Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Odporúčam zaradiť do zaujímavých príspevkov príspevok pána Slobodu, pod názvom: Všetko sa do bodky naplní! zo dňa 9. srpen 2009 o 7:43:23.

Tým je povedaná vecná odpoveď pre všetkých tých, ktorí sa snažia poprieť príchod Pána Imanueľa ako Kráľa tisíc ročnej ríše, ktorého pôsobenie je nám oznámené v Posolstve Grálu od Pána Abdrushina. Proti týmto Slovám Pána Abdrushina, ktoré sú činom a do bodky sa vyplnia, nieto žiadneho vecného argumentu od ľudí, ktorí sa na jednej strane odvolávajú na Posolstvo Grálu od Pána Abdrushina a zároveň svojimi skutkami popierajú jeho bezpodmienečné naplnenie.

Slovo Posolstva Grálu proste a jednoducho JE!
Reakce na | Vlákno  
JAN. jan.jan@post.sk 
Všetko sa do bodky naplní!,,Poselství není lidské slovo. Přináším Slovo svého Poselství ze Světla, od Boha a každé Slovo je i svatým splněním! Mé Slovo je život, čin! A to, co nyní budete muset prožívat dnes i v budoucnu, je účinek Slova, které jsem přinesl z vůle Boží! Mé Slovo tedy nebylo proroctvím, nýbrž činem, jenž táhne za sebou všechny důsledky.

Jakmile jsem vyřkl Slovo, vždy tím byl hned položen základ k dnešním účinkům, zrodu nebo uvolnění všeho dění, nazvěte to, jak chcete, v tomto významu a ve skutečnosti je to totéž. A TAK SE KAŽDÉ Z MÝCH SLOV NEOMYLNĚ NAPLNÍ, PROTOŽE SLOVA JSOU ŽIVÁ A NESOU V SOBĚ PRASÍLU, neboť Boží vůle se tím stala formou, která svému činu v této hmotnosti dala směr.

Snažte se to pochopit, lidé, a pak naleznete pravou cestu k mému Slovu a poznáte jeho cenu. Můj pohled je jiný než váš, nevychází z této Země, nýbrž já se dívám ze Světla k vám. Tak se také musí přijímat a chápat vše, co říkám. Vyřaďte přitom své pozemsky lidské počínání a přijměte to jako Boží dar. Pak vykvete vám radost a štěstí, neboť potom budete mé Slovo přijímat v pokoře tak, jak to musí být. Tím ale také najdete v něm ještě poklady, které by vám musely zůstat stále uzavřeny, kdybyste jednali jinak a Slovo považovali za dílo lidského myšlení.

Musíte dosáhnout toho bodu, který jsem vám těmito slovy vyložil. Dříve od vás Soud neustoupí. Neboť jedině poznání mého Slova je zlatým klíčem, který vám otevře bránu k míru a novému bytí.

VŠECHNO STARÉ MUSÍ ZANIKNOUT, PROTOŽE V SOBĚ NESE JED FALEŠNÉHO MYŠLENÍ.“ Abdrushin - Svatý Boží soud.


„A TAK SE KAŽDÉ Z MÝCH SLOV NEOMYLNĚ NAPLNÍ, PROTOŽE SLOVA JSOU ŽIVÁ A NESOU V SOBĚ PRASÍLU…“, lenže niektorí chytráci si povedali, že oni bude meniť opäť Slovo Božie, len čo Syn Boha odišiel z tejto Zeme, keď pozmenili opäť Posolstvo Boha - Posolstvo Grálu, a vybrali skoro všetko to, čo sa týkalo opätovného príchodu IMANUELA!

Ale ako vidno, tak majú aj dnes verných nasledovníkov, ktorí síce poukazujú na neupravené predvojnové vydanie Posolstva Grálu, ale opäť majú tu drzosť tvrdiť, že IMANUELOVO poslanie bolo ukončené, hoci sám Syn Boha hovorí, ŽE JEHO SLOVO JE ČIN A VŠETKO SA DO BODKY NAPLNÍ! To znamená, že všetko sa presné tak naplní ako chce Boh a nie ľudia, alebo si ozaj tí chytráci myslia, že oni majú tu silu, aby mohli samotným Bohom zasľúbenia zastaviť? Veruže nie, akurát môžu Pravdu zahmlievať, to je tak všetko, ale nič nemôžu zastaviť, tobôž zasľúbenia samotného Boha Otca, medzi ktoré patrí to veľké zasľúbenie o zrode Imanuela ako Kráľa Tisícročnej ríše, tesné pred započatím Veľkej očisty Zeme!

Ján Anton Sloboda.