Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Tento preklad knihy Roselin von Sass zo španielčiny (žila po vojne v emigrácii v Brazílii) vyšiel na Slovenku až po smrti p. Makedonovej cca v r. 2000 pričinením ľudí, ktorí boli v tom čase pri p.Makedonovej. Dá sa povedať, že zmysel výpovede o 3.Fat.proroctve od pani Sass a p. Makedonovej je rovnaký (ak sa neuvádzajú konkrétnosti).To čo napísala p. Sass a čo vtedy smela vedieť (vidieť) nájdete aj u p.Makedonovej (netvrďte , že odpisovala - ona vtedy o existencii p. Sass vôbec nevedela). Pani Sass, hoci patrila k najbližším spolupracovníkom Abdrušina predsa nemohla napísať viac ako Abdrušin, ktorý poslanie Svanhildy opísal sám len veľmi krátko a "schovane" pred útokmi temných.
Vy a nie len vy by ste ju len vtedy uznali, ak by napísal Abdrushin, že aké pozemské meno bude nosiť, kde sa narodí, čo bude jej poslaním, kedy započne zo svojím poslaním atď, atď.

Zobudte sa už konečne a prestante sa už tu o niečo tak úpenlivo snažiť. Veď je to už naozaj na smiech o čo sa tu všetci popierači snažíte.

Naozaj mali by ste odísť a zabudnúť na toto fórum, a nie si ešte priťažovať.
Tretie posolstvo z Fátimy
Nikde ani zmínka o Makedonové
Tretie posolstvo z Fátimy (Úryvok z knihy od Roselis von Sass „Kniha súdu“) Poslankyňa milosrdenstva sa i tretíkrát priblížila pozemským ľuďom. Stalo sa to vo Fátime, v provincii Estremadura v Portugalsku. Prišla poslednýkrát, aby ešte pred započatím súdu varovala kresťanstvo. Bolo 13. mája 1917, keď sa zjavila trom pastierskym deťom: Franciscovi Marcosovi, osemročnému, jeho sestre Jacinte, deväťročnej a desaťročnej Lucii. Luciia bola ich sesternica. Deti sa práve hrali v jaskyni, ktorá bola mimo ich dediny, keď spozorovali zjavenie. Bolo to v »jaskyni Iria«. Deti rozprávali o tom, že sa k nim priblížila jedna pekná žiariaca dáma* s kvetmi na rukách. Táto dáma ich tak milo a priateľsky pozdravila, že ich strach zo zjavenia ihneď zmizol. Lucia okamžite zacítila, ako ju priťahuje táto žiariaca dáma. Napriek svojmu detskému veku bolo jej ihneď jasné, že dáma priniesla posolstvo, ktoré mala odovzdať ľuďom. Lucia stála pod silným vedením svetla, pretože bola zvlášť pripravovaná na túto úlohu. Nebolo to ani prvýkrát, keď prijala svetelné posolstvo a podala ho ďalej. Dáma si želala, aby deti prichádzali do jaskyne až do októbra každý mesiac, a to vždy trinásteho. Vyslankyňa milosrdenstva sa zjavila v jaskyni šesťkrát. Lucia zakaždým prijímala odkazy, ktoré mala ďalej odovzdávať ľuďom .13. októbra sa dáma objavila poslednýkrát. Toho dňa sa rozlúčila s deťmi s úsmevom. Keď sa obrátila ešte raz k Lucii, povedala: "Nikdy nemaj strach pred ľuďmi! Odovzdaj presne odkaz, ktorý si dostala!" Napriek svojmu veku Lucia plne a v celosti pochopila význam svojej misie. S obdivuhodnou presnosťou vyrozprávala všetko, čo počula od dámy. Medzi mnohými zvedavcami, ktorí prišli do dediny, sa, samozrejme, nachádzali aj mnohí duchovní. Prišli, aby "počuli" a "preverovali"... Všetci, ktorí počuli proroctvá, dokonca i tí, ktorí tvrdili, že