Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
SLOVO BOŽIE, alebo slovo ľudské?


A je to tu zase, tak ako aj veľakrát predtým, veď je november, čas narodenie Imanuela v novembri 1998, že sa chce niečo povedať, proti niekomu, kto urobil oveľa viac, ako všetci terajší aj minulí samozvaní vodcovia, ktorých aj dnes je viac ako dosť, a ktorí sú v tých radoch, ktoré niekto tu tak silou mocou obhajuje.

Presné to sa dalo čakať, keď už neviem ako, tak zaútočím a odvediem niekam inam pozornosť, lepšie povedané na niekoho, kto sa už dnes nemôže brániť, a kto na rozdiel od tých samozvaných staviteľoch Tisícročnej ríše, poukazoval na Pravého Vodcu a Staviteľa Tisícročnej ríše IMANUELA.

Samozrejme, je tu poukázané na vetu: ,,Božia noha nevstúpi viac na túto Zem.“ Podotýkam na túto Zem, čiže po veľkej očiste to už bude iná Zem, ktorá bude krúžiť oveľa vyššie, tak ako to malo byť, keby ľudstvo išlo správnou cestou. Ale asi tým popieračom to nevadí, hoci touto vetou mávajú ako tým najväčším argumentom, že predsa oni majú Pravdu. Ale naozaj je to tak, alebo má Pravdu ten, ktorý spísal samotné SLOVO PRAVDY – POSOLSTVO GRÁLU, ktorý poukazuje na určité skutočnosti ohľadom Vládcu a Staviteľa Tisícročnej ríše?

Takže je asi dobré a správne, aby sa niekomu niečo pripomenulo, čo sa nachádza v Tomto Slove Pravdy, či už predvojnovom vydaní, ktoré ja považujem za pravé a nezmenené, alebo v tom povojnovom upravenom.

Prednáška,, Říše tisíce let“, časť, ktorá v tom prerobenom chýba. Asi prečo? Verím, že kto chce, tak to aj pochopí.

,, Pro tisíc let jest za tím účelem lidská vůle jako vládnoucí v tomto pozdějším stvoření jen podvázána, když dříve v soudu bude zničeno vše, co bylo falešně zaseto a falešně vedeno!

Během tisíce roků bude vládnouti jedině Božská vůle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!

BOŽSKÁ VŮLE SAMA NEZŮSTANE VŠAK NA ZEMI V KRVI A MASE PO TISÍC LET, NÝBRŽ PO VYKONANÉ VÝSTAVBĚ ODEJDE VZHŮRU DO HRADU GRÁLU. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.

Bude vždy nazýván nositel meče, poněvadž ve své úloze bude plniti slovo Imanuelovo, to slovo, které jest duchovně označeno jako meč. Bude pak vládnouti na zemi ve jménu svého Pána. A každý nový vládce na zemi během tisícileté říše bude vždy jen jeden z Prastvořených, který bude poslán z Grálu. Nijak jinak. V tom jest záruka, že tento Bohem určený čas zůstane také takovým, jakým podle vůle Boží býti má.

Po uplynutí těchto tisíce roků nebude již vyslán žádný nový Prastvořený. Tím bude vráceno lidstvu opět právo jeho vůdcovství v tomto pozdějším stvoření. V této době musí se již naučit říditi se zcela přesně podle prazákonů stvoření, aby působilo v tomto pozdějším stvoření, k němuž patří a patřiti bude, jen k požehnání tak, aby našlo pravé štěstí.

Nastane-li však potom ještě jednou selhání, jako dosud, tak musí počítat lidstvo s úplným zničením!

Taková jest říše tisíce let a její účel! Lidstvo ve své domýšlivosti a v představách o své důležitosti představovalo si ji úplně jinak. Bude se však učit a musí prožít, jaká skutečně jest! Také v tom jest pouze milost Boží pomoci těm, kteří jsou skutečně čistého chtění! Jinak byli by ztraceni se zavrženými! Po tomto soudu nemůže obstáti již nikdo, kdo nejde správně v prazákonech stvoření, kdo tedy nežije podle vůle Boží!“ Koniec citátu.

