Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

VIANOCE 2016 a NOVÝ ROK 2017

Želám Vám a Vašim najbližším
počas Vianoc a Sviatku žiariacej Hviezdy,
ako aj v novom roku,
kedy ľudia spomínajú a posielajú si navzájom priania do budúcnosti,
aby v nadchádzajúcom a náročnom očistnom období
sa Vaše túžby po ideálne
vlastným pričinením vo Svetle Pravdy
mohli naplniť.
 
Symbolika ráno 28.11.2016 (18 rokov od 28.11.1998)

Dňa 28.11.2016, krátko po 6.hodine ráno, jeden deň pred novom mesiaca, bolo to ešte za tmy, svietil nad východným obzorom na ležato úzky kosák Mesiaca.
Okamžite ma napadli slová zo Zjavenia Jána (12.kapitola):

„1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie:
Žena odetá SLNKOM, pod jej nohami MESIAC a na jej hlave veniec z DVANÁSTICH hviezd. 2 Bola ŤARCHAVÁ a kričala v bolestiach, lebo MALA RODIŤ.
3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.
5 I PORODILA SYNA, chlapca, ktorý MÁ železným žezlom PANOVAŤ nad VŠETKÝMI NÁRODMI. A jej DIEŤA bolo uchvátené k BOHU a k jeho TRÓNU.
6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“

Pred 18. rokmi sa CHLAPEC, ktorý má po Očiste Zeme panovať nad všetkými národmi, NARODIL.
 

Dnes je 18 rokov od narodenia Imanuela budúceho Kráľa tisícročnej ríše na Zemi pani Natálii de Lemeny – Makedonovej.

Vtedy, 28.11.1998 bola sobota - jeden deň pred prvou adventnou nedeľou - sobota 28.11. bola aj v roku 2009 a v roku 2015.
Dnes, 28.11.2016 je pondelok - jeden deň po prvej adventnej nedeli - pondelok 28.11. bol aj v roku 2005 a v roku 2011.

V roku 1998 sa šíril plagátik s názvom – ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998, ktorý je uverejnený aj v úvode knihy Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny – Makedonovej.
Tento plagátik oznamoval narodenie Imanuela na Zemi.

Na tomto plagátiku je zobrazený aj medailón, ktorý nájdeme uverejnený aj v knihe Večné zákony 2 na strane 302. V úvode odpovede na otázku č. 314 vo Večných zákonoch 2 píše pani Natália toto:

,,V roku 1830 mala 24-ročná francúzska mníška Katarína Labouré pri svojej modlitbe prorocké videnie. Podľa jej rozprávania sa zhotovili malé medailóny, ktoré mali ľudí vopred pripraviť na zjavenie sa Božej matky – Prakráľovnej vo Fatime. V súčasnosti keď zmizli takmer všetky stopy po pravých posolstvách z jej zjavení, potvrdzujú medailóny najdôležitejšie fakty...“

Asi nie náhodou sa v rímsko-katolíckom kalendári slávi Katarína Labouré dňa 28.11.

Toto prorocké videnie mala Katarína Labouré v sobotu v podvečer pred prvou adventnou nedeľou – bolo to 27.11.1830, teda jeden deň pred prvou adventnou nedeľou, ktorá bola 28.11.1830.

Imanuel Syn Človeka budúci Kráľ tisícročnej ríše sa narodil pani Natálii de Lemeny – Makedonovej dňa 28.11.1998, teda v sobotu - jeden deň pred prvou adventnou nedeľou.

28.11.1998 – narodenie Kráľa Tisícročnej ríše na Zemi.

Nie je náhoda, že prvá adventná nedeľa pripadá tento rok na jeden deň pred 18.výročím narodenia toho, ktorý po prvej veľkej Očiste sa vráti znovu na Zem. A preto:

Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Božie!
Adventom sa dnes nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami, kedy si každý rok pripomíname narodenie Syna Božieho, Ježiša Krista.
V Jeho osobe prišla na Zem Láska Božia, Kráľovstvo Božie.

Ešte skôr, než Ježiš Kristus začal činnosť pred svojím pokrstením pri rieke Jordán, „Hlas volajúci na púšti“, Ján Krstiteľ, ohlasoval príchod Syna Božieho, keď volal [Matúšovo ev., 3.kap., 2.verš]:
„ČIŇTE POKÁNIE, LEBO SA PRIBLÍŽILO KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ!“
Láska Božia sa priblížila a symbolicky sa približuje každý rok v období adventu, a tak tento čas by mal byť časom nášho pokánia.
Advent je čas prípravy, čas čakania – na príchod Lásky Božej, ktorá je neoddeliteľná od Čistoty a Spravodlivosti.
Činiť pokánie počas adventu, to je čas, kedy máme poznať, akí v podstate sme, máme oľutovať všetko zlé v nás, je to čas, kedy by sme s konečnou platnosťou mali prestať robiť všetko to, čo je škodlivé, čo nie je správne, čo nie je podľa vôle Najvyššieho, máme čas naprávať všetko to, čo sa ešte napraviť dá, a pritom nebojácne vykročiť a vrátiť sa k Otcovi, ako ten nevydarený syn v podobenstve Ježišovom.
Máme vykročiť k Láske Božej, lebo ani Ona nás neprijme, ak nebudeme činiť pokánie v jeho pravej podobe.
Pokánie vôbec nie je padnúť na kolená a mrmlať pokrytecky „moja vina, moja preveľká vina...“, naopak, POKÁNIE je zvolanie k Bohu s úprimnou vďakou, že môžeme byť.
Ale byť - znamená byť dobrý a správny.
Byť dobrý a správny však znamená RADOSTNE ŽIŤ PODĽA BOŽEJ VÔLE.

Bolo by dobré si uvedomiť, že vedľa tohto vianočného adventu je tu ešte jeden advent – veľký ADVENT. A tak dnes kráčame nielen v tomto malom advente – štyri nedele pred Vianocami, ktoré sú predo dvermi, ale taktiež vo veľkom Advente – pred Kráľovstvom Božím, ktoré je takisto pred nami.
Vieme, že Vianoce začínajú každý rok 24.decembra, čiže o niekoľko dní, ale kedy začne Kráľovstvo Božie na Zemi, to my nevieme! Vieme, kedy na Zem prišiel a kedy pôsobil Syn Boží, Ježiš a Syn Človeka, Imanuel, ale nevieme, kedy po Očiste v tomto Kráľovstve zasadne na trón jeho vládca.
Toto nebeské Kráľovstvo, na ktoré sa tiež pripravujeme, má začať už teraz – v nás! Chrám ku cti Božej musíme najprv my v nás samotných postaviť! My sa musíme už v dnešnej dobe chystať, ako tie panny s lampami, keď mal prísť ženích (viď. Biblia), ak máme byť po Očiste použiteľní pri výstavbe Kráľovstva Božieho na Zemi.
Nakoľko však pozemské ľudstvo kleslo viac, než sa vo Svetle predpokladalo, bolo nám neraz oznámené, že vymanenie sa z temnôt bude boľavé. Preto aj tento Advent bude boľavý.

Vianočný 4-týždňový advent je dosť krátky a tento rok sa už chýli ku koncu. A tak sa mnohí, aj veriaci, spoliehajú vo svojej duchovnej pohodlnosti nato, že je ešte dostatok času na nápravu, veď aj v budúcom roku bude advent a ľudstvu opätovne bude daná možnosť pripraviť sa v pokoji na ďalšie Vianoce a činiť pokánie.
Avšak málokto z nich dnes vie, že aj ten veľký ADVENT sa už chýli ku koncu a oproti malému adventu je tu jedna podstatná zmena – žiadny ďalší veľký Advent nebude!
Žijeme v období Posledného súdu, ktorý bol predpovedaný už starodávnymi prorokmi, žijeme tesne pred vyvrcholením prvej veľkej Očisty, žijeme v závere veľkého Adventu, žijeme tesne pred vybudovaním Tisícročnej ríše na Zemi.
Ako sme v tomto Advente činili pokánie? Ako sme využili tieto roky prípravy?
Ako napĺňame v našich životoch vôľu Božiu? Žijeme už dnes podľa večných zákonov, podľa Desatora Božích prikázaní? Vieme predsa, že keď len jedno prikázanie Božie nebudeme dodržiavať, je to to isté, ako keby sme žiadne nedodržiavali.
Už sme zhodili zo seba všetko to, čo nebude môcť vojsť do Kráľovstva Božieho?
Pokročili sme už všetci v tom našom pokání tak ďaleko, že sme pripravení na príchod Kráľovstva nebeského pri poznaní, že príde nečakane?

Neváhajme teda a ČIŇME POKÁNIE nielen v tomto vianočnom advente, ale najmä vo veľkom ADVENTE, aby sme si do našich lámp zavčasu pripravili potrebný olej, keď príde ženích – keď na Zem PRÍDE KRÁĽOVSTVO BOŽIE!
 
Svedectvo jedného z tých, ktorý zvonil a „zvoní“ aj dnes.

ZVONIL SOM v NOVEMBRI 1989 koncu jednej totality,
ALE určite som vtedy NEZVONIL za to, aby...

Motto:
Väčšina dnešných ľudí,
hoci chodia po slobode,
sú iba obyčajní otroci;
avšak existujú medzi nami ľudia,
ktorí v súčasnom novodobom otroctve
predsa len zostávajú slobodní.

Venované najmä mladej generácii:
...ABY SA čo najskôr POMINULO VŠETKO NEŽIVÉ A NEPRIRODZENÉ, aby PRETRVALO IBA TO PRAVDIVÉ, ZDRAVÉ A PROSPEŠNÉ.

Počas roka oslavujeme, alebo si pripomíname rôzne výročia a pamätné dni, kedy si dávame aj predsavzatia a sľuby do budúcnosti. V rámci Československa sa v novodobých dejinách odohrali viaceré historické udalosti a premeny, ale jednou z najväčších prelomových celospoločenských udalostí bol NOVEMBER 1989.
Preto vám všetkým, ktorí ste sa snáď ešte nestratili úplne v rafinovane nastraženom matrixe, venujem aj ja toto moje OSOBNÉ SVEDECTVO.
Môžete to čítať na spoločných spomienkových akciách, zverejniť na svojich stránkach, alebo poslať ďalej tým, ktorí snáď ešte „ŽIJÚ“ .....

