meraj, a raz strihaj!" Jan nám radí, aby sme dvakrát merali, on sám však tak neurobil! Prečítali ste si, p. Sloboda, vôbec spomínané zákony v hore spomenutej knihe?
Nie, nebudem sa ospravedlňovať za útočný štýl tohoto príspevku. Žiadna ohľaduplnosť voči niektorým smiešnym myšlienkam, ktoré často na tomto fóre odznejú!
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“ Tým novým zákonom sú predsa myslené zákony, ktoré ako som dokázal, sú z Posolstva Grálu! Preto dar Boží! Tým darom Božím sú samotné zákony, samozrejme, nie ich ľudský výklad!!! A pretože tým darom Božím sú samotné zákony obsiahnuté v Posolstve Grálu, tým darom Božím je samotné Posolstvo Grálu! Teda, pán Potúček, nie niekto svoje ľudské slová vyvyšuje na cestu, ktorá má viesť k BOHU!

Poviem Vám, čo Vám asi skutočne vadí. Problémom je, že k Desatoru sú pripojené ďalšie zákony, čo sa pri prvom nahliadnutí zdá byť rúhavé, lebo tak spravili ľudia. To je však len prvý náhľad na vec. Hjalfdar obdržal päť prikázaní, Mojžiš desať, v celom diele Abdrushina je ich však množstvo! A to, že k týmto zákonom je ľudský výklad. Prosím Vás, každý človek, ktorý premýšľa o týchto zákonoch si vytvára ich výklad. Problémom nemôže byť, ak niekto zverejní v knižnej podobe svoj výklad! Ak sa samozrejme nevyvyšuje nad výklad daný Božím Vyslancom!

Michal Trubíni

P.S.
Oveľa lepšie dať si tú námahu a presvedčiť sa sám, ako očakávať virtuálne UFO lode.