Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Takže krátko,nie nie je, nakoľko Veľkú kométu ľudia mohli uvidieť voľným okom koncom minulého storočia a tisícročia a bola pomenovaná podľa jej objaviteľov Hale - Boppova kométa a bola tiež nazvaná Veľká kométa, pre jej jasnosť, ľahkú viditeľnosť, dĺžku zotrvania na oblohe, a ešte aj zaujímavým tvarom, ktorý pripomínal let vtáka alebo holubice: http://www.sternfreunde-steyr.at/aufnahmen/images/Hale-Bopp-6.jpg

http://endtimeinfo.com/wp-content/uploads/2013/01/hale-bopp.jpg

http://www.niu.edu/stem/images/Comet.jpg

http://sok-ptma.astrohobby.pl/galeria/95o1b.jpg

,,Kométa Hale-Bopp alebo Halova-Boppova kométa, nesúca označenie C/1995 O1, bola pravdepodobne najpozorovanejšia kométa 20. storočia a jedna z najjasnejších komét za posledné desaťročia. Bola viditeľná voľným okom rekordných 19 mesiacov, dvakrát dlhšie ako predchádzajúci držiteľ rekordu, Veľká kométa roku 1811. Kométa Hale-Bopp patrí medzi dlhoperiodické kométy.

Bola objavená 23. júla 1995 vo veľmi veľkej vzdialenosti od Slnka, pričom sa očakávalo, že keď sa dostane do blízkosti Slnka, bude veľmi jasná. Objavili ju nezávisle od seba Alan Hale (Nové Mexico) a Thomas Bopp (Arizona).[2] Hoci je veľmi ťažké odhadnúť jasnosť kométy, kométa Hale-Bopp prekonala všetky očakávania, keď sa dostala do perihélia 1. apríla 1997. Získala prívlastok Veľká kométa roku 1997." Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A9ta_Hale-Bopp

A ešte niečo z Večných zákonov:

,,Po objavení sa novej hviezdy – kométy na oblohe už neostáva veľa času do vyvrcholenia očisty, lebo je jej zvestovateľkou!

Tí, ktorí sa budú usilovať o duchovný rast, pod jej vplyvom pochopia omyly a nejasnosti vo všetkých oblastiach života. I keď kométa už nebude viditeľná, jej účinky sa budú prejavovať ešte niekoľko rokov. Jadro kométy je totiž nabité obrovským množstvom praduchovnej energie, ktorá pomáha všetkým, ktorí chcú napredovať, aby lepšie chápali duchovné poznatky a deje. Všetko skryté ukáže pravú tvár, vyjde na svetlo. Jej účinkom sa rozuzlia nesprávne názory a hodnoty, čím sa uvoľní cesta k Pravde. Všetky doterajšie falošné idey a duchovné smery padnú.

Jej navonok neviditeľné ohnivé lúče spôsobia zostrenie, zosilnenie dobra aj zla. Oba extrémy sa pod jej vplyvom vystupňujú až do maxima. Zlo sa samo odhalí a zlikviduje, kým dobro sa posilní. Kométa svojím duchovným vplyvom urýchli karmické očisťovanie a premôže účinky temných síl u tých, ktorí sa budú vážne usilovať o duchovný rast.

Pôsobením kométy sa bude oddeľovať pravé od nepravého, rovné od krivého. Buď sa krivé narovná, alebo sa zlomí a zničí. Pravda začne zvíťaziť. Avšak predtým vzrastie utrpenie všetkého druhu, do beznádeje. Podľa vyžarovaní jednotlivých ľudí bude hviezda svojimi ohnivými lúčmi spôsobovať rozklad, alebo naopak, zamedzovať mu. Keďže ju riadia inteligentné praduchovné bytosti, jej lúče majú nerovnakú intenzitu – od miernych, liečivých a duchovne povzbudivých účinkov až po neznesiteľne spaľujúce a ničiace.

Popri duchovnej pomoci plní kométa aj očistnú funkciu. Urýchli už začatý rozkladný proces planéty formou prírodných katastrof: spôsobí dvíhanie vodných hladín, ale aj opačné úkazy, horúčavy, spaľujúce suchá a vysávanie vody, tiež vetry, búrky, víchrice a zemetrasenia. Ich cieľom je, aby ľudia pochopili márnosť svojho života zameraného len na hmotu a obrátili sa k duchovným hodnotám. Po svojej duchovnej premene dostanú za straty znásobené odmeny. Zmätok je začiatkom očisty. Tí, čo sa nebudú obracať k Svetlu – k duchovnému poznaniu, neznesú jej neviditeľné silné duchovné vyžarovanie.