*******

Som rodák z Bratislavy, priamo zo Starého mesta, a v novembrových a decembrových dňoch roku 1989 som sa vždy s určitým napätím, ako to dopadne, tešil na ďalšiu demonštráciu proti totalitnému systému na námestí SNP. Každý deň som navečer potichu odchádzal z domu s vedomím, že možno budem nocovať už inde – pod komunistickou vyšetrovacou lampou. Nestalo sa.
Prežili sme vtedy neuveriteľnú dobu zmien v celom Československu, kedy ľudia boli k sebe navzájom iní, otvorenejší, empatickí, bez strachu, usmievaví, všetko akoby sa zdalo lepšie a krajšie, optimistickejšie a milšie, akoby väčšine národa spadol nejaký kameň zo srdca.
Pamätám si, ako by to bolo dnes. Po každej demonštrácii na spodku námestia SNP pri Priori, dnešné Tesco, príslušníci Verejnej bezpečnosti riadili dopravu a okoloidúce dievčatá ich obdarovávali bozkami, chlapi im podávali ruky, potľapkávali ich po pleciach, niektorí strážcovia poriadku dostávali dokonca aj kvetiny a odrazu – na nás civilov pôsobili obávaní príslušníci VB inak – ľudia prestávali mať z nich strach. Vtedy sme spoločne, akosi prirodzene, prežívali okrem iného aj slogan dnešnej polície: „Pomáhať a chrániť“.
Aj ten VLAK NEŽNEJ REVOLÚCIE (6.12.1989) z Bratislavy do Košíc a naspäť. To bola pre mňa ako vtedajšieho železničiara, zástupcu jedného z organizátorov tejto spanilej jazdy (ČSD-Východná dráha), snáď najemotívnejšia cesta železným tátošom po našom krásnom Slovensku. Po celej trase nám nadšení ľudia mávali a pozdravovali nás, plní nádejí v krajšiu budúcnosť. Aj známi herci a umelci s nami cestovali ( https://www.youtube.com/watch?v=eh809FDqMZg )
Úžasná doba nádejí a predsavzatí...

Ach jaj!
Kamže sa len vytratila tá radostná spontánnosť z čias Nežnej revolúcie? Žiaľ, dnes tu podvedome cítiť neidentifikovateľný, všadeprítomný STRACH a obavy zo všetkého možného a nemožného. Zábava? Prirodzená radosť a smiech sa postupne vytráca v čoraz primitívnejších a vulgárnejších show.
Kým v roku 1989 bolo heslom ulice „MY SME S VAMI!“, pretože na strane jednoduchých ľudí boli poväčšine naozajstné OSOBNOSTI, dnes je to úplne naopak. Osobnosti (až na zriedkavé výnimky) mlčia. A samozvané spoločenské a politické celebrity (aj bývalí spolupracovníci neslávne známej ŠtB) svojimi verejnými vlastizradnými skutkami iba dokazujú, že sú proti vlastnému národu, a tak niet sa čo čudovať, keď súčasnými ulicami ako odkaz ponižovaného a sklamaného ľudu znie čoraz hlasnejšie a varovnejšie: „MY SME TU DOMA!“
Naozaj, je mi ľúto vás, dnešných mladých ľudí, že tá nádherná atmosféra ohlasovanej pravdy a lásky v roku 1989, ktorá zvíťazí nad lžou a nenávisťou, sa postupne v silnejúcom „humanitárnom“ rinčaní zbraní a imaginárnych euro-hodnôt kamsi vyparila a dnes už nie je po nej ani chýru ani slychu. Fakt, máte to asi ťažšie, než my vtedy, keď sa spontánne aktivizovali študenti, umelci a osobnosti v boji za ľudské práva národa.
Pýtam sa verejne: Na akej strane ste dnes, herci, režiséri, textári, speváci, umelci, celebrity, novinári a masmédiá? Koho dresy obliekate teraz? Vari už len vopred pripravené „červené kartičky“, dodané na objednávku od zahraničných sponzorov, vás vedia vybudiť k boju za „demokraciu“...?!

Áno, ZVONIL SOM verejne opakovane na námestí Slovenského národného povstania kľúčmi koncu jednej totality a SOM na to dodnes HRDÝ. A napriek pribúdajúcim dôkazom, že to všetko bolo pripravené a zmanipulované, NEĽUTUJEM!
URČITE SOM V NOVEMBRI A DECEMBRI 1989 ZVONIL ZA TO, ABY som mohol v budúcnosti o svojom živote slobodne rozhodovať ja sám, bez obáv, že by som za svoj verejný osobný názor bol akýmkoľvek spôsobom pošpinený, prenasledovaný a „paragrafmi“ aj umlčaný.
ZVONIL SOM okrem iného aj za to, aby som namiesto výchovy „Komunistickým manifestom“ a podobnými hovadinami mohol svoju osobnosť rozvíjať aj po duchovnej stránke (nie cirkevnej!).
Napríklad dodnes mám odloženú kópiu knihy, ktorá sa ako samizdat šírila po celom socialistickom Československu (poznámka pre mladých: verejné alebo domáce kopírky vtedy neexistovali!), pričom dnes je už táto kniha voľne predajná: „Raymond Moody – Život po živote“. Aj originál krásne ilustrovanej Biblie v rodnom jazyku si musel záujemca zaobstarať v bývalej Juhoslávii a potajomky doviesť sem.
Vďaka spoločenskej zmene som sa postupne dostal k takým NEHMOTNÝM POKLADOM, ktoré boli predtým na indexe, oficiálne neboli verejnosti prístupné, a ktorých hodnota sa nedá vyčísliť žiadnymi peniazmi, ani pompéznymi oceneniami, ani pochybnou slávou dnešnej „smotánky“.
Aj ZA TOTO SOM okrem iného v novembri 1989 podvedome ZVONIL!

*******

ALE!
URČITE SOM V NOVEMBRI A DECEMBRI 1989 NEZVONIL ZA TO, ABY...

