Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Dobrý večer.

Ďakujem Vám pán Franko. Priznám sa nečítal som všetky Vaše podklady, ale zarazil ma hneď prvý "odkaz". Totiž dal som si tú námahu a tentoraz som si už nalistoval vo VZ 4 stranu 145 a prečítal si to na čo upozorňujete. Požiadam aj ostatných nech tak urobia, pretože mňa to nepresvedčilo. Práve naopak Vaše vysvetlenia sú vytrhnuté z kontextu. Neurazte sa na jednej strane chytáte autora za slovo a na druhej strane niektoré slová akoby nevedome prehliadate.Pretože to čo ste napísal o zjavení Jána z VZ1,2, alebo 3(?), to isté len o dosť podrobnejšie a konkrétnešie napísané vo VZ4.
Vychádza mi z toho len to, že musíte byť voči pánovi Kopeckému zaujatý.

V podstate mi to zobralo chuť aj silu zaoberať sa Vašimi vysvetleniami ďalej.
A naopak dodalo mi to presvedčenie o Vašej zaujatosti a možno aj , a teraz sa neurazte nedostatku sebareflexie. Prosím neberte to ako súd. Som iba úprimný aby som mnohé urýchlil.

Čo sa týka toho narodenia , alebo boja, alebo...

"To čo je hore, to je aj dolu" Len v nedokonalejšej forme
Respektíve aj boj, aj narodenie... všetko sa odohráva vo viacerých úrovniach, postupne - "chronologicky", preto je nemiestne sa prieť ktorá z nich bola prvá... takže viaceré verzie môžu byť pravé, záleží len z ktorého uhla sa na ne pozrieme, ale aj viaceré falošné, respektíve pomýlené, popletené...

Ale o čo sa tu ešte snažím?
Chcem vám ešte povedať, že podľa mňa Vám kvôli tej zaujatosti voči VZ4, respektíve jej autorovi, unikla podstata a spomeniem ju tu možno po štvrtý raz!
Čo je našou úlohou ako vyvoleného národa.

Máme sledovať aj znamenia, aj sa vážne zaoberať Slovom, respektíve bádať v ňom... no napriek tomu sa máme hlavne zaoberať v prvom rade každý sám sebou vo vzťahu k PG, alebo VZ a to v takom zmysle, v akom je to VZ4 vysvetlené.
Našou úlohou nie je naivne blahorečiť Svanhildu,(alebo nebodaj sa pokúšať niekoho presviedčať)
Máme si vziať PG do rúk a nie iba naplniť s ním svoje vnútro, ale ho aj odskúšať, respektíve používať v živote.
Kniha VZ4 nás upozorňuje na všetky naše staré, už takmer chronické chyby, ktoré majú na svedomí naše ďalšie zlyhanie pri splňovaní a upozorňuje nás aj na to, aby sme nevytvárali žiaden ďalší kult-náboženstvo. Aby sme Slovo v prvom rade praktizovali, nie sa oň preli a dohadovali. Veď predsa sme každý na inej frekvencii či nie? "To čo jednému prospieva..."

A ešte raz chcem podotknúť, že vyjadrenia o tom, že VZ 4 popierajú poslanie pani Natálie sú nehorázne a veľmi scestné. VZ4 potvrdzujú a podčiarkujú toto poslanie a hlavne nachádzajú nás "vlažných vstúpencov Slova" stále vinných, stále vlažných, stále iba čakajúcich a pozorujúcich, a niečo, niečo čo v konečnom dôsledku pre nás skutočne nie je až tak bytostne dôležité si vysvetľujúcich a dokazujúcich... O Slove nemáme mnoho diskutovať máme ho používať.
Tým ktorý ho nemôžu, nedokážu, alebo nechcú prijať, tých aj tak nepresvedčíme, to už máme hádam všetci odskúšané, ale naopak tým ktorý chcú na sebe pracovať, tým môže pomôcť aj taká knižka akou sú VZ4.
Myslím si že prijatie "tohto" posolstva, si vyžaduje dosť značný stupeň pokory a tú som ja v tom čase, keď som sa k tej knihe dostal mal. V tom čase sa mi zrútil celý môj ťažko zbudovaný "svet"
Bojoval som s nehoráznymi pochybnosťami, že sa mi to stalo práve kvoli VZ.
Nevedel som čo sa stalo, vedel som, len že Imanuel sa nenarodil a pani Natália tragicky zahynula. A vtedy som vďaka Bohu nie narazil na knihu VZ4. A tá ma z toho všetkého vytrhla. Dala mi zrozumiteľnú a logickú odpoveď na mnohé otázky...

