Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Áno. Uvedomoval som si logickú slabinu, keď som od Vás požadoval ospravedlnenie. Napísali ste totiž slová --až tak--. Je však pozoruhodné, ako môžete vedieť, že mi to až tak nevadilo. Teší ma jedno. Spôsob argumentácie, ktorú som zvolil. Páni, na ktorých som reagoval, nie sú pravdepodobne schopní podobnému spôsobu vedenia diskusie. A tak reagujú na moju osobu. Všimnite si to. Pán Sloboda napísal, že som nereagoval vtedy a vtedy a podľa Pútnika som niekomu nahral na smeč. Teda všetko len osobné narážky. O čo išlo a ide (Zákony pre život na zemi), o tom nič nepíšu. Michal Trubíni
Re:
No vidíte Michal, že vrana k vrane sadla, čoho dôkazom je aj tento príspevok, a nehovoriac o príspevku, ktorý ste tu dal o 0:06:41.

Či ešte treba nejakých iných dôkazov nato, keď tak jasné a zreteľné prihrávate niekomu na smeč?

A ospravedlniť sa vám osobne nemám začo, lebo som jasné včera napísal toto: ,,Zaujímavé, že Vám tento príspevok vadí, ale príspevky, ktoré boli hanebného a výsmešného charakteru, ktoré mali jasný zámer, niečo a niekoho poprieť a pošpiniť, tak tie Vám až tak nevadili."

Píšem predsa, že vám až tak nevadili, a nie, že vám vôbec nevadili, a v tom je predsa veľký rozdiel! Takže, ospravedlnenie sa nekoná, lebo nie je začo.

A teraz k tomu, čo tu napísal Ľuboš dnes o 0:16:28, v tak neskorú hodinu:

,,Na mnohé reakcie ako vidíte sa ani nedá reagovať, viď. Pútnik - Michaelus. Ten pán vtrhol nafórum združenia a vniesol tam také nezmysly, že nám nezostalo nič iné, iba ho z fóra vykázať. Jeho očierňovanie však pokračovalo i naďalej, tak mu bol znemožnený naj prístup k užšej časti stánok, teraz preto soptí a pľuje na všetkých, ktorý čo i len vyslovia názov nášho združenia."

Píšete, že som vtrhol na to vaše cenzurované fórum, kde všetko prechádza len tak, že je prv skontrolované, asi vami, a až potom je uverejnené, čiže asi po dôkladnom zvážení. Je preto zároveň zaujímavé, že moje príspevky, boli tri, tak tie prešli vašou cenzúrou, a boli aj uverejnené. Naozaj zaujímavé, že takéto niečo sa stalo, hoci tvrdíte, že išlo o nezmysly. Zároveň chcem podotknúť, že niektoré moje príspevky som dal aj na ich verejné fórum, ktoré už bolo zrušené, čiže každý si mohol urobiť obraz, že čo všetko píšem, a či sú to naozaj nezmysli, tak ako tu tvrdí Ľuboš, slovníkom, ktorý je usvedčujúcim dôkazom o jeho skutočnej osobe, lebo nie forma je podstatná, ale to, čo sa ukrýva v nej.

A teraz si dovolím parafrázovať časť vášho príspevku pán Ľuboš. Dúfam, že sa preto nenahneváte, ale keď ja mám vždy ten dojem, že keď píšete o druhých, tak ako keby ste vždy písal o sebe!

,,Ten pán vtrhol na toto fórum a vniesol tu také nezmysly a nehanebnosti, že už naozaj neostáva pre zriaďovateľa nič iné, samozrejme, že to záleží len od neho, iba ho z tohto fóra vykázať. Jeho očierňovanie však pokračuje naďalej, tak mu by mal byť znemožnený prístup na toto fórum. Teraz, a nie len teraz, preto hádže špinu na všetkých, ktorý čo i len vyslovia svoj vlastný názor, ktorý nie je jemu blízky."

Pekný nedeľný deň želám.