NEZVONIL SOM, aby sme si znovu potrebovali na verejnosti spoločne spievať jednu z najpopulárnejších pesničiek vtedajších revolučných námestí „Sľúbili sme si LÁSKU, … PRAVDU len, … VYDRŽAŤ, …NOVÝ DEŇ“ (https://www.youtube.com/watch?v=FW2TZvdAOiQ) .
NEZVONIL SOM, aby sa „vláda jednej strany“ zmenila na vládu dvoch, zdanlivo protichodných straníckych skupín a koalícií, pravice versus ľavice, kresťanských versus sociálnych demokratov, konzervativcov versus republikánov, apod., ktorí hrajúc veľké divadlo pred verejnosťou v skutočnosti nechcú za žiadnych okolností pustiť medzi seba nikoho tretieho – tzv. NE-štandardné, NE-systémové politické subjekty a prirodzené osobnosti, ohrozujúce ťažko vytvorenú a pracne zabetónovanú „demokraciu“.
NEZVONIL SOM, aby som sa mohol po odchode posledného sovietskeho vojaka z územia Československa opäť „tešiť“ z toho, že nám na našom území pochoduje BAGANDŽA iného, veľmi ochotného, „dočasne umiestneného“ OKUPANTA, tentoraz zo západu, samozrejme ako inak, so súhlasom a na pozvanie v predklone stojacich trans-análnych domácich vlastizradcov (presne ako v roku 1968). Kde je tá sľubovaná NEUTRALITA, vy, červeno-modrí a dúhoví súdruhovia?!
NEZVONIL SOM, aby sme si komunistické heslo „Na večné časy so Sovietskym zväzom a nikdy inak““ zamenili za dnešné neo-marxistické: „Na večné časy s EU a NATO a nikdy inak!“
NEZVONIL SOM, aby NAŠI VOJACI kráčali ako nevítaní a nenávidení OKUPANTI po pôde ďalekých krajín s úplne inou kultúrou a svetonázorom, čiže tam, kde to pre naše vlastné štátne a národné záujmy nemá absolútne žiadny zmysel ani logiku, a hlavne nemá to ani patričnú podporu u nášho obyvateľstva.
NEZVONIL SOM, aby sa naša armáda v rámci nejakej účelovo vytvorenej medzinárodnej koalície a „obranného“ paktu zapodievala viac činnosťou a ochranou cudzích agresívnych a dobyvačných záujmov v zahraničí, než ochranou vlastnej štátnej hranice a obyvateľstva.
NEZVONIL SOM, aby sme sa namiesto internacionálneho komunistického „revolučného boja proti triednemu nepriateľovi“ stali aktívnou súčasťou demokratického „celosvetového boja proti terorizmu“ – bez konca – s tým, že sa postupne ukazuje, KTO vlastne tento medzinárodný TERORIZMUS VYTVORIL, naďalej ho PODPORUJE a FINANCUJE (viď. kapitola „Udalosti, Politika, Ekonomika“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby naše národy, ktoré nikdy neviedli dobyvačné a koloniálne vojny proti iným národom vo svete, dnes „platili“ za spravodlivo sa vracajúce dôsledky bývalým, aj súčasným európskym kolonizátorom a novodobým otrokárom, ktorí s tým vlastne dodnes neprestali.
NEZVONIL SOM, aby naša vlasť, ktorá bola bez dlhov, mala po toľkých rokoch od Nežnej revolúcie v rámci „budovania demokracie“ čoraz väčší dlh, ktorý už nie je možné splatiť nikdy! Mimochodom, kto sú tí, komu sú vlastne všetky štáty sveta dlžné a kto je ten veriteľ, keď samotné USA, náš terajší najväčší vzor slobody a demokracie, majú dlh najväčší?
NEZVONIL SOM, aby sme „diktatúru proletariátu“ zamenili za rafinovanú diktatúru nadnárodných korporácií a finančných molochov, s prispením medzinárodných spolkov alebo neprehľadných a hlavne nezverejnených, utajovaných obchodných zmlúv (EU, TTIP, CETA, apod).
NEZVONIL SOM, aby sa naše prísne štátne normy, chrániace obyvateľstvo pred neoverenými potravinami („É-čka“, GMO, apod.) a nehmatateľným znečisťovaním životného prostredia (infra-žiarenie, wi-fi, elektrosmog, atď.) prispôsobovali novým technológiám tak, že zohľadňujú vlastne iba zisk nadnárodných spoločností, samozrejme, za obrovskej reklamnej podpory masmédií (viď. kapitola „Chemtrails - Morgelons - HAARP – NWO“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby sa namiesto protiľudového sledovania agentmi komunistického „gestapa“ využil vedecko-technický pokrok na súčasné „monitorovanie“ občanov všadeprítomným okom „Veľkého Brata“, a to sofistikovanejšími metódami – presne podľa predlohy Orwellovho románu „1984“.
NEZVONIL SOM, aby v rozpore so sľubmi ústavných činiteľov nebola zabezpečená komplet BEZPLATNÁ zdravotnícka starostlivosť a školstvo – bez akýchkoľvek podmienok, ktoré má ustanoviť nejaký účelový zákon.
NEZVONIL SOM, aby naše skvele fungujúce poľnohospodárstvo bolo úplne zlikvidované, aby po vstupe do EU mali naši poľnohospodári oveľa menšie dotácie z Centrály než ich kolegovia na západe, a touto administratívnou direktívou neboli v rámci „slobodného“ EU-trhu vlastne konkurencie-schopní.
NEZVONIL SOM, aby sme sa stali potravinovo a priemyselne NESEBESTAČNÍ, pričom sme sa pre západ stali poväčšine iba stokou, kam nám za drahé peniaze v rámci voľného liberálneho obchodu ktosi milostivo predáva odpadkový treťotriedny tovar, ktorý by si tí istí dodávatelia nikdy nedovolili dodať na trh u nich doma – pod tou istou nálepkou a značkou.
NEZVONIL SOM, aby lesy, pôda a voda prešli do vlastníctva nadnárodných cudzích spoločností. Veď lesy, pôdu a vodu ste nestvorili vy, privatizéri, úžerníci a zradcovia národa!
NEZVONIL SOM, aby najväčšia cirkev, popri špekulatívnej NE-odluke od štátu, využila dianie po Nežnej revolúcii na reštitúcie, čiže na obohacovanie sa vo svoj prospech a kšeftovanie s majetkami, ktoré pred stáročiami v rozpore s Božími prikázaniami nadobudla krvavým inkvizičným stredovekým terorom, pričom ani dnes nie je problém, s „požehnaním“ šéfov Vatikánu, elegantne a potichu sa zbaviť tých nepohodlných a neposlušných – vo vlastných radoch (viď. kauza Bezák).
NEZVONIL SOM, aby som znovu zažíval „ľudovú“ atmosféru všeobecnej cenzúry, zakázaných kníh, či filmov na indexe – v rámci politickej korektnosti.
NEZVONIL SOM, aby sa pod rúškom ochrany práv dieťaťa cielene rozbíjali rodiny a násilím doslova kradli deti rodičom so súhlasom štátu a sociálnych služieb po vzore západu (viď. kapitola „Juvenilná justícia - Gender - Sexuálna výchova v EU“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby v budúcnosti boli na školských dotazníkoch pre prijímacie skúšky večné pojmy „OTEC“ a „MATKA“ vymazané a nahradené nemorálnymi pojmami „RODIČ 1“ a „RODIČ 2“, akoby bol niekto z nich podradnejší – menejcenný.
NEZVONIL SOM, aby sa naše maloleté deti už v predškolskom veku namiesto hrania sa s vláčikmi a bábikami oboznamovali s erogénnymi zónami (aj u opačného pohlavia), nevynímajúc aj „moderné“ sexuálne školské učivo, ako sa napríklad nasadzuje kondóm (viď. mnohé dnešné škôlky a školy na západe)!
NEZVONIL SOM, aby naši terajší NE-ľudoví politici v rámci Kalergiho plánu, PAN-Európske hnutie, zamenili poslušného „budovateľa komunizmu“ za nový druh nevedomého a politicky korektného MULTI-KULTI-GENDER mutanta – „EURO-SAPIENS“ (viď. https://www.protiprudu.org/coudenhove-kalergiho-plan-genocida-narodov-europy ).
NEZVONIL SOM, aby drvivá MENŠINA ROZKAZOVALA VÄČŠINE, aby minorita URČOVALA prostredníctvom agentúr zarábajúcich na príleve ilegálnych privandrovalcov, alebo domácich pedofilov a iných novo-vyprodukovaných „rodov“, nastrčených a zaplatených pajácov (hlavne v politike) majoritnému obyvateľstvu, aké „hodnoty“ sa budú odteraz uctievať a dodržiavať, a hlavne čo, resp. kto už viac nesmie byť ani len kritizovaný.
NEZVONIL SOM, aby naše dôchodky po desaťročiach pilnej práce boli menšie, než sú náklady štátu na jedného ilegálneho ekonomického parazita, tváriaceho sa ako vojnový utečenec (pozn.: koľkými bezpečnými krajinami bez vojny prešiel, až sa dostal ku nám?).
NEZVONIL SOM, aby bol americký vlastenec označený naším „intelektuálnym“ establišmentom ako príkladný „patriot“, ale taký istý vlastenec doma u nás bol tými istými vyškolenými „odborníkmi“ označený za extrémistu, prípadne nebezpečného radikála, „nácka“, apod.
NEZVONIL SOM, aby v štáte vyčíňali, ožobračovali a ničili životy tisícov jednoduchých ľudí rôzne „anjelské“ pôžičkové a úverové mafie, bytové mafie, exekučná mafia, apod.
NEZVONIL SOM, aby nevolení agenti mimovládnych agentúr, treťo-sektorových nadácií, cudzích mocností a predovšetkým záujmov mali u nás väčšie slovo než volení zástupcovia ľudu.
NEZVONIL SOM, aby na zvolenie prezidenta a zástupcov ľudu na všetkých úrovniach stačil TEORETICKY iba JEDEN jediný (!) volič (nulové kvórum), pričom „za odmenu“ nám, občanom, predstavitelia štátnej moci, ktorých si ale pravidelne volíme my sami, recipročne umožňujú účasť na referende, avšak na jeho právoplatnosť nám už určili NE-nulové, 50%-tné kvórum (!!!), čím až na malé výnimky si zabezpečili istotu nefunkčnosti každého budúceho ľudového hlasovania.
NEZVONIL SOM, aby naše súčasné politické „elity“ poukazovali na fašistov v slovenskom parlamente (...inak, ako je to možné, že práve títo držitelia ústavnej moci dovolili, aby sa tam vôbec nejakí „fašisti“ cez právoplatné voľby dostali?), ale naozajstný fašistický, neonacistický, pro-banderovský štátny prevrat na Ukrajine (odobrený v USA a v centrále EU) nikomu u nás nevadí, pretože súčasné „euro-hodnotové bruselské politbyro“ tento protiústavný puč označilo ako prejav nespokojnosti ľudových más so štátnou korupciou (viď. kapitola „Ukrajina 2014“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby som sa po rokoch „demokracie“ dočkal verejného vyjadrenia bývalého ministra spravodlivosti a sudcu Najvyššieho súdu SR, že na Slovensku bola PROTIÚSTAVNE potichu zamenená „prezumpcia neviny“ za „ PREZUMPCIU VINY“, takže podľa tohto odborného výkladu ústavného sudcu už v niektorých prípadoch nebude štát musieť dokazovať obvinenému vinu, ale OBVINENÝ (možno aj zatknutý spoza mreží) BUDE MUSIEŤ DOKAZOVAŤ SVOJU NEVINU!

Kam to vlastne spejeme? Z blata do kaluže - z totality do totality. DOSŤ už!
Je toho ešte mnoho, ale zhrňme môj pohľad na budovanie „demokracie“ západného štýlu po Nežnej revolúcii – do jednej vety:
URČITE SOM V NOVEMBRI A DECEMBRI 1989 NEZVONIL V ULICIACH BRATISLAVY ZA TO, ABY BOLO POTREBNÉ ZVONIŤ ZNOVU !!!

*******

A čo budeš teraz robiť TY, mladý PERSPEKTÍVNY človek?
Budeš mať aspoň toľko odvahy, koľko som jej ako mladý perspektívny strojný inžinier mal v roku 1989 ja? Si schopný prejaviť aj TY svoj názor verejne, a nečakať na to, že Ti niekto druhý spoza stola pošle „ZADARMINKO“ SLOBODU – trebárs emailom? (viď. animovaný film „Zvieracia farma“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ )
Alebo prenecháš aktivitu tým, ktorí ako veľmi dobre platení žoldnieri (za „judášsky“ groš) zaplnia ulice, aby splnili túžby našich spoločných vlastizradcov? Alebo si už zajatcom konzumu a trvalej masmediálnej masáže, či poslušným otrokom dlhového, korporatívneho fašizmu?
Máš úver? Nemôžeš? Nevládzeš? Máš niečo iné na práci? Nemáš čas? Chceš sa zapodievať iba tým pozitívnym (negatívne fuj!)? Počkáš ešte, ako sa to celé vyvinie? Nezáujem? Pohoda?
Tak si potom NESŤAŽUJ! Nastupujúca totalita, na rozdiel od Teba, čakať a váhať nemieni!
Sme na konci „cieľovej rovinky“, tesne pred vrcholom očisty Zeme, organizátori tohto chaosu už majú veľmi málo času, a „zdochýnajúca kobyla“ najviac kope práve tesne pred svojím uhynutím, aby strhla so sebou do jamy ….... aj TEBA!

My mnohí sme v novembri 1989 k organizovanému pádu jednej totality aktívne prispeli, veď bez ľudí by to predsa nešlo, ale teraz je to už len a len na vás, mladých, aby ste si svoju vlastnú osobnú budúcnosť a slobodu vybudovali a udržali sami.
Súčasné dianie sa dá obrazne popísať asi tak, že sa ktosi spoza „opony“ neustále pokúša vohnať nás ako zblbnuté OVEČKY NA BITÚNKU do „lievika“, odkiaľ už niet návratu. Symbolicky, a napokon aj reálne, sa vo všetkých sférach života plazivo zavádza novodobý a zmodernizovaný, neslávne známy „Mníchovský fašistický diktát z roku 1938“: O NÁS – BEZ NÁS!

*******

Na záver:
Ak chce ľudský rod prežiť, nestačí zbúrať iba jednu prekážku, jednu totalitu, ale musia byť ZNIČENÉ a odstránené VŠETKY choré vredy a rozkladajúce sa mŕtvolne zbytky toho neživého, všetky nebezpečné jedovaté parazity a škodlivé systémy, brániace ľudstvu v harmonickom vývoji – pre život v súlade s prírodou a celým vesmírom.
Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak záchrana z tohto bahna spočíva predovšetkým v pokornom hľadaní – najprv vo svojej VLASTNEJ HLAVE, vo svojom MYSLENÍ a KONANÍ, vo svojom SRDCI, aby si TY prirodzenou, vnútornou PREMENOU (DUCHOVNOU) zmenil potom nielen sám seba, ale automaticky aj okolitý svet – k lepšiemu!
Najprv sa TY ZOBUĎ a OTVOR sa skutočnej PRAVDE a LÁSKE, až potom prichádza POMOC zhora, ktorú si každý jednotlivec, bez výnimky, zaslúži presne podľa dokonalého zákona:

ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ!


Jozef Potúček
občan Slovenskej republiky
 
NATÁLIA
Šiesteho októbra sa v slovenskom občianskom kalendári slávi meno – NATÁLIA.
Podľa slovníka cudzích slov výraz ,,natálny“ znamená - ,,súvisiaci s narodením – s pôrodom".
Viac o význame mena NATÁLIA nájdeme na stránke www.biela-holubica.sk.

V roku 1998 mala pani Natália stretnutie s čitateľmi jej kníh v Košiciach práve 6.10., teda na svoje meniny, kde odznelo veľa dôležitých informácií.
Tento rozhovor nájdeme v knihe ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou“ na strane č. 30.
 
Európa, oslavuj a zapaľuj sviatočné sviečky! 333.výročie víťazstva
Európa, oslavuj a zapaľuj sviatočné sviečky!
333.výročie veľkého víťazstva!