Kniha VZ4 mi potvrdzuje tú myšlienku, neviem presne kde som ju čítal, že "Každý z nás má pred Bohom len takú hodnotu, akú hodnotu má to, o čo sa vo svojom živote zo všetkých síl usiluje."


Ďakujem vám za pozornosť a nech sa vám všetkým darí.
PeterFranko  
Zjavenie Jána, 12. kapitola
Téma 1: Kto bol skutočným sprostredkovateľom Zjavenia Jána? Bol ním naozaj Ježišov učeník, apoštol Ján? ( čiže, kto bol posledným sprostredkovateľom v hrubohmotnosti? )

Odpoveď K. Kopeckého: „Nie nebol „(str. 145). „Bol ním duchovne vidúci Grék, ktorý sa zhodou okolností tiež volal Ján.“

Odpoveď Pani Makedonovej: „Tento scenár nájdeme v poslednom biblickom proroctve, v Zjavení apoštola Jána.“ ( VZ1 str. 271). „Apoštol Ján dostal Zjavenie vo forme obrazov spolu s počutým slovom.“ ( VZ1 str. 272 ). Nakreslený obrázok v VZ1 č. 20 na konci knihy VZ1.

Zopakovanie: Autorom Zjavenia Jána je Duch Svätý – Imanuel – Syn človeka, potom sprostredkovateľom je praduchovný Izmael a v hrubohmotnosti apoštol Ján prijíma videnie Apokalypsy cez Izmaela a Syna človeka.

Téma 2: Vyloženie 12. kapitoly Zjavenia Jána : „o žene a drakovi zo Zjavenia Jána“.

Odpoveď K. Kopeckého v VZ4: „Dej tejto dvanástej kapitoly sa neodohral u nás na Zemi, ale na vrchole praduchovného stvorenia“( VZ4 str. 146). „Z toho v konečnom dôsledku vyplýva už aj to, že text Zjavenia, ktorý popisuje zrodenie Parsifala v praduchovnej ríši.“ (VZ4 str. 149). „ Text Zjavenia hovorí o zrodení osloboditeľa pozdejšieho stvorenia na vrchole praduchovnej ríše.“ „Tento záchranca ... Iba k nám, do Efezu sa mal vteliť, no až po očiste, ako Kráľ tisíc ročnej ríše.“( VZ4 str.150). „ Narodenie Ducha Svätého do hrubohmotnosti však nevyjadruje text žena a drak z Jánovho Zjavenia ( 12. kapitola Zjavenia Jána), i keď sa jednalo o zrodenie záchrancu na pôde hrubohmotnosti.“( VZ4 str. 151). „Keď bolo Jánovo proroctvo spisované dej sa už dávno odohral, ... ( VZ4 str.153)

