Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Stále aktuálne
Teraz sa bude rozhodovať na Slovensku, ako ďalej.
A možno onedlho to bude v Českej republike.
Takže podporme sa navzájom a
HLASUJME ZA SLOBODU A ZA PRAVDU!


Výzva ženám Európy:
http://rutube.ru/video/b9c4255c1b42810a533aed5d6d4967a1/
https://youtu.be/uJ2AEP9YxQY

Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle:
(v jednom celku) - http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/
alebo
(1.časť) - https://www.youtube.com/watch?v=4i8O7N27bE4&feature=youtu.be
(2.časť) - https://www.youtube.com/watch?v=AetpJvOFbvAň
(3.časť) - https://www.youtube.com/watch?v=4jQk0XceW0A
 
Bratislava 6.2.2016
Urobme si poriadok najprv pred vlastným prahom, vo vlastnom rajóne a potom nebude treba žiadnych protestov, pretože na čele prebudeného ľudu a národa bude namiesto vlastizradcu ten pravý kráľ.

V sobotu 6.2.2016 som bol účastníkom stretnutia na námestí SNP v Bratislave a urobil som z toho krátky 12-minútový záznam:
https://www.youtube.com/watch?v=NMWbQZ5dVvc&feature=youtu.be
Osobne môžem potvrdiť, že RTVS klame Slovákom (za ich koncesionárske poplatky), pretože spomínali v spravodajstve večer zopár desiatok zúčastnených na tejto akcii. Pred začiatkom to naozaj vyzeralo na pár desiatok, ale ku koncu tam bolo aj tisíc ľudí. No a RTVS tam natáčala aj na konci akcie...
Tisíc je viac než nula, ale zase na Bratislavu alebo Slovensko je to úboho málo. A pokiaľ som sa obzrel po okolostojacich, tak v drvivej väčšine to boli ľudia starší než 45 a 50 rokov. Mladých ako šafránu. Väčšinou iba tí s transparentami.
Mladí sa nechali „uvariť“ v konzume, alebo zotročiť v úverovom otroctve, z ktorého môže vyplynúť iba strach, neistota a neochota zabojovať za svoju vlastnú slobodu.
Čo už. Každý si ľahne, ako si ustelie.

Veľa síl do najbližších týždňov a mesiacov.
 
Výzva ženám EU 2016
Zdravím vospolok, bojovníci za slobodu, rodinu a spravodlivosť.
Napísal som výzvu (podľa mňa veľmi dôležitú a aktuálnu) európskym ženám, ktorú Vám práve odovzdávam.
Som iba jednoduchý strojný diplomovaný inžinier, Jozef Potúček, narodený v Bratislave, a preto sa tu podpisujem pod pseudonymom "Jozef von Bratislava".
Dúfam, že Vám nič nebráni, aby ste to umiestnili na svoje facebooky, web stránky apod., alebo prečítali to
na verejných zhromaždeniach, prípadne poslali čo najväčšiemu počtu ľudí, ako aj iným
neskompromitovaným stranám a samozrejme, môžete to poslať aj do zahraničia, aby to znelo po celej
Európe vo všetkých európskych jazykoch.
Preto okrem slovenskej verzie som urobil aj českú, nemeckú a anglickú, ostatné preklady už nech si
urobia ľudia sami. Ak bude čas, nahrám to aj na video.
Európanky nech sú symbolicky v čele Veľkej očisty Európy a potom aj celej Zeme!
Všetko dobré a veľa síl.
Jozef von Bratislava

=======

Výzva ženám Európy

Žena! Čo všetko si mala byť, a nie si. Čo všetko sme my, muži, mali byť, a nie sme. Kam sme sa to vlastne dostali, do akej doby sme sa to narodili? Kam sme posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?
Je to normálne, aby sme na ulici zbadali idúce ženy, z ktorých sa nakoniec vykľujú muži? Kto má chrániť pred vonkajším nebezpečenstvom svoju vlastnú rodinu, svoje okolie, svoju vlasť? Cudzí žoldnieri? Alebo snáď dnešné mnohé mužatky?
Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné armády v EU majú iné úlohy v zahraničných misiách pod cudzími vlajkami, než chrániť vlastné obyvateľstvo.
Kto má na tomto všeobecnom úpadku a marazme svoj najväčší podiel? Ženy, muži, finančníci, oligarchovia, umelci, či politici? A na koho sa budeme ešte vyhovárať? Nie sme to nakoniec my sami?
Kam to vlastne dospela Európa, keď sa na jej verejných priestranstvách a v mestách doslova odohráva „safari“ – lov na naše európske ženy cudzími privandrovalcami? A kde sú európski rytieri? Prečo sú zalezení vo vlastnom strachu pred zodpovednosťou, sediac pri tablete alebo pri pive? 
A čo bude s tými „odvážnymi“ imigrantami (okolo 80% vycvičení svalnatí mladí muži), ktorí „rytiersky“ doma nechali svoje vlastné ženy, matky, deti, starcov, príbuzných – napospas teroristom, pred ktorými vraj utekajú? Žeby toto mala byť budúca „ochranka“ Európy?
Ženy! Cítite sa bezpečne v časoch súčasnej organizovanej ilegálnej imigračnej tsunami na starý kontinent? Nie? Zradili vás pasívni muži alebo zradní politici? Chcete žiť v bezpečnej Európe? Chcete žiť v právnom štáte? Nechcete sa dožiť barbarskej budúcnosti, kde by naša civilizácia skončila na troskách euro-antlantického multi-kulti experimentu?