Každý Európan, ktorému záleží na tom, aby sa Európa nestala Európskym kalifátom, nech v pondelok 12.9.2016 zapáli v tichu sviečku na znak úcty k tým hrdinom, ktorí za oslobodenie starého kontinentu od osmanského teroru položili svoje životy aj za TEBA (!) už pred 333.rokmi pri Viedni.

POZN:
Je hanbou, že vedenie Slovenskej televízie, ktorú financujú občania Slovenska, odmietlo odvysielať poľsko-taliansky historický film „11 september 1683 Bitka pred Viedňou (2012), akoby všetky ostatné odsúhlasené a odvysielané programy a filmy zodpovedali takým istým prísnym kritériám týchto nami platených TV „odborníkov“! Takže znovu to isté: DVOJITÝ METER – na náš účet!!!
„Odborné“ zdôvodnenie riaditeľa RTVS, bývalého „markízáka“ TU: http://medzicas.sk/skandal-od-rtvs-je-bitka-pri-viedni-z-roku-1683-neziaduca-cast-slovenskych-dejin/

Občania! Ak to nechce odvysielať VAŠA(!!!) verejno-právna televízia, POZRITE SI TO NA INTERNETE, aby ste si sami overili, aká veľká „xenofóbia a šovinizmus“ z tohto historického filmu srší:
TU! https://www.youtube.com/watch?v=xwxJ5gAd1-A

Hlavná vec, že všetkým, ktorí rozhodujú o skladbe vysielania vo verejno-právnej televízii, nevadí tretí pokus o ISLAMIZÁCIU EURÓPY!
Ste vlastizradcovia a vedzte: ČO STE ZASIALI, TO BUDETE MUSIEŤ ZOŽAŤ!

*******

333. výročie od kresťansko-islamskej bitky pri Viedni
(12.9.1683 – 12.9.2016)

Viedeň víťazne prežila vo svojej histórii už dvakrát osmanské obliehanie a pokusy o jej obsadenie a následnú islamizáciu – prvé v roku 1529 a druhé v roku 1683.
Dňa 12. septembra 2016 si Európa pripomína 333. výročie od víťazného konca druhého osmanského obliehania Viedne. Je známe, že po prípadnom víťazstve pri Viedni mali turecké vojská v pláne tiahnuť priamo na Rím – Vatikán. Čo by asi po porážke Ríma nasledovalo, si každý aspoň trošku znalý z histórie (žiaľ, už aj zo súčasnosti) vie živo predstaviť – viď. islamské obsadenie kresťanského Konštantinopolu – dnešný Istanbul.
Porážka pri Viedni pred 333 rokmi totiž znamenala na veľmi dlhú dobu – STOP ISLAMIZÁCII EURÓPY!
Je zaujímavé, že ako kresťanskí bojovníci tak aj osmanskí votrelci sa pred rozhodujúcou bitkou modlili k svojmu Bohu, resp. Allahovi, aby porazili protivníka. Ale víťazmi boli iba domáci kresťania, čiže tí, ktorí sa oprávnene bránili pred krvilačnými islamskými vražednými hordami a okupantmi. Tí zrejme čosi neurobili správne, keď napriek značnej prevahe prehrali a na takú dlhú dobu sa v Európe „odmlčali“.
Bude takto aj naďalej ktosi účelovo masírovať mozgy dnešných Európanov (EU-politickí vlastizradcovia a žiaľ, je to aj samotná hlava katolíckej cirkvi – pápež z Vatikánu!), že všetky hlavné svetové vierovyznania sa modlia k tomu istému a jedinému Bohu?!

Dnešná Viedeň znovu prežíva veľmi problematické chvíle s tureckým obyvateľstvom. Keďže Rakúsko (Viedeň) otvorene vylučuje v terajšej dobe prijatie Turecka do EU, vlastne tretíkrát chráni Európu pred jej zrýchlenou islamizáciou.
Vieme, že v Afrike ako aj na Blízkom východe sú pripravované (kým asi?) milióny tzv. utečencov na pochod a obsadenie Európy. Iba náhodou (ako inak?) – prakticky všetci sú islamského vierovyznania...
Ako teda dopadne tretie „osmanské obliehanie“ Viedne – Rakúska – Európy?
Tak toto zatiaľ ešte stále môžeš ovplyvniť aj TY, občan Európy! Ešte stále môžeš mnohé zmeniť a napraviť už v najbližších voľbách alebo v referende. Zatiaľ...

Dvoj-tisícročné tradície jednoduchého ľudu v Európe, napriek neľudskej a antikristovskej inkvizícii a mnohonásobnému zlyhaniu vatikánskej cirkvi, boli postavené na pravom kresťanstve, jeho morálnych hodnotách a večných Božích zákonoch, či Božích prikázaniach.
Každý európsky národ, ktorý sa odvráti od Krista, je odkázaný na postupnú likvidáciu a zánik. Prijať do srdca Ježiša Krista neznamená, že sa prihlásime do nejakej náboženskej obce alebo cirkvi. Dnes už totiž žiadna cirkev nie je Božia!
Prijať Ježiša Krista, Syna Božieho, do svojho srdca, znamená predsa prijať Jeho SLOVO, Jeho UČENIE. To je jediná naša spása a záchrana. Aj bez cirkvi! Potom nám aj sám Pán BOH pomôže, tak ako sa to stalo neraz v minulosti – prostredníctvom zázrakov...

Postavme sa aktívne aj dnes na stranu víťazov
a buďme v tejto ťažkej dobe pevní
vo viere v konečné VÍŤAZSTVO PRAVDY!


plus:
Výzva ženám Európy 2016
(slovensky + s nemeckými + s anglickými titulkami):
https://youtu.be/uJ2AEP9YxQY
https://www.youtube.com/watch?v=L7L2EZ3hDSI
https://www.youtube.com/watch?v=A2MJEvr6aHY

Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle 2015
(slovensky):
http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/
 
333. výročie od kresťansko-islamskej bitky pri Viedni (1683 – 2016)
Zdravím vospolok.
Môžete to zverejňovať, šíriť ďalej, čítať a pokiaľ by niekto mal čas, môžete to preložiť a poslať do sveta.333. výročie od kresťansko-islamskej bitky pri Viedni
(12.9.1683 – 12.9.2016)

Viedeň víťazne prežila vo svojej histórii už dvakrát osmanské obliehanie a pokusy o jej obsadenie a následnú islamizáciu – prvé v roku 1529 a druhé v roku 1683.
Dňa 12. septembra 2016 si Európa pripomína 333. výročie od víťazného konca druhého osmanského obliehania Viedne. Je známe, že po prípadnom víťazstve pri Viedni mali turecké vojská v pláne tiahnuť priamo na Rím – Vatikán. Čo by asi po porážke Ríma nasledovalo, si každý aspoň trošku znalý z histórie (žiaľ, už aj v súčasnosti) vie živo predstaviť (napríklad islamské obsadenie kresťanského Konštantinopolu – dnešný Istanbul).
Porážka pri Viedni pred 333 rokmi znamenala na veľmi dlhú dobu – STOP ISLAMIZÁCII EURÓPY!
Je zaujímavé, že ako kresťanskí bojovníci tak aj osmanskí votrelci sa pred rozhodujúcou bitkou modlili k svojmu Bohu, resp. Allahovi, aby porazili protivníka. Ale víťazmi boli iba domáci kresťania, čiže tí, ktorí sa oprávnene bránili pred krvilačnými islamskými vražednými hordami a okupantmi. Tí zrejme čosi neurobili správne, keď napriek značnej prevahe prehrali a na takú dlhú dobu sa v Európe „odmlčali“.
Bude takto aj naďalej ktosi účelovo masírovať mozgy dnešných Európanov (EU-politickí vlastizradcovia a žiaľ, je to aj samotná hlava katolíckej cirkvi – pápež z Vatikánu!), že všetky hlavné svetové vierovyznania sa modlia k tomu istému a jedinému Bohu?!

Dnešná Viedeň znovu prežíva veľmi problematické chvíle s tureckým obyvateľstvom. Keďže Rakúsko (Viedeň) otvorene vylučuje v terajšej dobe prijatie Turecka do EU, vlastne tretíkrát chráni Európu pred jej zrýchlenou islamizáciou.
Vieme, že v Afrike ako aj na Blízkom východe sú pripravované (kým asi?) milióny tzv. utečencov na pochod a obsadenie Európy. Iba náhodou (ako inak?) – prakticky všetci sú islamského vierovyznania...
Ako teda dopadne tretie „osmanské obliehanie“ Viedne – Rakúska – Európy?
Tak toto zatiaľ ešte stále môžeš ovplyvniť aj TY, občan Európy! Ešte stále môžeš mnohé zmeniť a napraviť už v najbližších voľbách alebo v referende. Zatiaľ...

Dvoj-tisícročné tradície jednoduchého ľudu v Európe, napriek neľudskej a antikristovskej inkvizícii a mnohonásobnému zlyhaniu vatikánskej cirkvi, boli postavené na pravom kresťanstve, jeho morálnych hodnotách a večných Božích zákonoch, či Božích prikázaniach.
Každý európsky národ, ktorý sa odvráti od Krista, je odkázaný na postupnú likvidáciu a zánik. Prijať do srdca Ježiša Krista neznamená, že sa prihlásime do nejakej náboženskej obce alebo cirkvi. Dnes už totiž žiadna cirkev nie je Božia!
Prijať Ježiša Krista, Syna Božieho, do svojho srdca, znamená predsa prijať Jeho SLOVO, Jeho UČENIE. To je jediná naša spása a záchrana. Aj bez cirkvi! Potom nám aj sám Pán BOH pomôže, tak ako sa to stalo neraz v minulosti – prostredníctvom zázrakov...

Postavme sa aktívne aj dnes na stranu víťazov
a buďme v tejto ťažkej dobe pevní
vo viere v konečné VÍŤAZSTVO PRAVDY!


plus:
Výzva ženám Európy 2016
(slovensky + s nemeckými + s anglickými titulkami):
https://youtu.be/uJ2AEP9YxQY
https://www.youtube.com/watch?v=L7L2EZ3hDSI
https://www.youtube.com/watch?v=A2MJEvr6aHY

Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle 2015
(slovensky):
http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/
 
ČLOVEK versus elity – VÝZVA národom na Slovensku a v Českej republike
ČLOVEK versus elity –
VÝZVA národom na Slovensku a v Českej republike

Každý občan na Slovensku, ako aj v Českej republike, má právo (zatiaľ) žiadať od zamestnancov v štátnej správe, od prezidenta, od poslancov na všetkých úrovniach, od ministerských a vládnych úradníkov v zákonne stanovenej lehote požadovanú informáciu a odpoveď na otázky, ktoré ho trápia.
Ľudia, na základe zákona o prístupe k informáciám sa pýtajte, píšte a dožadujte sa odpovedí a informácií od odborníkov, technikov, ekonómov, historikov, politológov, sociológov, politikov a všetkých zamestnancov v štátnej správe, ktorí sú platení z vašich daní! Vy ste ich zamestnávatelia, a preto majú slúžiť vám, a teda aj pravdivo odpovedať!

