Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky



Reklama



NAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Narodeniny pani Natálie
Narodeniny pani Natálie de Lemeny – Makedonovej.

Dňa 17. júla 1950 sa narodila pani Natália de Lemeny – Makedonová. Dnes 17.7.2017, teda v roku stého výročia zvestovania 3. fatimského proroctva, je tomu 67 rokov. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3., ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.

13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE IMANUELA.

17. júl je deň jej narodenín. Ako napísala v knihe Večné zákony 2 - v deň jej narodenín – keď mala presne 47 rokov - 17. Júla 1997 a PRESNE PRED 20 – TIMI ROKMI, PREKONALA VPLYV LUCIFERA A NAPÍSALA O NARODENÍ IMANUELA NA ZEMI. Večné zákony 2, str. 277, posledná veta:,,... Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny."

A nie bez zaujímavosti je aj to, že v deň jej narodenín - 17. júla 1992 – pred 25 – mi rokmi - bola Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia o Zvrchovanosti Slovenskej republiky.

V Zborníku nezaradených prednášok píše Abdrushin v prednáške s názvom 18. DUBEN 1937, že všetka milosť a ochrana Božích pomocníkov bude odňatá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a bude daná inému - MALÉMU NÁRODU. 18. duben je dňom ABDRUSHINOVÝCH NARODENÍN ... A 17.júla 1992 bola prijatá Deklarácia o ZVRCHOVANOSTI Slovenskej republiky. 17.júl je dňom NARODENÍN PANI NATÁLIE. Vskutku výstižná symbolika.

Syn Človeka Abdrushin opustil hrubohmotnosť Zeme dňa 6.12.1941. Pani Natália de Lemeny - Makedonová sa narodila 17.7.1950, teda po deviatich rokoch. Tieto dátumy ale aj spája presne štrnásť ucelených otočení Venuše okolo Slnka, čo je tiež významná symbolika.
Vo Večných zákonoch 1 na str. 207 pani Natália píše: ,,ABDRUSHIN, PODOBNE AKO JEŽIŠ, V TUŠENÍ BLÍZKEJ SMRTI ODVZDAL VO SVOJOM DIELE - POSOLSTVO GRÁLU - ŠTAFETU POSLEDNEJ POMOCI PRED SÚDOM PRASTVORENEJ SVANHILDE – LABUTEJ PANNE, KTORÁ SA ZA TÝMTO ÚČELOM VTELILA NA ZEM DEVÄŤ ROKOV PO JEHO ODCHODE...“

V roku 1997 a 1998 mala pani Natália niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o jej knihách Večné zákony 1,2,3., 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.

PANI NATÁLIA OTVORILA A NAPLNILA TIETO PROROCTVÁ:

IZAIÁŠOVO: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."
ZJAVENIE JÁNA: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."
3. FATIMSKÉ PROROCTVO: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráť celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Iba JEJ DAL BOH tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.
 
Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!
Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!
(pozn.: už len "prvá rýchlostná" EU aj s týmto "obohatením" by nám chýbala...!!!)

Nakoľko polícia v Nemecku a v Rakúsku v rámci politickej korektnosti nezverejňuje všetky zločiny ilegálnych imigrantov, resp. potomkov bývalých imigrantov, niekto si predsa len dal tú námahu vytvoriť webovú stránku, kde okrem mnohých informácií a aktualít o násilnostiach uvádza súbor bezpečnostných upozornení pre nemecké (aj rakúske) ženy:
http://www.rapefugees.net/
Na webe je zobrazená aj aktuálna mapa ohlásených miest (hlavne z Nemecka a z Rakúska, nakoľko web je v nemčine), kde už došlo k napadnutiu, k znásilneniu, k zavraždeniu žien alebo detí. Slúži to aj na to, aby najmä v inkriminovaných miestach boli ženy oveľa viac ostražité.
(KLIKNI SEM / otvor mapu znásilnení / POVEDZ PRAVDU!)

Kam sa to vlastne dostal ten vyspelý a demokratický Západ, v akej atmosfére dnes žijú ženy a dievky v Nemecku a v Rakúsku, najmä vo väčších mestách, keď vôbec ktosi cítil potrebu vytvoriť k Silvestru ale aj k iným spoločenským príležitostiam, či k všednému dňu takýto súbor upozornení?
Chceme to isté prežívať aj my u nás doma?
http://www.rapefugees.net/

(voľný preklad do slovenčiny)
Takto sa môžete chrániť – upovedomte Vašich priateľov a kolegov na tieto tipy, aby ani oni neboli znásilnení, tieto tipy majú platnosť celý rok
Neoslavujte napr. u utečencov alebo moslimov, nezabudnite na to, že skoro všetci čierni Afričania v Nemecku sú moslimskí migranti. Vystríhajte sa lokalitám, v ktorých sa zdržujú moslimovia;
Choďte iba v skupine, ako žena v žiadnom prípade sama, obzvlášť na ceste z domu a domov;
Vystríhajte sa nádražiam a štvrtiam pri nádražiach (najfrekventovanejšie miesto činu!); autobusovým zastávkam, tmavým zákutiam, brehom riek, parkom, vchodom do domov a vjazdom do dvorov, kroviskám, verejným toaletám, toaletám v lacných reštauráciách a diskotékach – iba po dvoch, okolie telocviční, stávkové kancelárie, verejné bary, azylové domovy, moslimské štvrte, centrá miest sú, žiaľ, takisto rizikové lokality.
V žiadnom prípade neprijímajte pozvanie domov od moslimov, alebo od nejakej partie resp. skupiny po návrhu ísť niekam preč, ani vtedy nie, keď Vás pritom bude sprevádzať nejaká priateľka, alebo už dlhšie známy utečenec. Nenechajte sa doprevádzať a doviesť domov žiadnym utečencom alebo moslimom;
Nevyužívajte žiadne verejné dopravné prostriedky, predovšetkým vlaky a električky, vyhýbajte sa nádražiam;
Keby sa nedalo vyhnúť cestovaniu vo verejnej doprave, sadnite si do blízkosti Nemcov alebo Stredoeurópanov a vždy na sedadlo v uličke a neposuňte sa na vnútorné sedadlo, t.j. v prípade, že si chce iný cestujúci sadnúť, aby ste si mohli rýchlo presadnúť a rozhodnúť sa, vedľa koho budete sedieť;
Použite bez zábran vo vlaku núdzovú brzdu, keby ste cítili, že budete obťažovaní, alebo ak budete pozorovať inde nejaké obťažovanie, neostýchajte sa urobiť tento veľmi dôležitý krok;
Keď budete vidieť skupinu moslimov, choďte na druhú stranu ulice, nenechajte sa voviesť do nejakého komplikovaného rozhovoru, ani vtedy nie, keď muž alebo muži sú už v seniorskom veku a navonok pôsobia priateľsky. Odtiahnite svoje priateľky preč od takýchto mužov, keď sa nechajú do toho zapliesť.
Nepite príliš veľa alkoholu, buďte neustále v strehu pri očakávaní a rozpoznaní útoku alebo nebezpečnej situácie;
Pozorujte Váš nápoj, nespúšťajte z neho oči, pozorujte jeho prípravu, majte všetko pod kontrolou, aby Vám niekto do nápoja niečo nevhodil. Nenechajte sa pozvať na drink zo strany utečencov a moslimov;
Nevytvárajte žiadnu spoločnosť spolucestujúcich s utečencami a moslimami. Nájdite si taxi, v ktorých sedia Nemci alebo stredoeurópski taxikári. Nesadnite si v žiadnom prípade na sedadlo vedľa vodiča, v mnohých kultúrach sa to posudzuje ako pozvanie k sexu, nie iba v moslimskom svete. Takmer v žiadnej krajine si cestujúci nesadá vedľa vodiča, to je jedna nemecká zvláštnosť (pozn. aj európska). Vy si určujete, kde budete sedieť, za to si zaplatíte. Ak má vodič nejakú nevhodnú poznámku, odmietnite cestu, obráťte sa a odíďte, aj keď ste si taxi objednali, nezaplaťte pri odmietnutí jazdy nič. V prípade stresu alebo prenasledovania: volať políciu a ísť ďalej. Výhoda pri sedení vzadu: Takto Vám nemôže taxikár toľko tárať.
Dohodnite si vopred body stretnutia, pre prípad, že sa stratíte alebo oddelíte od Vašej skupiny;
V prípade napadnutia najskôr skúste utiecť, hlasito kričte a divoko zasiahnite nohami oblasť genitálií a s plnou silou zabrániť Vášmu dorazeniu použitím zbrane.
Noste dráždivý sprej, podľa možnosti „CS Gas“, žiadny korenistý sprej, pretože tieto sú rýchlejšie a efektívnejšie účinkujú a sú lepšie distribuované, majte plyn vonku v priestore vždy poruke. Keď prechádzate nejakou nebezpečnou zónou, vezmite si spray do ruky. Žiadna zbraň Vám žiadnu pomoc neprinesie, keď až potom ju budete musieť hľadať v taške. Vyskúšajte si najskôr plyn v záhrade, aby ste si použitie nacvičili a aby ste uvedomili jeho dosah. Plyn po skúškach je väčšinou prázdny, takže kúpte si viacej sprejov.
Veľmi efektívne sú aj pilníčky alebo nožničky na nechty. Tieto Vám nebudú odobraté v rámci predpisu na vrátniciach. Vezmite si ich do dlaní, špicou nadol a v prípade núdze bodnite s nimi do tváre a oblasti hrdla, nie do trupu, nacvičte si to na tekvici alebo melóne, aby ste dostali pocit istoty a stratili z tohto Vášho úderu strach.
Znásilnenie bude sťažené, keď si namiesto sukne dáte nohavice, pod tým pančuchy a až potom spodné nohavičky, veľmi efektívne je tiež celotelové spodné prádlo (bodysuits).
Po trestnom čine vždy volajte okamžite políciu, keby ste pozorovali nejaký trestný čin, podobne volajte neodkladne políciu. Všímajte si na páchateľovi výrazné časti ošatenia, jazvy, ako aj iné znamenia. Poskytnite ich ešte počas telefónu. Keby Vás polícia odbila, napíšte to do tlače a tiež nám na webovú stránku http://www.rapefugees.net/ My o tom správu podáme.
Navštívte kurz sebaobrany.
Voľte takú demokratickú stranu, ktorá sa vierohodne vyjadruje proti prisťahovalectvu, nevoľte nikdy viac strany, ktoré sú za Vaše starosti zodpovedné.
Napriek tomu nezabudnite stráviť pekný čas, nenechajte si pokaziť ani Váš Silvester!