A teraz niečo pre vás samozvaní vodcocia a ich následovníci, z prednášky ,, Zachraňující touha“, po ktorej v tom prerobenom Posolstve, nie je ani chýru, ani slychu, kde sa píše o tých, ktorý by radi vykonali to, čo je možné len a len IMANUELOVI! A to tvrdila predsa pani Makedonová, ktorá poukázovala na TOHO, ktorý je Božím mečom a pravým Kráľom z vôle Pánovej, nie z vôle samozvancov, ktorý by tak radi viedli ľudí do novej doby. Nie SLOVO PÁNA, ale oni sami!

Ale prv niečo z prednášky Syn Človeka, ktoré sa nachádza v oboch vydaniach Posolstva Grálu.

,, NEBUDE TO VÔĽA ĽUDÍ, KTORÁ BY RAZ MOHLA UZNAŤ SYNA ČLOVEKA, VYSLANÉHO BOHOM, ALE BUDE TO MOC BOŽIA, KTORÁ HO MÁ VYZDVIHNÚŤ V HODINE, KEĎ ĽUDSTVO V BEZMOCNOM NÁREKU BUDE ÚPENLIVO PROSIŤ O SPÁSU. POTOM ZMĹKNU URÁŽKY, LEBO HRÔZA ZAVRIE ÚSTA POSMIEVAČOM. ĽUDIA BUDÚ PRIJÍMAŤ DARY, KTORÉ STVORITEĽ PONÚKNE TVOROM PROSTREDNÍCTVOM SYNA ČLOVEKA. KTO ICH VŠAK NEBUDE CHCIEŤ OD NEHO PRIJAŤ, BUDE ZAVRHNUTÝ NA VŠETKY VEKY.“ KONIEC CITÁTU.

Takže sa vás všetkých popieračoch Večných zákonov pýtam, že koho sa mám pridržať ak nie Slova Božieho, ktoré spísal samotný Syn Svetla, a na ktoré poukazovala ako na nepokrivený a pravý zdroj pani Makedonová?

SLOVO PÁNA hovorí predsa jasnou rečou, že bez pravého Vodcu nemôže byť ani prášok výstavby započatý. Takže ak vy to popierate, tak popierate aj vôľu Pána a BOHA, lebo tak ON, JEDINÝ A PRAVÝ BOH ROZHODOL. Nie niekto z nás, ale SAMOTNÝ STVORITEĽ, nie teraz, ale už pred dávnymi vekmi.

Či si naozaj myslíte, že sa niečo tak veľké a správne bude riadiť podľa vás, ktorí ho neustále popierate opätovný príchod a narodenie Kráľa kráľov? Ak áno, tak vedzte, že sa radíte k tým, ktorí sa označujú označeným - falošní proroci. Preto si myslím, že už stačilo tých rečí a útokov voči poslaniu pani Makedonovej, ktoré bolo posvätné a zhora žiadané, a ktoré vy znižujete na úroveň tak hanebnú a nepravú.

Čo si myslíte, že čo vás čaká zato, keď popierate to, čo je ohlasované aj v POSOLSTVE GRÁLU, keď popierate aj Tú, ktorá sem prišla naplniť niečo tak dôležité z vôle PÁNOVEJ? Veď vy tým popierate samotného BOHA a Jeho SYNA, a to si naozaj dovolíte tvrdiť, že vy sa riadite vôľou Božou?

Čiže otázka znie, kto hovoril a hovorí Pravdu? Tí, ktorí popierajú pravého Vodcu a Staviteľa Tisícročnej ríše, alebo Tá, tí, ktorí Ho oznamujú, ako jediného a pravého Vládcu a Staviteľa z vôle Božej?

Takže záverom vám tu dávam niečo z prednášky ,,Zachraňující touha“.


