Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


Príspevok, ktorý tu bol daný o 0:12:53 by sa mal podľa mňa zaradiť medzi linky na ,,Zaujímavé príspevky", aby sa zase niečo hodnotné nestratilo vo víre príspevkov nedôstojného charakteru.

Skutočne príspevok hodný k hlbokému a vážnemu zamysleniu, ktorý sa mne osobne veľmi páči. Ďakujem preto prispievateľovi.

Pekný jarný deň želám. Ján Anton Sloboda.

Mnohými očakávané zmeny na sa však neudejú podľa ľudskej mienky, ani podľa mnohých nesprávne pochopených proroctiev a ani podľa výkladu cirkví a biblických spisov.

Nastávajúce udalosti hoci enormne silné vo svojich účinkoch, udejú sa prísne v rámci prírodných Zákonov, prameniacich z Tvorivej vôle Pána svetov. Prehĺbeným poznaním a pochopením týchto Zákonov je možné s úplnou istotou očakávať prevratné zmeny zasahujúce nielen náš národ, ale celú planétu a dokonca i rozsiahle vesmírne okolie!

Vývoj vesmíru má už od jeho zrodu jasne stanovené pravidlá, ktoré právom možno označiť ako „zámer Boží“ (v týchto slovách však nemožno hľadať náboženstvo a ani materialistické dogmy - vesmír ako i celé Stvorenie majú svoj zákonitý vývojový počiatok, ktorý vytryskol zo Zdroja všetkého života, z večného Božieho Prasvetla).

V tomto vývojovom pláne, v ktorom má svoje pevné miesto aj človek, sme dospeli k bodu, v ktorom sa prudko zmení druh kozmického žiarenia, ktorého prvé účinky sú pozorovateľné aj vedeckou komunitou súčasnosti. Úkazy, vybočujúce z normálu doterajších fyzikálnych zákonitostí na Zemi, slnku i v celej slnečnej sústave sa stávajú predmetom zvýšeného záujmu vedeckých expertov, klimatológov, predstaviteľov NASA ako i politických vládcov väčšiny krajín.

Zosilňujúce účinky tohto žiarenia sú citeľne a najviac pozorovateľné v našom vnútornom, myšlienkovom a citovom živote, čo sa zjavne prejavuje práve v našom správaní sa a v poslednom desaťročí enormne zrýchlenom životnom tempe.

Prečo je tomu tak?

Pozemská veda dosiaľ prebádala a odhalila iba tie najhrubšie výbežky hmoty. Vesmírom však prenikajú (a podobne aj človekom) oveľa jemnejšie prúdenia energií, než aké sú schopné zaznamenať tie najcitlivejšie prístroje súčasnosti.

Druh narastajúceho a zatiaľ neznámeho kozmického žiarenia má svoj pôvod vo vysokých úrovniach Stvorenia, vysoko nad hranicou hrubohmotného – viditeľného vesmíru.

Žiarenie, ktoré možno právom označiť ako žiarenie vysokého duchovného druhu neposilňuje a neobnovuje iba štruktúru hmoty, účinky bytostných síl, ale predovšetkým ľudské jadro človeka, jeho duchovnú podstatu. Deje sa tak už dnes a zjavne je v človeku posilňované všetko, čo v ňom drieme, alebo doteraz driemalo. Toto žiarenie obsahujúce vysokoúčinný neutrálny náboj duchovného druhu podporuje najmä doteraz nadobudnutú ľudskú kvalitu a charakter, ľudské myšlienky, city, schopnosti a vlohy.

Tak, ako je privádzaná elektrická energia do rôznorodých prístrojov, podobne je v súčasnosti privádzaná zvýšená sila duchovného druhu do všetkých ľudských snáh a aktivít. Pokiaľ sú tieto aktivity čisté a opierajúce sa o Zákony Stvorenia, nevyhnutne musia mať svoj základ v pravej Láske, čo sa prejavuje už spomínanou srdečnosťou a nezištným dávaním. Takéto konanie bude ešte viac posilnené vo svojom úsilí pre všeobecné dobro.

Skutočnosť je však alarmujúca! Práve preto, že v priebehu mnohých ľudských generácií sa pestovalo vinou ľudí na Zemi iba zlo a nenávisť a len kde tu niečo ušľachtilého, majú vybavujúce sa účinky tohto žiarenia veľmi neblahý, deštruktívny priebeh na ľudstve. To sa najviac prejaví v blízkej budúcnosti a vinu na tom samozrejme nemá zvýšený príliv sily, prúdiacej do tejto časti Stvorenia. Vinu a pnú zodpovednosť za všetko nesie človek v neustálom podriaďovaní sa chladnému a vypočítavému rozumu.
Nastávajúci obrat vo vesmíre bol predvídaný Tvoriacou Vôľou Stvoriteľa už od počiatku jeho vzniku. Podobne, ako sa mení na Zemi ročné obdobie, podobne, ale v oveľa väčšom meradle má aj vesmír svoje vývojové cykly a práve uprostred jedného takého sa nachádzame. Toto pôsobenie sa nedá zastaviť. Jediné, čo je v silách človeka, je vradiť sa do tohto nového diania na Zemi i vo vesmíre a spoluzachvievať sa tak so silou, ktorá je čistá a všetko čisté posilňujúca.

Táto sila posilňuje naše chcenie, naše úmysly a všetky súčasné ale aj minulé činy v ich spravodlivom rozuzlení.