 
100. výročie zvestovania 3. fatimského proroctva
TENTO ROK 2017 JE ROKOM STÉHO VÝROČIA (1917) od zvestovania fatimských proroctiev Prakráľovnou v portugalskej Fatime. Bolo ich šesť, začali 13.5.1917 a skončili 13.10.1917. Prakráľovná sa zjavila trom omilosteným deťom vždy 13 – teho každý mesiac.

Dnes je 7.7.2017, čo je práve šesť dní pred 13.7.2017, kedy je sté výročie zvestovania 3. FATIMSKÉHO PROROCTVA PRAKRÁĽOVNOU:

,,NA SLOVENSKU SA V ROKU 1998 NARODÍ PROROKOM IZAIÁŠOM ZVESTOVANÝ IMANUEL, DUCH SVÄTÝ A APOKALYPSOU OZNAMOVANÝ KRÁĽ CELOSVETOVEJ TISÍCROČNEJ RÍŠE ...“

13. 7. je trinásty deň v 7. mesiaci (júl) v bežnom kalendárnom roku a
13. deň v 7. znamení - (Váhy) pripadá na 6.10. - meno Natália!!!

Dnešný dátum nesie v sebe tri sedmičky.
A práve dnes 7.7.2017 je 36 519 dní od 13.7.1917 – od tejto významnej udalosti. Číslo 36 519 je 47 – násobok čísla 777, teda 47 x 777 = 36 519.
Symbolický význam čísla 47 je v tom, že nesie v sebe ,,4“ a ,,7“, ktorých vzájomná kombinácia súčtu a súčinu je veľavravná:
4 + 7 = 11 (november), 4 x 7 = 28 (28. november)

28.11.1998 sa narodil pani Natálii de Lemeny – Makedonovej Imanuel, Duch Svätý – budúci Kráľ Tisícročnej ríše na Zemi.

Z knihy - Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej – str. 26:

,,...Keď temní kňazi prekrútili aj jej výroky, navrhla zvláštne opatrenie, ktoré mala uskutočniť vtedy 10 – ročná Lucia. V roku 1917, počas zjavenia , sama zapísala Posolstvo o Imanuelovom narodení vo vyvolenom národe a v zalepenej obálke ho odovzdala cez cirkevného hodnostára pápežovi.“

PLNÉ ZNENIE 3. FATIMSKÉHO PROROCTVA NÁJDEME:

- v knihe Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej,
- v brožúrke ,,Tretie fatimské proroctvo napriek 40 - ročnému odporu cirkvi odhalené! - prednáška z medzinárodnej tlačovej konferencie - august 1998" od Natálie de Lemeny - Makedonovej,
- na stránke www.biela-holubica.sk
 
Ak máte v sebe ešte niečo ľudské, skúste pomôcť toto zastaviť!

EU (NE)kultúra si samovražedne
volí SMRŤ pred ŽIVOTOM!

Venujem hlavne mladej generácii:
Poučením z minulosti a prežívaním prítomnosti
si utvárate svoju budúcnosť...

Pozývam vás teda dnes spoločne prežiť jeden z fragmentov našej prítomnosti:

Napriek masmediálnemu tichu – znovu v EU obrovský škandál! Do akého neľudského spolku sme sa to tak pompézne vopchali? Ešte stále chce byť SLOVENSKO „v prvej rýchlostnej“ EU?!
To nestačí, že prichádzajúca „nová kultúra“ v Európe znásilňuje a zabíja naše deti, ešte aj my si ich začneme EURO-hodnotovo vraždiť sami?!
Napriek brexitu je Veľká Británia ešte stále členom EU, a tak o vynútenej úradnej vražde (vraj eutanázii) proti vôli rodičov súd vyriekol ortieľ, svojím spôsobom trest smrti, nad maloletým zdravotne ťažko postihnutým dieťaťom v jednej britskej nemocnici.
Rodičia chceli svojmu vlastnému dieťaťu predĺžiť život, a tak si zohnali financie a zdravotnú pomoc v USA, kde by možno bola aspoň malá nádej na odvrátenie blížiaceho sa úmrtia v tých podmienkach, kde sa dieťa nachádza momentálne.
Avšak nemocnica, „odborníci“, úrady, súd napriek medzinárodnej petícii rozhodli proti vôli nešťastných rodičov, že dieťa bude odpojené od prístrojov, ktoré mu doteraz zabezpečovali prežitie. Rodičia si dieťa nemôžu vziať ani domov, aby aspoň v domácom prostredí pokojne a dôstojne umrelo. Cynicky im bolo oznámené, že sa môžu pred eutanáziou (úradným EURO-zavraždením) s vlastným dieťaťom rozlúčiť v nemocnici. Hrozné!!! Horšie než za čias Sodomy a Gomory.
https://najmama.aktuality.sk/clanok/253472/peticia-za-charlieho-aj-slovaci-sa-snazia-zachranit-chlapceka-ktory-ma-dnes-zomriet/
http://www.hlavnespravy.sk/nepredstavitelna-bolest-rodicov-europa-ktora-zabija-svoje-deti-europsky-sud-pre-ludske-prava-rozhodol-nekompromisne-maly-charlie-musi-umriet-zarazajuca-reakcia-papezskej-akademie-za-zivot/1053706
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=save+charlies+live