Pútnik, ktorý hľadá odpovede, na ceste životom.

Rozbor č. 2/Nerozumiem tomu
Reakcia na príspevok pútnika

Mám si prečítať celý príspevok a až potom hodnotiť? Nerozumiem... Ktorý príspevok? Pána Slobodu? Ak áno, zatiaľ som reagoval len a len na reakcie týkajúce sa knihy “Zákony pre život na zemi“. To je všetko. Ak to je možné, napíšte ktokoľvek niečo vecné proti tomu, čo som uviedol. Už sa na to teším.

Pravda nadovšetko!!!

Teraz však k rozboru č. 2.
Pútnikom mi bolo vytknuté, že mi až tak nevadili príspevky, ktoré niekoho a niečo zosmiešňovali a popierali. Predpokladám, že Pútnik má na mysli pani Makedonovú a Večné zákony.

Ak je to tak, hľa, Pútnik nemá pravdu. Pamätal som si, že som sa p. Makedonovej na tomto fóre zastal. A keďže som sa jej zastal, tak mi vadilo, čo sa o nej píše (Pútnik však presne napísal, že mi to až tak nevadilo. Myslím si však, že miera mojej antipatie voči príspevku pána Slobodu a voči príspevkom, ktoré napádali poslanie p. Makedonovej, až taká podstatná nie je.). Prehľadával som teda stránky tohoto fóra rad za radom a dôkaz som našiel. Tu je:

.................

Michal ... 4.březen 2007 17:46:42
O Pallas Aténe a reklame na časopis Harmónia sa tu už síce písalo, to je pravda, ale napamätám si, že by to bolo vysvetlené.

Na druhej strane sa tu podáva čiernobiely obraz o celej tejto problematike. Buď bola p. Makedonová svätica alebo kontaktér, ktorý podľahol falošnému pôsobeniu zo záhrobia a dokonale skrivil Posolstvo Grálu.
Z príspevku p. Milana vyvodzujem : Kto poslaniu p. Makedonovej verí, ten pije nápoj, v ktorom sa okrem väčšiny pravdivého podáva aj zrnko jedu a tak sa nakoniec otrávi. Nehovorme však v podobenstvách, ale napíšme rovno, čo to znamená: konečným dôsledkom viery v p. Makedonovú a v jej poslanie, tak ako ho ona prezentovala, je duchovná smrť. Ak to hypoteticky prijmem, tak potom áno: ak boli mnohé tvrdenia pani Makedonovej falošné, tak potom človek, ktorý sa ich sklalopevne drží, drží sa nepravdy, čo mu nedovoľuje prijať Pravdu, ktorá konečne prináša spásu. Preto ho čaká duchovná smrť. V poriadku, súhlasím (hypoteticky!). Ja však nerozumiem, prečo oponenti ustavične zdôrazňujú tento jeden bod. Nie je pravda, že vďaka pôsobeniu p. Makedonovej sa Posolstvo Grálu začalo predávať v takej miere, v akej sa to dovtedy určite nesnívalo ani tým, ktorí toto dielo na Slovensko distribuovali? Nie je pravda, že tí ľudia, ktorí sa k Posolstvu Grálu a k Večným zákonom dostali a ktorí to mysleli a myslia vážne, sa mravne aspoň v nejakej miere očistili? Poznám to na sebe, poznám to z reči iných ľudí.

Zastávať tvrdošijne len to stanovisko, ktoré tu prezentuje p. Milan a p. Ľuboš je oklieštenie skutočnosti, pretože si z nej vybrali len niektoré črty a ostatné prehliadajú alebo nechcú vidieť, lebo by predsa len museli priznať, že dielo Večné zákony má aj pozitívne dôsledky na konanie ľudí. A to píšem a si myslím aj napriek tomu, že som sa s týmito pánmi niekoľko krát osobne stretol a naše vzťahy považujem za pozitívne! Hľadať pravdu, vidieť ju podľa mňa znamená prijímať/rešpektovať skutočnosť vo všetkých farbách, odtieňoch, uhloch pohľadu atď., pretože ak pozeráme len jedným smerom a tvrdíme, že to, čo je za nami neexistuje, tak žijeme v disharmónii, čo sa obvzlášť prejavuje v styku s ostatnými ľuďmi.

