Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

...prázdniny už skončili nebudeme pokračovať?...
PeterFranko  
Sú dve úlohy, ktoré má splniť jedna a tá istá osoba Syn Človeka. Prvá úloha je splnená príchodom Pána Abdrushina, ktorý nám priniesol dar Božie Slovo Posolstvo Grálu pred veľkou očistou, aby sa každý mohol zachrániť za pomoci Slova. V Slove je spása a nikde inde. Ak príde Syn Človeka Kráľ tisíc ročnej ríše a ten kto sa nebude riadiť v svojom živote podľa Slova Posolstva Grálu, ktoré je Novou Bibliou ten nevstúpi do Kráľovstva Božieho na zemi. Temno sa snaží spojiť Ducha Pravdy s Kráľom tisíc ročnej ríše, z dôvodu aby ho nikto z čitateľov Posolstva Grálu neočakával. Preto sa aj prepísalo pôvodné Posolstvo Grálu a nahradilo novým povojnovým vydaním takzvaným trojzväzkovým, akože z poslednej ruky, kde sa vymazalo všetko o tom kde sa hovorí o tisíc ročnej ríše a o Imanuelovi, ktorý ho bude osobne v krvi a mäse viesť.
Caballero1  
"Robíte tú istú chybu ako katolíci, katolíci stotožnili Ježiša so Synom Človeka a vy zase spájate Syna Človeka Ducha Pravdy so Synom Človeka Imanueľom Kráľom tisíc ročnej ríše."

Jistě, proč spojovat Imanuele (který byl i v Duchu Pravdy) a Imanuele Krále Stvoření a tím i Tisícileté říše, když máte úplně "jasné a přesvědčivé" lidské vysvětlení.

Zřejmě máte svého Imanuele, který lépe bude pasovat do vašich představ. V Poselství Grálu jsem se dočetl pouze o jednom Imanueli.

Kdo je ten druhý pane Franko?
PeterFranko  
Pani Makedonová neruší nič na Posolstve Grálu. Práve naopak povedala, že Slovo Posolstvo Grálu sa musí naplniť lebo Slovo je čin a všetko čo Pán Abdrushin vyriekol sa tým pádom bezpodmienečne naplní. Práve tí, ktorí vyhlasujú, že Imanuel ako Kráľ tisíc ročnej ríše nepríde vlastne popierajú, že Slovo sa musí naplniť do poslednej bodky.
Ak Pán Abdrushin vyriekol Slovo, že Imanuel bude Kráľom tisíc ročnej ríše tak týmto vyrieknutím sa dej začal napĺňať k svojmu uskutočneniu tak, že sa aj uskutoční!
Nikto nedokázal prekonať vplyv temna a oznámiť nám túto udalosť. Slovo je čin!
Robíte tú istú chybu ako katolíci, katolíci stotožnili Ježiša so Synom Človeka a vy zase spájate Syna Človeka Ducha Pravdy so Synom Človeka Imanueľom Kráľom tisíc ročnej ríše.
Ak smerujete k dobru tak potom prečo napádate to s čím nesúhlasíte. Nikto vás nenúti aby ste prijali dar Pani Makedonovej. Jedine, že by ste sa cítili ohrozený Pani Makedonovou, ale potom by to bolo potvrdením že sa prikláňate k niečomu čo je v rozpore aj s Posolstvom Grálu.
Slovo podle lidí nebo naopak?
Pane Potúček, jak je na tom z tohoto hlediska Makedonová? Její podání Slova vzhledem k Vámi níže vyslovenému požadavku jakéhokoliv neměnění Slova?
IA.