A čo tá tzv. svätá matka katolícka cirkev, Vatikán? Tí sa tiež vyfarbili v pravom svetle! SMRŤ je pre túto nekresťanskú cirkev (česť výnimkám!) bližšia než ŽIVOT! SLOVO Syna Božieho je pre vás, vlci v ovčích rúchach, ničím!
Hlavná vec, že váš pápež a vaši kňazi rozprávajú pravidelne o tolerancii a láske k blížnemu. Kam sa podela v tomto prípade láska katolíckej cirkvi k blížnemu, kde je vaša úcta k Životu?!
Pod Vatikánsku katolícku cirkev sa hlási vyše miliarda obyvateľov Zeme! Kde ste vy, stámilióny protestujúcich katolíkov a „pastierov“, ktorí spoločne na Veľkú Noc oslavujete víťazstvo Života nad Smrťou, aby ste aj dnes popri osude zdravotne postihnutého dieťaťa vo vašich skutkoch, ktoré idú za vami, dokázali pred Bohom, že kresťansky bojujete za víťazstvo DOBRA nad ZLOM?!
Katolíci! Je SMRŤ bezbranného dieťaťa tá vaša CESTA, PRAVDA a ŽIVOT?!“
Kde ste, všetky európske tzv. kresťanské strany? Vari platí pre vás Božie prikázanie „Nezabiješ!“ a „Nepokradneš!“ iba pred voľbami? Veď práve v EU sa teraz ktosi chystá ZABIŤ život a UKRADNÚŤ nádej rodičom!

Alebo máme to brať tak, že onedlho rozhodne nejaký novodobý „Mengele“ a EURO-úradník aj o zdravom (nepohodlnom) človeku, že ho treba proti jeho vôli „humanitárne“ odpratať – eutanáziou?!
Kde ste všetci tzv. bojovníci za ľudské práva, všetky mimovládky, kde ste filantropi, umelci, herci, odvážni novinári a investigatívni reportéri, kde ste teraz, keď vás jedno európske dieťa potrebuje?!
Prečo ste také celosvetové mediálne jačanie spustili, keď sa nedávno poľutovaniahodne utopilo jedno malé dieťa utečencov v mori, a teraz ste tak TICHO?! PREČO ten dvojitý meter? TOTO DIEŤA je menejcenné?! Nezaslúži si vašu pozornosť?! Však EŠTE ŽIJE!!! (poludnie nedeľa 2.7.2017)

Hlavná vec, že Centrála EU sa stará o to, aby sme pomáhali všetkým tým, z ktorých vyše 97% nie sú žiadni praví a skutoční utečenci, viď. správa OSN uverejnená v DailyMail dňa 27.apríla 2017:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html
Hlavná vec, že Centrála EU zrušila víza, podporuje a financuje fašisticko-banderovskú chuntu na Ukrajine, ktorá vraždí vlastné obyvateľstvo a likviduje odporcov tohto neľudského štátneho násilia, aby vlastné obyvateľstvo nechal Brusel napospas satanskému besneniu multi-kulti neľudí a špekulantov.
Hlavná vec, že nám určuješ normami a tzv. doporučeniami, ako majú u nás doma vyzerať dokonca aj naše záchody a vybavenie v nich, výška plameňa sviečok, ty, nenažraná Centrála EU! Aj týmito a ďalšími podobnými šialenstvami sa celé týždne a mesiace „pracovne“ zapodievajú nemalé týmy euro-úradníkov, skvele platených z našich spoločných daní v EU!

FUJ! HANBA vám v „Babylonskom“ EURO-Bruseli a tebe tiež tisícnásobná hanba, „neviestka“ vo Vatikáne!
NA SMETISKO DEJÍN S VAMI!

Nedajme sa a urobme všetko preto,
aby SVETLO PRAVDY víťazne ožiarilo celú túto ZEM!

*******

BOH žehnaj dušičke toho postihnutého dieťaťa!


Jozef Potúček, občan Slovenskej republiky, dňa 2.7.2017
 
Ako dosiahnuť šťastie a spokojnosť v Európe

Poslanec slovenského parlamentu, Martin Poliačik, koncom júna 2017 prehlásil:
„Prezident Slovenskej republiky (Andrej Kiska) vo svojom poslednom prejave v slovenskom parlamente hovoriac o rómskej populácii na Slovensku povedal, že pokiaľ Rómovia budú šťastní a úspešní, Slovensko bude šťastné a úspešné. Ja by som to rád rozšíril na utečencov v Európe. Ak utečenci budú šťastní a úspešní, Európa bude rovnako šťastná a úspešná. Bude v nej menej konfliktov, menej terorizmu, viac práce, viac možností vzdelávania, viac kultúrnej a ideologickej výmeny.” (koniec citátu)
*******
Ja, ako občan Slovenskej republiky, obyvateľ nášho krásneho starého kontinentu, by som v rámci objektivity tieto dva výroky slovenských politikov veľmi rád doplnil, aby už konečne všetci v Európe pochopili, AKO JEDNODUCHO môžeme spoločne dosiahnuť horeuvedené vytýčené CIELE:
„Keď bude MAJORITNÉ obyvateľstvo v Európe ŠŤASTNÉ A ÚSPEŠNÉ, bude aj integrácia SKUTOČNÝCH vojnových utečencov, ako aj domácich, doteraz neprispôsobených občanov, úspešná a potom máme najvyššie predpoklady, aby sme tu boli v harmonickom spolunažívaní naozaj VŠETCI spokojní a šťastní.“
 
Národom Európy - NULOVÁ TOLERANCIA k NE-KULTÚRE
NULOVÁ TOLERANCIA k NE-KULTÚRE
Pre obyvateľov východnej Európy po obvineniach zo strany západu
z prejavov xenofóbie a islamofóbie,
a zároveň veľké poučenie pre obyvateľov západnej Európy

My, obyvatelia východnej Európy, my nie sme žiadni xenofóbovia, pretože xenofóbia je strach z neznámeho. Ale tu je všetko veľmi dobre známe!
My vo východnej Európe, my sme prežili 40 rokov v komunistickej totalite a preto sme teraz opatrní s inou, neo-marxistickou, kvázi hummánnou a politicky-korektnou spoločnosťou. My máme toto už dávno za sebou!
A nám je úplne jedno, či táto NOVÁ KULTÚRA, kde hlas ženy znamená iba polovicu hlasu muža, kde jeden muž má viacero žien (v EU zakázaná polygamia), kde manželka môže byť iba osemročná (v EU trestná pedofília), prichádza z akéhokoľvek náboženstva, ideológie, z akejkoľvek krajiny, z inej galaxie…. , to je úplne jedno. Dôležitý je PRINCÍP!
V našej spoločnosti a kultúre má ŽENA skutočne vysokú vážnosť a úctu.
A keď sledujeme realitu v západnej Európe, armáda v uliciach, polícia na každom rohu, výnimočný stav, obavy a strach, a to všetko iba kvôli tejto politicky korektnej, samovražednej hlúposti, tak TOTO MY NECHCEME! A takúto novú kultúru tiež nie! Je toto xenofóbia?

