Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Lorber by sa nemal brať vážne.....lebo v prednáške skrivený nástroj v Doznievaniach sa píše: Jest smutné, že často i lidé, chtějící skutečně dobro, počínají zcela pravou pokorou, ale ve svém uchvácení stoupají pak až k nejnemožnějším věcem, jak to mohl prožíti bohatou měrou na sobě Lorber a mnozí jiní s ním. Tak vznikly představy jichž dalším podáním a rozšířením byly přivoděny veliké škody.
Jaku Lorber 15.3.1840
Takto hovoril Pán ku mne a vo mne pre každého, pravdivo, verne a isto: Kto chce so Mnou hovoriť, nech príde ku Mne a Ja vložím odpoveď do jeho srdca. Ale iba tí, ktorí sú čistého srdca naplneného pokorou môžu počuť môj hlas. Kto pred celým svetom Mne dáva prednosť, Mňa miluje, tak ako nevesta svojho ženícha v čistej láske, s tým budem kráčať ruka v ruke. Ten vo Mne vždy uvidí priateľa, tak ako aj ja ho vidím od večnosti, skôr ešte než bol. Chorým však povedz, nech sa v chorobe svojej nezarmucujú, ale nech sa vážne obrátia ku Mne a Mne plne dôverujú. Ja ich poteším a prúd najdrahocennejšieho balzamu sa vleje do ich srdca a naplní ho nevysychajúcim prameňom večného života; budú uzdravení a občerstvení ako tráva po jarnom daždi. Tým, ktorí Ma hľadajú povedz: Ja som Ten pravý, Všade a Nikde. Všade tam, kde Ma milujú a zachovávajú Moje prikázania – nie však tam, kde sa ku Mne iba modlia a uctievajú Ma. Či nie je láska viacej ako modlitba a zachovávanie prikázaní viacej ako uctievanie?! V pravde ti hovorím: Kto Mňa miluje, ten sa modlí ku Mne v duchu a kto zachováva Moje prikázania, ten Ma skutočne uctieva! Moje prikázania však nemôže zachovávať nikto, iba ten, kto Ma miluje; kto Ma však miluje, ten už nemá žiadne prikázanie, ale iba to, že miluje Mňa a Moje živé slovo, ktoré je pravým večným životom. Slabým oznám slová Mojich úst: Ja som silným Bohom. Nech sa obrátia všetci ku Mne; Ja ich zdokonalím. Z lovcov komárov urobím krotiteľov levov a bohabojní zničia svetskú moc a silní tejto Zeme budú rozptýlení ako plevy. Tanečníkom a tanečniciam tohto sveta povedz bez ostychu, že sú všetci zlákaní temnotou. Uchopuje ich totiž za nohy a rýchlo s nimi točí vo vírivom kruhu, aby ich úplne pojala závrať a nemohli ani stáť, ani jesť, ani sedieť, ani odpočívať, ani vidieť, ani počuť, ani hmatať, ani voňať, ani ochutnávať, ani cítiť; lebo sú ako mŕtvi – preto sa im nedá ani poradiť, ani pomôcť. A keby sa aj chceli ku Mne obrátiť, darilo by sa im ako tomu, ktorého by vzal silný za nohy a rýchlo by ním točil okolo seba v kruhu; aj keby vzhliadol k nebu, neuvidel by Slnko, ale iba svetlý pruh, ktorý by ho oslepil, aby potom zavrel oči a nemohol už vôbec nič vidieť. Koho telesné oko je slepé, ten ešte môže prezrieť zrakom ducha; kto však oslepne na duchu, zostáva slepý večne! Hráčom povedz, že prehrávajú predovšetkým svoj život a potom všetko, čo im bolo k nemu dané. Lebo hra je studňa, plná jedovatého odpadu; hráči sa však domnievajú, že je to skrytý zdroj zlata. Preto sa v ňom denne rýpu, hltajú morový dych, načisto sa otravujú a miesto domnelého zlata nachádzajú večnú smrť ducha. Tí, ktorí majú Písmo a nečítajú ho srdcom, podobajú sa smädnému človeku pri studni, v ktorej je čistá voda, ktorú však nepijú. Buď z určitej duchovnej besnoty, podobní besným psom, ktorí miesto aby strčili ňufáky do vody a uzdravili sa, hryzú do najtvrdších kameňov, aby uhasili pálčivý smäd. Alebo tiež väčšinou z akejsi vlažnej lenivosti a preto si na utíšenie smädu nechávajú radšej podávať z najbližšej kaluže páchnuce bahno, aby potom všetci biedne zahynuli. Záletníkom a záletniciam však povedz: Kto kráča v tele, ten kráča v smrti a modla jeho tela bude čoskoro pokrmom červov. Iba ten, kto kráča v duchu, prichádza k Svetlu, Prazdroju všetkého života; jeho podiel potrvá na veky a a jeho diel sa bude večne rozmnožovať. Dychtivým po nádhernom odeve a móde povedz vážne, že pred svojím najspravodlivejším Sudcom stoja nahí. Ich nádhera rázom zmizne ako penová bublina; ich vládychtivosť bude premenená v potupné otroctvo a za svoju nerozumnosť sa budú musieť večne hanbiť. Či nie je nerozumným ten, ktorý bude pozlacovať lajno a drahokamy dá namiesto do zlata vsadiť do najšpinavšieho blata?! Ach, ako veľmi veľa je teraz vo svete takýchto šialencov! Svetlo považujú za tmu a tmu za svetlo! Na východe už stojí Hviezda, ktorá bude raziť dráhu Oriónu a oheň Veľkého psa ich všetkých strávi; a Ja vrhnem veľké množstvo hviezd z neba na Zem, aby zahynuli všetci nešľachetní a všade zažiarilo Moje Svetlo. Ja, Jehova, Boh od večnosti, Pravdivý a Verný do posledného varovania. Toto hovorí Prvý a Posledný. AMEN. Mne, ktorý som toto zle napísal, platí to predovšetkým, potom však všetkým ostatným. (Výstraha Nebeského Otca, Jakub Lorber, 15. marca 1840)