Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Človeče, dvakrát meraj, a raz strihaj!


J. Marschner tu nedávno napísal aj toto: ,, Lucifer již jako narušitel ve Stvoření svádí lidské duchy, svádí i anděly. Neváhá a chodí si i do Ráje a pokouší lidské duchy i tam. Pronásleduje dokonce i Prakrálovnu.

Aby bylo zamezeno jeho zlému řádění vyjede nebeské vojsko s archandělem Michaelem a Lucifera srazí do pozdějšího Stvoření a uzavřou mu vstup do úrovní Ráje a vyšších.“


J.Marschner, to naozaj myslíte vážne, že ten ktorý padol, si chodí svojvoľné do Raja, a dokonca vyššie, a naďalej tam zvádza obyvateľov tejto časti stvorenia, dokonca aj anjelov, dokonca naďalej tam niekoho prenasleduje? To naozaj také niečo môže napísať niekto, kto si hovorí čitateľ Posolstvá Grálu? Asi áno, keď to píšete.

Ďalej sme sa dozvedeli, že čo skrýva kniha, ktorú ponúkajú, aj Združenie ľudskosť, aj AO institút: „Tento Nový zákon ( poz. čiže kniha, ktorú ponúkajú, a ktorá obsahuje výklad Desatora, ale nie od ABDRUSHINA, lebo to im asi nestačí, dokonca, sedem Nových zákonov! Tým ste naozaj predbehli aj katolícku cirkev.), je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“ Čiže nie SLOVO PÁNA je tou záchranou kotvou, ale to ľudské, ktoré ponúkate?

Páni, tak aj to svedčí o vašej povrchnosti, samoľúbosti, trúfalosti a neznalosti Slova Pravdy, keď dokážete také niečo vydávať a ponúkať, ako keby SLOVO PÁNA vám už opäť nestačilo! Nehovoriac už o ďalších vašich vstupov, ktoré tu predvádzate už určitý čas, zo zámerom jasným a zreteľným, lebo nespokojnosť u nesamostatných, ktorí nedokážu samostatné kráčať, zo dňa na deň narastá. Asi prečo?

Samozrejme, že neustále tu voláte po združovaní sa, ale vám asi nevadí, že aj to je dnes veľmi nebezpečné, lebo temno si vždy nájde cestu, aby sa vkliesnilo medzi takýchto združovateľov za správnu vec. Pekné o tom napísala pani Makedonová, vo Večných zákonoch 2, Otázka aj odpoveď č. 89:

,,Odkedy som prečítala vašu knihu, som nešťastná. Cítim sa oslabená a osamotená v tomto neobvyklom poznaní. Čo mám robiť?

Podľa zákona rovnorodosti by ste sa mali stýkať s ľuďmi, ktorí tiež poznajú Posolstvo grálu a moju knihu. Dvaja rovnorodí, i keď sú slabí, stanú sa veľmi silnými a šťastnými. Rovnorodosť vás upevní v boji s temnom. NETVORTE VŠAK SKUPINY, LEBO V NICH SA ĽAHŠIE UKRYJÚ TEMNÍ.

V prednáške „Hĺbavý človek“ Abd-ru-shin píše:

Najväčším nepriateľom temna je srdečný a radostný smiech! Prílišné hĺbanie stláča človeka nadol. Len ten, kto si v radostnom chcení postaví pred oči vysoký cieľ a nemá zrak ponorený stále do seba, ten sa dostane dopredu a nahor do svetlých výšin“.


Ale nakoniec, veď to vám ani nikto neberie, združovať sa a spájať pod hlavičkou akéhokoľvek združenia. Len prečo toľké prehováranie?

Prečo taká obrovská snaha o to, aby sa to tak stalo?

Prečo práve tu a na tomto mieste, ktoré bolo vytvorené pre určitý okruh ľudí, ktorí sa radia k nezávislým čitateľom Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3?

Prečo práve na tomto mieste, a nie niekde inde?

A tých prečo by bolo stále viac a viac, ale úmysel týchto vstupov, je predsa zrejmí a jasný, pokiaľ to chce ktokoľvek vidieť. A nehoriac už o tom, že akou rýchlosťou sú tu odsúvané výňatky z prednášok Pána ABDRUSHINA! Asi prečo? Lebo PRAVDU, tak tú neradí niektorí počujú, hoci Slovo Pána používajú ako štít, na presadzovanie svojich vlastných cieľov. Tak ako to bolo za čias Ježiša, tak ako to bolo za čias Abdrushina, tak ako je to aj dnes, pred vyvrcholením veľkého súdu.