NULOVÁ TOLERANCIA ku KULTÚRE, kde ŽENA nemá rovnaké práva ako MUŽ!


 
Michal_Lazor  
Rostas u Mečiara
Šéfredaktor mesačníka "Zem a Vek" Tibor Eliot Rostas bol u Vladimíra Mečiara. 6 hodín diskutovali všetkom možnom aj nemožnom. Kopírujem z jeho facebookovskej stránky: " Neviem koľkých novinárov pozval Vladimír Mečiar domov a rozprával sa s nimi dlhé hodiny na veľmi citlivé témy ohľadne samotnej podstaty existencie Slovenska, dokonca viedol s nimi partnerský dialóg v ktorom povedal doposiaľ nevyslovené a uznal aj svoje chyby. Viete, je ľahké pridať sa vždy k väčšine a na základe dobre premasírovaného názoru z mienkotvorných médií vedieť zdravo a nekompromisne súdiť - samozrejme v rámci "kritického myslenia". Kedysi som si podobne ako drvivá väčšina mladých myslel, že bývalý trojnásobný premiér Mečiar je iba démon, stelesnenie zla a privádza Slovensko do záhuby. Už len pri pohľade na logo HZDS sa mi robilo nevoľno a nikdy som nerozumel jeho voličom. Lenže už vieme, že démonov vyrábajú predovšetkým médiá a cudzie záujmy. Je ľahké a pohodlné kohokoľvek odsúdiť a poslať do horúcich pekiel. Oveľa ťažšie je vedieť počúvať a viesť dialóg. Aj preto som sa dnes s Vladimírom Mečiarom rozprával bezmála 6 hodín v jeho dome v Trenčianskych Tepliciach. Vždy sa mi totiž hnusilo podľahnúť tlaku verejnej mienky a robiť vždy len to, čo chcú ľudia počuť. Presne toto je totiž dôvodom marazmu aj slovenskej politiky. A tak sme sa rozprávali ale aj počúvali. Tém je mnoho. O minulosti a budúcnosti Slovenska, Európy, amnestiách, utečencoch ale aj o celkovom geopolitickom rozložení síl. O úspechoch ale aj chybách jeho vládnutia, o privatizácii a o tom, kto za ňou v skutočnosti stál, o Rusku a Amerike, o mimovládnom sektore, o fašizme, o Bilderbergu, o bombardovaní Srbska, o Kiskovi aj Ficovi, o všeslovanstve, o sionizme, o 8 pokusoch o atentát na jeho osobu a mnohých a mnohých ďalších témach. Vladimír Mečiar vraví: "Vidím, že po vás idú. Nebojte sa, títo diktátori čoskoro zmiznú zo scény." Akýkoľvek názor na tohto muža máte, nič to nezmení na skutočnosti, že sa na rozdiel od všetkých ponovembrových politikov nezmazateľne zapísal do novodobých dejín Slovenska ako jeho zakladateľ. Mimoriadny a rozsiahly rozhovor prinesieme v najbližšom, augustovom čísle ZEM&VEK. " Veci idú správnym smerom a to teší najviac.
 
Honza Nedvěd
 
Úvaha
 

Včera 13.6.2017 rozhodla Európska komisia o stíhaní Maďarska, Poľska a Českej republiky, teda troch štátov z tzv. V4. Dôvodom je neplnenie rozhodnutí EÚ o kvótach pre prijímanie migrantov. V priebehu jedného celého roka žiadna z uvedených krajín neprijala ani jediného migranta z tzv. prerozdeľovacích kvót. Slovenská republika sa nespomína ...t.j. rozhodnutie o prijímaní migrantov napriek všetkým verejným vyhláseniam premiéra Fica o neprijímaní migrantov – plní. (???) Vidno, že medzi krajinami V4 sa neťahá za jeden povraz a je to práve Slovensko, ktoré je výnimkou.

Pamätám si a nie je to tak dávno, že premiér Fico bol zásadne proti zrušeniu tzv. Mečiarových amnestií – že to nie možné z právneho hľadiska, ... veď je docent práva... Zrazu mu prestalo vadiť, že to nie je možné, ale pridal sa k názoru, že to možné je!? Pričom ale zodpovednosť elegantne presunul na Ústavný súd. Použitie princípu retroaktivity nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ani v súlade s európskymi právnymi normami. Teda prestáva platiť princíp právneho štátu. A to vo viacerých prípadoch – stíhania za názor a pod...
Premiér hovorí o tzv ,,eurojadre“, prvej línii v EÚ, v ktorej chce Slovenskú republiku. Podľa vyjadrení niektorých europolitikov by členstvo v tzv. prvej skupine štátov znamenalo výrazné obmedzenia suverenity členských štátov – v podstate taký ,,eurosuperštát“. Tým by sme ale prišli o našu Zvrchovanosť a samostatnosť, územnú celistvosť, atď...
Toto ja osobne odmietam!!!

Keď vznikla Slovenská republika a Česká republika zánikom Českej a Slovenskej federatívnej republiky – ČSFR – a to 1.1.1993, bol v Českej republike premiérom Václav Klaus a v Slovenskej republike Vladimír Mečiar. Vladimír Mečiar je teda zakladateľom novodobej Slovenskej štátnosti.

V súvislosti z vyššie uvedenými sankciami voči Českej republike som sa dostal k vyjadreniu pána Klausa – citujem:

Na stránke Inštitútu Václava Klausa sa objavilo toto vyjadrenie bývalého prezidenta Českej republiky:
1. Zásadne a úplne rezolútne protestujeme proti rozhodnutiu EÚ začať s Českou republikou konanie kvôli tzv. Nerešpektovaniu prijímania migrantov na základe Bruselom nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snahe trestať nás a prinútiť nás k poslušnosti.
2. Aj tým, ktorí to ešte nevedeli, ukázala týmto svojím krokom Európska komisia, aké je postavenie Českej republiky v Európskej únii a aké s nami jej vrcholní predstavitelia majú úmysly.
3. Odmietame pokračujúcu bagatelizáciu toho, čo sa práve teraz, v utorok 13. júna 2017, stalo. Ide o novú, doteraz nevídanú vec. Odmietame zámer povinne dosídľovať územie nášho štátu cudzincami. Odmietame dopustiť premenu našej krajiny na multikultúrnu spoločnosť neprispôsobivých komunít, aké vidíme v súčasnosti vo Francúzsku či Veľkej Británii. A to ešte nespomíname s masovou migráciou spojený, dnes už takmer každodenný terorizmus.
4. Odmietame tvrdenie, že musíme “byť pri tom”, že musíme “byť prítomní” rozhodovania, že musíme byť v takzvanom “tvrdom jadre” Únie. Pri rozhodovacích procesoch v EÚ síce dnes sme, ale my nerozhodujeme. Naša prítomnosť nemá fakticky žiadny význam. Náš hlas je ignorovaný. Nerozhoduje sa podľa nás. Rozhoduje sa o nás.
5. Nenechajme sa vydierať hrozbami ukončenia európskych dotácií. Dotácie nepotrebujeme a nechceme ich. Odmietame ako naše platby do Bruselu, tak dotácie z Bruselu. Odmietame zhubnú, silou presadzovanú politiku EÚ ako celok.
6. Z toho všetkého vyplýva jediný možný a súčasne jediný nutný záver: nastal čas začať pripravovať odchod našej krajiny z Európskej únie. Je to jediná cesta, ako náš štát, ktorý sme zdedili od našich predkov a ktorý máme povinnosť ako svojbytnú entitu odovzdať budúcim generáciám, udržať a zachrániť.

