Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Odpoveď
Je dobré že sa čitateľ pýta hoci i takýmto spôsobom:

Už veľa krát boli snahy odpovedať na tomto fóre v tomto duchu. Stále však bolo ponechávané na čitateľovi, aby sa vlastným úsilím dopracoval k odpovedi. Keďže sa tak zatiaľ nestalo a otázka bola otvorená, je dobré na ňu odpovedať teraz:

Ak chce niekto citovať z Posolstva Pravdy, nemôže vytrhnúť jednotlivosti a nedbať na to ďalšie. Toto úzko súvisí s Pánovým upozornením:

"Kto sa nenamáha aby Slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

My ľudia sa máme zo všetkých síl pochopiť úmysel autora Posolstva Grálu, jedine potom prenikneme do Slova a budeme smieť z Neho načerpať hodnoty - nie však iba pre seba, ale pre zužitkovanie pri pomoci svojim blížnym.

Ak chce niekto citovať a povie to "A", nech doplní aj to "B", inak zavádza.

Zrejme pisateľ nepochopil úmysel citovaných slov z Posolstva. Musel by totiž chápať a akceptovať, ako boli myslené - treba totiž rozlíšiť dve samostatné veci: jedinečnosť individuálnej cesty za Svetlom, teda špecifickosť vlastného dozrievania a neoddeliteľnosť od celku na druhej strane, byť teda spolučiniteľom a spolupracujúcim článkom v reťazci splňovaní. Viac sa o tomto môže čitateľ dočítať na stránkach združenia v článkoch o „Ľudskom spolupôsobení"“

/http://www.zdruzenie-ludskost.sk/index.php?p=170/

Kastovníctvo bude v blízkej budúcnosti na zemi v ušľachtilej forme znova zavedené. Rovnorodé združovanie alebo spájanie sa prejavuje v celom Stvorení, preto v danom prípade ide len o NEPOCHOPENIE citovaných slov - združovať sa za účelom zištných pozemských cieľov stojí samozrejme proti Zákonom Stvorenia.

Už veľa krát sme napísali, že Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravom a ľudskosti získalo túto akceptovateľnú právnu formu iba za jediným cieľom - vytvoriť nástroj pre kontakt s pozemskými organizáciami so záujmom spolupracovať a riešiť závažné problémy v spoločnosti.

Zajtra napr. odchádzame na festival do Martina, myslíte, že keby tam prišiel ktokoľvek a povie si "chcem tu mať stolík, na ňom literatúru a ako vzor pôsobiť príťažlivou silou pre hľadajúcich", že by mu bolo umožnené zúčastniť sa? Umožnené by to bolo, iba v myšlienkach. Sme tu však v tele z mäsa a krvi na to, aby sme hrubohmotne vydávali svedectvo o tom, komu slúžime. Čisté myšlienky sú dobré, ale na Zemi nestačia, to by mal priemerný čitateľ Posolstva Pravdy chápať ako samozrejmosť.

Na hlavnej ploche stránok združenia sa tiež dočítate:

""Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti
vzniklo ako prostriedok na ľahšie dosahovanie niektorých dôležitých
cieľov pri ozdravovaní života v spoločnosti. Pri tejto činnosti sa
však neuchádza o rozširovanie členskej základne, ani o iné
zoskupovanie ľudí, pretože akákoľvek spolupráca s jednotlivcami, ktorú
rozvíjame, je plne založená na slobodnom a dobrovoľnom prístupe
všetkých zúčastnených“

Svojou cestou ideme každý samostatne a predsa spolupracujeme navzájom tak, ako to vyplýva z Posolstva Grálu. Že sa to dá, o tom hovoria skúsenosti. Keby ste nahliadli do stoviek listov a e-mailov, z ktorých jasne vyplýva že takáto činnosť má nesmierny význam a keby ste nahliadli do stoviek párov očí pri všetkých aktivitách, kde často na oboch stranách stekajú slzy na lícach, tvrdili by ste niečo iné. Príďte raz, zúčastnite sa a predneste svoj ničím nepodložený názor o nespolupráci /pri ktorom sa opierate o nesprávne pochopené texty z Posolstva Pravdy/ a počkajte si na reakcie, určite by Vás skoro prešla chuť takto naďalej dezinformovať ľudí!

K tomu "B" je preto potrebné povedať ešte nasledovné:

O pochopenie Slova Pravdy sa treba naozaj namáhať, kto tak chce učiniť aj v tomto prípade, nech si prečíta tie Pánove prednášky, kde sa píše:

"Člověku jsou darovány vysoké ideály, dřímají v hloubi jeho duše. Probuďte je! Nepotlačujte každé hnutí, které vás chce oblažit. Je to začátek na cestě splňování povinnosti vůči Bohu; vede přes plnění povinností vůči lidem. Pomáhejte a podporujte svého bližního, tím splňujete to, co jste mu dlužni! Neboť vy, lidé, máte při svém putování dozrávat jeden na druhém! Nic vám nepomůže, jestliže nikomu neubližujete, jestliže se uzavíráte a utíkáte před lidmi. Promeškáváte tím svou povinnost! Bohatě však obdaruje nebe poznáním toho, kdo se s lidmi spojoval a zase se s nimi uměl rozejít, protože tím mohl prožívat při zpětném působení všechno, co potřeboval a zároveň pomáhal druhému, aby pokročil dále...!“

"...Nutno zdůrazniti, že se přitahuje jen stejnorodé. Odtud přísloví: "Rovný rovného si hledá." Tak se najdou vždy pijáci, "sympatie" mají k sobě kuřáci, hráči, žvanilové atd. Avšak i ušlechtilí sdružují se k vznešenému cíli..."

