Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

len uhol pohľadu ...?
Juraj vy ste čítali knihu Večné zákony I.II.III. ?
Prečo sa pýtam, lebo argumentujete presne tak ako to bolo argumentované priamo autorkou Natáliou de Lemeny Makedonovou v knihe VZ I.II.III.
Práve členovia a prívržeci oboch združení tu tvrdo a neraz aj arogantne domietli uvenú knihu a jej autorku (prečítajte si príspevky tak rok dozadu a neskôr) a teraz po pár rokoch používajú na tú svoju knihu tie isté argumenty, proti ktorým hystericky vystupovali. Teraz sa vám to hodí - tak teraz je to správne ?
Či sa vodcovia združení prehlásia za bytosti z božského (vyššie sa už nedá - tam je už "len" Prakáľovná a tu je tých vodcov viac ako jeden - ešte vyššie predpokladám už nepôjdu), alebo len textovo a argumentačne "vykrádajú" už hotové ?
:o)
Najprv: Neráz škatuľkujem ľudí do "skupín" a nehodnotím ich rovno podľa toho, k akej skupine patria. Z toho som už vyrástol. Na otázku, kto je tvoj blížny, odpovedal Ježiš veľmi výstižne, kde blížnym bol nakoniec samaritán - v očiach židov pohan!

Mal som možnosť viac krát sa stretnúť a rozprávať sa ľudmi od oboch spomínaných združení. Usilujú sa rozvíjať duchovné povedomie ľudí o čo by sme sa mali snažiť všetci. Iste, môžu schybiť, na chybách sa nakoniec učíme, ale zatiaľ boli vinení len z neupozorňovania priamo na PG. No komu naozaj záleží na poznaní Zdroja, ten sa to dozvie. Je lepšie o tom pred vlažným človekom pomlčať, v nepochopení by si len vytvoril zlú karmu. Nemá sa dávať každému, len vážnym záujemcom.

Teda:Základná kniha poznania Pravdy je Posolstvo Grálu a toho sú si vedomí všetci dlhodobejší spolupracvníci oboch skupín. V žiadnom prípade nie je nutné mať prečítanú knihu "Zákon pre život na Zemi". Ja osobne ju nemám, ale prečítal som si a počul jej časti, ktoré sú uverejnené na stránkach zdruzenia-ludkost.sk a nemal som s ňou problém. Kniha „Zákony pre život na Zemi“ a PG si neprotirečia. Táto kniha môže pomôcť obyčajným ľuďom dostať sa bližšie k Pravde.

Ak ste niekedy ľuďom povedali, nech si prečítajú Posolstvo Grálu a očakávali, že mu ihneď porozumejú, tak ste sa iste dočkali sklamania. Buď o to nejavili záujem, nerozumeli tomu či nechceli rozumieť. Väčšinou ho odmietli a ani si ho nechceli prečítať, videli v tom nejakú sektu, či prinajlepšom v jej autorovi zaujímavého filozofa. Treba ale hľadať spôsoby ako druhému podať poznanie. Len v dávaní možno prijímať a teda nemôžme myslieť len na seba inak na to sami doplatíme.

Tak ako prvák na ZŠ sa najprv žiak učí sčítať a počítať - teda človek, ktorý má snahu ísť duchovnou cestou si kladie si otázky o zmysle života, kým vlastne je a pod. Až v ďalších ročníkoch sa žiak dozvedá o násobení a delení. Neskôr vo výšších ročníkoch o percentách a mocninách. Ak by ste hneď prvákovi začali hovoriť o mocninách a snažili sa mu ich vysvetliť, možno by sa to dokázal "nabifliť", ale nerozumel by im, pretože ešte nemal osvojené nutné základy. Kto sa hľadaním Pravdy zaoberal už dlhšie, tak najprv určite čítal mnohé iné knihy, ktoré mu vtedy pomáhali osvojovať si určité základy. V čase, keď bol na to pripravený, sa dostal k Posolstvu. Keďže predstavuje vrchol je pochopitelné, že žiaden človek ho nemôže predčiť a musí nutne vytvoriť len niečo nižšie, ale to neznamená nie správne.

Preto aj v knihe „Zákony pre život na Zemi“, ktorá vychádza z PG, sú základné pravidlá, ktoré platia v celom stvorení a ktorých dodržiavanie povedie aj človeka nahor, a zároveň majú byť základom ako nové pravidlá, nové zákony pre budúcu ekonomiku, politiku štátu právny, trestný poriadok a pod. Sú napísané, tak aby boli pochopiteľne pre všetkých. Takže na miesto tisícok zákonov, ktoré dnes /ne/fungujú, bude bohato postačovať týchto 17 zákonov. Mojžiš dal ľudu 10, Pán zopár pridal a sú v knihe PG. Áno je vytvorené ľuďmi, ale prijatá "zhora" a sú určené na to aby to bolo pochopiteľne pre všetkých.

Čo sa týka prvého citátu, ktorý pán Potúček uviedol, tak sa tým novým zákonom nemyslí samotná kniha. Ak hovoríme "vo vesmíre PRICHÁDZA „NOVÝ ZÁKON“, tak tomu rozumiem tak, že v celom vesmíre prichádza nový Poriadok, Pravda, panovanie Božej Vôle, ktorá tu dosiaľ nepanovala a ktorej pravidlá, zákony a popísanie celého stvorenia boli popísané v knihe Posolsto Grálu.