V sobotňajších dialógoch s pánom Vladimírom Mečiarom, kde moderátor prakticky nenechal pána Mečiara dokončiť jedinú vetu, neustále mu skákal do reči, urážal ho a napádal, pán Vladimír Mečiar povedal mimo iné toto:

„ZAČÍNA NOVÝ ZÁPAS. ZAČÍNA ZÁPAS O PRÁVNY ŠTÁT, CHARAKTER TOHTO ŠTÁTU. A ZAČÍNA NOVÝ ZÁPAS O OCHRANU ĽUDSKÝCH A OBČIANSKYCH PRÁV. A JA NEVYSTUPUJEM NA KONCI TOHOTO PROCESU, ALE NA ZAČIATKU TOHOTO PROCESU, KTORÝ BUDE MAŤ ABSOLÚTNE INÉ ZÁVERY, AKO SA DNES ČÍTAJÚ, ALEBO PREZENTUJÚ.”

Miroslav Ivánek




 
Re: V. Mečiar v sobotu ...
Zdravím, na diskusnom fóre pána Slobodu -
http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/ -
v príspevku pána Lazora nájdeme link na videozáznam z uvedeného rozhovoru s Vladimírom Mečiarom.
 
V.Mečiar v sobotu na obed na RTVS !
 
Verejná výzva na premenovanie politických strán SMER-SD a SNS
Verejná výzva na premenovanie politických strán
SMER-SD a Slovenskej národnej strany,
adresovaná ich predsedom, pánovi Ficovi a pánovi Dankovi.

Páni právnici Fico a Danko.
Rád by som do oslovenia vsunul to tradičné slovo „vážení“, ale to už nejde. Vysvetlím.
Nevolil som vás ani jedného, ale naozaj som vám fandil a chválil pre vaše sociálne a pronárodne ladené verejné prejavy a sľuby v nedávnej minulosti (pred voľbami 2016), prospešné predovšetkým pre Slovensko, a nie pre Európsku komisiu či mimovládny sektor!
A čo vychádza dnes z vašich úst, pán premiér SR a pán predseda NRSR? Keby mi to niekto iba povedal, určite by som mu neuveril. Ale ja to počujem priamo od vás, páni! Skoro každý deň!
Je vôbec možná taká otočka (toto je MEGA-otočka o 180 stupňov na n-tú!) u ľudí, ktorí neustále majú plné ústa práva, humanizmu a slušnosti, boja proti korupcii a extrémizmu?! A to ešte navyše od dvoch z troch najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky! Zaradili ste sa...
Páni, čo ste sľúbili Bruselu, keď podľa vašich posledných verejných vyjadrení si máme už aj na Slovensku zvykať nato, že tu budú teroristické útoky ako v západnej Európe, resp. vstupom do prvo-rýchlostnej EU stratíme znovu časť svojej suverenity?! To nemyslíte vážne!!! Snáď nám nejdete sem natlačiť stovky a tisíce imigrantov – v súlade s diktátom EU?! Prečo si z krajín V4 Brusel teraz všíma kriticky iba Maďarsko, Poľsko, najnovšie aj Českú republiku; to iba Slovensko je poslušné?!
Páni Fico a Danko, vy sa naozaj nehanbíte hlavne pred svojimi voličmi? Ako si majú vysvetliť tie obraty a piruety vašich dnešných skutkov v porovnaní s vašimi nedávnymi sľubmi a prehláseniami?
Ako sa nakladá v slušnej spoločnosti s podvodníkmi?

Takže na základe porovnania vašich osobných starších a súčasných záznamov verejných prejavov, by som chcel vás obidvoch, čiže predsedov strán SMER-SD a SNS verejne vyzvať, aby ste dali premenovať svoje strany:
zo <SMER - sociálna demokracia> ... na <SMER – sociálna degradácia>
zo <SNS – Slovenská národná strana> ... na <SES – Slovenská eurohodnotová strana>

Tieto nové názvy by aspoň trochu vystihovali súčasnú chorú a smutnú realitu na ožobračenom Slovensku a vaše ozajstné smerovanie.
Vedzte ale, voliči na Slovensku nie sú všetci voly a určite to zhodnotia a zrátajú vám to nie podľa rečí ale podľa vašich skutkov, ktoré idú za vami....…

Dňa 8.6.2017
Dipl.Ing. Jozef Potúček, občan SR

P.S.: A nebudete poslední, ktorým to občania Slovenskej republiky „zrátajú“...
 
Blíži sa Deň Hnevu

Zajtra 6. júna 2017 bude presne 19 rokov od prijatia Najnovšieho Imanuelovho odkazu vyvolenému národu, ktorý zverejnila pani Natália de Lemeny - Makedonová na str. 3 v knihe Večné zákony 2:


BLÍŽI SA DEŇ HNEVU


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na str. č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.

 
Sviatok Svätej Holubice
Blíži sa Sviatok Svätej Holubice.

Mali by sme sa snažiť vyčistiť si svoje rúcha, aby sme boli schopní vo svojej túžbe po Svetle prijať čo najviac Sily v čase, kedy sa v Hrade Grálu otvárajú nebesia.......

Želám vám a vašim najbližším všetko dobré a veľa síl v prijímaní požehnania od Pána.
 
TOP 12 krajín vo svete, kde najviac prenasledujú kresťanov
Bdejte!

Krajiny, odkiaľ prichádza najviac moslimských utečencov do Európy
versus
TOP 12 krajín vo svete, kde najviac prenasledujú kresťanov

Všetci dnes v Európe pociťujeme tlak z narastajúcej imigrácie (správnejšie povedané organizovaného dovozu) hlavne ázijských a afrických utečencov.
Nie je žiadnym tajomstvom, že najviac ilegálnych imigrantov bez identifikačných dokladov, bez zdravotnej kontroly, či karantény, je zo Sýrie (vrátane tých mnohých „Sýrčanov“ s africkým výzorom), ďalej sú medzi nimi veľmi početné skupiny z Iraku, Iránu, Afganistanu, Pakistanu, Somálska, Nigérie, Sudánu, Eritrei, Etiópie, Maroka, Tunisu, apod. Až na riedke výnimky, sú skoro všetci noví „hostia“ vyznávačmi islamského náboženstva.
Možno by táto skutočnosť nemala nikoho prekvapovať, keby prakticky tie isté krajiny neboli v TOP12 aj na inom, úplne odlišnom zozname:
ŠTÁTY, KDE DOCHÁDZA K NAJVÄČŠIEMU PRENASLEDOVANIU KRESŤANOV!

Niečo tu teda nesedí. Oficiálna euro-atlantická politika versus realita! Čosi tu zapácha neprávosťou a lžou! Ktosi nás tu musí zrádzať – vo vlastnom chotári!
Kto je ten jedovatý had na našej európskej hrudi?
KTOŽE SÚ TÍ VLASTIZRADCOVIA národov Európy?!
Odkiaľ Európe hrozí väčšie nebezpečenstvo? Zvonku alebo zvnútra?
Európania, otvorte oči!

