Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

k čomu ten hurhaj ?
V zápale boja si mnohí ani nevšimli krátky dnešný vstup p. Ivana z 12.17.02 h., kde sa snažil naznačiť prvé vteľovanie ľudských duchov do hrubohmotnosti podľa PG.

Ale k čomu je vám to páni dobré - je to preďaleká minulosť !

Vaše negatívne emócie majú len jednu úlohu.

Prekaziť vám prípravu na najväčší sviatok v hmotnosti - na konci mája - na prijatie Žiarenia - Sily od Ducha Svätého, ktorá sa každoročne vylieva a oživuje všetky hmotnosti a bez ktorej nemôže existovať nič - ani vy.
Je vidět jak stoupenci ao-institutu "melou z posledního". Aniž by věcně vysvětlili jasné rozpory v jejich textech z hlediska Poselství Grálu, tak opět shazují a očerňují tazatele a sami poukazují na porušování Přikázání, ale opět u těch druhých.
Vidím, že jste nevěcný, pokud se zajde na rovinu, kdy nemáte čím argumentovat. Rád bych věděl, s kým jsem měl tu čest si psát a jestli jste z Moravy nebo z Čech.
Nemyslím. Silnou kávou spíše jsou bludy v textech ao-institutu, o kterých se píše, že jsou zaslíbenými texty, které rozšiřují Poselství. Nepíši nic za čím si nestojím. Text ao-institutu, o kterém se zde vedla debata je toho důkazem. Pokud máte něco věcného tak to napište. Zatím to vypadá, že stoupenci ao-institutu neumí nic jiného, než poukazovat na nesprávné chápání, ale těch druhých, o dalších projevech nemluvě.
pre p.Petra N.
Naozaj si stojíte za tým, že prirovnávate texty AO-Institutu k cirkevnému bludnému učeniu? To je prisilná káva, nemyslíte?
Proč tolik emocí pane Marschnere? Jestli Vám nepřipadá na hlavu postavené soužití zvířat a lidských duchů, tak proč se do této debaty vůbec pouštíte. Asi jste si špatně texty na ao-institutu přečetl, o Poselství Grálu nemuvě. Chcete už po druhé nějaké omluvy, za co? Já jsem texty na ao-institutu nepsal! Položil jsem věcné dotazy a místo toho zase obviňování a očerňování - typické jednání církevních stoupenců, kteří slepě obhajují bludné učení!
Jan Marschner
Nepřirovnal jste tehdejší zvíře k opici??!!
........A nikdy jsem nepřirovnával tehdejší zvíře k dnešní opici........(to platí vůči jeho případné partnerce z řad zvířecích opic)(zkrátka nemohli žít "pod jednou střechou" s opicemi.) (Bylo by to možné s opicí? )(Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé po tisíciletí, jen mužské duše na Zemi žili ve společenství s opicemi )........Pokud to nejsou vaše odpovědi je to velice závažné. V každém případě vidím, že do plné nádoby se již nic nevejde. S lidmi, kteří nedokáží uznat svou chybu, natož ji vidět a ještě tvrdit, že to tak nemysleli, nebo, že to tak je ač v poselství pro své tvrzení o opici nenaleznete potvrzení, nemá smysl dál rozvádět téma neboť nestojí na půdě věcnosti. Vždyť vy již neregistrujete co jste napsal.....(Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé po tisíciletí, jen mužské duše na Zemi žili ve společenství s opicemi) ..... zde dokonce píštete něco co na zmiňovaných stránkách nenaleznete a obviňujete z toho ao-institut, ač to ani nikdy nevyslovil. Nestydíte se takto se z toho rychle vyvléknout, bez omluvy. Pokud toto není křivé obvinění druhého, tedy porušení přikázání tak co tedy! Hrajete si tady na znalé, ale křivě svědčit můžete? Že se nestydíte!!! A ještě se snažit překroutit vysvětlení o psech a kočkách. Mimo jiné zvířata jež žijí v blízkosti člověka a dokáží svou věrností a láskou svou duši natolik prožhavit, že si jejich duše po smrti uchová samostatnost. Ostatní zvířecí duše co známe se po smrti ve většině případech spojují se skupinovou zvířecí duší, tedy nedokáží si udržet své vědomé já. To platí i pro opice. Jinak tomu bylo u duše pračlověka! (Tedy místo aby psi za opicemi zaostávali, zdá se , že je předčí...) O unášení žen je psáno v Atlantidě. Stačí spis pouze přečíst... Pokud nepřiznáte svůj jasný omyl s opicema není možné Vás brát nadále jako člověka jenž chce žít pravdivě dle Božího Slova a Zákona. Všechno to z čeho obviňujete druhé se nakonec nutně obrací proti Vám... Očekával jsem zde věcné přístupy, ale toto??!!
duch.zárodky
"Tento pračlověk (nejvýš vyvinuté zvíře) si stál ve svém čistém napojení mnohem výše než-li mnohá dnešní pozemská žena." - píše pán Marschner s čim sa nedá nesúhlasiť. Ďalej je to ale s mnohými otáznikmi.
Takže poďme na to logicky:
