Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


Súhlas s Jaroslavom, pekné povedané. Preto by som venoval hlavnú pozornosť tejto vete: ,,Vždyť ve svých dílech sám napomínám všechny čtenáře ke vzornému životu."

A to je to podstatné, že vzorný život, ten skutočné pravý, môže byť stále len podľa zákonov Boha. To je odkaz od oboch Božích Synov, Ježiša a Imanuela, tak držme sa toho....

Ján Anton Sloboda.

,,12. kapitola: 13 Poslali za ním niekoľko farizejov a Herodesových prívržencov, aby ho prichytili v reči a mohli ho obžalovať.

14 Povedali: Majstre, vieme, že ti ide o pravdu a že sa vo svojich názoroch nedáš nikým ovplyvniť. Učíš ľudí pravej ceste k Bohu. Povedz nám: máme platiť Rímu dane, alebo nie?"15 Ježiš postrehol pascu, ktorú mu nastavili, a povedal: Ukážte mi peniaz!"

16 Podali mu rímsku mincu. Spýtal sa ich: Čí obraz a meno je na tejto minci?" Odpovedali: Rímskeho cisára." --

17 Tak dajte cisárovi, čo patrí cisárovi, a čo je Božie, dajte Bohu." Takúto odpoveď nečakali." Evanjelium podľa Marka.

Ja to chápem tak, že tým chce byť poukázané na čestnosť aj voči štátu, platiť dane a podobne. Niečo čo už je v evanjeliách myslené vetou: dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. Ja som v tom nevidel rozpor s Posolstvom.

jaroslav
1 moment z PG

Zdravím vospolok.

Práve včera som prakticky dočítal PG, s výnimkou odpovedí a otázok v závere. A nedá mi aby som sa neopýtal na 1 vec ktorú som si okamžite všimol a ku ktorej nejako neviem zaujať definitívny postoj ... Ide o záverečné slová Abdrushina z jeho obhajoby pred súdom.

" ... Já sám jsem také dělal jen, co bylo dovoleno. Nějakému zákazu
bych se byl samozřejmě beze všeho podřídil, neboť jsem dalek toho
dělat něco proti vůli vlády. Vţdyť ve svých dílech sám napomínám
všechny čtenáře ke vzornému ţivotu. K tomu patří přirozeně také
plnění povinností občana státu vzhledem k jeho vládě ". str. 1542

Toto prehlásenie sa hodne vymyká nekompromisnému duchu, v ktorom sa nieslo celé dielo PG. Predovšetkým tá posledná veta ma trošku mätie, nakoľko vláda sama predsa reprezentovala neľudské, zločinné zriadenie. Neviem či rozumiete čo tým myslím ... Nikto pri tom nemal podobné pocity ako ja?

Nejaký názor?