Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Dodatok.
Iste nie je náhoda, že pán Franko tu uverejnil posledné tri príspevky v čase, keď je vylievaná sila do celého stvorenia, nevynímajúc aj túto Zem, ktorá smie byť vo veľkej očiste ešte spolu zachránená.

Tak ako tu bolo napísané, jasné, zreteľné, pekné a jednoduché vysvetlenie, ktoré tak veľa vysvetľuje, prečo príchod Ježišov, prečo príchod ABDRUSHINOV, a prečo november 1998 a pôsobenie Prakráľovnej pred veľkou očistou Zeme, ktoré je veľkým zasľúbením pre celé ľudstvo. Tu naozaj len platí, že buď áno, alebo buď nie. Nič iné. A tobôž, ak sa hrdý tým, že je čitateľom Posolstva Grálu!!!

Pekný májoví večer želám.

Ďalší hodnotný príspevok, od pána Franka. Myslím, že aj ten by mal patriť medzi zaujímavé príspevky.

Pekný májoví večer želám.
Prijatie Boha - príkaz
Počiatok stvorenia „je“ v Parsifalovi. Nastávajúci vývoj stvorenia „je“ odvždy daný. Koniec v hmotnosti „je“ odpočiatku daný v príchode Syna Človeka. Pretože „ Boh je“ – „Slovo je“. Avšak príchod Ježiša a Abdrushina nebol odpočiatku daný - naplánovaný, bol to núdzový akt Božej milosti, keď ľudstvo spadlo do hriechu. Prineseným Slovom bolo podané ľudstvu záchranné lano po ktorom sa mohlo vyšplhať, keby chcelo a navrátiť sa na správnu cestu k Bohu. Cesta ktorá je odjakživa daná. Keby ľudstvo nespadlo do hriechu nemusel by prísť Ježiš ani Abdrushin. Ľudstvo by sa svojím správnym cítením správne vyvíjalo a pokojne by čakalo na zasľúbeného Syna Človeka v súdnom dni a v prirodzenom dianí by bolo ľudstvo vyzdvihnuté do svetlých výšin. Ale ľudstvo išlo svojou cestou, chcelo byť samo staviteľom stvorenia. Áno príchodom Abdrushina bola daná posledná príležitosť v Posolstve Grálu aby spoznaním a nasledovaním Pravdy sa ľudstvo oslobodilo – pustilo od temna, nasledovaním Božieho Slova. Bola daná posledná príležitosť pripraviť sa na nastávajúce udalosti, nie že Syn Človeka posledný krát príde. Príchodom Syna Človeka ako Kráľa tisícročnej ríše už nie je daná žiadna príležitosť. Je len príkaz prijať Boha! Kto ho odmietne ten sám nechce, neprijal Boha. A v tom je určená možnosť alebo nemožnosť, v uplatnení svojej slobodnej vôle, stať sa obyvateľom zasľúbenej ríše mieru. Tak aj vo Večných zákonoch je oznámené narodenie Kráľa tisícročnej ríše v roku 1998 na Slovensku, v tom už nie je daná žiadna príležitosť. V tom je daná povinnosť - príkaz PRIJAŤ BOHA! Peter Franko