Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Podľa seba, vidím tebaTak presne mi pripadá Váš príspevok p. Ľuboš z istého združenia, ktoré ako vidno aj z tohto príspevku, tak už melie asi z posledného. Ide tu zase, tak ako veľakrát aj predtým, o jasný utok voči niekomu a niečomu. Ale nič nové u Vás.

Ale ak by som sa chcel vyjadriť k príspevkom p. Franka, tak sú skutočné veľavravné, obohacujúce, ozrejmujúce, nevnucujúce, ktoré isto iste majú svoju duchovnú hodnotu, lebo sú dávané srdcom, a sú jasným presvedčením pisateľa. Preto je to aspoň podľa mňa, pravý opak toho čo Vy tvrdíte p. Ľuboš. Ja osobne takýmto ľudom, ako aj p. Franko, vždy rád podám svoju ruku.

Príjemný deň želám.

Ján Anton Sloboda.Aké nešťastné...
Pán Franko, to je hrozné, čo píšete, vari to necítite?

Slovo sa nedá oddeliť od Pána, ktorý keď prebýval na Zemi, pochopiteľne potreboval ochranu a oporu od povolaných, ako i celého ľudstva. Od našej čistoty a poctivosti záležalo, koľko nám toho k nášmu vývoju na Zemi zanechá. Vypudili sme ho však zo Zeme svojou nevernosťou!

Nie inak sa dialo i Ježišovi, zabili sme Slovo na kríži, rúhavo a hriešne.

Prosím, ušetrite si do budúcnosti takéto plytké reči, ktoré sú tak vzdialené od pravých činov.

Najhorším nepriateľom človeka na Zemi je duchovná strnulosť a s ňou spojená slepá viera.

Vyznanie
Ľudia čo to robíme? Uvedomme si, že sa tu dohadujeme o Božom Slove. Slovo je dokonalé. Slovo je tvorivé. Slovo je čin. Podľa neho sa okamžite dávajú do pohybu všetci služobníci a okamžite ho napĺňajú. Vyrieknuté Slovo Bohom je dokonalé a obsahuje v sebe bezpodmienečné naplnenie až do úplného konca. Vyrieknuté Slovo je vôľa stvoriteľa, ktorým dáva do pohybu celé stvorenie. Ono sa šíri okamžite po celom stvorení, po svojich dráhach. Vyrieknuté ľudské slovo je okamžitý skutok, bytostný hneď podľa druhu významu slova okamžite tkajú pre človeka nitky, ktoré v zákone spätného pôsobenia mu donesú úrodu. A my tu hovoríme o Božom Slove, ktoré je samo Životom. Uvedomme si, že Božie Slovo je ako oceľové lano, ako neutíchajú vlna, ako neotupujúci sa meč, ako neslabnúce svetlo. Božie Slovo tým, že je dokonalé je nezmeniteľné, na ňom sa nedá nič pozmeniť, poopraviť. Je od vyrieknutia dokonalé. Nedá sa vyškrtnúť ako by sa nikdy nevyrieklo. Nepripúšťa nijaké ústupky a neumožňuje nijaké odchýlky. O Božom Slove sa nedá ani len diskutovať. Ono Je! Dá sa na Slovo len poukázať. Ľudia hľa tu je. Ak niekomu niečo nie je na Slove jasné tak chyba je v ňom. Ešte viac smiešnejšie alebo hlúpejšie je, keď nejaký človek alebo združenie, či hnutie sa vyhlasuje za ochrancu a snaží sa o zachovanie čistoty Slova. Keď zanikne celé stvorenie Slovo ostane! A preto ja Peter Franko čítam kompletné Posolstvo Grálu od Abdrushina vydané nakladateľstvom Hlas Zlín. Aby som dospel k presvedčeniu a stal sa skutočným človekom.