Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Dobrý deň/večer. Vďaka za Vaše materiály i názor. Ale podľa mňa, aj keď sú Vami použité citáty aj dokumentácia z you tube dosť hodnoverné, s prihliadnutím na všetky mi už známe súvislosti, ale aj s prihliadnutím na realitu, napriek tomu to podľa mňa „teóriu „ pani Makedonovej o záchrane vyvoleného národa na lietajúcich tanieroch ani zďaleka nepodkopáva, skôr naopak(!): Podľa môjho názoru pozorného čitateľa večných zákonov a PG Vaše materiály musia v tejto „teorii“ iba utvrdiť. Mnohí návštevníci tohto fóra istotne veľmi dobre vedia, alebo aspoň tušia, kto bol A.Hitler a o čo mu šlo. Vieme aj to, že temno sa nás snaží zviesť dokonalými napodobeninami všetkého toho čo sa pre ľudí zo Svetla chystá, respektíve odohráva. Vieme dokonca aj to že bolo spísané falošné Posolstvo Grálu samozvaným Imanuelom, myslím že v Čechách ... Vieme, že v posledných dňoch bude mať ľudstvo na výber medzi dvoma mesiášmi pravým a falošným = temným. Aj Svanhildy boli na zemi najmenej tri, ale z nich iba jedna pravá! A mohol by som pokračovať , falošnými zjaveniami... Rozumiete mi čo tým chcem povedať. –– (?) Že Lucifer sa prostredníctvom Hitlera už v tej dobe pripravoval na tú prisľúbenú nadpozemskú pomoc, pretože vedel, že ju nedokáže nijako odvrátiť, vedel a vie, že to nie je v jeho silách... Pokúšal sa ju akoby parodizovať už predčasne, aby tak podkopával v ľuďoch túto vieru. Jeho snahy zdokumentované tými fotografiami to podľa mňa všetko iba potvrdzujú. Jednou z mnohých naj osvedčenejších variant , ktoré temno pri každom aktuálnom a neodvratnom splňovaní zo Svetla vždy účinne používa , je ponúknutie falošných kópii, napodobenín – atráp, kulís, falošných - scestných teórii. Či bude mať vyvolený národ možnosť výberu medzi týmito napodobeninami a pravými záchrancami to si už netrúfam hodnotiť. Každopádne ma ale Váš príspevok , o tejto prisľúbenej nadpozemskej pomoci iba utvrdzuje. Nezabúdajme však ani na to, že ľudstvo nemá byť zachránené celé, len jeho časť, aká veľká...(?) Vyvolený národ je pojem ktorý presne ohraničuje túto časť. Národ však treba v tomto prípade vnímať, z hľadiska duchovného nie pozemského. Myslíte si, že si Hitler zvolil symbol rovnoramenného kríža, ktorým poznačil všetky svoje smrť a utrpenie šíriace zbrane náhodou? Lucifer ako padlý archanjel vo svojom zúfalom hneve vytvára pre ľudí dokonalé pasce. „Bdejme a modlime sa.“ S pozdravom Dušan Zámečník
JAN. jan.jan@post.sk 
Trhliny?


Kto chce, tak ten nájde trhliny aj v samej Pravde, lebo to tak chce, tak to vidí, tak je to cielené, ide o úmysel s jeho strany, aby mohol niečo neustále spochybňovať, čo je v súlade s Pravdou samou. Celé dejiny sú tým posiate, keď neraz Pravda bola napádaná, ohováraná, spochybňovaná, dokonca pribitá na kríž! Takým niečim , keď sa niečo chce neustále spochybniť, je aj únos vyvolených, ktorý aj tu už bol neraz spochybnený, len aby sa mohlo nenápadne zaútočiť na to, čo je obsahom Večných zákonov, priam zasľúbeným pre vyvolených, ktorí dôjdu vyvolenia, vlastným úsilím. K takým riadim aj príspevok od Antivira, aké výstižne pomenovanie, ktorý poukazom na určité videa na youtube, chce niečo spochybniť, čo je pravdou a zasľúbeným. Samozrejme, takým nejde o nič iné, len aby navodili ten dojem trhlín, nedbajúc na to, že UFO nie je len javom tejto doby, o čom vypovedajú aj kresby z čias minulých, ktoré sa zachovali, o ktorých vypovedá aj toto video na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=pmWk9ttLX3I&feature=related