na ne neveria, sa nemohli vyhnúť skľučujúcemu pocitu, ba čo viac pocitu naháňajúcemu strach. I keď naň neverili, v tichosti sa nádejali, že zvestovaný Trest Boží sa im vyhne. Kňazstvo nepochybovalo o tom, že deti videli nejaké zjavenie, pretože to tragické posolstvo, ktoré Lucia prednášala s vážnou tvárou, nemohla sama vymyslieť. No vysokí cirkevní hodnostári sa zhodli v tom, že sa musí niečo podniknúť. Dieťa, ktoré videlo "Pannu Máriu", nemohlo zostať bez dozoru. Okrem toho, ľudia by mohli "zle" pochopiť proroctvá. Z týchto dôvodov bola Lucia odovzdaná mníškam z karmelitánskeho rádu. Toto opatrenie bolo zdanlivo v prospech dieťaťa. V skutočnosti však Lucia mala byť izolovaná od iných ľudí. Keď Lucia prišla do karmelitánskeho kláštora v Pontevedra, mala jedenásť rokov. Len čo to Lucii bolo možné, čo najpresnejšie zapísala posolstvo, ktoré mesiac čo mesiac dostávala od žiariacej dámy. Nič sa nestratilo. Plnila svoju misiu čo najvernejšie. Zošit so zápiskami mníšky odovzdali biskupovi z Coimbra. Odtiaľ sa dostalo do rúk prímasovi Portugalska a potom ďalej do Vatikánu. Vo Vatikáne boli už pred obdržaním zápiskov čo najpresnejšie informovaní o jasnovidnom dieťati Lucii. Časť z proroctiev bola toho času publikovaná v náboženských cirkevných listoch. No posledná časť posolstva, ktorá bola neskôr pomenovaná ako "Tretie posolstvo z Fátimy", nikdy nebolo zverejnené. Dodnes zostalo tajomstvom Vatikánu. Obe ďalšie deti, ktoré taktiež videli zjavenie, umreli dva roky po tejto udalosti v krátkom časovom rozpätí. 13. októbra 1917, teda v deň, kedy dáma sa zjavila deťom poslednýkrát, sa na nebi objavil jedinečný úkaz: slnko sa začalo točiť. Tisícky ľudí videli tento jedinečný, nevysvetliteľný dej. Točiace sa slnko, »slnečný zázrak« bol dlho témou denných rozhovorov. Aj svetlá vyslankyňa poukazovala vo svojom posolstve na znamenie na nebi. A to síce takto: "Keď jednej noci na nebi sa objaví veľké neznáme svetlo, tak vedzte, že to je znamenie od Boha, ktoré ľudí upozorňuje na to, že pri začatí druhej svetovej vojny sa Posledný súd už započal!" Svetlo, na ktoré dáma upozorňovala, bolo skutočne viditeľné celej Európe . Šlo o nejaký druh severského svetla, ktoré v noci z 25. na 26. januára 1938 osvetlilo európske nebo. Vedci dodnes nevedia vysvetliť tento prekvapujúci a mimoriadny úkaz, ktorý onoho času mnoho ľudí uviedlo do paniky. Vypukla vojna. Aj ďalšie iné katastrofy sa už presne naplnili a budú sa aj naďalej presne naplňovať. Keď po vojne vysvitlo, že Lucia hovorila pravdu, z mnohých strán naliehali na Vatikán, aby sa zverejnilo aj tretie Posolstvo z Fátimy. Tieto prosby boli dodnes odmietnuté. Toto posolstvo musí predbežne ešte zostať tajomstvom Vatikánu. V roku 1967 zverejnila európska tlač prekvapujúcu správu, že pápež omdlel pri čítaní tretieho posolstva z Fátimy. Aj noviny "A Gazeta" v Sao Paulo zverejnili 17. apríla 1967 tú istú správu. A dokonca takto: "Vatikán (AFP). Tretie tajomstvo z Fátimy sa nezverejní. Oznámil to kardinál Fernando Cento, keď kvôli svojmu veku sa vzdal svojho