Preto zoberme si príklad dvoch ľudí, ktorí žijú podľa zákonov Pána, každý na opačnom konci zemegule, čiže sa vôbec nepoznajú, ale predsa, keďže žijú v zmysle zákonov Pána, tak z hľadiska duchovného tvoria predsa celok, a ich smerovanie je predsa jednotné, za Svetlom a Pravdou. Potrebujú sa preto združovať, spájať a poznať, lebo každý kráča v zmysle zákonov sám? NIE, to isté nepotrebujú!

,,Kto dokáže sám nasledovať Slovo Pána, žiť podľa Neho, tak ten je isté silnou osobnosťou, ktorá s pomocou Pána dokáže oveľa viac, ako tisíce nesamostatných ľudí.“

Veď príkladov je veľa, keď tí, ktorí malí pevnú dôveru a presvedčenie v Pána, tak tí dokázali veľakrát to, čo sa nepodarilo tisícom, hoci aj tí robili čokoľvek preto, aby strhli ľud Pánov na svoju stranu. Preto tvrdím, že kto dokáže sám kráčať, verné, s úplnou dôverou a s pokorou nasledovať Slovo Pána, tak ten je isté, alebo časom sa určite stane, silnou osobnosťou pre výstavbu stvorenia, v zmysle zákonov Pána a BOHA. Ale takýto nečaká nečinne na niečo, čo s určitosťou už čochvíľa príde a naplní sa, ale vyhrnie si rukávy a pustí sa s vervou do práce, teraz a hneď.

A na úplný záver tohto môjho vstupu, niečo opäť Z Odpovedí a otázok od ABDRUSHINA, ktoré tu ponúkam, na hlboké, vážne a precítené zamyslenie.


,,Nakonec zůstane jedině Slovo Páně, přicházející ze Světla a Pravdy, jež může býti přineseno jen Vyslanci Božími, kteří sami stojí ve Světle a Pravdě a tedy v sobě jsou skutečně živí! Žádný lidský duch a žádný duch z onoho světa není schopen to dokázat. Nemá k tomu vůbec žádné možnosti. Z toho důvodu nemůže nikdy to, co bylo lidským rozumem vymyšleno a lidským duchem poznáno, v sobě nésti pravý život. Zůstává to teoriemi a poznatky, jimž chybí síla živé Pravdy.

Probudit k životu Slovem znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jak možno spícího probudit k dennímu vědomí, tak je duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako se však ten, kdo byl ze spánku probuzen, nikdy nemůže státi samotným dnem, tak také nemůže ten, kdo byl z duchovní smrti probuzen k živé Pravdě, státi se současně samotným životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nikdy nemůže stát životem a Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejích drahách! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvým pochovávati své mrtvé!“ To znamená, nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovati lidi, kteří je chtějí poslouchat a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy klidně navždy pochovávat mrtvé posluchače a tak je vyřadit z možnosti probuzení. Vy však, kteří opravdově hledáte, neposlouchejte je!

TÍM NEJSOU SNAD MÍNĚNY JEN MNOHÉ SEKTY A SPOLEČNOSTI, NÝBRŽ TAKÉ FALEŠNÁ DOGMATA VŠECH VELKÝCH NÁBOŽENSTVÍ. V TÉTO DOBĚ NENÍ ŽÁDNÉ OBCE, KTERÁ BY SKUTEČNĚ SLEDOVALA PRAVOU CESTU. ANI LIDSKÁ HORLIVOST, ANI NADŠENÍ NEODSTRANÍ ČASTO ÚPLNĚ FALEŠNÉ UKAZOVATELE CESTY, KTERÉ LIDSKÁ CHYTROST POSTAVILA NA SPRÁVNOU DRÁHU. KDO JIM DŮVĚŘUJE, TEN NEDOSÁHNE CÍLE ANI PŘI NEJLEPŠÍCH VNITŘNÍCH VLOHÁCH.

Co spočívá v tom, co bylo řečeno, to nalezne každý, kdo se poctivě o to namáhá. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení a nesobeckého bádání. Pro ty, kdo se domnívají, že jsou již vědoucí a pro povrchní to není!"

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda. jan.jan@post.sk