Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


Detská kniha slobody

Aj takto sa deťom vymývajú mozgy, hen za morom, kde je vraj ta naj demokracia: https://www.youtube.com/watch?v=EjNsHixKBE8

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 


Dve strany mince

Minca ma dve strany, tak ako spravodajstvo, závislé a nezávislé média, kde na jednej strane sa prekrúcajú fakty, stačí spomenúť bývalú Juhosláviu, 11. september, Irak, Afganistan, Líbya, Sýria, dnes Ukrajina, kde sa deje genocída ruského obyvateľstva, hádam každý aspoň trochu normálny to už pochopil, že kto za tým stojí a prečo, nehovoriac, že čo sa všetko udialo aj tu na Slovensku za posledných 16 rokov, a kde na druhej strane sa fakty potvrdzujú a vyvracajú tie lži a klamstvá, z ktorých sa nejednému už neraz urobilo zle, tobôž ak vidí, že ako väčšina sa k tomu stavia a správa, stádo otupelo a ohluchlo.

Je len na nás, že čo chceme vidieť a počuť, ak lož, tak sa nám jej dostane, ak fakty a pravdu, tak aj tej sa nám dnes dostane. Nič nie je len tak, sami sme si strojcami vlastného osudu, lož pravdu nikdy nezlomí!

Kto hľadá, ten aj nájde...Ak lož, tak lož, ak pravdu, tak pravdu, temno v tejto veci bude vždy bezmocné, hoci je dnes na vrchole svojej moci, pravdu skrátka nedokáže zastaviť, len jedno môže, ju popierať, prekrúcať, ale to už záleží len na každom osobne, či uverí alebo to rázne odmietne! PRAVDA VŽDY ZVÍŤAZÍ!

Ak chceš spoznať pravdu, tak vystúp z davu a pozri sa na to všetko zhora a sám, neovplyvnení nikým a ničím, razom uvidíš to, čo si donedávna nevidel, lebo dav, v ktorom si kráčal, ty v tom prekážal!

https://www.youtube.com/watch?v=0SnHtsWWP-I

https://www.youtube.com/watch?v=QNUAB8udsSY

https://www.youtube.com/watch?v=xCjL17CY14M

https://www.youtube.com/watch?v=OD0-GN5sfdE

https://www.youtube.com/watch?v=6-Tk0rlnTh8

"Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8A všetko toto je počiatok bolestí. 9Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený." Matúš - 24. kapitola

Ján Anton Sloboda.

Oheň a Otroci versus Slobodní
V tichu duše
srdcom vnímajte:


Pokiaľ si Slováci v súvislosti s občianskou vojnou na Ukrajine budú klásť otázky, čo ja s tým mám spoločné?, čo mám robiť?, resp. ako to môžem ja tu ovplyvniť?, tak sa to dá prirovnať k požiaru na streche suseda, kde si takisto môžem položiť otázku, čo ja s tým mám vlastne spoločné?
Ale to až do tej doby, pokiaľ sa ten susedov oheň nerozšíri aj na moju strechu.............Väčšina dnešných ľudí,
hoci chodia po slobode,
sú iba obyčajní otroci,
avšak existujú medzi nami ľudia,
ktorí v súčasnom novodobom otroctve
predsa len zostávajú slobodní.