Skúsme predpokladať (že by zase KONŠPIRÁCIA?):
Keby malo byť pravdou to, že úzka skupina finančníkov a ľudí okolo nich si už dávno naplánovala a v dnešnej dobe táto oligarchia realizuje zníženie svetovej populácie podľa pravidiel NWO (Nového Svetového Poriadku), aby potom mohla táto „elita národov“ úplne zotročiť zbytok novodobých otrokov (cca 500 miliónov kusov), tak potom skoro všetko, čo sa tu píše nižšie, by bola krutá realita a pravda.
Ako je to teda naozaj?

Kvôli nejasnostiam a zbytočným nedorozumeniam v spoločnosti som už v roku2014 tvoril niekoľko týždňov web, ktorý občas aktualizujem, kde sú predostreté mnohé životne dôležité otázky, týkajúce sa dnešného globálneho diania na Zemi a v Európe.
Web titulky.vi-li-am.sk informuje NETRADIČNÝM spôsobom o názoroch „politicky nekorektných“ odborníkov a politikov z celého sveta a núti takto prebudenú verejnosť, aby sa u kompetentných dožadovala patričných odpovedí.
Žiaľ, tých fundovaných odpovedí je akosi nedostatok. Namiesto toho: spočiatku mlčanie, ignorovanie, potom ohováranie, morálne verejné znevažovanie a v krajných prípadoch dochádza k nešťastným nehodám, či náhlym samovraždám nepohodlných ľudí, apod. Ako vždy, náhody...

Okruh tém a problémov dneška na webe titulky.vi-li-am.sk :
1/ OVLÁDANIE MYSLE (ovládanie más jednotlivcami podľa princípu: ROZDEĽUJ A PANUJ! Nová svetovláda, Nový svetový poriadok – NWO, 3.svetová vojna; pod rúškom dodržiavania ľudských práv a slobôd – humanitárne bombardovanie, humanitárne vraždenie, násilné zmeny nepohodlných politických režimov, podpora tých „našich“ umiernených teroristov a vrahov, atď.);
2/ PLOŠNÁ GENOCÍDA (GMO potraviny, potraviny z umelej hmoty, TIE ISTÉ otravné a zdravie ničiace LÁTKY – v OČKOVACÍCH vakcínach, v PESTICÍDOCH, v CHEMTRAILS - postrekoch z neznámych lietadiel nad našimi hlavami);
3/ OVLÁDANIE POČASIA (Geoinžiniering, zmeny počasia – nielen na mierové účely, CHEMTRAILS, HAARP, skalárne zbrane, MORGELONOVA nemoc; MODERNÁ VOJNA – bez tankov a rakiet);
4/ NADNÁRODNÉ ZMLUVY – CETA a TTIP (eminentný záujem špičiek EU o uzavretie týchto zmlúv – prísne tajné!, netransparetntné presadzovanie KORPORATÍVNEHO FAŠIZMU – nadradenosť záujmov nadnárodných korporácií nad záujmami jednotlivých štátov a národov; prečo nevidno po celej Európe masové protesty organizované spoločnosťou „Transparency International“?);
5/ KRADNUTIE DETÍ – tzv. JUVENILNÁ JUSTÍCIA (likvidácia klasickej rodiny, novodobá sexuálna výchova maloletých, s tým súvisiace presadzovanie tzv. rodovej rovnosti, LGBTI agenda; výnosný obchod s deťmi, s orgánmi detí, zriaďovaníe „odbornej“ pestúnskej starostlivosti)
6/ ISLAMIZÁCIA (politici EU si pod rúškom humanizmu pozvú domov rôznych neznámych dobrodruhov a votrelcov bez dokladov, ktorí svojimi skutkami dokazujú, že majú navyše chuť si užiť – na úkor pôvodných Európanov, ale potom ich EU-elita potrebuje rozdeliť do všetkých kútov Európy);
7/ UKRAJINA – EUROfašizmus v novom šate (fašistický prevrat pro-banderovskej chunty v r.2014 podporovaný najvyššími predstaviteľmi USA a EU; zostrelenie dopravného lietadla, protiruské šialenstvo a sankcie; genocída, mučenie a likvidácia neposlušného obyvateľstva – dôsledok toho je nevyhnutná emigrácia vyše milióna protibanderovských Ukrajincov na územie „nepriateľa“ č.1 – do Ruska; štátom ignorovaná a nevyšetrená hromadná poprava a upaľovanie desiatok nevinných obetí v Odese – máj 2014; Pravý Sektor, či rôzne ďalšie žoldnierske a zo zahraničia platené polovojenské útvary (aj s moslimskými bojovníkmi hlásiacimi sa k ideám Islamského štátu) – to sú silové nástroje štátneho teroru nelegálnej dosadenej chunty; tajné laboratóriá financované zvonku s nebezpečnými smrteľnými vírusmi; obilnica sveta sa mení na GMO-dielňu; medzinárodný obchod s ľudskými orgánmi zranených alebo čerstvo zabitých vojakov a civilistov, prenosné krematóriá zo západu; sľubovaný EURO-raj = prepad životnej úrovne Ukrajincov až na samé dno …; ženy a veriaci vstávajú ako prví...)

========================================

KONŠPIRÁČIK ako BONUS-úvaha na záver:

XENO-HOMO-FÓBIA:
Ak je niekto pedofil, zo špekulatívnych dôvodov si môže nájsť iného pedofila, uzavrú „manželstvo“ na základe už nie úradne vyhlásenej chorobnej homosexuality, adoptujú (alebo kúpia si?) vhodné deti, no a už tu máme nepriamo uzákonené sexuálne zneužívanie maloletých a ešte budú títo dvaja pedofili na tento hnus dostávať aj príspevky od štátu, čiže aj z Tvojich daní, občan!
Kto zaručí takýmto permanentne sexuálne a psychicky zneužívaným deťom, ktoré ak to prežijú, budú poznačené na celý život, že si ich neadoptujú pri dnešných pokrivených paragrafoch utajení ďalší pedofili? Speje EURO-GENDER-atlantická kultúra v EU k uzákoneniu nielen pedofilov, ale aj zoofilov a nekrofilov? Nie? Ale čo! Ani my sme si pred dvadsiatimi rokmi nevedeli predstaviť, že by bolo možné zákonne si dnes v niektorých krajinách EU nepriamo, podfukom, adoptovať deti samotnými pedofilmi pod rúškom homosexuality! Je to vylúčené, súdruhovia sociálni inžinieri?

ISLAMOFÓBIA:
Dňa 12. septembra 2016 si pripomíname zaujímavé výročie 333 rokov od druhej porážky islamskej Osmanskej armády pri Viedni v bitke proti európskym kresťanským vojskám. Na jednom z rakúskych webov opisujú túto udalosť ako druhé víťazstvo pred hrozbou islamizácie Európy, pretože po očakávanom víťazstve pri Viedni bol plán sultána obsadiť samotný Rím, čiže aj Vatikán – sídlo katolíckej cirkvi. Čo by nasledovalo, netreba už ani opisovať. To je vidieť na osude kresťanského Konstantinopolu (dnešného Istanbulu), keď ho islamisti dobyli.
Nuž a teraz, na 333.výročie víťazstva medzinárodných európskych kresťanských vlastencov nad islamskými votrelcami je znovu práve tá istá Viedeň (Rakúsko) proti vstupu prevažne islamského Turecka do EU. Opäť chráni Európu pred plošným „obohatením“ ne-európskymi osmanskými zvykmi a zákonmi.
Ako dopadne táto tretia obrana Európy pred ďalšou jej islamizáciou? Ako vtedy, aj teraz to bude záležať iba na Európanoch samotných.

POVINNÉ OČKOVANIE:
Keď mi slovenský odborník na očkovanie, ktorého si poslušne platíme z našich daní, bude tvrdiť, že neočkované dieťa ohrozuje ostatných spolužiakov, a preto nesmie ísť napríklad do školy prírody, tak potom ten istý „odborník“ nech zabezpečí, že sa naše hranice hermeticky uzatvoria, nech on osobne zabezpečí, že nesmieme pustiť na naše územie neočkované deti z iných krajín, samozrejme v rámci bezpečnosti ani naše deti nesmú ísť do zahraničia. Toto všetko nech zabezpečí ten istý spomínaný „odborník“, pretože napríklad už v susednom Rakúsku očkovanie nie je povinné a mohli by sa tam naše deti nakaziť! Rakúske, prípadne aj nemecké alebo iné cudzie NEOČKOVANÉ deti predsa podľa tohto istého „ochranného“ princípu nášho plateného „odborníka“ takisto sú predsa HROZBOU nielen pre naše povinne naočkované deti, ale aj pre celé Slovensko (prípadne aj ČR)!
Prečo na zjednotení princípu nepovinného očkovania nepracuje naša „jednotná“ a prosperujúca EU, keď jej tak veľmi záleží na zdraví obyvateľstva?

ZDRAVIE PLUS:
Ak sa hliník, či niektoré iné kovy, nano-štruktúry, GMO látky a ďalšie umelé Frankensteinovské produkty, spôsobujúce autizmus, Alzheimera, Parkinsona, rakovinu, alergie, apod. nachádzajú spoločne vo vakcínach, liekoch, v pesticídoch, v chemickom postreku z neznámych lietadiel, v potravinách, atď., a pritom podľa informácií nezávislých odborníkov tieto zdravie doslova ničiace látky vyrába skupina firiem patriacich pod „jedno veleníe“, potom kde sú tie všetky mimovládky starajúce sa o blaho a zdravý rozvoj obyvateľstva a kde je ten horeuvedený „odborník“ chrániaci naše nasilu zaočkované deti?

ODZBOJENIE:
Ktorý vojvodca alebo panovník by odzbrojil vlastné obyvateľstvo, namiesto toho aby odzbrojil najprv všetkých neznámych cudzincov? Logicky! Iba ten, pre ktorého cudzí votrelci sú pre neho menej nebezpeční než vlastné obyvateľstvo. Prečo asi? Je to aj prípad dnešnej EU?
Ako nás chráni „obranná“ aliancia NATO, ktorej sme členmi? Tak, že nás USA ženú do vojny s Ruskom? Ako nás chráni FRONTEX? Tak,že si chodí pre neznámych nelegálov, prípadne aj utajených bojovníkov Islamského štátu priamo až k brehom Lýbie, aby ich komfortne doviezol do Európy?
Minister vnútra a policajné zložky už otvorene hovoria do médií, že nestačia kapacitne (viď islamskí „hostia“ v Piešťanoch, osady na východnom Slovensku, ochrana cestujúcich vo vlakoch, atď.)! A to ešte z juho-východu nedorazila do EU hroziaca ukrajinsko-osmanská tsunami.
Prečo vlastne najvyšší EU-tzv.politici nechránia obyvateľstvo tým, že by zo svojich pozícií urýchlene iniciovali VYTVORENIE DOMOBRANY v celej EU?
Čo my nato, Európania? Akých máme dnes VOJVODCOV a PANOVNÍKOV? Chránia nás vôbec (POMÁHAŤ a CHRÁNIŤ – buzerovať, mlátiť...)? Nie je to nakoniec tak, že namiesto toho, aby sme ich v NAJBLIŽŠÍCH VOĽBÁCH KOMPLET VYMENILI my, oni robia všetko preto, aby vymenili nás za druhých?

