Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


V Synovi Človeka prichádza Syn Boží...

Niečo zo zmienenej prednášky - 24.5.1931, v deň vyliatia sily skrze Ducha Svätého do celého Stvorenia:

"Je zaslíbeno a bezpodmínečně se splní, že také na Zemi bude všechno uspořádáno tak jako v říši ducha! Že tedy nyní také zde bude se konečně všechno zachvívat už jenom podle vůle Boží, že vše bude probíhat správně v zákonech stvoření! Jen v tom spočívá záruka vzestupu a míru, stejně jako radosti a štěstí! Tak to určil Bůh! A toto jeho pověření provádím, ať to lidé chtějí nebo ne, jsa sám se silou Boží, která je mi k tomu propůjčena! Která stojí nad veškerým stvořením! TÍM KLADU ZÁKLADY K TISÍCILETÉ VYTOUŽENÉ ŘÍŠI MÍRU, KTEROU TAKÉ DOKONČÍM. Bude to ráj na zemi, který se bude zachvívat v prazákonech tohoto stvoření a který byl zaslíben těm, kteří budou smět ještě přežít soud!

Nic nezůstane v té podobě, jakou to má nyní. Do písmene se musí naplnit velké Slovo Boží: Všechno se má stát novým! Avšak také všechno, co se mělo vyvíjet zde ve světové obci Ephesus, neboť pod vlivem pozemského lidstva vznikly ze všeho jen nezdravé karikatury. Luciferův vliv tu vykonal své neblahé dílo! Pozemští lidé mu příliš ochotně podléhali!

Udržujte proto olej ve svých lampách! Budete jej potřebovat, když to budete nejméně očekávat. K tomu spěje nyní také to poslední, velké, jen zasvěceným pochopitelné dění! Naplňuje se mysterium návratu Syna Božího ke světovému soudu! Skutečně! Ježíš Kristus přichází v době konečného soudu opět v Synu Člověka IMANUELI. Je s ním spojen po dobu soudu, i v hrubohmotném těle zde na zemi! Je to tedy Syn Boží v Synu Člověka! Tím se naplňuje také každé slovo Božského zaslíbení, Syn Člověka přináší soud a přitom je Syn Boží v něm.

Lidský duch nebude moci nikdy tento děj pochopit. Skutečnost však bude vyciťovat!

Připravte se, neboť tato hodina je před vámi! A s ní přichází konečný soud! Nepřipusťte, abyste při tom byli shledáni zemdlenými! Má být pro vás svaté, že dochází k takovému nepochopitelnému dění. Každý den považujte dnes za drahocenný dar. Pak i ve vás nastanou svatodušní svátky! Radost i dík budou stoupat vzhůru z duší, které se mohly čistě vykoupat v žáru paprsku soudu, a radostné tvoření nastane na zemi, která se stane novou! Každé z vašich děl, všechno jednání, každé nadechnutí se stane vzýváním Boha v činu! A naplní se zaslíbení:

Podle jejich činů poznáte je! Buďte bdělí a modlete se, abyste i vy byli při tom!"

Ján Anton Sloboda.

Symbolická dúha

Dňa 24.mája 2014 bola v Bratislave v podvečer vidno krásna dvojitá dúha.
Keď bytostní vytvoria na oblohe dúhu, vždy mám z toho taký dobrý pocit a mám z toho radosť. Zvlášť, keď sa dúha ukáže v období ku koncu mája ...

Dúha je podľa Biblie znamením zmluvy s Bohom. Spomínaná je aj v Zjavení Jána 10. kapitola.

V ,,Sborníku nezařazených přednášek" od Abdrushina, vydanom Nakladateľstvom HLAS Zlín, 1997 začína na strane 28 prednáška č. 11 s názvom ,,Svatodušní svátky", teda aktuálna prednáška práve v tomto období, kde pod týmto nadpisom prednášky je v zátvorke uvedený dátum ,,24. května 1931" - 24. mája 1931.

Je to taká pekná symbolická paralela, zvlášť, keď sa jedná o prednášku č. 11 začínajúcu na str. 28. Symbolické čísla 28 a 11 akoby pripomínali dátum 28.11. - 28. november.

Miroslav Ivánek