Ak toto zviera - pripravená nádoba stálo omnoho vyššie...., tak sa do jeho novo vyvíjajúceho sa telíčka mohol vteliť duch (- teda už nie zviera-bytostné-), ktorý stál ešte vyššie ako toto vyvinuté zviera.(uvedomme si, že tento prvýkrát vtelujúci sa duch už prešiel vývojom v celom bytostnom a jemnohmotnom a vstupuje do hrubohmotnosti, do bodu obratu - teda už nie je nevedomý !!!)
Keďže vtedy duch-človek ešte nebol skazený používaním rozumu a plne a dobrovoľne sa podriaďoval Večným Božím Zákonom je úplne prirodzené, už zo zákona príťažlivosti rovnorodého, že NEMOHLO dôjsť k páreniu medzi duchom a bytostným.(Toto je schopný pripustiť len pozemský dnešný rozum - vtedajšie pomery to absolútne museli vylučovať !)
Tak ako potrebuje mužský-pozitývny duch k svojej činnosti ženský-negatívny a naopak, potom isto došlo k 1.inkarnáciám spoločne a naraz, čím sa neskôr počas života podľa zákona rovnorodosti uvedené duše navzájom "našli" a oddelili od "darcov" ich hmotného tela s bytostnou podstatou. Tak potom mohli vznikať nové spoločenstvá ľudských duchov.
(Okrem iného, žiaden duch vtedy a ani dnes nie je ponechaný sám na seba, ale mal a aj dnes má mnohé duchovné pomoci pri svojom rozhodovaní. Vtedy ich dokázal vnímať a počúvať oveľa lepšie ako dnes. Z uvedených príspevkov sa zdá - že duch bol hodený do hmotnosti a plávaj....)
Ivan
Pane Marschnere, vykládáte tu vědění z Poselství Grálu poněkud zavádějícím způsobem.
A nikdy jsem nepřirovnával tehdejší zvíře k dnešní opici. To neznamená, že to nebyla opice nebo lépe řečeno lidoop. Bylo to zvíře s bytostnou podstatou. Opice nemá bytostnou duši? Pokud se domníváte, že pohrdám bytostnými, tak jen si sám dáváte známku nevěcnosti. Naopak si jejich práce velmi vážím a prožívám ji spolu s nimi při činnostech na mé zahradě a při putováním přírodou. Životopisy znám velmi dobře a řekněte mi prosím, kde je tam psáno o "unášení lidských žen bytostnými"?
Jestliže Pán píše, že pozemský člověk nemohl mít žádného společenství se zvířecími rodiči, tak tedy žádného. Srovnání s psem a kočkou je velmi povrchní. To chcete tyto vysoce vyvinutá zvířata přirovnávat ke psům a kočkám, které ve srovnání s dnešními opicemi svým vývojem poněkud zaostávají?
Níže uvedené texty ao-institutu nemají žádnou oporu v Poselství Grálu. Pokud se mýlím, tak buďte věcný a odkazujte na Pánovo Slovo a ne na lidské omyly!
Jan Marschner
duch.zárodky
Pan Petr N. se snažím podsunout všem zdejším čtenářum, že pračlověk byla opice! Jak si chcete ještě obhájit své správné pochopení této přednášky, když dokážete zaměnit opici s pračlověkem? Druh, který se dnes na zemi již nevyskytuje! Tento pračlověk (nejvýš vyvinuté zvíře) si stál ve svém čistém napojení mnohem výše než-li mnohá dnešní pozemská žena. Dnešní zvířata vůbec nelze přirovnávati, k nejvýš vyvinutému zvířeti jménem pračlověk. Tato zvířecí duše- snad lépe psát vědomé bytostné z bytostné sféry, jež je nad jemnohmotností a stojí tak vysoko, že srovnání s opicí je urážka tohoto vysokého bytostného, které vytvořilo přemostění pro lidskou duši. Stav člověka na zemi je takový, že se snížil i pod úroveň zvířete a my zde hovoříme o vědomém bytostném, které si stojí ještě výše. Svým pohrdáním k ušlechtilému původu duše pračlověka zároveň pohrdáte i elfy a přírodními bytostmi, které si před Bohem stojí lépe než člověk? Pročtěte si dobře i životopisy Hjalfdara a Atlantidy, kde se dozvíte o postupném vývoji duch. zárodků. I o tom jak bytostní unášeli lidské ženy.(Což samozřejmě nebylo správné). Srovnat pračlověka s dnešní opicí je důkaz nepochopení přednášek Poselství Grálu a svědčí o neprožívání čteného. Ještě ke "nemohl s nimi mít žádného společenství". Je tu míněno duchovní - druhové - vnitřní - souznění a porozumění. Nikoliv tělesné soužití. Můžete snad říci, že lidé co mají doma zvířata (psa, kočku, ...) nemají s nimi žádného společenství. Vždyť se s nimi stýkají mazlí, mnozí je mají radši než-li lidi. Nemají s nimi žádné duchovní a druhové společenství. A nejvýš vyvinuté zvíře pračlověk jež tvořilo přechodový článek pro inkarnaci lidského ducha stálo mnohem , mnohem výše, než-li zmiňovaná lidmi oblíbená zvířata. Mnozí lidé zde na zemi jež žijí nemravným životem a snížili se pod zvíře a nezaslouží si jméno člověk stojí hluboko pod těmito ušlechtilými vědomými bytostmi z bytostné říše.
Kromě toho autor textů na ao-institutu se pod ně nepodepsal, takže se není na koho obrátit. Také Vám přeji krásný den a i když u nás dnes prší, tak je to pro mě občerstvující, mám rád déšť, protože všechny barvy na zahradě ožijí a rostliny začnou zářit úplně jinak:-)

Petr N.