Mimovládna medzinárodná organizácia OPEN DOORS, ktorá pôsobí v mnohých štátoch sveta, zverejňuje každoročne štatistiky krajín, kde dochádza k najväčšiemu prenasledovaniu kresťanov - https://www.opendoors.org/
Výsledky sú šokujúce!
Okrem iného sa v prvej dvanástke (TOP 12) krajín s najväčším prenasledovaním kresťanov pre rok 2017 umiestnili práve tie štáty, odkiaľ k nám prichádza najviac moslimských utečencov. Zvláštne, až podozrivé, všakže? Akoby to ktosi organizoval...
Tu je poradie pre tento rok (2017): 1/Severná Kórea (tvrdý komunistický ateistický režim), 2/Somálsko, 3/Afganistan, 4/Pakistan, 5/Sudán, 6/Sýria, 7/Irak, 8/Irán, 9/Jemen, 10/Eritrea, 11/Lýbia, 12/Nigéria (všetko sú to bez výnimky krajiny rozvrátené a zbedačené vďaka militantnej a agresívnej ekonomickej, neokoloniálnej politike USA, NATO a EÚ).
Fakt, veľmi, veľmi smutné! Do akých to čertových spolkov sme vstúpili?
A najsmutnejšie na tom je to, že dnešná CIVILIZÁCIA, ktorá sa vyvíjala v Európe za posledných 2000 rokov na základe princípov kresťanstva a židovstva, MLČÍ !
Sme ešte vôbec nejaká normálna spoločnosť národov? Zaslúžime si v tejto chorej, masochistickej a samovražednej letargii a nečinnosti vôbec prežiť? Kde ste, rytieri Európy?
Kde sú tie tisíce prenasledovaných kresťanských utečencov z horeuvedených krajín? Prečo zostali doma, kým druhí s iPhonmi prichádzajú, hoci ĽUD Európy ich sem nevolal!
Zutekali naši otcovia a dedovia z Európy počas 1. a 2. svetovej vojny zbabelo na Blízky východ, resp. do Afriky? NIE! Zostali a položili aj životy za slobodu svojich národov a rodín!


Európski politici! Čo robíte vo veci práva a povinností, čiže aj ľudských práv vlastného ľudu (!!!) vy, ktorí toto permanentne omieľate pred kamerami a mikrofónmi?
Máte plné ústa globalizmu, multi-kulti a ľudských práv, ale ten váš tzv. humanizmus a tolerancia sú priaznivo naklonené iba k neprevereným cudzím prišelcom, ktorí na základe vašich falošných sľubov a lživých prehlásení, či aktivít mimovládneho sektora, nadobúdajú u nás postupne ten dojem, že im európske národy vlastne dobrovoľne a s radosťou do rúk odovzdávajú nielen mnohé dediny, mestá a krajiny (NO-GO zóny), ale aj vlastnú kultúru, vlastné ženy, dcéry, deti a seba samých – ako poslušných služobníčkov nových pánov.

A čo vy, tzv. kresťanskí služobníci Boží? Čo vy na to, kňazi, biskupi, arcibiskupi, kardináli, pápež, Vatikán, ktorí máte plné ústa Krista a Jeho poslania na Zemi?!
Prečo presadzujete bezbrehú toleranciu a láskavé prijímanie ľudí s úplne inou, nekompatibilnou kultúrou s tou našou, európskou, kým na vlastných, prenasledovaných a znásilňovaných veriacich doma, aj po celom svete doslova kašlete?!
Toto je prejav pravého kresťanstva? Zavrhnúť to svoje a poddať sa cudziemu bez odporu?! Toto vás učil Syn Boží, Ježiš?! Takto šírite SLOVO Božie?!

Pamätajte všetci veriaci, či neveriaci, na slová z Pravdy Najvyššieho:
KTO USTUPUJE ZLU, VLASTNE HO NEPRIAMO PODPORUJE, A TÝM SA AJ PREVIŇUJE!...
 
Slovensko BUDÍČEK !!!
Slovensko BUDÍČEK !!!
Vlastizradcovia súdia zakladateľa a architekta novodobej slovenskej štátnosti!

Kto si neváži zakladateľa slovenskej štátnosti,
ktorú budoval napriek odporu doma a v zahraničí,
ten si neváži ani Slovenskú republiku, ktorej občanom je.

Pošlite to hlavne tým, ktorých ste si konkrétne zvolili ako svojich „zástupcov“ ľudu!

pozri video:
https://youtu.be/-bagOEI0kzI
 
Rozhovor s Vladimírom Mečiarom
Zdravím, uvádzam link na zaujímavý rozhovor:

https://www.youtube.com/watch?v=i2jKENH3FgM&t=11352s
 
Narodeniny pána Abdrushina
18. apríla 2017 je 142. výročie narodenia Abdrushina Ducha Pravdy na Zemi.

Pani Natália píše vo Večných zákonoch toto:
Večné zákony 3, str.9:

,,Pred smrťou oznámil Ježiš svojim apoštolom, že po ňom, tesne pred súdom, príde Tešiteľ, Duch Pravdy, Duch Svätý, aby poučil ľudí o Božej Pravde. Nikto predtým zo starovekých prorokov nezvestoval Ducha Pravdy, lebo jeho príchod bol náhradou za predčasne ukončené poslanie Ježiša.“...

...,,V roku 1875 sa inkarnoval do najduchovnejšieho národa, v tom čase to bol nemecký, Abd-ru-shin – v preklade jeho meno značí Syn Svetla, teda Boha. Napísal knihu ,,Vo Svetle Pravdy“ s podtitulom ,,Posolstvo Grálu“. Autor priniesol na Zem komplexné poznanie o večných zákonoch a skladbe stvorenia, ktoré bolo dovtedy neznáme a neúplné.“...


Jedna prednáška v ,,Sborníku nezařazených přednášek od Abdrushina“ má názov 18. duben 1937, v ktorej píše Abdrushin o malom národe... Odvtedy uplynulo teraz 80 rokov:

Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina - vydavatelství Hlas Zlín, 1997, prednáška - 18. duben 1937, str. 166, 167:

,,...Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrne přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.
Šťastný národ!...“

Teraz chcem poukázať na rozhovor s pani Natáliou, kde hovorí o tomto:

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 108, rozhovor v štúdiu – 7.11.1998:

,,...Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ....“

Teda, Abdrushin napísal o ,,malom národe“ v prednáške 18. duben 1937 – na deň svojich narodenín.

A na deň narodenín pani Natálie de Lemeny – Makedonovej bola 17. júla 1992 prijatá Slovenskou národnou radou Deklarácia o Zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Slovenská republika vznikla 1.1.1993. Ak k tomuto dátumu pripočítame zaujímavých 7777 dní, dostaneme 18. apríla 2014 - deň Abdrushinových narodenín. A vtedy je zaujímavých 77 rokov od dátumu 18. apríla 1937, kedy je datovaná jeho vyššie uvedená prednáška.

Poznámka: Zopár zaujímavých faktov...:
Albert Einstein – významný fyzik - sa narodil 14.3.1879 / 14.3.1939 vznikla prvá Slovenská republika/, zomrel 18.4.1955, teda na výročie narodenia Abdrushina.
Prezident prvého Slovenského štátu Jozef Tiso bol popravený na deň narodenín pána Abdrushina – a to 18.4.1947.

 
Na tému Veľká Noc

Dobrý deň, vospolok.
Veľkonočné dianie, ktoré si kresťanský svet pripomína každý rok, sa chýli ku koncu.
Pri tejto príležitosti som si dovolil každému záujemcovi ponúknuť tri úvahy k Veľkej Noci, ktoré som pred rokmi postupne napísal (viď. príloha).
Jozef Potúček, 2017



1/
Veľký Piatok (2005)

Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.
Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).
Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.
Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.

Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.
Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.
Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja ...
Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!
Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!
Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.

Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):

1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.

Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?

O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?
Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?
Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?! A za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?
Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách ...
No to je naozaj skvelé!

A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.
Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.
Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!

Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!
Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večné – SLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!
Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!

Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!
Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.
Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!
Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.
Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána .....
Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!

Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.
Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.
Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaní – k SLOVU BOŽIEMU !!!
Tým najčistejším úplne stačí toto Božie Slovo, Božie zákony a Božie prikázania, podľa ktorých chcú kráčať na svojej púti Božím stvorením.
Mnohým nasledovníkom dnešných cirkví ale nestačí to dokonalé a všemocné od Boha! Oni potrebujú „v pokore“ navyše aj nejaké spoločenstvo s „povolaným“ kazateľom a pretože sa duchovne málo alebo nijak nehýbu, potrebujú ešte aj „PRIKRÝVKU“, pod ktorou sa skrýva neochota zobrať zodpovednosť za svoje hriechy na seba.
Prikrývka je ale potrebná tam, kde je niekomu zrejme zima. Ale zima je zväčša len takým ľuďom, ktorí sa nehýbu.
„Nech naše hriechy sníme niekto druhý, najlepšie Boh!“, to je ich slogan.
Vlastné hriechy by radi zvalili na Syna Božieho a v dnešnej dobe to ešte aj rúhavo oslavujú (Veľký Piatok), pretože takto sa môžu „zvrchu“ dívať na tých „poblúdených“.

Ale vedzte vy, poctivo hľadajúci, že všetci, čo sa povyšujú, budú ponížení a prví budú poslední. Nikomu sa neodpustí čo len jeden halier dlžoby a všetci do jedného zožnú len to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali!
Nikto nebude žať to, čo nezasial, lebo je to proti prírode a prírodné zákony sú dokonalé preto, lebo sú v súlade s Božími všeobsiahlymi zákonmi.
Len ľudia dokážu vymyslieť to, čo dokonalé nie je, teda je v rozpore s Božou vôľou.

Preto týmto „veriacim“, ak sú ochotní sa Pravde otvoriť, treba v dobrom poradiť, aby vo vlastnom záujme na záchranu strhli čo najrýchlejšie zo seba falošnú „PRIKRÝVKU“ a začali spoznávať Pravdu takú, akou v skutočnosti je. To Svetlo, ktoré ich po strhnutí tejto cudzej „PRIKRÝVKY“ náhle osvetlí, im v ďalšom putovaní neomylne ukáže, ktorým smerom majú kráčať.
Aj pre nich totiž platí: „Kto hľadá, nájde“. Ale pojem „hľadajúci“ znamená, že on sa hýbe a kráča k Cieľu, on nestojí a neskrýva sa pod rozpadávajúcou sa ruinou.

Posledné slovo v súde nebude mať žiadna ľuďmi vymyslená „PRIKRÝVKA“, ale SLOVO BOŽIE !


2/
Vyliata KRV - za mnohých (za všetkých?)
 
Keby sa v jednom chráme Božom povedalo „VŠETCI budete spasení“ a v druhom chráme Božom by sa povedalo „MNOHÍ budete spasení“, oznámilo by sa v obidvoch prípadoch to isté? Označujú teda pojmy „mnohí“ a „všetci“ to isté? Ak nie, ako je to možné, že v dnešných kresťanských Bibliách sú takéto rozdiely? Prečo vlastne nastala táto zmena a k čomu vedie?
 
Opíšme si malý príklad:
V základnej škole budú učiť dve učiteľky ten istý predmet.
O prvej učiteľke bude známe, že pri nej všetci žiaci prejdú do ďalšieho ročníka, nikto neprepadne, či sa učí alebo nie. Čo sa stane s takýmito žiakmi v ďalších ročníkoch? Prestanú byť aktívni a ochabne v nich úsilie, aby sa aspoň tesne pred koncom školského roka vynasnažili napraviť to, čo kazili svojou lenivosťou po celý školský rok. Však aj načo? Aj tak prejdem, povedia si flákači. A čo urobia tí, ktorí sa doteraz snažili? Budú pri tej istej učiteľke usilovní aj vo vyšších ročníkoch? Málokto. Postupne si mnohí povedia, kašlem nato, aj tak prejdem, už sa takto, ako doteraz, snažiť nebudem, odmena je rovnaká pre všetkých. Len máloktorý z nich sa bude poctivo pripravovať aj v budúcnosti.
Druhá učiteľka oznamuje počas celého školského roka žiakom, že im nič zadarmo nedaruje, bude sa snažiť byť prísna ale spravodlivá voči všetkým a každý bude odmenený tak, ako si zaslúži. Všetci tu vedia, čo ich čaká, ak....
A teraz si predstavme, že žiaci postúpili do najvyššieho ročníka a blížia sa prijímacie pohovory na strednú školu. Budú žiaci v obidvoch triedach rovnako pripravení na vyšší stupeň školy?
Všetci vieme, že sa rýchlo prejavia veľké rozdiely a žiaci prísnej učiteľky budú mať až na niektoré výnimky lepšie výsledky než u povoľnej a navonok benevolentnej učiteľky, ktorá sa svojím prístupom chcela možno zapáčiť žiakom a chcela mať navonok kľud.
 
Opíšme si iný, tentoraz skutočný príbeh:
Veriaci v dvoch rozdielnych kresťanských cirkvách navštevujú pobožnosti vo svojich kostoloch.
V prvom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak ako sú uvedené v ich dnešnej Biblii,  Matúšovo evanjelium 26.kap., 28.verš: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA VŠETKÝCH na odpustenie hriechov“ (tieto slová boli potvrdené aj pápežom v priamom prenose 6.1.2011 počas omše vo Vatikáne, na sviatok Troch kráľov).
V druhom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak ako sú uvedené v ich dnešnej Biblii: „Toto je moja krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA MNOHÝCH na odpustenie hriechov.“
Je to to isté? Budú veriaci v obidvoch chrámoch rovnako pripravení na vyšší stupeň školy života, ktorý ich čaká? Obidve sú to kresťanské Biblie, a predsa v jednej z kľúčových viet Syna Božieho počas Poslednej večere taký veľký rozdiel!
Povrchní veriaci budú považovať za malicherné a zbytočné takto to porovnávať, nevidia v tom nejaký veľký rozdiel, však to je len snáď chyba v preklade. Ale v skutočnosti sa význam povedaného touto zmenou úplne líši.
Žiaľ, mnohí tzv. kresťania si vo svojej duchovnej lenivosti ani neuvedomujú, že slovo ľudské je odleskom Slova Božieho a rôzne slová s rôznym svojím významom nám neboli dané nato, aby sme ich význam povrchne prehliadali, ale naopak nato, aby sme v nich vyjadrili ostré rozdiely.
Navyše aj z Biblie  vieme, že najmä v Slove Pánovom nesmie nastať zmena, nesmie sa ani pridávať a ani uberať. Kto mení Slovo Božie, patrí k zavrhnutým. Kto však z povrchnosti prijíma takéto zmeny v Slove Božom a je mu to ľahostajné, lebo mu stačí byť zúčastnený na pobožnostiach svojej cirkvi či náboženskej obce, ten sa sám dobrovoľne zaradil k tým vlažným, o ktorých už Syn Boží hovoril, že aj s nepriateľmi Boha nebudú vpustení do Kráľovstva Jeho Otca nebeského, zostanú vonku, kde ich vo večnej noci čaká večné zatratenie.
Ak teda Syn Boží pri Poslednej večeri poukázal na krv, ktorá sa vylieva za mnohých, tak nám jasne odkázal, že to nemôže byť za všetkých! Syn Boží bol vtelené Slovo Božie a toto Slovo prebývalo medzi nami. Takže žiadne lacné odpykanie hriechov, ako je to v kresťanských cirkvách často počuť, ale len za tých mnohých, ktorí KRV, SLOVO Božie, prijmú, čiže podľa tohto Slova Pánovho budú žiť!
Pre život vo večnosti budú určite lepšie pripravení tí veriaci, ktorí sa budú snažiť všetky svoje hriechy odpykať, a nespoliehať sa nato, že symbolickým prijímaním tela a krvi Syna Božieho pri výročiach Poslednej večere sa odpúšťajú hriechy všetkým, aby sa v ľuďoch podporovala povrchnosť, duchovná lenivosť, pohodlnosť a samoľúbosť, ktoré vždy vedú do zatratenia.
Ak Syn Boží povedal, že musíme splatiť všetko do posledného haliera, určite by tieto vlastné slová počas Poslednej večere nepoprel. Novú zmluvu s Bohom môže uzavrieť len ten človek, pre ktorého je život podľa Vôle Božej na prvom mieste a je jedinou správnou alternatívou.
 