,, Kdo z lidí si ujasňuje, že falešnými proroky nemusí být jednostranně míněni jen ti, kteří přinášejí nová zjevení, ALE ŽE JÍM JE I KAŽDÝ JEDNOTLIVEC Z TĚCH, KDOŽ PŘEDSTÍRAJÍ, ŽE BY DOVEDLI SPLNIT BYŤ I JEN ČÁST DÍLA, KTERÉ VYČKÁVÁ SÍLY ZASLÍBENÉHO VYSLANCE ZE SVĚTLA.

Nejsou tím míněni také JEN TI, KTEŘÍ UJIŠŤUJÍ, ŽE JSOU ZNOVUZROZENÝMI SPASITELI, COŽ JIŽ SAMO JASNĚ UKAZUJE NEVĚDOMOST O ÚKOLU ZASLÍBENÉHO SYNA ČLOVĚKA, ALE TÝKÁ SE TO MNOHEM VÍCE LIDÍ.

Aby však bylo možno usuzovati, musí PŘEDCHÁZETI jiné vědění: VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉM ÚKOLU ZASLÍBENÉHO SYNA ČLOVĚKA NA ZEMI! Při této úvaze se všechno zastaví. Není ani jediného člověka na zemi, který by měl toto skutečné vědění! Sice se o tom po staletí mnoho už mluví, ale OPRAVDOVÉHO VĚDĚNÍ tu nikde NENÍ. Tázajícím dostává se odpovědi slovy z bible, kterým nebylo rozuměno a která nedávají žádného vysvětlení. Tlačí se tu do popředí opět jen neudržitelné tápání všech lidí, kteří chtějí být vědoucími. I to je proto, aby to bylo jasně viditelné.

FALEŠNÝM PROROKEM JEST VLASTNĚ TEN ČLOVĚK, KTERÝ SE ODVAŽUJE TVRDIT, ŽE MŮŽE VYKONATI NĚCO Z TOHO, CO JE VYHRAZENO ZASLÍBENÉMU VYSLANCI BOŽÍMU.

A takových je dnes mnoho tam, kde se jedná o pozemskou ČINNOST, nejenom o poučování; NEBOŤ ZASLÍBENÝ BUDE JEDINÝM A OPRAVDOVÝM POMOCNÍKEM LIDSTVA V JEHO DUŠEVNÍ A POZEMSKÉ NOUZI!

Poznat falešné proroky v pravou HODINU nebude lidem tak zatěžko, protože to budou muset PROŽÍT sami na sobě. Jen tak mohou dospět k poznání, protože by slovům již předem nevěřili.

NYNÍ SE NEZADRŽITELNĚ ZHROUTÍ ANEBO VŮBEC NEVZNIKNE DÍLO TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ JAKO FALEŠNÍ PROROKOVÉ LIDEM SLIBOVALI NĚCO, ČEHO JIM SAMI NEMOHOU DÁT. A TAK MUSÍ LIDSTVO POZNAT A TO TRPKÝM PROŽITÍM, ŽE DŮVĚŘOVALI FALEŠNÝM SLIBŮM, ŽE VĚŘILI V PŘEDSTÍRANÉ SCHOPNOSTI, KTERÝCH NEBYLO.“ Koniec citátu.

*************************************************

Poselství Doznívá - ,,Velikonoce 1935“:

,, A jednou, až přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. PAK K VÁM BUDU OPĚT MLUVIT A BUDU VÁM ŘÍKAT O NOVÉM ŽIVOTĚ, KTERÝ PÁN DÁ JEN TĚM, KTEŘÍ BUDOU OCHOTNĚ CHODIT PODLE SVATÝCH ZÁKONŮ JEHO STVOŘENÍ. Budou osvobozeni ode všeho konání Světlu nepřátelského. Již nikdy nebudou moci rouhavě zpustošit krásné zahrady, jejichž nádherou a čistotou mají se po všechny věky oblažovati, aby jejich duch zesílil!“ Koniec citátu.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A teraz má kameňujte, ja som pripravený. ,,PRAVDU môžete popierať, ale nikdy nie zastaviť.“