"V tom všem jsou lidé jen horlivě podporováni vypočítavými a sobeckými sdruženími, která vidí v rozšiřování počtu svých stoupenců nejlepší cestu ke zvětšování a zajišťování svého vlivu a tím ke vzrůstu své moci...!“

"Volání" vychází ven do celého světa! Má tvořit užší spojení mezi stoupenci a čtenáři mých slov. Na mnohých místech se utvořila "volná sdružení" k pěstování myšlenek z mých přednášek, aby ve společné činnosti vždy hlouběji vnikala do pravd velikého stvoření a tím též správně poznávala Stvořitele...“

Na danú otázku už nebude na tomto fóre viac odpovedané, kto nepochopil vyššie uvedené a chcel by tvrdiť opak, musel by ísť predsa sám proti sebe, proti Posolstvu a musel by dokázať, že sa naše aktivity nestotožňujú s tým, čo od nás Pán právom požaduje. Musel by to dokázať predovšetkým svojim úsilím a všetkými takými snahami, z ktorých majú očividný prospech tisíce ľudí na Zemi...

Ľuboš Ďurfina
JAN. jan.jan@post.sk 
Zase...


Zase by tu chcel niekto, tak ako už niekoľkokrát predtým určovať a poúčať druhých, že ako majú kráčať na ceste životom, a to len preto, že zase sa mu nepáčia niektoré slová, na ktoré ihneď odpovedá, a ktoré tu boli mnou dnes vyslovené a napísané, nie pre tých, ktorí sa potrebujú združovať a spájať do spolkov, ale hlavné pre tých, ktorí dokážu aj slobodné kráčať, bez obmedzení toho druhého.

Preto tu uvediem, nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, niečo z Otázok a Odpovedí od ABDRUSHINA. Bude to záver odpovedi, z otázky 65, kde ABDRUSHIN odpovedá takto: ,,Ale takýto vážne hľadajúci nebude hľadať združenia, nepripojí sa k nijakým sektám a tiež sa nebude musieť združovať. Spracuje si to všetko sám v sebe, LEBO NIK INÝ MU PRI TOM NEMÔŽE POMÔCŤ. Len tak sa to stane v ňom živým a jeho vlastníctvom, o ktoré sa s inými nemôže deliť!“

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.Zákony Stvorenia
Zákony Stvorenia žiaľ nedovoľujú, aby dokázal človek kráčať na ceste za Svetlom bez ujmy tak, ako je to naznačené v tomto článku. Združovať sa za účelom nejakých pozemských výhod alebo z iných zištných dôvodov je stojace proti Zákonom Stvorenia, podobne však, ako odmieteť spoluprácu a spájanie sa rovnorodých ľudí v činoch pri reálnom uskutočňovaní hodnôt Posolstva Pravdy v živote. Preto tí, ktorí kráčajú "sami" v domnienke, že oni nepotrebujú nič iné, iba "slovo", sú v skutočnosti na rázcestí. Zabudli totiž domyslieť "maličkosť", či to, ako prijímajú a čerpajú z Posolstva je v skutočnosti aj pravá námaha opierajúca sa o živú vieru. Je veľa čitateľov, ktorí s knihou Posolstva v ruke radi pokrikujú na iných, pritom jej obsah zostáva pre nich stále zapečatený.

Bez vzájomnej spolupráce a činorodom chcení nie je možné naplniť obsah Posolstva v živote. To vylučujú Zákony Stvorenia.
JAN. jan.jan@post.sk 
Hŕŕ...


Hŕŕ na všetkých tých, ktorí nejdú s nami (cirkvi, sekty, hnutia, združenia, spolky), v jednej rade.

Tak mi presné pripadajú príspevky tých, ktorí nedokážu niečo zniesť, samozrejme, ktorí patria k určitým skupinám a spolkom, že niekto dokáže aj sám kráčať, myslieť, napredovať, v zmysle zákonov Pána, alebo, ktorí sa o to aspoň snažia, lebo aj ty časom budú kráčať tak, ako majú. Veď bez vlastnej námahy a usilovnosti to predsa nejde! Tak to chce PÁN, a tak to aj navždy ostane.

Nie tak, akoby to radi videli , rôzne združenia a spolky, ale ako chce to náš PÁN a BOH! SLOVO PÁNA, nech sa nám stane pochodňou, a nie spolky, ktoré je záchranným pásom pre každého, kto túži po slobode a spáse.

Dokonca, ako vidno z ich príspevkov a prejavení sa, tak oni by boli aj radi tými, ktorí by tak radi viedli ľudstvo do novej doby, a ktorí by chceli započať s výstavbou Tisícročnej ríše, ako praví vodcovia. Nie Ten, ktorý bol BOHOM OTCOM vyvolený a zasľúbený, ale oni sami by to odrazu mali byť. Koľká to trúfalosť, samoľúbosť a domýšľavosť?

Ale beda, kto si dovolí tvrdiť niečo iné, že Pravda je predsa iná, že bez BOHA to nie je možné, tak potom zase prichádza to známe, že hŕŕ na nich...

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.