Nech sa teda všetci kresťanskí veriaci zamyslia nad tým, či sa v ich chrámoch naozaj cituje Slovo Božie tak, ako bolo vyslovené.
A ako si to majú overiť? Jednoducho.
Nepovyšovať sa nad veriacich v iných cirkvách a náboženských skupinách, naopak, zobrať si do rúk a prečítať si aj staré Biblie, tak ako je napr. Kralická Biblia z r. 1613, kde je horeuvedený odsek napísaný takto: „To jest krev má nové smlouvy, kteráž ZA MNOHÉ vylévá se na odpuštění hříchů.“
 
A keby to nestačilo?
Syn Boží ohlásil príchod Tešiteľa, Ducha Pravdy, ktorý nás vo svojom Posolstve uvedie do celej Pravdy, Ducha Svätého, ktorý vezme z toho, čo nám už pred dvetisíc rokmi zvestoval Ježiš Kristus.
POSOLSTVO SYNA ČLOVEKA dokonale a neomylne vyvedie každého hľadajúceho z dnešného bludiska a dá každému toľko, koľko bude schopný v pokore prijať a nakoľko sa Pravde otvorí.


3/

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista sa podľa dnešných cirkevných vysvetlení vykladá ako vstanie z mŕtvych v tom tele, v ktorom Ježiš žil a aj umrel na kríži.
Ako dôkaz sa uvádza skutočnosť, že jeho telo sa nenašlo. Možnosť, že mŕtve telo mohol niekto nejakým spôsobom aj odniesť, sa vylučuje, hoci židia dodnes tvrdia, že jeho telo bolo naozaj tajne odvezené preč, keď stráž spala.
V tejto súvislosti sa natíska otázka, že keď Ježiš vstal z mŕtvych vo svojom pozemskom tele a v tomto tele odišiel aj do nebies, tak prečo sa musel vôbec narodiť, prežiť detstvo a prečo teda neprišiel v tom istom hmotnom tele už z nebies ako hotový dospelý človek?
Ako si vysvetliť, že dvaja učeníci, ktorí išli do Emaus a Ježiš išiel vedľa nich, tak tí dvaja ho dlhší čas vôbec nespoznali? V akej podobe išiel vedľa nich, keď mal podľa dnešných niektorých výkladov vstať z mŕtvych vo svojom pozemskom tele?
Ako to, že ho Mária Magdaléna považovala za nejakého záhradníka, keď sa jej zjavil? Prečo sa vlastne vtedy nesmela jeho tela ani dotknúť?
Prečo sa zľakli apoštoli, keď sa Ježiš medzi nimi nečakane zjavil? Prečo ich musel upokojovať slovami: „Pokoj Vám!“? Ako mohol vstať z mŕtvych vo svojom pozemskom tele, keď ho vtedy považovali za nejakého ducha?
Ako je možné, že ho všetci nepoznávali? Zabudli za tri dni, ako vyzeral, alebo sa im zjavil v inom tele? A v akom tele sa im zjavil, keď nie v tom, ktoré tak dobre poznali?

Práve v kresťanskej Biblii sa ale na viacerých miestach napriek pokriveným a zavádzajúcim výkladom cirkvi naznačuje pravda taká, aká sa aj odohrala:
Ježiš sa neukazoval hocikomu ale len svojim(!), a to nie v pozemskom tele, v ktorom umrel, ale v inom – posmrtnom – jemnejšom. Tí, ktorým bol zrak otvorený, videli len jeho jemnejšie telo – v dnešnej dobe sa všeobecne tomuto telu hovorí telo astrálne alebo ešte správnejšie telo jemnohmotné.
Aj dnes existujú ľudia, ktorí majú schopnosť vidieť aj toto astrálne alebo jemnohmotné telo!
Aj neveriaci Tomáš mal možnosť sa dotýkať len tohto jemnohmotnejšieho tela, aby uveril. V danom okamihu boli mu otvorené jeho jemnohmotné zmysly! Pozemské telo Ježišovo to nebolo, lebo by sa ho ináč apoštoli nezľakli!
Len toto jemnohmotné telo sa mohlo vzdialiť od Zeme, takže to zdola pre jeho apoštolov a učeníkov, ktorí ho mohli vidieť aj jemnohmotným zrakom, pôsobilo tak, akoby Ježiš odišiel v pozemskom tele do nebies. On odišiel k Bohu Otcovi, ale aj to videné jemnohmotné telo musel na svojej púti do nebies odložiť, lebo každý duch na nebesiach žije bez tela a bez kostí.
Apoštoli v danom okamihu osvietenia vôbec nerozmýšľali rozumovo, akým zrakom vnímajú Ježiša, pre nich bolo najdôležitejšie to, že sa im aj po jeho pozemskej smrti ukázal.
Bol to dar z nebies, keď apoštoli a učeníci dostali takýmto spôsobom ďalší dôkaz, že Ježiš bol naozaj tým očakávaným Mesiášom a Spasiteľom, ktorého zvestovali už starí proroci.

Čo sa týka krstu, ktorý mali jeho apoštoli a nasledovníci vykonávať v mene Ježiša Krista, je tu jasne naznačené, že deti sa vtedy nekrstili, ale len dospelí, a to dobrovoľne!
Len ten, kto vedome uveril v Ježiša, a teda aj v Slovo Božie, a nechal sa v tejto viere pokrstiť, mohol byť spasený. Natíska sa tu otázka: Ako môže maloleté batoľa vedome veriť v Ježiša, keď si ešte neuvedomuje naplno ani seba?! Aký krst sa to vlastne v dnešnej dobe vykonáva? V mene Ježišovom alebo v mene cirkevnom?

Takisto je zaujímavé, že ani v jednom z evanjelií nie je po ukrižovaní a pohrebe Ježiša ani zmienka o pozemskej matke Ježišovej – o Márii. Prečo sa aj jej neukázal Ježiš po svojej pozemskej smrti? Odpoveď je jasná:
Mária ho počas jeho pôsobenia na Zemi dlho nechápala a Ježiš sa po pozemskej smrti ukázal len svojim!

---
Citáty z Biblie – viď príloha:
Evanjelium podľa Matúša: 27. a 28. kapitola
Evanjelium podľa Marka: 16. kapitola
Evanjelium podľa Lukáša: 24. kapitola
Evanjelium podľa Jána: 20. a 21. kapitola