Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

...Pán Caballero 1 máte pravdu začali sa na tomto nete diať čudné vecí.Títo predstavitelia ja im skutočne neviem prísť na meno si myslia,že takto zlikvidujú pravdu a svetlo.Ja hovorím,že nikdy sa im to nepodarí. pred pravdou a svetlom sa ujsť nedá...Želám Vám všetkým pekný deň.
Caballero1  
Opět se rádo stalo, i když tento příspěvek bude pravděpodobně vymazán. Moderátor žel jen zcela naplňuje Abdrushinova slova:

"Kdyby měli vnitřně pevnou oporu, tak nechají prostě mluvit věc proti věci a osoby při tom vyřadí. Toho však nejsou schopni. Také se tomu úmyslně vyhýbají, protože cítí nebo zčásti vědí, že by při takovémto uspořádaném turnaji byli rychle vyhozeni ze sedla."

Proto se zde mažou věci, které j ruší v jejich poklidném spánku. Ale to nic. Stávají se horší věci v životě.

...Pán Caballero1 ďakujem Vám aj za tento článok skutočne vibruje tak ako má.Nemal som ani tušenie,že ak som niekomu vďačný za jeho napísané slova aj toto sa tu likviduje a vymazáva.Skutočne obdivuhodne praktiky.Pripadá mi to ako hon na čarodejnice.Keď niekto píše vecí,ktoré nie sú pravdivé tak to ma byť správne?Tak,že buďme ako ovce a je to!Opozíciu treba vykynožiť aj s korením.VIVAT KOALÍCIA...
Caballero1  
Děkuji pane cenzore Devinsky za zablokování přístupu a na vaše přání znovu vkládám Abdrushinova slova z přednášky "Boj", která jste zcenzuroval:

Zcela nápadnou činí se bezobsažná méněcennost útoků vždy zjevně právě v tom, že tyto nejsou nikdy čistě věcné! Vždy jsou to skrytá nebo otevřená špinění osoby hledatele Pravdy. To dělá jen ten, kdo není schopen nic věcného namítnout. Hledatel Pravdy nebo nositel Pravdy nedává se přece osobně, nýbrž přináší to, co říká.

Musí se zkoumat slovo, ne osoba! Že si vždycky nejprve snaží posvítit na osobu a potom zvažují, mají-li se její slova poslouchat, je zvykem lidí rozumu. Ve své úzce omezené chápavosti potřebují takovouto zevní oporu, protože se musí přidržovat zevnějšku, aby nepřišli ve zmatek. To je přece právě ta dutá stavba, kterou budují, která je nedostatečná pro lidstvo a je velikou překážkou postupu vpřed. Kdyby měli vnitřně pevnou oporu, tak nechají prostě mluvit věc proti věci a osoby při tom vyřadí. Toho však nejsou schopni. Také se tomu úmyslně vyhýbají, protože cítí nebo zčásti vědí, že by při takovémto uspořádaném turnaji byli rychle vyhozeni ze sedla. Ten často používaný poukaz na “laické kazatele” nebo “laický výklad” ukazuje něco tak směšně domýšlivého, že každý opravdový člověk ihned pocítí: “Zde se používá štít, aby se křečovitě zakryla prázdnota. Vlastní prázdnota zakrývá se laciným vývěsním štítem!”

Těžkopádná strategie, která se nemůže dlouho udržet. Má za cíl hledatele Pravdy, kteří se mohou stát nepohodlnými, postavit v očích bližních předem na “podřízený” stupeň, ne-li dokonce zesměšnit nebo je však přinejmenším zařadit do třídy “fušerů”, aby nemohli být bráni vážně. Takovýmto jednáním chtějí zabránit tomu, aby se vůbec někdo zabýval vážně jejich slovy. Podnětem k takovému počínání není však starost, že by bližní mohli být mylným učením zdržováni od vnitřního vzestupu, nýbrž je to neurčitý strach, ze ztráty vlivu a tím nutnosti samostatně hlouběji proniknout než doposud a muset změnit mnohé, které dosud mělo platit za nedotknutelné a bylo pohodlné.
anonymom
Páni, oveľa čestnejšie by sa rozprávalo s vami, keby som vedel, s kým sa rozprávam, pretože každý anonym je o tom, že sa bojí niečo odkryť. Strach!
Takže aj ten Váš odchod je v súlade s Pravdou, pretože viacerí z nás nemajú čo zakrývať, ako Vy niektorí.

Toto fórum samozrejme nepatrí mne, ale mám snáď právo ako slobodný človek Vám odporučiť, aby ste podľa zákona rovnorodosti presunuli svoje úsilie tam, kde nájdete seberovných anonymov na špinenie, iróniu a posmešky smerujúce k tej osobe, ktorá aj Vám prišla pomôcť.
Opakujem: nás menujete plným menom a Vy sa skrývate pod maskami. Zrejme je tam čo ukrývať.
Je Vás tu nejako veľa, ebranitovia, ale Vaše slová hovoria o Vás, aj keď neviem, kto ste.

Chcel by som vedieť, či aj pri ao institute sa tak vehementne staviate ako obrancovia Pravdy, pretože napr. svoju knihu považujú za základ pri nastávajúcej výstavbe.
Prečo nemáte diskusiu s názvom ao institut? Preco len diskusia s názvom pani Makedonovej?
Viete, čoho sa temno najviac bojí? Imanuela!
Preto sa aj Jeho narodenie znevažuje a zatajuje.

Rozprávate tu o Posolstve, a sami nevidíte, čo je tam napísané. Preto neustále dobiedzate s tými istými otázkami, hoci všetko máte v tom Posolstve, ktoré máte neustále na perách. Žiaľ, len na perách...

Vo Vašom záujme som Vám odporučil, aby ste odtiaľto odišli, lebo si nabaľujete. Vy vôbec nechápete, že to nie je žiaden diktát, ale je to pomoc, ktorú odmietate.
V samote a tichu by ste možno vycítili to, čo teraz nevnímate, a to len preto, že ste neustále v konflikte a v nekľude. Prečítajte si prednášku 15.říjen 1932 a skúste ukľudniť v sebe tú "hladinu jazerní".
Vaše duše musia najprv nájsť vnútorný kľud, aby ste mohli začať prijímať. Ak sa ukľudníte, budete prekvapení, čo všetko sa v tichu k Vám dostane.
Láska nie je to, čo sa Ti páči, ale to, čo Ti prospieva, človeče!

V Posolstve nehľadáte, ale pýtate sa ľudí. To je to Vaše hľadanie.

Spamätajte sa, a buďte slobodní!