Odpoveď Pani Makedonovej: „Napriek tomu, že hneď v prvej vete Zjavenia je zreteľné zapísané, že jeho cieľom je ukázať, čo sa má onedlho stať, mnohí lúštitelia vykladajú určité pasáže ako minulosť, ktorá sa už udiala, ... ( VZ1 str.272). „ ..., vykladajú túto 12. kapitolu ako udalosť, ktorá sa už stala, teda ako Ježišovo narodenie. O to vlastne temným išlo – aby ľudia nebrali vážne toto proroctvo , ktoré zreteľne nadväzuje na predchádzajúce udalosti. Je to teda opis budúceho narodenia pravého Syna človeka, ktoré sa má uskutočniť už v čase súdu, aby čo najskôr dospel a mohol viesť tisícročnú ríšu. Podľa opisu ženy v 12. kapitole je jasné, že matkou Imanuela bude vládnuca bytosť z vyššieho duchovného sveta, a nie bežný ľudský duch: „Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ Jej pôvod sa tu zdôrazňuje preto, lebo obyčajná žena by nedokázala vynosiť Božieho Syna. Neuniesla by pokúšanie Lucifera a psychické aj fyzické útrapy, ktoré bude musieť strpieť od temných, lebo budú chcieť zničiť ju aj jej plod ešte v tehotenstve, ako sa popisuje ďalej“ (VZ1 str. 283).
„Prečo sa Imanuel narodí v takom hroznom období, tesne pred očistou, keď to bude pre vás aj pre neho nebezpečné? Nemohol by sa narodiť až po nej? Jeho narodenie pred vrcholom súdu je pre ľudí ďalšou pomocou od Boha.“ (VZ2 str. 170). „Okrem toho, že Slovensko sa stalo kolískou Nového evanjelia ( Večné Zákony 1, 2 a 3), úlohu vyvoleného národa potvrdí vo svete aj tým, že sa v ňom narodí NOVÝ MESIÁŠ, kráľ tisícročnej ríše.“ (VZ2 str. 172). „Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998. V mesiaci novembri sa na oblohe objaví nová hviezda a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete! Bude zvestovať narodenie druhého Stvoriteľovho syna na Zemi – Ducha Svätého – Imanuela, ktorý má byť podľa Biblie ( Zjav. Jána - 12. kap. ) budúcim kráľom tisícročnej ríše. Je potrebné, aby sa ľudia pripravovali na príchod Imanuela, pretože jeho narodením začne Veľká očista našej planéty.“ VZ3 – úvod). „Po Ježišovej tragickej smrti, ktorou ľudia potvrdili svoju duchovnú obmedzenosť a zvedenosť, nadiktoval Boh apoštolovi Jánovi nové proroctvá, ktoré tvoria záverečnú kapitolu Biblie pod názvom Zjavenie Jána alebo Apokalypsa. Obsahujú symbolicky budúce udalosti ľudstva. Spomína sa tam aj narodenie Imanuela a jeho ďalší osud v úlohe vládcu tisícročnej ríše ( 11.kap. 15. až 19. verš, 12.kap. 1. až 12. verš). Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané , že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. „(VZ3 str. 6). „2. Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stávajú vyvoleným národom.“ (VZ3, str. 12).

Opis splodenia Imanuela v VZ 2 str. 271 – 280. Tu Pani Makedonová jasne opisuje, že kedy , kto, a ako sa splodenie Imanuela – kráľa tisíc ročnej ríše uskutoční. Takže Pani Makedonová vôbec neopisuje zrodenie Parsifala v praduchovnej ríši pri vykladaní Zjavenia Jána 12. kapitoly. Zjavenie Jána 12. kapitola tento opis opisuje narodenie Dieťaťa na zemi pred očistou. Teraz by sme mohli doplniť: Temný vykladajú túto 12. kapitolu ako udalosť, ktorá sa už stala, teda ako Parsifalovo narodenie v praduchovnej ríši. O to vlastne temným išlo – aby ľudia nebrali vážne toto proroctvo.

Odpoveď Pána Abdrushina z prednášky Duchovné úrovne VII.: Uvedená prednáška sa nachádza v Poselství dozníva: „Od dal ľuďom tiež veľké zvestovanie o TERAJŠÍCH udalostiach, ktoré sa stalo všeobecne známym ako Zjavenie Jánovo.“

Príchodom Pána Abdrushina sa otvorila a vyplnila prvá pečať zo Zjavenia Jána - v 6. kapitole. Pani Makedonová vo VZ1 na str. 278 píše: „Prvá pečať sa otvorila príchodom víťaza na bielom koni, ktorý zavítal pred súdom na Zem. Bol to Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy – Syn človeka, Abdrushin. Že bude víťazom, to ukážu až budúce udalosti, keď pomocou knihy Posolstvo Grálu utvorí nové pokolenie v tisícročnej ríši, ktorej bude kráľom.“

Téma 3: Zo Zjavenia Jána 12. kapitola: „A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A drak, ten starý had sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý, na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli“.

