Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Jan Marschner
dodatek
Samozřejmě vážím si působení každého, kdo má na mysli skutečnou pomoc lidstvu a při své službě dokáže zapomenout sám na sebe. Nepůsobení v Čechách je myšleno mizivé působení na veřejnosti a i když působeno jest chovají se češi, jako by se jich to netýkalo. A čekají, že to za ně všechno udělá někdo jiný. Hovořím tu o tom co zde chybí a to je nadšení pro veliké budování a spolupráci. Je třeba již jednou zlomit následky Bílé hory a mnichovské zrady. Vědomí toho, že sílu Boží je třeba jen použít nás přeci musí vyburcovat. Poklonkování cizicům, nedůvěru a nicnedělání je třeba vykázat za hranice našeho státu! Lev v našem státním znaku hodně ohýbá svůj hřbet a zaprodává sám sebe. Ale nemá snad lev být králem zvířat? K tomu všemu můžeme přispět naším činem a vzorem. S budováním se nikdy nemá čekat! Pro každého z nás má platit: I kdyby zítra končil svět, ještě dnes zasadím strom.
Jan Marschner
Výzva
Milý čtenáři těchto stránek. Zabývám se spolu s dalšími lidmi jimž není osud země lhostejný hledáním a realizováním cest pro záchranu lidí. V přímé činnosti se ukazuje nakolik je potřebné toto působení a kolik je toho třeba lidem osvětlit, aby nalezli cestu ke Světlu a minimálně aby dokázali projít soudem. Obracím se v této chvíli převážně k Vám lidé z Čech, i když zanedlouho jedu přednášet i na Slovensko. Čechy jsou v současné době ve veliké duchovní krizi a i když se sem inkarnovalo veliké množství duchovně zralých lidí, je jejich útlum vice než zřejmý. Ano ČECHY se dostali na bod duchovní krize, kvůli nepůsobení a malé aktivitě duchovních lidí. V nadšení a schopnosti nasadit svůj krk pro duchovní Pravdu v současné době Čechy předčili lidé ze Slovenska, kteří v živoucím nadšení překonávají překážky, které se jim staví do cesty k uskutečnění světlých myšlenek z poselství Grálu.(viz působení zdruzenie-ludskost) Vyzývám proto každého čtenáře Poselství Grálu, aby si své vědění nenechával již jen pro sebe. Aby přizpůsobil svůj život dle tohoto vědění a začal působit jako světlý vzor pro lidi této země. Bez zářících vzorů to nepůjde, protože lidé chtějí vidět v uskutečnění, že to jde! Doporučte audio přednášky ze stránky www.vodasvetla svým známým a dále hledejte cesty jak stále více působit. V audio přednáškách co přednášíme je vytvořena cesta pro každého člověka i materialisticky založeného, neboť se zde pracuje s objevy pana Masaru Emota a ovlivnění vody a tedy důkazem o pozitivních energiích a negativních. Padne-li nakonec náš národ bude to nakonec jen naše vina, protože jsme udělali málo... A že se náš národ nachází v ustrnutí a poklonkování cizím národům ve vážné situaci je více než jasné. Je vám to vše snad jedno?
Príchod.
Dokonca aj v prepracovanom PG nájdete mnoho narážok a odkazov na budúci príchod Imanuela, ktoré sú prehliadnuteľné len s vynaložením ozaj veľkej námahy.
Jan Marschner
příchod syna člověka
Dobrý den. Po vážném zkoumání knihy Ve Světle Pravdy, Bible a ostatních knih, které se vážou k soudu. Z nich vysvítá, že Syn Člověka bude soudit z oblaků. Nikoliv tedy ze země. Kdo by tedy očekával příchod syna člověka podruhé na zem- nedočká se. Na prosbu Ježíše přišel Syn člověka před soudem ještě na zem aby zde zvěstoval Slovo a tím zachránil nemnohé, kteří budou chtít dle Slova Pravdy žít. Když jsem četl knihu Ve Světle Pravdy a toto mi došlo, prožil jsem: On už tu byl!!! Niterně mě pojala úzkost, neboť po dvatisíce let jsme očekávali příchod Syna Člověka a teď jsme se minuli o 60 let. Protože jsem nejdříve studoval Bibli, věděl jsem, že křesťané očekávají příchod syna člověka v oblacích. A tak to, že se Abdrushin vůbec narodil na zemi byla veliká milost. Celý jeho příchod byl vyjímečný akt pro záchranu lidí. On stejně jako Ježíš přišli na zem jen aby pomohli lidem ke Světlu. Jejich následovníci onu velikost v sebe nepřijali a začali si znovu kouskovat Svaté Pravdy. Příchodu Abdrushina předcházelo veliké dění v jemných úrovních, kde slíbilo veliké množství lidských duchů, že se v pravý čas vtělí na zemi, aby byli v čas při Abdrushinovi a pomohli mu dle jeho pokynů, jež napsal v knize Ve Světle Pravdy s budováním tisícileté říše. Místo obrovského počtu se dostavil mizivý počet lidí. A samozřejmě každý se svým názorem(jež je z rozumu, nikoliv z ducha) a tím se nakonec výstavba jež by byla zachránila milióny lidí, neuskutečnila. Předčasným odchodem bylo zabráněno znovu zavraždění vyslance Světla. Z tohoto důvodu byl nucen Abdrushin přepracovat Poselství a vypustit z ní věty, které se týkaly jeho pozemského bytí pro soud a tisíciletou říši. Bude zde vždy jeho zástupce, který bude mít s ním spojení a bude z něj čerpat vědění, které bude pro lidstvo úplně nové. Tento zástupce Boží vůle také podle pokynů od Syna člověka, který bude řídit soud z oblaků(z jemnohmotnosti) tuto říši, k níž Abdrushin položil základ ve svém Poselství vybuduje. Položit základ neznamená že již v tom žijeme, neboť o domu člověk může říci, že již v něm žije také až je hotový. Základ jsou plány-Poselství. Když Abdrushin hovořil k povolaným nechtěl aby udělali to nebo ono dle jeho přesného rozkazu, ale aby poselství v sobě uskutečnili celé a v naslouchání Boží Vůle potom jednali a nechali se od Boží Vůle vést. To je vždy jen a jen záruka, že to co vykonají bude dle Vůle Boží a ne dle jejich. A tak je to i s námi. Soud vrcholí, pomoc od Syna člověka přišla, v současné době přichází další nové čisté vědění. A kde jsou lidé kteří chtějí pomáhat druhým v jejich nouzi? Stejně jako za Abdrushina nechápou, že nejdůležitější věc pro pomoc všem lidem je spojit se s Boží Vůlí. Ne jen číst a na tom stavět. Spojení s živoucí Vůlí Boží Vám ukáže vždy nový způsob působení a přemostění k lidem. Věřím že na toto fórum chodí alespoň jeden člověk, který toto pochopí. Každý má napnout své síly k prasknutí, aby své vlohy dal do služby Stvořiteli, ale ne k fanatizmu. Nýbrž ke zhodnocení stavu lidstva a hledání cest, dle Božích zákonů, jež by lid dovedli k Pravdě a žití podle ní. Květnové dny jsou dny osvobození našeho státu využijme tedy tento náboj a zamysleme se nad záchranou lidstva. Zabýváme se tímto tématem na přednáškách v Amfoře. Teď ve čtvrtek bude poslední v tomto školním roce. Potom zveřejníme na stránkách www.vodasvetla.cz celý tento cyklus přednášek, jež si můžete poslechnout. Neboť místo aby ti co se dostali k vědění spolupracovali na záchraně těch nemnohých kteří tu ještě zbývají hájí si vé dedukce a názory.
Pripáda mi to len ako také bla, bla, bla, a nič iné. Vždy tie isté slová, ktoré sa snažia niečo poperieť, zatajiť, odradiť, a znevážiť.

