Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


Malá rečnícka otázka: Bola ISON len hŕbou ľadu?

,,Väčšinou nepoznáme predchádzajúci vývoj kométy a nevieme, čo kométa už v minulosti prekonala. Vieme pomerne presne odhadnúť, ako sa budú chovať krátkoperiodické kométy, ktoré prichádzajú k Slnku opakovane v priebehu niekoľkých rokov resp. desaťročí. Oveľa ťažšie je to u tzv. nových komét (sem patrí aj ISON), ktoré prichádzajú k Slnku prvý krát. A u týchto telies nemáme ani dostatočne veľkú štatistickú vzorku, aby sme mohli urobiť kvalifikovaný odhad." http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5152

Ján Anton Sloboda.

Slnečná aktivita

Vážení priatelia,

Prajem všetkým všetko najlepšie do nového roku 2014.


O kométe Ison tu už bolo popísané veľmi veľa, no predsa len by som k tomu niečo ešte dodal.
Dlhá púť kométy ISON sa skončila jej zánikom pri Slnku v tak významný deň 28.11.2013, teda v deň 15. pozemského výročia narodenia Imanuela.
Akoby sme v tento významný deň dostali nejakú dôležitú informáciu práve v súvislosti s naším Slnkom.
Istotne to nemôže byť náhoda, keďže náhody neexistujú...
Zaujímavé je aj toto, že v nemčine Slnko – Die Sonne - obsahuje názov tejto kométy. Ak z ,,Die Sonne" vyberieme postupne písmená i s o n, zostanú nám písmená ,,d e n e“ čo môžeme zoskupiť na ,,ende“ – v nemčine znamená koniec! Teda, slnko: ison - koniec.

V poslednej dobe som čítal niekoľko článkov o Slnku a jeho aktivite a že je v tomto období v dobe maxima svojho jedenásťročného cyklu aktivity. Aktivita Slnka sa vyznačuje zvýšeným počtom slnečných škvŕn, ktoré súvisia so slnečnými erupciami rôznej intenzity spojenej aj s výronom slnečnej hmoty do okolitého vesmíru označovaného ako CME. Keďže aj Slnko rotuje okolo svojej osi, nie vždy tento výron hmoty smeruje priamo k Zemi. Tieto erupcie astronómovia rozdeľujú do určitých tried s rôznym odstupňovaním. Napríklad silnejšie erupcie sa označujú triedou M s odstupňovaním 1,2,...atď. A extrémne silné erupcie triedou X, 1,2,...atď.
Lenže, v poslednej dobe sa aj v niektorých článkoch a úvahách niektorých astronómov často uvádza, že aktivita Slnka v tomto maxime je neobvykle a nečakane nízka, že Slnko ide tak akoby ,,na pol plynu“ a že očakávané silné erupcie a vysoká aktivita Slnka ešte len prídu. Pravda, vyskytli sa ojedinelé silné erupcie, ktoré priniesli na Zemi niektoré poruchy geomagnetického poľa Zeme a výraznejšie polárne žiare, ale erupcie intenzity napr. z októbra roku 2003, kedy bola intenzita CME triedy X skoro nemerateľná – vyše X20..., tak také zaznamenané neboli. Napr. teraz v októbri boli erupcie triedy X1 a X2.
Vynára sa otázka – zostane tá slnečná aktivita takto na ,,pol plynu“, alebo sa prejaví Slnko aj ,,na plný plyn“?
Bolo už aj na tomto mieste uvedených niekoľko hodnotných úvah o možných dopadoch vysokej slnečnej aktivity na našu Zem, čo môže všetko spôsobiť a aj čo už v minulosti aj spôsobila. Hlavne dlhodobé výpadky a poruchy elektrických rozvodných sietí, satelitov, telekomunikačných zariadení, transformátorov, atď...,proste ,,vytiahnutie zo zásuvky“...
Prečo to tu spomínam? Nuž, či sa to stane, alebo kedy sa to stane, to ja neviem, ale nespomínam to pre nejaké ,,strašenie“ alebo vyvolávanie nejakej paniky, ale preto, že si myslím, že by bolo treba sa na toto nejako aj pozemsky pripraviť, teda mať nejaké zásoby vody a potravín a iných nevyhnutných vecí na preklenutie takéhoto možno aj niekoľko mesačného obdobia výpadku...
Zaujímavý článok:
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/297752-slnko-je-pripravene-na-pretocenie-magnetickych-polov/

Miroslav Ivánek