Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Re: Z prednášky od Abdrushina.
Tento text je zcela jasný a popisuje jednoduché a přirozené dění, zrození člověka do hrubohmotnosti. Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé (po tisíciletí, jen mužské duše) na Zemi žili ve společenství s opicemi a pravděpodobně s nimi plodili potomky a ještě se to označuje za Boží moudrost. To trochu silná káva.
Z prednášky od Abdrushina.
,,Nadešel tedy veliký oddíl ve vývoji stvoření: Na jedné straně ve hrubohmotném světě stálo nejvýš vyvinuté zvíře, které mělo poskytnouti hrubohmotné tělo jako nádobu pro příštího člověka. Na druhé straně ve světě jemnohmotném stála vyvinutá lidská duše, která očekávala spojení s hrubohmotnou nádobou, aby všemu hrubohmotnému dala další rozmach ke zduchovnění.

Když nyní nastal u nejušlechtilejšího páru těchto vysoce vyvinutých zvířat akt plození, nevtělila se jako doposud v hodině inkarnace duše zvířecí, ale na jejím místě připravená k tomu duše lidská, která měla v sobě nesmrtelnou jiskru ducha. Jemnohmotné lidské duše s převážně positivně vyvinutými schopnostmi vtělovaly se následkem stejnorodosti do zvířecích těl pohlaví mužského. Duše s převážně negativními, něžnějšími schopnostmi, vtělovaly se do těl ženských, jež byly jejich druhu bližší.

Tento pochod neposkytuje žádné opory pro tvrzení, že člověk pochází ze zvířete „pračlověka“. Člověku, který má svůj skutečný původ v duchovnu, poskytlo zvíře „pračlověk“ jen hrubohmotnou přechodnou nádobu. Ani nejtužšímu materialistovi dnes nenapadne, aby se považoval za přímého příbuzného zvířete. A přece jest tu dnes, jako tehdy, těsná tělesná příbuznost, tedy hrubohmotná stejnorodost. Skutečný „živý“ člověk, tedy vlastní duchovní „já“ člověka není však nijak stejnorodé se zvířetem nebo od zvířete odvozené.

Po zrození prvního pozemského člověka stál tento člověk ve skutečnosti osamocen, bez rodičů. Nemohl uznati zvířata vzdor vysokému jejich vývoji jako rodiče a nemohl míti s nimi žádného společenství."

Co tedy bránilo inkarnacím ženských zárodků, když jsou také stejného duchovního druhu? Jak to tedy bylo se společenstvím lidí a zvířat?
Jan Marschner
Copak je to tak těžké pochopit? Je pro Vás zlom jedna sekunda, nebo 1 rok nebo 1000let? Máte představu, že najednou byla invaze tisíců duchů do zvířecích těl v jednu minutu. Zlom byl přeci v naprosto novém stupni vývoje země, protože na ní poprvé vstopilo duchovní v pozemském těle. Pochopit obětavost stvořených může jen ten, kdo se z lásky dokáže obětovat pro vývoj druhých. Jiný to považuje za nemožné. Pro stvořené, tedy duchovní druh platí přeci stejné zákony pro zrození jako pro duchovní zárodky, jež jsou také duchovní.
Pane Marschnere, mě je vcelku jedno jak vědci nebo Vy nazýváte prvotního člověka. Dokud se neinkarnoval duchovní zárodek, tak to bylo zvíře. Pračlověkem ho nazýval Abdrushin pouze z pohledu lidí, aby mu rozuměli, protože sami tento pojem začali používat. Ve skutečnosti první inkarnace duchovního zárodku byla velkým zlomem ve hrubohmotnosti a ne postupným přechodem. Jak vysvětlíte, že se inkarnovali Stvoření, kteří, jak se píše na stránkách ao-institutu, pocházejí z oblastí nad rájem, dříve než vyvíjející se lidští duchové? Co těmto stvořeným mohlo z hlediska vyzařování zvířecích schrán a bytostných duší vytvořit most k inkarnaci, když sami jsou svým druhem mnohem vzdálenější hrubohmotnosti než vyvíjející se lidští duchové a stojí jemností svého druhu i nad tehdy se vyvíjejícími se ženskými zárodky?
Jan Marschner
duch.zárodky
Rozpor nevidím, protože Poselství prožívám v obrazech a v souvislostech. Tak také slovíčkaření v těchto věcech Vám nemůže přinésti odpověď. Dále o opici zde není mluveno, neboť Abdrushin nazývá nejvyvinutější zvíře pračlověkem.Zušlechtění zvířecího těla trvalo trochu déle než 100 let a myslet si, že všchno šlo tak hladce a byl tu najednou Homo Sapiens, jak o tom píšete je přeci jen zvláštní. Znovu podotýkám, že Bibličtí obhájci budou dodnes tvrdit, že stvoření světa bylo za 7dní a žena byla udělána z Adamova žebra. Je pro vás první pozemský člověk již Homo Sapiens? To vám ale bude chyět pár stovek tisíc let. I myšlenková činnost se teprve začala postupně vyvíjet. Vy chcete vše najednou zázrakem bez přechodu?
Re: duch.zárodky
Pokud pane Marschnere nevidíte rozpor v tom co tvrdí ao-institut, a sice, že duchové na zemi žili ve společenství s opicemi a plodili s nimi potomky a s Poselstvím Grálu, kde Abdrushin píše: "Po zrození prvního pozemského člověka stál tento člověk ve skutečnosti osamocen, bez rodičů. Nemohl uznati zvířata vzdor vysokému jejich vývoji jako rodiče a nemohl míti s nimi žádného společenství." Tak opravdu nevím proč do této diskuze vstupujete.
Jan Marschner
duch.zárodky
Dobrý den. Pročetl jsem si vaše výňatky a nevidím rozporu. Pokud je v Bibli líčen děj Stvoření světa za sedm dní a dnes již uznáváte, že těchto sedm dní trvalo milióny let, pokuste se na toto podívat stejně. Proto časový úsek mezi inkarnací mužského a ženského duchovního zárodku byl tak dlouhý dokud nebyli splněny všechny zákony pro možnost splnění inkarnace ženského duchovního zárodku. Je zase jen veliký obdiv k nádheře tohoto Stvoření a dík také vyvinutým lidským duchům(což nejsou Stvoření, neboť i v Ráji jsou děti, které se vyvíjí. A právě v těchto lidských duších, které se vyvinuli v Ráji, vznikla touha vzdát dík Stvořiteli ve Službě Světlu. A ve veliké lásce ku pomoci vivíjejícím se duchovním zárodkům ve hmotnosti se inkarnovali jako první, aby těla prozářili duchovní silou a zušlechtili je na potřebnou míru.), kteří se rozhodli pro tento krok opuštění Ráje pro pomoc vyvíjejícím se duchovním zárodkům. Dobře si povšimněte slůvka vivinutý a vyvíjející. A my jako vyvíjející se duchovní zárodky nejsme ještě vyvinutými. Vyvinutými se staneme ve chvíli, kdy vstoupíme do duchovního Ráje. Pokud máte ještě další nesrovnalosti, napište je, neboť čerpání ao-institutu je z čistého zdroje a nakonec bude na Vás aby jste se omluvil pro své špatné pochopení. S pozdravem Jan Marschner