Odpoveď K. Kopeckého v VZ4: „Lucifer dobre vedel, že toto dieťa sa raz stane jeho premožiteľom, a preto zasiahol. Začal štvať a prenasledovať Imanuelovu matku, ktorá umožnila dieťaťu zrodenie.“ (VZ4 str. 147). „Archanjel Michal po tomto útoku zvrhol na príkaz Boží Lucifera a jeho zástupy zo všetkých duchovných úrovní až dolu k nám, do pozdejšieho stvorenia, na Zem.“ ( v VZ4 str. 147-148). „Text Zjavenia hovorí o zrodení osloboditeľa pozdejšieho stvorenia na vrchole praduchovnej ríše. Nehovorí teda svojím významom o žiadnom pozemskom, hrubohmotnom narodení.“(VZ4 str.150 ). „Podľa pôvodného výkladu vieme, že tento boj v praduchovne spôsobil postupné vytláčanie Lucifera zo všetkých ríš a úrovní smerom dolu, k pozdejšiemu hmotnému stvoreniu.“ ( VZ4 str. 157 ).

Pozrime sa čo hovorí Pána Abdrushin o pôsobení temna v duchovných úrovniach a v praduchovne: Prednáška “Já som vzkriesenie a život. Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa.“ – „Naslouchete jednou pozorne: Všechno nízké a všechno zlé, tedy všechno, co se nazývá temnem, existuje jenom ve hmotnosti! V hrubohmotnosti i v jemnohmotnosti!“

Pán Abdrushin hovorí o páde do hriechu: V otázkach a odpovediach: Ako sa vlastne udialo vyhnanie z raja? V závere prednášky o páde do hriechu Pán odpovedá: „Zvádzanie nasledovalo nie v raji, ale na zemi, lebo had by sa nikdy nemohol vplížiť do raja, úplne odhliadnuc od toho, že duchovia žijúci v raji by vôbec nemohli byť zvádzaní takýmto spôsobom, nakoľko títo sa zachvievajú a pôsobia len citom. Oni tam nepotrebujú rozum, ktorému platilo zvádzanie, lebo ten patrí jedine k hmotnosti.“

Pán Abdrushin v prednáške „Jitro vzkříšení“ : „Jitro vzkříšení má vzejíti tem lidkým duším, které jsou nýni uznány za hodny prožití království Božího zde na zemi. Ostatní duše zústanou v temnote, která ješte dnes zemi obklopuje. Pak budou i s ní vyvrženy na dráhu, vedoucí k rozkladu, z nehož není uniknutí. K duchovní smrti! Na JEMNOHMOTNÉM NEBI září již červánky na znamení, že tento den se blíží.“

Prednáška Pána Abdrushina „Duchovné úrovne I.“ : „Skutečne existuje hrad, v nemž Amfortas byl nejakou dobu nejvyšším strážcem. V tomto hrade jest nádoba, nazvaná „Grál“, verne strežená rytíri. Tam také kdysi Amfortas padl a tam také byl zaslíben príchod velkého pomocníka. To však nebylo na zemi, ani to nebyl vznešený hrad Svetla v prastvorení, kde se toto událo. .... V této hloubeji ležíci napodobenine púsobil kdysi Amfortas a padl, když podlehl zlému vlivu Lucifera, vyšvihnuvšího se z hlubin až k nemu vzhúru. ... Zpráva tedy neprišla z nejvyššího hradu Grálu. Tam bylo přece nemožné zvestovati príchod Parsifalúv, protože Parsifal byl a jest prvním v celém stvorení, z nejž teprve mohlo vzniknout celé stvorení. ... Ve svatém hrade Svetla, který obklopuje skutečný Grál, je selhání nekterého strážce naprosto nemožné, protože tu Parsifal zústavá prítomen. V nem jediném jest zakotvena bezbytostná část Svetla, která byla z Imanuele doprovázená prakrálovnou Elisabeth dolú pri slovech Božích: Budiž Svetlo!