vysokého úradu." Ako to je známe, vyššie uvedené proroctvá sa s ohromujúcou presnosťou naplnili. Je pochopiteľné, že pápež omdlel, keď nahliadol do tretieho proroctva. Čo vlastne obsahuje toto posledné posolstvo, ktoré Vatikán tak úzkostlivo stráži? Prečo zostáva ešte utajené? Teraz v súlade s ich zmyslom rozpovieme dve najdôležitejšie proroctvá, ktoré sa nachádzajú v tretej časti posolstva z Fátimy. Aj tieto proroctvá sa s ohromujúcou presnosťou naplnia. V tomto storočí! V storočí Posledného súdu! "Vypukne tretia vojna. Bude tak hrozná, že len málo ľudí ju prežije. Ľudstvo zachvátia príšerné katastrofy. Cirkevné organizácie sa musia úplne zmeniť a vziať Pravdu za základ svojho pôsobenia. Ak sa to nestane, tak v cirkvi bude vládnuť smrť a veriaci budú preklínať kňazstvo. Nastane koniec aj pápežstvu. Poslední pápeži budú stonať v telesných múkach, kým ich duše ako štvané budú bezcieľne blúdiť hore-dole. Nenájdu žiadne východisko. Trón sa zrúti!" To je podľa zmyslu obsah dvoch najdôležitejších proroctiev tretieho posolstva z Fátimy. Niet pochýb o tom, že aj toto sa naplní. Počas audiencie u karmelitánskej sestry »Siedmich bolestí«* sa nuncius Lombardi spýtal, či verí, že ľudia sa dožijú lepších časov. Na to odpovedala tým, že najskôr by sa musela udiať veľká premena, obrátenie sa. Ak sa to nestane, tak sa len veľmi malá časť ľudí bude môcť zachrániť. Mnohí budú odsúdení a stratení! Čo teda urobila cirkev z fatimského posolstva? Z posolstva, prostredníctvom ktorého sa mohli zachrániť milióny! Ako sa to inak ani nedalo očakávať, zodpovední vedúci cirkevných organizácií urobili všetko, aby ľudstvo odviedli od pravdivého a tragického zmyslu posolstva. Klamstvo, zbraň všetkých duchov odvrátených od Svetla, opäť úspešne nastúpilo do akcie. Cirkev najprv uznala. Potom oznámila, že deťom sa osobne zjavila "Panna Mária", aby vyzvala ľudí ku kajaniu sa. Nato bolo vysvetlené, že "Panna Mária" si želá, aby na mieste, kde sa objavila, bola vystavaná bazilika, aby ľudia na tomto omilostenom mieste mohli prosiť o odpustenie svojich hriechov. V roku 1950 pápež Pius XII. na »výslovnú prosbu Madonny z Fátimy« vyhlásil dogmu nanebovstúpenia Panny Márie! Odvtedy cirkev každý rok 15. augusta slávnostne oslavuje toto "nanebovstúpenie", ktoré vymyslel pápež Pius XII. Tomuto pápežovi sa údajne "Panna Mária z Fátimy" tiež trikrát objavila. Takto sa ďalšia dogma priradila k už existujúcim. Každá dogma sa podobá väznici, ktorá nemá svetlo, v ktorej si duch bez pohybu podriemkava. Tam, kde nie je žiadne svetlo a žiaden pohyb, tam číha smrť! Niektorí zvlášť ľstiví teológovia uvádzali do súvisu s fatimskými proroctvami dokonca Rusko, a to tým napr., že v prvej, už známej časti posolstva sa uvádza toto: "Veľká väčšina ľudí sa musí veľmi zmeniť a obrátiť sa, ak nechce, aby bola zahubená! Títo ľstiví teológovia si tak vykladali tieto slová, že je to cirkev, ktorá sa má zasadzovať za svetový mier a zaručovať tento svetový mier, keby sa "Rusko obrátilo"! Takýto výklad je, samozrejme, nesprávny! V proroctvách sa