Bolo zvestované, že Pravda a fakty sa budú popierať stále viac, čím budeme bližšie k vyvrcholeniu Veľkej očisty Zeme! Stojíme na prahu tohto času, preto niet divu, že sa tak deje. Je to len znakom, že dvere vyslobodenia sa začnú už čoskoro otvárať...Preto bdejme, verme Bohu a jeho Pravde, vo všetkom a všade, tak dôjdeme zdarne do cieľa!

Ján Anton Sloboda.

Pravda zjevována o boji temnoty a světla
Pani Makedonová píše o UFO, ktoré má zachrániť „vyvolený národ“ . Na youtube je možné nájsť veľké množstvo videí v rôznej kvalite.
Teória pani Makedonovej o UFO však nadobúda vážne trhliny.

UFO objekty konštruované v nacistickom Nemecku:

http://www.youtube.com/watch?v=rHl4iQBdcrU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3IRagx-zJQo&feature=related

UFO od Viktora Schaubergera
http://www.youtube.com/watch?v=K5S__p4-AP0

Ďalej... citácia z knihy Pravda mezi nebem a zemí

...“Víte, jaké prostředky se chystají použít k nastolení nového světového řádu?"

„Něco vím," odpověděl Jan Vávra, „a co vím, to vám teď také povím, jelikož je velmi pravděpodobné, že druhou možnost už nemusíme dostat. Už můj otec se zajímal o tuto organizaci, která řídí běh dnešního světa. Od něho jsem se dozvěděl většinu informací z historie, ke kterým jsem následně řadil tv současné. Tento temný řád má svůj dlouhodobý cíl, na jehož konci je úplné zotročení lidstva. První pokus toto bratrstvo učinilo ihned po napoleonských válkách, které samozřejmě také rozpoutalo. Jejich ligu národů však bojkotoval ruský car, který v ní jasně viděl spiknutí. Rothschild přísahal jeho rodině pomstu a to se také stalo. Jak dopadli Romanovci, asi víme oba. Pak se ústředí temného klanu přesunulo do Ameriky, kde si potřebovalo vybudovat silnou pozici. Rothschild včas rozpoznal ty správné machiavelské praktiky v Jacobu Schifovi a vyslal ho jako svého muže číslo jedna do Států - jasným cílem zmocnit se americké měny. A to se mu také povedlo. Dnešní průměrný Američan netuší, že Federal Reserve, ústřední banka země, není v rukou státu, ale že ji ovládají právě tito miliardoví bankéři. Současně s krádeží americké měnv připravoval Jacob Schif spolu s Rothschildem i první světovou válku ve prospěch anglického krále Edwarda VI. Málokdo také ví, že senátor Prescott Bush, dědeček George W. Bushe, jako ředitel stejné banky Brown, Brooks a Harimann přímo financoval Adolfa Hitlera. Tito lidé se nezastaví před ničím a před nikým. Kdo jim bude stát v cestě, toho nemilosrdně smetou. Nejde tu o žádnou hru, ale o přímé ohrožení života vašeho i vašich blízkých."...

...„Znáte spouštěcí mechanismus, který bude na počátku nastolení jejich nového světového řádu?“
Jan Vávra ani na chviličku nezapochyboval.