Z uvedeného vyplýva, že v duchovných úrovniach nie je možný pád do hriechu, pretože tam zlo – hriech nemôže vzniknúť. Rovnako je nemožné aby zlo a temno mohlo pôsobiť v duchovných úrovniach a ani na duchovné úrovne. Preto tvrdenie, že Lucifer pôsobil na Prakrálovnú pri zrodení Parsifala v praduchovnej ríši je nezmysel a lož trabantových prisluhovačov. Rovnako tvrdenie, že v praduchovnom raji a či v duchovnom raji nastal boj medzi Svetlými anjelmi a temnými – padlými anjelmi je čírim výmyslom a klamstvom temna. Nebo spomínané v Zjavení Jána v 12. kapitole, v ktorom sa odohral boj medzi Michalom a jeho anjelmi a padlými anjelmi po Imanuelovom narodení sa odohral v „jemnohmotnom nebi“, teda v hmotnosti a odtiaľ bol Lucifer a temno vytláčané nižšie do pozdejšieho stvorenia a na zem. Preto deje opisované v Zjavení Jána 12. kapitole sa majú odohrať v hmotnostiach, lebo len tam je možný hriech a pôsobenie temna.

Slová K. Kopeckého z VZ4 k výkladu Zjavenia Jána 12. kapitoly o zrodení Imanuela – krála tisíc ročnej ríše, na str. 149 : „Niektorých čitateľov možno zmiatol fakt, že tento text vyložený Abdrushinovým okolím, hovorí o zrodení Mesiáša na vrchole praduchovna, zatiaľ čo Svanhilda ( Pani Makedonová vo Večných Zákonoch 1, 2 a 3 ) ho upresnila na seba - na pozemskú hrubohmotnosť. Ide svojím výkladom proti Abdrushinovi?“

Záver o výklade Zjavenia Jána 12. kapitoly: Nie výklad Pani Makedonovej ide proti Abdrushinovi! Ale výklad textu sprístupnení „Abdrushinovým okolím“ ide proti Abdrushinovi.

Pani Makedonová podala výklad Fatimského posolstva, Zjavenia Jána, Izaiáša. Všetky tri posolstvá hovoria o budúcom dianí, ohlasovali súd, Božie královstvo na zemi a príchod jeho Kráľa.
Izaiáš ho zvestoval po mene Imanuel. Vyňaté z VZ 3 na str.21: „Boh dal jeho príchod oznamovať už vopred, lebo predvídal, že v dobe jeho narodenia, to už nebude možné. V spomínanom Izaiášovom výroku “Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel“ je Imanuelova matka zvestovaná slovom panna, čo malo označovať, že počne bez pozemského muža. Dôkazom o jej panenskom počatí má byť jej nehmotné tehotenstvo.“ (VZ3 str.22).
Zjavenie Jána – Apokalypsa, str.22 -23 v VZ3. Tu Pani Makedonová jasne hovorí, že Zjavenie Jána 12. kapitola hovorí o narodení Kráľa tisíc ročnej ríše na Zemi pred očistou. Pretože Lucifer ešte pôsobí a aj jeho temný prisluhovači len v hmotnosti a nikdy nepôsobil, nepôsobí a ani nebude pôsobiť v duchovných ríšach.
Z VZ3 na str. 23: „A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu.“ „Keď už bude pobyt dieťaťa na Zemi ohrozený, nebezpečný, keď väčšina ľudstva ho nebude chcieť pod zavádzaním temna prijať, dôjde k súdu – očiste, v ktorej sa vytriedia ľudia na schopných duchovnej premeny, a na neschopných žiť v novej epoche. Títo pod vplyvov nesprávnych názorov, alebo pochybností, nedokážu prijať Nového Mesiáša. Dieťa bude unesené do vyšších sfér stvorenia, do bezpečia, kde prečká zničenie a regeneráciu našej planéty.“

Tu Pani Makedonová jasne hovorí, že narodenie sa udeje v hrubohmotnosti na zemi. Alebo niekto stále chce povedať, že text Zjavenia Jána v 12. kapitole sa už dávno udialo v praduchovne pri zrode Parsifala a Lucifer prenasledoval Prakrálovnú v praduchovne, tak ako to tvrdí K. Kopecký v VZ4, jeho názor len potvrdzuje to čo povedala Pani Makedonová, že takíto ľudia pod vplyvom nesprávnych názorov, alebo z pochybností, nedokážu prijať Nového Mesiáša.