ODNÁRODNENIE:
Keď všetky svetové národy odchádzali do Ameriky, vedeli, že idú do cudziny zakladať novú spoločnosť. Na najväčšom holokauste v histórii – na HOLOKAUSTE pôvodných INDIÁNOV vznikol „žandár sveta“ – USA s ich multi-kulti národnostnou a etnickou štruktúrou.
To ale neznamená, že podobný multi-kulti kotol by mal dlhšiu životnosť v Európe, kde pôvodné rôznorodé národy tu boli dávno predtým, než sa nejakí neomarxistickí EU-šialenci rozhodli, že si na vlastnom ľude vybudujú pokusné laboratórium, z ktorého vzíde nový živočíšny ľudský druh „EURO-SAPIENS“ – podľa vopred určeného geneticky-modifikovaného, koktejlového vzorca!
Keby Stvoriteľ chcel mať na Zemi iba jeden jediný národ, jednu šedo-hnedú rasu - s rovnakým podpriemerným IQ, bez vlastného slobodného uvažovania a rozhodovania, nebol by stvoril toľko ľudských rás a rôznych národov na Zemi.
BOH je dokonalý, a preto rasy a národy majú na Zemi svoje opodstatnenie a zmysel!
Bol apartheid bielych otrokárov v Juhoafrickej republike správny? Nie. Bol holokaust v druhej svetovej vojne správny? Nie. Bol holokaust na amerických indiánoch bielymi kolonizátormi správny? Nie. Je násilná islamizácia po celom svete správna? Nie.
Tak prečo by sme práve my, Európania, mali držať „hubu a krok“ pri pokusoch o likvidáciu pôvodných európskych národov, pokusoch o likvidáciu kresťanstva, hókus-pokusoch tých indivíduí, ktorých sme si ani nevolili?!
Majú všetky národy a majoritná spoločnosť v Európe aj naďalej trpieť tento chorý vývoj a protiľudové multi-kulti pokusy úzkej EU-elity? DOKEDY?!

Na úplný záver som si nechal vás – UMELCI!!!:
Z celej duše pozdravujem vás....!
Kde ste sa všetci podeli, žijúci herci, divadelníci, tanečníci, režiséri, textári a hudobníci, ako aj všetci „ZLATÍ česko-slovenskí SLÁVICI“ a celebrity? To necháte poukazovať na blížiacu sa TOTALITNÚ SVETOVLÁDU iba seniorov Káju Gotta, skupinu Elán, Františka Ringo Čecha a zopár ďalších odvážnych naozajstných umelcov-hrdinov?!
A kde je nová CHARTA 2016?! Kde ste, signatári!? HALÓoooooooooooo.......... ste tam??????
Pamätajte, „UMELCI“! Vy, ktorí máte teraz plné gate a čušíte!
Za vašu zradu národa by už nikto v éteri nemal vysielať a šíriť vaše diela a pesničky, na vás by sa hodilo práve to embargo, ktoré na objednávku kohosi zvonku bolo neoficiálne (skrytou a rafinovanou formou) uvalené na „protisystémových“, politicky nekorektných umelcov a hrdinov dneška.
To sú ale tí NAŠI, to sú VZORY pre dnešnú mládež! Prostredníctvom nich sa naplnia na nás všetkých, v celej našej krásnej Európe, tak ako pred 333 rokmi, slová:
„ŽIVÝCH NÁS NEDOSTANÚ!“.......

(koniec Konšpiráčika)


*******
Kto si myslí,
že slobodu mu vybojujú iní,
ten jej nie je hoden.

(M.R.Štefánik)
 
OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu
Dobrý večer, pred chvíľkou som poslal toto.
Ako inokedy, aj teraz platí:
Zverejňovať, šíriť ďalej a informovať.
Držte sa.
J.P.

Slovenská republika:
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
http://www.history.sav.sk/
email: histinst@savba.sk

Česká republika:
Historický ústav Akademie věd České republiky
http://www.hiu.cas.cz/cs/
email: volesakova@hiu.cas.cz OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu
(otázky historikom a akademikom SR a ČR)

Dolupodpísaný Jozef Potúček, občan Slovenskej republiky, sa obraciam na vás ako na odborníkov, historikov, vo veci <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, ktorá zároveň aj so zákonom ŠARIA v obrovskej miere hýbe prakticky celým kontinentom.
Neobraciam sa na vás, zamestnancov v Akadémiách vied SR ako aj ČR, na základe platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale ako na morálne vedecké osobnosti, ktoré sa históriou zaoberajú dlhodobo a majú možnosť uviesť mnohé nezrovnalosti na pravú mieru, čím môžu upokojiť veľmi napätú situáciu v spoločnosti.
Nie nútiace paragrafy, nie politicky korektný prístup, ale vaša morálka, vaše vnútro a vaše srdcia nech rozhodnú o tom, akú informáciu v tomto prípade verejne dáte slovenskému a českému ľudu.
Odpoveď mi, prosím, pošlite na emailovú adresu, odkiaľ vám posielam túto žiadosť. Ja sa už postarám o to, aby to určite vedeli všetci v SR a ČR, ktorí to budú chcieť vedieť.

Čo sa teda týka témy <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, je v tom veľa nejasností a protichodných názorov a bolo by nutné širokej verejnosti, ktorá má oprávnené dôvody na obavy z ohrozenia doterajšieho spôsobu života v Európe a niekedy aj na obavy z ohrozenia vlastných životov v budúcnosti, vysvetliť po odbornej stránke, KDE, KEDY, PREČO a ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ vznikla OMAROVA ZMLUVA a samozrejme by ste ako odborníci mali poukázať jasne a jednoznačne, či aj dnes nám môže resp. v blízkej budúcnosti práve z napĺňania Omarovej zmluvy a s ňou spolusúvisiacim právom ŠARIA v praxi čosi hroziť, konkrétne myslím obyvateľstvu na Slovensku a takisto aj v Čechách.
Opieram sa totiž v týchto úvahách o informácie, že pre vyznávačov islamu je údajne OMAROVA ZMLUVA platná dodnes, iba sa to ututláva a zahmlieva pred európskou populáciou. Potom sa opieram o konkrétny dlhoročný výskum zakladateľa medzinárodného „Centra pre štúdium politického islamu“, profesora Dr. Billa Warnera, ktorý viaceré výsledky skúmania zverejnil vo svojich knihách, prednáškach a rozhovoroch.
Tu sú niektoré základné linky, kde si môžete pozrieť v českých titulkoch niektoré výsledky jeho výskumu:
Dr. Bill Warner - Why Are People Afraid (Proč se lidé bojí 1400 let starého tajemství)
https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI
Koran - The truth about the holy book of Islam
https://www.youtube.com/watch?v=Gu9u6fY982Y
Christianity vs Islam
https://www.youtube.com/watch?v=0cICzvvMaGo
Dualism - Why is Islam puzzling?
https://www.youtube.com/watch?v=NX4nNxfvip4
Submission - Islam does not mean peace
https://www.youtube.com/watch?v=NqAE1_aUvhM
What Does Sharia Dictate To Non-Muslims?
https://www.youtube.com/watch?v=-UU4KEyUwzI
Sharia - Why Islam concerns us all
https://www.youtube.com/watch?v=B6MiiR9XKAY
Islamic Supremacy Begins With Immigration
https://www.youtube.com/watch?v=xRHNopee9wA
non-Muslims will receive punishment - Translation of a Muslim prayer
https://www.youtube.com/watch?v=LFPdQRFpaQk
Jihad - What Makes Political Islam Successful
https://www.youtube.com/watch?v=nTqUdjlhsnw

Núti ma tu ďalej uviesť aj body spomínanej Omarovej zmluvy, ktoré sú dnes dostupné na internete. Nejedná sa tu iba o znenie Omarovej zmluvy, ale aj o zákon ŠARIA a o málo známy pojem v európskom priestore, a to <DHIMMÍ >.
Ja ako laik neviem, či je to všetko pravda a či je to kompletné alebo niečo primyslené, tzv. konšpiračné, na to ste tu vy, platení štátni zamestnanci. Je to na vás, odborníkov historikov, aby ste slovenskej a českej verejnosti podali vyčerpávajúcu vedecky podloženú informáciu, ako sa má naše obyvateľstvo k tejto aktuálnej téme vlastne postaviť.
Vy by ste nás, obyčajných občanov, ako nezávislí vedci a historici mali na základe dokázateľných a nevyvrátiteľných objektívnych faktov v tomto usmerniť. Potom nebudú vznikať tie zbytočné a odsúdeniahodné konšpirácie, hraničiace často s poplašnými správami.

OMAROVA ZMLUVA (z internetu):
Nebudeme v našich městech ani v jejich sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnišské cely, ve dne ani v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají, nebo se nachází v muslimských čtvrtích.
Naše brány musí být otevřené pro kolemjdoucí a cestující. Poskytneme stravu a nocleh všem muslimům, kteří jedou kolem. Nebudeme v našich kostelech nebo příbytcích poskytovat úkryt špehům, ani je ukrývat před muslimy.
Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět.
Nebudeme žádnému ze svých dětí bránit v tom, aby přešlo na islám, pokud si to přeje.
Budeme projevovat úctu vůči muslimům a povstaneme a uvolníme místo, pokud si muslimové přejí sednout.
Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové tím, že budeme napodobovat některé jejich oděvy.
Nebudeme si sedat na koně, ani nebudeme mít meč, nebo nosit jakýkoli druh zbraně, ani je vlastnit.
Nebudeme vyrývat arabské nápisy na naše pečeti.
Nebudeme prodávat zkvašené nápoje (alkohol).
Přistřihneme si vlasy na přední části hlavy (udržovat krátký pramen vlasů jako znak podrobení).
Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoli, a kolem pasu si uvážeme zunár. (Křesťané a židé museli nosit speciální oblečení).
Nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u muslimských cest nebo tržnic. V kostelech udeříme srdcem zvonu jen velmi zlehka. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých. Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům.
Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové.
Kdokoli, kdo úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou.
„Kromě toho DHIMMÍ nemohli vypovídat u soudů zřízených na základě šaríe, a tedy neměli žádnou právní oporu při sporu s muslimem. DHIMMÍ nemohli kritizovat Mohameda, nebo s muslimem mluvit o křesťanství.
ŠARIA a její vztah k DHIMMÍ objasňuje, jak se křesťanské národy Turecka, Egypta, severní Afriky, Libanonu, Sýrie, Iráku a Etiopie staly islámskými.
Džihád dal muslimům politickou nadvládu a ustanovil právo šaría. Poté se všichni křesťané stali DHIMMÍ. Staletí útlaku, kdy platili džizju a byli třetiřadí občané, je přiměla k tomu, aby konvertovali. Byly to právo šaría a status dhimmí, které zničily křesťanství v islámských zemích. Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití.“

Vážení akademici v SR a ČR.
Záverom by som vám chcel zopakovať už známu vec: ste platení zo štátneho rozpočtu a ten čerpá zase peniaze od nás, daňových poplatníkov. Takže vás, ako jeden z týchto daňových poplatníkov, prosím o jednoznačné, jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie k téme <OMAROVA ZMLUVA a jej dopad na dnešnú Európu>, aby to pochopili všetci občania Slovenska a Českej republiky, ktorí na základe vašich odpovedí budú sa vedieť aj zariadiť.