Okrem zvestovania očisty, hviezda zároveň oznamuje splnenie Božieho prísľubu – blízky príchod Syna človeka na Zem – jeho narodenie.

Vedci potvrdili, že táto kométa sa zjavila v našej slnečnej sústave aj pred tritisíc rokmi, teda v období, keď sa na Zemi po prvý raz narodil Syn človeka ako knieža Abd-ru-shin. Jej terajším vynorením sa na oblohe sa začína na Zemi jeho vláda, lebo on je vykonávateľom očisty. Syn človeka vyslal kométu z praduchovna do hmotnosti po svojom návrate zo Zeme, keď na nej žil ako Duch Pravdy." Večné zákony 1

,,Súdi Imanuel svet aj inak ako prostredníctvom Posolstva grálu, teda Božieho slova?

Pri pobyte na Zemi zažil Abd-ru-shin na vlastnej skúsenosti, ako sa temní snažia všemožne zavádzať ľudí, aby nespoznali Pravdu a nevyvíjali sa správne. Preto poskytol ľuďom okrem Slova ďalšiu duchovnú pomoc. Vyslal z praduchovna do hmotnosti hviezdu, kométu, ktorú vedci nazvali Haleho-Boppovou kométou. Minulý rok od marca bola viditeľná aj voľným okom. Jej účinky sa budú prejavovať duchovne i hmotne ešte niekoľko rokov, až do začiatku tisícročnej ríše.

Jej lúčmi bol ožiarený každý. Radiácia kométy podľa zákona rovnorodosti a slobodnej vôle povzbudzuje každého hľadať také duchovné poznanie, aký je on sám – pravdivé alebo nepravdivé. Súčasne s objavením Pravdy a jej pochopením dochádza k individuálnemu súdu človeka – k zrýchlenému očisťovaniu od karmy a temna. Keby Hviezda Syna človeka nepodporovala svojou praduchovnou energiou tento proces, trvalo by individuálne očisťovanie u každého omnoho dlhšie, stáročia ba aj tisícročia. Vďaka nej prebehne u niekoho len za pár dní alebo týždňov, u iného za pár mesiacov." VZ2/ 123

Ján Anton Sloboda.

A podla Vás je ISON Velká kometa?
JAN. jan.jan@post.sk 


Hay, vaše meno, čo vy viete, že čo všetko ma NASA aj ohľadom tejto kométy, ktorá je znamením nebies. Myslíte si vy sám, že ozaj vám všetko ukážu, čo by nejednému už dopredu niečo napovedalo? Ak ide o podvrh, tak v poriadku, ale ja to vnímam úplne inak ako vy. Ale to by to tu muselo byť a vyzerať úplne inak, nie dnes, keď sa blížime k Veľkej očiste, keď temno je na vrchole svojej moci. Pekný večer.

Ján Anton Sloboda.

Janko naletel jste, to jsou podvrhy, tak detailní snímky Ison nemá ani NASA, a ty objekty které letí na netu jsou jen zachycení pohybu v čase automatem, jako by jste natáčel hvězdnou oblohu, budou tam čárky, ne hvězdy. JO, verstehen.
JAN. jan.jan@post.sk 
Kométa ISON opäť prekvapuje


Tentoraz v jej blízkosti sa objavili dva lietajúce objekty, presne ako v prípade Hale - Bopp, ktorú po určitý čas tiež doprevádzalo vesmírne teleso.

ISON a dva objekty v jej blízkosti: http://www.youtube.com/watch?v=GEcf8Bb3n-U

http://www.youtube.com/watch?v=oU4deCgPja0

Hale - Bopp doprevádzaná vesmírnym telesom: http://www.angelfire.com/va3/MIDICENTRAL/HeavensGate/HaleBopp.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-ku3PQiX_Q64/UGfhrkXysMI/AAAAAAAAA_0/EGW-aX33trE/s1600/Hale+Bopp+UFO.jpg

Ján Anton Sloboda.