Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky



Reklama



NAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Je už načase odísť
Myslím si páni a dámy, pre ktorých toto fórum nebolo a nie je ani určené, tak je načase v úplnom pokoji odísť, a nechať ho konečne na pokoji.

Ste v cudzom byte a pravidla tu určuje našťastie vlastník a nie vy. Pokiaľ ste pobúrení a rozhorčení, tak vám nezostáva nič iné len, buď sa prispôsobiť pravidlám majiteľa, alebo nerušené odísť a nekaziť tu konečné ovzdušie.

Preto by som sa chcel poďakovať p. Devinskému, že zakročil, a že už konečné odzvonilo a odzvoní takýmto príspevkom, ktoré majú len jedno za cieľ, pošľapať a pošpiniť poslanie pani Natálií de Lemeny - Makedonovej.

Povedali ste tu už to čo ste mali, tak nechápem, že čo tu ešte pohľadávate?

Preto odíďte v úplnom pokoji a nechajte už tých, ktorí niečomu a niekomu veria, na pokoji. Verím, že ak ste aspoň trošku čestní a slušní ľudia, tak odídete navždy, lebo tuná to nebolo urobené pre vás, ale pre tých, ktorí veria poslaniu pani Makedonovej.

Verím, že to pochopíte, a že už konečne začnete rešpektovať vôľu nás, ktorí v to veríme, a ktorí sme o tom presvedčení.

Čitateľ Večných zákonov.
Varovanie zo Zeme…

A máme to tu opäť...Cenzorované..

Chcel by som upriamiť pohľad na čitateľov Posolstva Grálu, ako aj na „signály“, ktoré k nám prichádzajú prostredníctvom ich doterajších osobných postojov, ktoré nie sú náhodné…

Práve tí z ľudských duchov, ktorí vo svojom vývoji dospeli k tomu bodu, že poznali medzi mnohými knižnými titulmi to DIELO, ktoré vedie k všetkej Pravde, práve medzi NIMI sa vyskytuje mnohokrát veľa nevraživosti a opovrhovania tým druhým - nejako nie je možné nájsť medzi nimi spoločnú reč, pýtam sa prečo ???

Je v tom snaha:

- o prestíž pred tým „druhým“,

- skrytá závisť,

- odmeranosť voči niekomu v štýle „ s tými sa baviť nebudem…“,

- JA „viem“ viac ako tí druhí?

Keby toto bolo prítomné medzi učenníkmi Pána Ježiša Krista v dobe pred dvetisíc rokmi, nikdy by neboli schopní vo svojom pôsobení takého mohutného rozmachu a aj odhodlania s nasadením vlastného života voči všetkému temnému, ktoré sa postavilo skrze vtedajších rozumových ľudí voči nim…

V čase núdze, ak by došlo k tomu, že môžte či máte niektorému človeku povedzme rovno - blížnemu - podať pomocnú ruku alebo radu v tej či onej záležitosti, budete sa ho:

a,
- vopred pýtať, či čítal predvojnové alebo povojnové vydanie PG, či je stúpencom p. Makedonovej, alebo či vôbec čítal Bibliu, aby ste si vopred „ujasnili", kto pred Vami stojí…

alebo

b,
- necháte prirodzene v sebe vyvstanúť ľudskosť či človečenstvo v tom pravom slova zmysle, aby videl vo Vás v prvom rade človeka alebo tiež oporu a nie niekoho, kto si zakladá na svojom egu a nenechá sa na svojom piedestále „vediaceho“ len tak „hocikým“ zhodiť či zahanbiť…

Ešte nie je čas skutočnej núdze medzi nami ľuďmi a takýto žalostný stav nielen medzi čitateľmi PG je ozaj smutný. Ako chcete pomôcť tým mnohým, ktorí ešte nemali možnosť sa dozvedieť o Pravde na Zemi…?

P.S.
p. Devínsky, prečo ste vymazali tento príspevok a tiež príspevok od p.Viktórie z dnešného rána? Veď je vecný a výstižný.