Ďakujem vám a želám vám
mnoho pracovných úspechov a veľa zdravia.

Dňa 21.8.2016

Dipl. Ing. Jozef Potúček, rodák z Bratislavy
 
Dve júlové narodeninové výročia
Pred desiatimi dňami - 17. júla - sme si pripomenuli 66. výročie narodenia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej a včera - 26. júla - oslávil pán Vladimír Mečiar 74. narodeniny.

Pani Natália sa narodila v roku 1950 - čo je 9 rokov, kedy pán Abdrushin opustil hrubohmotnosť tejto Zeme. Abdrushin opustil hrubohmotnosť tejto Zeme v roku 1941 – teda v roku, kedy mal práve 66 rokov. A zároveň rok 1950 je 33. rokom od roku 1917, kedy bolo Prakráľovnou zvestované 3. fatimské proroctvo.

Pán Vladimír Mečiar - oslávil 24. Júla meniny a 26. júla svoje 74. narodeniny. Čo dodať - aspoň dodatočne ... PEVNÉ ZDRAVIE A VŠETKO NAJLEPŠIE k Vašim meninám aj narodeninám, pán Mečiar...
 
Teror a dvojitý meter v EU - reakcia občana SR
Nasledujúci text som poslal dnes, 23.7.2016, premiérovi SR, Národnej rade SR, parlamentným aj neparlamentným stranám, slovenským euro-poslancom, prezidentovi ČR, pánovi Okamurovi, hlavným slovenským TV masmédiám a denníkom, ako aj rôznym nezávislým a necenzurovaným médiám v Čechách a na Slovensku. A samozrejme mnohým známym.

Dobrý deň, Vám všetkým prajem vospolok;
všetkým tým, ktorí sú, aj ktorí nie sú politicky korektní.

Je mi ľúto, že znovu treba čosi vyjadriť okrem ľútosti nad zbytočnými obeťami v Európe.
Otázky, ktorými sa zaoberám dnes nie iba ja sám, znejú celou Európou. Nezostaňme voči utrpeniu vzdialených a blízkych necitliví.

Všetko dobré a veľa síl.
Jozef Potúček, rodák z Bratislavy


Kolektívna vina versus NIE-kolektívna vina

Znovu máme na scéne dvojitý meter „západu“. Kto reprezentuje tento západ? No predsa najdemokratickejšia demokracia v USA a ich najposlušnejšie satelity v EU.

Prvý (prísny) meter západu:
Keď sa zistí zrejme účelovo motivovaným vyšetrovaním s vopred stanoveným výsledkom, že v minulosti športovci dnešnej „politicky nekorektnej“ krajiny mohli užívať zakázané povzbudivé prostriedky (možno niekedy aj bez vlastného vedomia), západ a jeho oddaní služobníčkovia v rôznych medzinárodných organizáciách rozhodnú o kolektívnej vine a vydajú zákaz účasti ruských športovcov (zrejme aj telesne postihnutých paraolympionikov) na blížiacich sa olympijských hrách v Brazílii.
Rozsudok o kolektívnej vine nevinných športovcov predstaviteľom západnej demokracie vôbec nevadí, pretože sa tu jedná o Rusko.

Druhý (benevolentný) meter západu:
Keď v januári 2016 v parížskom klube Bataclan vyše sto ľudí krutým a barbarským spôsobom zahynulo, pričom sa dodatočne zverejňujú utajované svedectvá policajtov, že mnohé z obetí tie netvory neľudsky mučili a doslova rezali či sekali ešte pred popravou, a „náhodou“ to boli vyznávači moslimskej viery, tak západ to pred verejnosťou zľahčoval s tým, že to predsa neboli tí umiernení a normálni moslimovia, ale tí radikálni.
Keď pred týždňom „neveriaci“ moslim v Nice, ktorý sa „zradikalizoval“ iba niekoľko týždňov pred týmto činom, zavraždil na promenáde 84 ľudí novou zbraňou hromadného ničenia (nákladným autom) a na druhý deň sa k tejto masovej vražde prihlásil dokonca aj Islamský štát, západ cez svoje masmédiá tvrdil, že to bolo síce dielo teroristické, ale v žiadnom prípade s tým nemá nič spoločné samotný islam, hoci sa neskôr ukázalo, že pri tomto naplánovanom barbarskom čine mal vrah aj svojich komplicov.
Keď o pár dní v Nemecku došlo vo vlaku k barbarskému útoku nožom a sekerou afgánskeho mladého muža, nového imigranta, pričom ťažko zranil štyroch cestujúcich, aby ho poriadkové služby museli nakoniec zastreliť, tak to pre západný svet bol skutok frustrovaného jednotlivca, hoci sa potencionálny vrah na to vedome pripravoval, nahral si vopred aj video, kde zdôvodnil, prečo to vlastne ide urobiť. Jasne prehlásil, že sa ide západu pomstiť. Aj toto je obraz vďaky poľutovaniahodného vojnového utečenca...
Keď o ďalších pár dní neskôr vo francúzskych Alpách v reštaurácii jeden Marokánec napadol nožom ženu s tromi malými deťmi kvôli ich „nevhodnému“ oblečeniu, brutálne ich dobodal, pričom najmladšia dcéra bola na pokraji smrti a musela byť transportovaná helikoptérou do Grenoblu, tak masmédiá radšej mlčali a keby sa to predsa len prevalílo a verejnosť v EU by sa to dozvedela, tak sa slniečkári v mediálnom svete určite už postarajú o politicky korektné vysvetlenie verejnosti, že tu šlo znovu a znovu iba o skrat psychicky narušeného jedinca. Ale napriek snahe ututlať to všetko sa predsa len neodbytne tlačí do popredia „dotieravá“ otázka. Akého vierovyznania bol ten útočník, keď napadol cudziu ženu a jej deti iba kvôli oblečeniu? Správna odpoveď je len jedna.
Keď sa teraz v piatok, týždeň po barbarskom útoku v Nice, odohrala teroristická dráma v Mníchove, kde bolo priamo zabitých minimálne 9 ľudí a viacerí sú ťažko zranení, žiaľ, ukázalo sa opäť, že napriek prvým správam, kedy podľa očitých svedkov boli útočníci traja s dlhými zbraňami, ktorých polícia naháňa v okolí, ráno v sobotu to už bola oficiálna verzia iba o jednom zločincovi s krátkou ručnou zbraňou, ktorý bol čiste „náhodne“ 18-ročný mladík s nemecko-iránskym občianstvom a jeho hromadnú vraždu západ prehodnotil z teroristického činu (z piatku) na čin psychiatricky liečeného agresora – jednotlivca (v sobotu), hoci ešte v piatok večer podľa vyjadrenia očitej svedkyne v CNN vykrikoval počas streľby „Allah agbar“...

Myslí si niekto naivne, že do Európy importovaný teror európskymi vlastizradcami prostredníctvom „frustrovaných, depresívne ladených a psychicky narušených“ moslimov sa skončil krvavým piatkom 22.7.2016?
Aký SPOLOČNÝ MENOVATEĽ spája všetkých týchto horeuvedených teroristov, agresorov a násilníkov? Na čo by si Európa mala dať pozor, aby preventívne predišla ďalším stratám na majetku a hlavne na životoch svojich občanov? Je to zamestnanie? Je to štátna príslušnosť? Je to národnosť? Je to farba pleti? Nie.
Je to vierovyznanie! ISLAM!
Ak zločinci na území Európy na miestach činu vykrikujú „Allah agbar“, alebo sa k ich skutkom prihlási Islamský štát, tak to určite nebude dielo neveriacich, alebo židov, kresťanov, hinduistov, budhistov či veriacich iných náboženstiev, atď., naopak, treba to už konečne pomenovať priamo! Sú to zločiny moslimov proti ľudskosti!

A čo teraz?
Pokiaľ sa postup choroby v ľudskom tele, hoci aj v pokročilom štádiu, nezastaví tým, že popri ozdravovaní duše a tela budeme skúmať a odstraňovať hlavne jej príčiny, vždy je tu riziko, že sa ochorenie znovu vráti a zničí nás samotných. Metastázy sú vždy dôkazom toho, že sa niečo zanedbalo a podcenilo.
Takže pokiaľ sa Európa rázne a rýchlo nezbaví „metastáz teroru“ vo vnútri a nezačne sama dôsledne a urýchlene odstraňovať pravú príčinu nárastu terorizmu a zločinnosti, namiesto vzájomného si kondolovania po každom ďalšom terore a potľapkávania sa po pleci s prázdnymi neomarxistickými heslami „My to zvládneme...“ alebo „Európske hodnoty ubránime...“, tak Európu, akú ju poznáme, čaká neodvratný zánik.

Ak teda na vyčistenie športového diania na Zemi „demokratický“ svet použije metódu kolektívnej viny a vylúči zo súťaží športovcov z cieľovej krajiny iba kvôli niektorým nezodpovedným jednotlivcom a funkcionárom v nej, pričom títo škodcovia etiky športu svojím konaním neohrozili ani na zdraví, ani na životoch nikoho zo širokej verejnosti, tak nie je potom priam povinnosťou toho istého demokratického a slobodomyseľného sveta zaviesť minimálne tú istú metódu kolektívnej viny ako odpoveď na hromadné barbarské vraždenie, lúpeže, znásilňovanie a iné protizákonné zločinecké činnosti vo vnútri samotnej EU?
Ak teda na barbarských činoch v Európe a na ich obrovskom náraste, ktoré ohrozujú samotné základy harmonického spolunažívania všetkých európskych národov na starom kontinente – bez vojen, majú skoro bez výnimky najväčší podiel príslušníci iba jednej jedinej skupiny ľudí, bez ohľadu na to či bývajú v Európe už od narodenia, alebo sem boli organizovane dopravení v minulých rokoch, a veľmi často spája týchto teroristov jednotný výkrik „Alláh agbar“, nemá potom vyústiť použitie tej istej horeuvedenej osvedčenej očistnej demokratickej metódy nášho západného sveta iba do jedného a jediného logického rozhodnutia?
ZÁKAZ ISLAMU V CELEJ EURÓPE ! (?)
Nie je predsa možné v časoch dnešnej informovanosti občanov, aby nám naši čelní predstavitelia zo všetkých strán cez všetky masmédiá naznačovali, že snáď športovci sú pre svetové spoločenstvo nebezpečnejší než sfanatizovaní vrahovia, ktorým niekto vopred predostrel raj po samovražednej mučeníckej smrti! Zákazy euro-atlantickej spoločnosti totiž o tom iba svedčia! VAŠE SKUTKY IDÚ ZA VAMI, súdruhovia z Bruselu!