nespomína žiadna krajina a žiaden konkrétny národ. Posolstvo z Fátimy bolo určené celému ľudstvu a zvlášť kresťanstvu. Je pochopiteľné, že teológovia vynájdu všetky možné a nemožné výklady, aby oklamali seba samých i iných. Veď ktorý človek by vôbec mal výhľady na záchranu, keby sa proroctvo z Fátimy vykladalo v zmysle Pravdy? Okrem toho Pravda by otriasla celou výstavbou cirkvi! Napriek tomu sa základy cirkvi, najmocnejšej a najbohatšej organizácie na zemi, už dnes otriasajú. Posolstvo z Fátimy dnes rozochvieva mocné cirkevné kniežatá! No dokonca i bez tohto proroctva každý môže vidieť, kto skutočne chce vidieť, že nič nemôže zadržať zrútenie sa cirkvi. Aj pre tretiu vojnu je už všetko pripravené! Kým mocní zeme rozprávajú o mieri, kujú sa najhrôzostrašnejšie zbrane, ktorými sa navzájom môžu zničiť. Pompézna bazilika bola postavená presne podľa "želania Panny Márie". Takto vzniklo ďalšie pútnické miesto na počesť cirkvi. Milióny ľudí navštevujú »posvätné miesto Fátimy« každý rok, aby sa egoistickým spôsobom tu uchádzali o odpustenie svojich hriechov. Všeobecne sa rozšírilo, že bazilika vo Fátime je pôsobivým výrazovým prostriedkom kresťanskej viery. V skutočnosti je však bazilika vo Fátime pôsobivým pomníkom mŕtvej viery, v ktorom duchovne leniví ľudia očakávajú všelijaké možné výhody. Kult, ktorý sa sochou z Fátimy pestuje, nie je iní než rôzne modloslužobnícke kulty zašlých tisícročí. Pravdaže, dnes cirkevní mocipáni zďaleka predstihujú svojich predchodcov! (Koľkí môžu byť medzi kňazstvom takí, ktorí kedysi boli modloslužobníkmi?) Áno, služobníci cirkvi zďaleka predstihujú svojich modloslužobníckych predchodcov, pretože cirkev si vyhradila pre seba Božieho Syna, ktorý len preto prišiel, aby sa nechal ukrižovať, aby mohol ľudstvo oslobodiť z jeho hriechov! Lucia, jasnovidné dieťa oných čias, ktoré vo svojich jedenástich rokoch zmizlo za kláštorným múrom, má dnes šesťdesiat rokov. Žije v kláštore Svätej karmelitánskej Terezy a nesie teraz meno "Matka Mária nepoškvrneného srdca". Smútok a beznádej zatemňujú jej pozemský pobyt. Veď už dávno musela spoznať, že "Posolstvo žiariacej dámy" si kňazstvo vykladalo tak, že Pravda zmizla pod sieťou klamstiev. Často prosila aj z kláštora, aby celé posolstvo žiariacej dámy bolo rozširované. No jej prosby nenašli žiadnu odozvu. Aj ona bola vo Fátime, keď pápež Pavel VI. v roku 1967 sa tam vybral ako pútnik, aby prosil o svetový mier. Prázdnota kultových obradov len ešte viac zranila jej dušu. Dovtedy sa nádejala, že pápež vo Fátime zverejní celé posolstvo, ale nič takého sa nestalo! Pápežské požehnanie ju naplnilo bolesťou a pohŕdaním, pretože si všimla, že aj tohoto pápeža, tak ako jeho predchodcov, vo dne - v noci trýznili fúrie strachu. Lucia zostala verná Svetlu aj za kláštornými múrmi! Patrí k služobníčkam milosrdenstva, ktoré v časoch núdze sa približujú ľuďom, aby im duchovne pomáhali a poukazovali na prichádzajúce nebezpečenstvá. Kiežby mohla Lucia opustiť Zem v mieri a navrátiť sa do svojho duchovného domova po cestách plných ruží. ***