"(...) V tom není zlo, že se pro pravdu rozestupujeme na ruzné tábory, ale je v tom, že tábory si osobují samospasitelnost pravdy absolutní a že ve jménu té pravdy sahají k meči, usilujíce o jednotu mechanickou, na místě jednoty v duchu a pravdě." (Jan Hus, T.G. Masaryk)

..............

Vážený Pútnik. Ak ste si mysleli, že napádanie p. Makedonovej mi (až tak) nevadilo, ospravedlníte sa mi, tu, verejne? Pokračujem ďalej.

Pútnik ďalej napísal: „Prečo asi? Lebo vrana k vrane sadá.“ Vážení čitatelia. Všimnite si, ako som bol hneď zaradený k niekomu resp. niekam. Môže Pútnik vysvetliť, ku ktorej vrane som si to sadol? Lebo ja to skutočne neviem. Ak je tou vranou p. Ľuboš, “Združenie ľudskosť (skr.)“, AO inštitút, môžem Vám s kľudným svedomím napísať moje nevyriešené otázky a problémy, ktoré s týmito „kruhmi“ vo svojom vnútri mám.

Tón tohoto príspevku, určite ste si to všimli, bol výsmešný. Nepopieram. A ani som sa tomu v sebe nebránil. S tou smiešnosťou totiž začal niekto iný. Vážení páni, napíšte už konečne niečo vecné. Máte na to? Som si istý, že vo veci “Zákonov pre život na zemi“, by ste museli prehrať. Väčšina (alebo všetky) zo siedmych zákonov nachádzajúcich sa za Desatorom totiž pochádza z diel Abdrushinom napísaných. Teda nie sú to žiadne ľudské výmysly. Výklad týchto zákonov je však samozrejme ľudský. Ako som však napísal, nič zlé na tom nevidím, pokiaľ v tom nie je snaha vyvyšovať sa nad výklad Abdrushinov. Pokiaľ viem, nič také zo spomínanej knihy nevyplýva.

Michal Trubíni
Pán Michal Michaelus,
už som Vám predsa dal najavo, že je zbytočné, aby som naväzoval na Vaše reakcie. K Vašej reakcii preto uvediem len jediné: BEZ KOMENTÁRA...
Aké dokazovanie?
Aké dokazovanie ešte chcete pán Ľuboš? Veď svojimi nervóznymi odpoveďami dosvedčujete sám, že je to tak. Preto aj ta zúrivosť a nervozita z Vašej strany, ktorá už hraničí z totálnym zúfalstvom.

Preto pokojné hovorím, že odporné je to, že čo Vy a Vám podobný tu vystrájate!

Chceli by ste niekomu zobrať z rúk Posolstvo Grálu. A kto ste Vy, že určujete, že kto ho môže vlastniť, a kto nie?

Myslíte si, že takto niekoho Vy oslovíte? Leda len takého, ako ste Vy sám, ale nie vážne hľadajúceho!

Chcem Vám pripomenúť, že toto nie je Vaše fórum, takže sa tu už konečne prestanťe rozťahovať, lebo našťastie Vám to tu nepatrí.

A pán Michal, prečítajte si pozorne celý príspevok, a až potom hodnoťte. Zaujímavé, že Vám tento príspevok vadí, ale príspevky, ktoré boli hanebného a výsmešného charakteru, ktoré mali jasný zámer, niečo a niekoho poprieť a pošpiniť, tak tie Vám až tak nevadili. Prečo asi? Lebo vrana k vrane sadá.

Peknú dobrú noc želám.

Pútnik, ktorý hľadá odpovede, na ceste životom.