Čistý a zjavne pomáhajúci druh pôsobenia sa v človeku nápadne zosilňuje. Jeho duchovná podstata sa stáva žiarivejšou vo svojom prejave a intenzite, čo má za následok, že takýto človek sa stáva srdečnejší, túži pomáhať a posilňovať všade, kde je to potrebné, prejavuje sa cnostne a charakterne. Stáva sa majákom pre ostatných, pretože jeho zjavný pomáhajúci vplyv pôsobí ako svieži závan v mŕtvolnom zápachu súčasnosti.

Posilňujúce účinky nového druhu žiarenia z vesmíru by sa tiež dali prirovnať k elektrickej energii, vháňanej napr. do vlákna žiarovky. Ak by týmto „vláknom“, alebo „vodičom“ mala byť duchovná podstata človeka, toto vlákno sa vedením nového druhu sily zákonite rozsvieti, rozžiari.

V tomto deji však funguje princíp rovnováhy – priamej úmery. Ak je človek zjavne duchovne citlivý a dobrý (dobrý pred Zákonmi Stvorenia – v úsilí pri ich rešpektovaní a dodržiavaní) a naučil sa používať pravé ľudské schopnosti, jeho duchovné jadro zosilnelo do takej miery, že jeho „kapacita“ – odolnosť voči napätiu a žhavosti je dostatočná, aby dokázala prijať enormne zvýšený príliv energie – sily. Podobne, ako by sme do 1.000W žiarovky privádzali najskôr iba 40W. Táto žiarovka by vydávala určitú minimálnu svietivosť. Ak by sme do nej ale vpustili 400, alebo 800W, vlákno by to nielen že vydržalo (pretože z povahy veci je uschopnené prijať tak silný tok energie), ale svietivosť žiarovky by bola mimoriadne silná a účinná.

Problém je ale v tom, že v súčasnosti je len málo ľudí, ktorí sa duchovne namáhajú a dospeli tak ďaleko, aby svojho ducha pripravili na prijatie tak vysokej duchovnej sily, ktorá sa v začínajúcom očistnom dianí k Zemi približuje.

Ľudská zloba a chamtivosť, tiež neresti najrozličnejšieho druhu úplne ovládli myslenie človeka a tak vo väčšine prípadov sa ľudské duchovné jadro podobá „žiarovke“, ktorej vlákno je odolné (v neschopnosti ľudského ducha na Zemi vyvíjať sa a silnieť) na prijatie menej, ako spomínaných 40W!

Čo sa stane s takým vláknom, do ktorého bude privedená desať alebo dvadsať násobná energia, netreba zvlášť opisovať.

V dejoch zásadného významu v duchovnom i pozemskom vývoji ľudstva na Zemi pritom nie je možné zlorečiť nespravodlivosťou alebo známym „nevedeli sme“. Jarná pôda sa nás tiež nepýta, či „o tom vieme alebo nevieme“, že je vhodný čas na sejbu. Ak pochopíme zákonitosti a „vysúkame si rukávy“, na konci leta alebo na jeseň zožneme úrodu.

Múdrosť Božia riadi svet, už od vekov a bolo tomu aj v prípadoch, keď sa na Zemi objavili zvestovatelia a proroci prinášajúci prehĺbené poznanie o pravých súvislostiach života, o jeho zmysle a o tom, kde má človek vo Stvorení svoj skutočný domov. A inak tomu nebolo ani pri pozemskom splňovaní Posla Pravdy – Ježiša Nazaretského, ktorý nám priniesol Svetlo Lásky priamo od Boha.

Z Jeho Posolstva sa však do dnešných dní zachovala iba náboženská tradícia bez zjavného pochopenia obsahu tohto Posolstva.

V zosilňujúcom sa žiarení z vesmíru podobným spôsobom prasknú a zhoria (zosypú sa) nielen všetky ľudské diela majúce základ v duchovnej prázdnote súčasnosti, ale spaľujúco budú zasiahnutí aj sploditelia takýchto diel!

Len sa pozrime s bdelým zrakom zodpovedne zmýšľajúceho človeka na kvalitu života, ktorého sme súčasťou a ktorý svojím často bezmyšlienkovitým správaním podporujeme. Kde sú ľudské diela, ktoré by stáli na základoch pravého človečenstva, opierajúc sa o Zákony pravého Majiteľa tejto Zeme? Kde sú politici, ekonómovia, lekári, umelci, učitelia, vedci, náboženskí predstavitelia – kde sú ľudia, jednotlivci, radoví občania, ktorí by túžbou po lepšom živote a znovuzrodení usilovali o trvalé hodnoty?

Málo, len veľmi málo takých duchovných iskierok sa v súčasnosti doslova brodí v pozemských telách tohto bahnistého močariska na Zemi, z ktorého zloba, nenávisť a podlosť majú často podobu právnych a spoločenských noriem. Títo ľudia sa cítia na Zemi zjavne ako cudzinci a v očiach prevládajúceho davu sú tiež často považovaní za podivínov. Akonáhle sa v nich však prebudí ochota pomáhať a prebúdzať aj ostatných ľudí z tohto strnulého duchovného spánku, tu sa zdvihne pokrik, odpor a nenávisť zo strán davu, pretože si niekto dovolil vyrušiť ich so súčasného zažitého pohodlia falošnosti a duchovnej nečinnosti! Veď prečo by sa aj mal ktokoľvek meniť, kým má ešte akú takú pozemskú istotu!