Výzva!
Politici, novinári, umelci a všetci tí, ktorí máte hlavný dosah na dianie v spoločnosti!
Vám to naozaj nedochádza? Že tieto kroky západného sveta, hlavne v dnešnej neslobodnej Európe, sa dajú zrovnať s cielenou samovraždou nás všetkých? Kto už len zdravý a normálny si do svojho príbytku dobrovoľne nasťahuje neznámych jedincov, najmä v prípade, keď už v susedstve predtým videl, že to dopadlo veľmi zle – so susedom, ktorý postavil humanizmus nad zákon a ústavu!?
Kto nás ohrozuje viac? Tí, ktorí proti vôli národov prišli do Európy, alebo tí, ktorí ich sem pozvali?
Alebo si naozaj máme myslieť, že sa napĺňajú tzv. konšpiračné teórie o plánovanej likvidácii pôvodných európskych národov politickými a finančnými elitami násilným premiešaním s etnikami z iných kontinentov? Je teda v ďalšom kroku organizátorov Nového svetového poriadku (NWO – New World Order) na pláne postupná fyzická likvidácia nepohodlných obyvateľov Zeme až na vyhovujúcich 500 miliónov očipovaných otrokov v novej Svetovej totalite? (mimochodom načo má slúžiť vyše 40 000 nových gilotín, ktoré kúpila US vláda...?)
Nesmejte sa uštipačne, vy, tzv. smotánka a celebrity dnešnej európskej spoločnosti, vy ste takisto vinní, pretože svojím konaním alebo aj mlčaním v strachu o svoje posty, priamo či nepriamo, dávate neustále obyčajným Európanom dôvody myslieť si, že tie akože konšpiračné teórie sú nakoniec pravdivé.

Ak sa hovorí, že nádej zomiera ako posledná, tak nezúfajme! Po každej búrke a po každej noci sa rozjasní a rozvidnie. A tak to bude aj na planéte Zem. Záleží iba na každom z nás, kam sa sami predtým dobrovoľne zaradíme: či do večnej noci alebo do večného dňa.
V prírode dokonale a neomylne platí: ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ. Takže ak žneme dnes čosi zlé, museli sme v minulosti siať aj zlé; a tí, ktorí dnes sejú iba zlo, dobro ich v budúcnosti určite nečaká.
Skúsme byť preto v tejto nepokojnej dobe predsa len dobrí, ale na rozdiel od Inkov – nie až takí naivní! Predsa tam, kde je temno, zlo a jeho aktívni služobníci (na dnešnej planéte Zem), iba dobro samotné nestačí.
Takže DOBRO, INFORMOVANOSŤ a OSTRAŽITOSŤ nech sa šíri naším prostredníctvom celou Európou a odtiaľ do celého vesmíru, aby sme vlastnú budúcnosť či už na Zemi, alebo v živote po pozemskom živote, mohli prežívať k spokojnosti nielen svojej, ale hlavne v harmónii celku – Božieho Stvorenia.

https://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/ (zo dňa 20.10.2015)
https://www.youtube.com/watch?v=uJ2AEP9YxQY (zo dňa 21.2.2016)
 
doplnenie...


Keďže som doplnil úvahu na mojej stránke, na ktorú som v príspevku zo 16.5.2016 dal sem link,
uvádzam ho znovu.

Zároveň by som si dovolil uviesť link na príspevok z 28.11. 2011 na tejto diskusii ,,nat98":


http://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=1064247656#article-1064247656

http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/Medailon.html


prajem pekný deň,

Miroslav Ivánek
 
K slávnostnému dňu 17.7.
Zdravím vospolok.
Dnes je tomu 66 rokov, čo sa na Zemi narodila pani Natália de Lemeny Makedonová.
Dnes je tomu 19 rokov, čo prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela na Zemi.
Dnes je tomu 8 rokov, čo som ku dňu 17.7. napísal toto:
http://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=6236493#article-6236493
Všetko dobré.
 
6. jún 1998

Dňa 6. júna 2016 je presne 18 rokov od prijatia Najnovšieho Imanuelovho odkazu vyvolenému národu /teda od 6.6.1998/, ktorý zverejnila pani Natália de Lemeny - Makedonová na str. 3 v knihe Večné zákony 2:Blíži sa deň hnevu


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na str. č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.

Poznámka:
18 rokov = /6 + 6 + 6/ rokov


 
Směrnice pro návštěvníky Hory (od Abdrushina)
Směrnice pro návštěvníky Hory
(od Abdrushina)

Grálské SLAVNOSTI:
V každém roce budou konány na Svaté Hoře tři grálské Slavnosti a sice:
30. kvetna (30.5.) dopoledne v 11 hodin: SLAVNOST SVATÉ HOLUBICE
7. září (7.9.) dopoledne v 10 hodin: SLAVNOST ČISTÉ LILIE
29. prosince (29.12.) dopoledne v 10 hodin: SLAVNOST ZÁŘÍCÍl HVĚZDY

Všechny tři Slavnosti den předem, v 17 hodin, mají přípravnou PŘEDSLAVNOST.
Den po každé Slavnosti dopoledne v 9 hodin se koná POSLAVNOST.
Ve dnech po Slavnosti se konají denně přednášky a hodiny, kdy se člověk koří Bohu (slavnostní týden).
...atd....
 
Pekný citát a odkazy...

Zdravím vospolok,

...natrafil som na pekný citát známeho matematika a filozofa a ponúkam ho aj čitateľom tohto fóra spolu s odkazmi na články:


POZNÁVANIE PRAVDY JE ZDRAVIE ĹUDSKÉHO DUCHA.

René Descartes, francúzsky matematik a filozof,Odkazy:

http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/Medailon.html

http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/Prechody-a-duha.html


prajem všetkým krásne a nielen májové dni,

Miroslav Ivánek
 
 
TEŠITEĽ a slovenský národ (18-4-2016)

Dnes je tomu 141 rokov, kedy v tichosti na Zem prišiel Ježišom ohlásený Tešiteľ - Duch Pravdy, Syn Človeka, Parsifal.
A práve Syn Človeka, Abdrushin, o 62 rokov neskôr hovoril vo svojej prednáške „18.apríl 1937“ (Zborník nezaradených prednášok) o zlyhaní židovského národa, o zlyhaní nemeckého národa a o povolaní malého národa, ktorý sa mal stať vyvoleným, aby učil národy sveta Pravde Božej.

Aj slovenský národ v tichosti a skromnosti putoval k svojmu poslaniu a dospieval celé stáročia a tisícročia, aby sa tesne pred vrcholom Očisty celý svet dozvedel, že práve slovenský národ je pôvodným a najstarším slovanským národom.
Dnes, 18.4.2016, som totiž natrafil na článok, pojednávajúci o jednej stránke histórie slovenského národa: http://www.hlavnespravy.sk/slovaci-rekordermi-etnickej-autenticity/769022#disqus_thread

Skúsme pri čítaní nasledujúcich riadkov vypnúť rozum a zapnúť srdce, aby informácie zo zaviatych dôb osviežili dnešnú pochmúrnu prítomnosť a vniesli iskru nádeje do blízkej budúcnosti.


Slováci – rekordéri etnickej autenticity?
(Bratislava 18. apríla 2016)

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov – Slovenov (Sloven, Slovenka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec.
Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi.
Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi.
Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie.
Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské. Polovica Maďarov má gény slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo veľkom klame a sebaklame.
Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska zhodnotil profesor následovne:
Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. „Maďarských génov niet.” (Scientic American, november 1991).
Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska bolo v minulosti rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili medzi nás Slovákov-Slovenov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy.
Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom.
V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za „kľúč ku všetkým slovanským jazykom” a za médium na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave.
Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský návrh:
„Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky”. (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989).
Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora (1056 – 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci „Povesti dávnych liet“ obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským národom…
 
Modlitba z velikonoční neděle 1935 a Z listu od pani Natálie ...

Keď som predvčerom na veľkonočnú nedeľu čítal v ,,Sborníku nezařazených přednášek" uvedenú ,,Modlitbu z velikonoční neděle 1935", spomenul som si aj na Spoločný list od pani Natálie z roku 1998. Aj Abdrushin aj pani Natália píšu o 144 tisícoch pomocníkov, ktorí im mali pomáhať:

Modlitba z velikonoční neděle 1935 – Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina, nakladatelství Hlas Zlín, 1997,str. 134:

,,Otče, ze všech těch, kteří kdysi ve Světle slibovali radostně sloužit a Tvou milostí směli jít na malou zemi, je nyní jenom malý zástup připraven dokončit velké dílo v Tvé Síle! Ty múžeš propujčit jednotlivci tisíceronásobnou sílu, jestliže chceš.
Ve Tvé milosti vykoná malý zástup to, k čemu bylo vyvoleno 144 tisíc! Váhaví ale mohou nyní, chvějíce se pod Tvými ranami, přijít k poznání!
Velké vítězství je již také na zemi pro nás rozhodnuto, tím se splňuje každé Slovo, které bylo kdysi zaslíbeno!
Chváleno buď Tvé Jméno nyní ve všech světech a na věky věkúv!
Amen.


Zo spoločného listu pani Natálie čitateľom svojich kníh Večné zákony 1,2,3. v roku 1998:

,,... Všetci, ktorým sa moja kniha páči, sa majú za ňu odmeniť Bohu tým, že budú robiť pomocníkov. Ste to tí istí ľudia, ktorí ste sklamali ako pomocníci pri Ježišovi aj Abdrushinovi. Niektorí ste vyšší duchovia, niektorí ľudskí. Aj Ježiš aj Abdrushin aj ja sme mali mať vyše 100 000 pomocníkov, aby zvíťazilo Svetlo nad temnom. Tým, že ste vtedy svoju úlohu zanedbali, ani Ježišovo ani Abdrushinovo poslanie namalo takú silu preraziť odpor temna a preto má dnes takú moc ...“