A podľa čoho spoznám pravého Vodcu a Kráľa, tak to je hádam každemu jasné, kto sa vážne zaujíma o to, a ktoré je to zreteľné opísané v Posolstve Grálu a Večných zákonoch.

A zázraky a znamenia, ktoré ohlasujú príchod vyvrcholenia veľkého súdu, tak tie sa už dávno deju, len málo kto ich vidí. Ale tí ktorí ich vidia, tak tí nečakajú nečinne, ale už teraz pracujú pilné na tom, aby smeli prejsť do novej doby!
Otázka pre pútnika:
Pán Pútnik, je tu jeden veľmi vážny problém vo Vašich teóriách:

Podľa čoho spoznáte Syna Človeka?

Ak by mal prísť tak, ako Ho "ohlasujete" /čo je absurdné/, podľa čoho ho spoznáte? Príde za Vami a Vám podobnými so slovami "následujte ma"? Veď by ste Ho hnali a odmietli tak, ako odmietate každé pravé a poctivé skúmanie.

Ak sy myslíte, že pre Vás bude konať zázraky, aby ste uverili, prebuďte sa, kým je ešte čas.
Prečo sa nechcete poučiť z minulosti?

Pán tu bol, splnil a viac sa do pozemského tela nevráti, ako to napokon aj napísal. Pritom viedol nás ľudí k najvyššiemu duchovnému i pozemskému pohybu.

Namiesto toho, aby ste sa "chopili lopaty", iba čakáte a v tomto čakaní vrháte svoju nenávisť na každého, kto ide okolo Vás. Zabudnite na to, že Vás niekto bude presviedčať zázrakmi - jedno je isté, svojou duchovnou strnulosťou nie ste schopný rozoznať a spoznať posla z Výšin, aj keby stál priamo pred Vami.

Uvedomte si, že Svetlo sa predsa nedá poznávať "kúzelnými akrobaciami ducha", každý predsa musí vyvinúť to najvyššie duchovné i pozemské úsilie na to, aby sa čo i len o centimeter priblížil ku Svetlu...