Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Odpoviem Vám vlastnými slovami.

Posolstvo Grálu od Pána Abdrushina tak ako bolo ním vyslovené a napísané sa vyplní do poslednej bodky. Rovnako sa vyplnia aj všetky Božie zasľúbenia do poslednej bodky. Preto aj zvesť o Kráľovi tisíc ročnej ríše sa naplní tak ako je to Bohom zasľúbené, v krvi a mäse osobne na zemi bude pôsobiť na počiatku tisíc ročnej ríše.

Toľko málo stačí na obhajobu Večných Zákonov od Pani Makedonovej, všetko čo je tam napísané je v súlade s Posolstvom Grálu. Pán Abdrushin zdôraznil v Posolstve Grálu Zjavenie Jána a proroctvo Izaiáša. Tie sa naplnili až v roku 1998 na Slovensku. Vyplnilo a naplnilo so proroctvo, sled udalostí a súlad jednotlivých viet ja jasne zreteľný medzi Zjavením Jána, proroctvom Izaiáša, Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi 1,2 a 3.
Vecnosť 2
Môj príspevok bol určený najmä prívržencom Večných zákonov. Je tu škoda každého príspevku proti Večným zákonom. Stačí isť do histórie príspevkov a každý si urobí úsudok sám.

Stačí si precitať napríklad príspevky:

JAN. jan.jan@post.sk 19.září 2011 17:35:48
Ľudom vždy chýbalo....

JozefPotucek duchovna premena 30.září 2011 10:39:08
Úlohy nášho politického vodcu

Vecnosť argumentov prívržencov Večných zákonov p. Makedonovej je iba ilúzia, ktorú ukazujú už niekoľko rokov. Toť Vše!


+

„Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten už našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané. K tomu nie je treba ani kníh, ani duchovnej námahy, ani asketizmu, ani osamotenia. Uzdraví sa na tele i na duši, oslobodený od všetkého tlaku chorobného hĺbania, pretože každé prepínanie škodí.”

„Jedině Bůh smí soudit! Syn Člověka přináší ještě jednou jeho “Slovo”! A ve Slově spočívá pak soud. Jak tentokráte člověk Slovo přijme, tak se sám soudí. Každý jednotlivec má ještě jednou svobodnou volbu z milosti Boží. Avšak naposled.“

„Co není úplne, bezpodmínečně v souladu s novým “Slovem”, to padne! Přenesení stávajícího jest úplne nemožné, pokud na tom lpí jeden prášek vytvořený lidskou chytrostí, který nesouhlasí s Poselstvím. Slovo musí být přijato úplne nedotknuté, neznetvořené a nezkřivené. Neexistuje “dorozumění” a ostatní pojmy! Právě tak neexistuje “dohoda”; neboť Slovo “jest”!“

„Člověk nemá věřiti věcem, které nemůže pochopit! Má se snažit, aby jim porozuměl, poněvadč jinak otvírá dokořán bránu omylům. Omyly pak znehodnocují vždy Pravdu.“

Abd-ru-shin