„Samozřejmě že ho znám. A znáte ho také vy i všichni lidé žijící na této planetě. Je terorismus. Magické slovo ve službách Luciferova klanu. Už Stalin, který byl také v područí tohoto temného bratrstva, tvrdil, že nejjednodušší způsob, jak získat kontrolu nad obyvatelstvem, je provádění teroristických akcí. Veřejnost se pak bude dožadovat takových zákonů, které je před údajným nebezpečím ochrání. Vymění je za svobodu, kterou už nebude možné získat zpět. A tak jako Hitler nechal zapálit říšský sněm, aby dostal národ na svou stranu a mohl mu vnutit zákony potlačující svobodu, tak i tajná vláda Spojených států zosnovala útok na Světové obchodní centrum (WTC).

Národ byl otřesen a téměř bez přemýšlení přijal zákon proti terorismu, Patriot act I. Kdo je schopen se nezaujatým pohledem podívat do minulosti, ví, že to nebylo poprvé. Na vlas stejná akce byla navržena v roce 1962 J. F. Kennedymu. Jmenovala se operace Northvoods a byl to plán Pentagonu, jak napadnout vlastní zemi a vinu přisoudit jiné vládě. V té době měl být obětí Fidel Castro a celá akce by tak ospravedlnila vpád na Kubu, ale Kennedy byl proti. Vzepřel se mocnému klanu, a chtěl dokonce získat pro stát zpět Federal Reservě. Začal už s tiskem nových bankovek, ale jak skončil, znovu víme oba dva. George Bush senior vyhlásil po vpádu do Iráku ideu nového světového řádu, v němž se údajně národy spojí ke společnému záměru, aby naplnily základní usilování lidstva: mír, bezpečí, svobodu a vládu zákona.
Nikdo se ani nepozastaví nad tím, že se to stalo na den přesně deset let před tím, než do věží Světového obchodního centra narazila letadla s údajnými teroristy."...

...„Je čas vrátit se na začátek dvacátého století do věku, kdy byl Nikola Tesla na vrcholu své slávy. V tu dobu hledal pomoc pro zveřejnění svého vynálezu mezi nejbohatšími muži Ameriky. Naneštěstí netušil, že tito lidé odhadli možnosti využití jeho objevu a nebezpečí, které se v něm pro ně skrývalo.

Stejně to dopadlo i s Viktorem Schaubergerem. Po válce ho Američané donutili odjet do Států a tam mu vymývali mozek. Když se pak vrátil domů do Rakouska, stěžoval si, že už nevlastní ani sám sebe. Pár dní nato zemřel, ale jeho práce žije dodnes. Tajné společnosti ve Spojených státech vlastní mnoho vesmírných plavidel diskového typu, která využívají právě jeho vortexového pohonu.

A tady je třeba vrátit se do Hollywoodu, který svou mediální mocí částečně zpracovává naše podvědomí. Filmy jako třeba Den nezávislosti, Válka světů, nebo Znamení nás připravují na to, že budeme napadeni neznámou inteligencí z vesmíru. To bude ten pravý spouštěcí mechanismus pro nastolení nového světového řádu. Ve chvíli, kdy budeme údajně napadeni neznámou inteligencí, přijde vláda USA s podobnou technologií. Budou nám tvrdit, že ji získali při nehodách mimozemských plavidel, jako byla třeba ta u Roosewellu. My pak budeme sledovat na obloze vzdušné souboje talířových plavidel a necháme se sjednotit pod vojenskou diktaturu OSN, ze které už nebude cesty zpět.

Přijetí zákona, jako je Patriot act II, bude potom přáním všech lidí. Sami budou prosit, aby je stát ochránil za jakoukoliv cenu. Až budou mimozemšťané „poraženi" a odletí, zůstane lidské pokolení sjednoceno pod vojenskou vládou, která prosadí označení každého člověka zařízením, umožňujícím okamžitou identifikaci. Pak se naplní dávné proroctví z Bible, kdy Jan ve svém Zjevení mluví o době, kdy budou všichni lidé nosit na ruce znamení šelmy. Tou šelmou je Lucifer, který se může stát v této hře vítězem. Ale lidé, jako jste vy, jsou pro mne jasným znamením toho, že všechno ještě není ztraceno."