Výzva! Ženy Európy!
Veď vy tvoríte minimálne polovicu populácie!
Ak nie sú muži v Európe schopní chrániť svoje matky, ženy, dcéry a sestry tým, že minimálne pošlú na smetisko dejín tie politické „štandardné“ strany, ktoré akýmkoľvek pričinením spôsobili rozvrat v dnešnej multi-kulti Európe, tak to musíte urobiť vy, Európanky!
V najbližších voľbách, na všetkých úrovniach, dajte radšej svoj hlas takým stranám, ktoré by radi očistili tento kontinent od dovezených ilegálnych parazitov a násilníkov, ako aj od zradcov vlastných národov – od európskych vlastizradcov.
Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak v tejto dobe to platí tisícnásobne.

O vás, ženách, sa povráva, že ste slabším pohlavím. Naozaj? Možno čo sa týka iba vonkajšej telesnej schránky. Ženy sú silnejšie v citových prejavoch a v prijímaní z vyšších duchovných úrovní.
Každá správna žena, bez ohľadu na to či je matkou alebo nie, by mala byť strážkyňou plameňa túžby po Svetle a Pravde a naopak, každý správny muž by ju v tom mal podporovať a chrániť, pretože iba potom môže nastať harmonický vývoj rodiny ako základ zdravej spoločnosti.
Ale určite nie tak, ako je to dnes často vidieť na mnohých miestach Zeme, kde žena je iba slúžiacou gejšou a znamená pre svojho muža menej než vec alebo zver.
Ani jeden národ nemôže stúpať nahor, alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.

Až vtedy, keď žena bude znovu ženou a chlap chlapom, keď sa planéta Zem dožije zasľúbenej Ríše pokoja a mieru, naplnia sa prorocké slová zo Zjavenia Jána:
<A videl som NOVÉ NEBO a NOVÚ ZEM>


Február 2016
Jozef von Bratislava
 
Pozdrav na rok 2016
Dámy a páni.
Dovolím si Vám poslať novoročný pozdrav.
Ak by Vás to pri srdci oslovilo, môžete to šíriť aj ďalej.
Všetko dobré.
Jozef Potúček

================================

Pekný biely deň!

Už vidím ten zbesilý povyk „humanistov“, čo si to kto dovoľuje v demokratickej spoločnosti takéto rasovo podfarbené pozdravy.

Ale:
Každá farba má svoj význam a poslanie, a vyžaruje do sveta energiu spojenú s určitou symbolikou. BIELA farba je okrem iného spájaná najviac s ČISTOTOU a SPRAVODLIVOSŤOU.
Ak sa povie, že človek by si mal vybieliť svoje rúcho, tak sa tým myslí, že si ho operie – vyčistí – bez ohľadu na to, akej farby je.
Keď na krajinu padne mrazivý sneh, zakryje pod sebou aj kdejakú tú nečistotu. Čerstvo zasnežené biele polia, lúky a mestá vyzerajú tak čisto.

Zneužiť sa dá všetko. Kto chce psa biť, palicu si nájde.
Možno by sa našiel šialenec, ktorý by navrhol aj biele kravské alebo kozie mlieko zafarbiť na šedo, keby ho matka chcela podať svojmu dieťaťu, aby týmto nebodaj nebol naplnený skutok xenofóbie, či zneváženia inej než bielej ľudskej rasy.
Otočme to, lebo tieto tzv. xenofóbne, neprirodzené nenormálnosti a obludnosti vnášajú medzi nás tí, ktorí práve v sebe samotných pestujú najviac neznášanlivosti, závisti a nenávisti voči ľuďom s iným názorom a pohľadom na svet.

Čo zlé by sa stalo, KEBY...

Čo keby sme sa snažili od Nového roku 2016 byť nielen diplomaticky navonok, ale hlavne vo svojom vnútri čistejší (SVETLEJŠÍ) než doteraz?
Čo keby sme počas celého roka udržiavali naše myšlienky čisté (BIELE)?
Čo keby sme očistou (VYBIELENÍM) svojho srdca, a to bez výnimky všetky ľudské rasy všetkých vierovyznaní, prispeli a pomohli k tomu, že na celej planéte Zem konečne zavládne SPRAVODLIVOSŤ a MIER?

Potom by pozitívne vyznelo aj moje želanie vám:
ŠŤASTNÝ A BIELY, ČISTOTOU POŽEHNANÝ, NOVÝ ROK!

Nuž a počas roka, každé ráno, môže znieť všetkým ľuďom na Zemi:

PEKNÝ BIELY DEŇ
 
Vianoce
Ježíš Kristus, malé, nemohoucí dítě - a přece hvězda betlémská zvěstovala jeho narození. Hluboká noc - a přece světlo nad námi, vydávající svědectví o moci a velikosti Boží! Ta hvězda je i v každém člověku, v nejhlubší podstatě jeho nitra. Kdyby člověk viděl tisíce hvězd nad sebou, a neuvidí tu jednu, jedinou hvězdu v sobě, je ubohým slepcem a nepoznává moc a nádheru Boží! To je KRISTUS, který vám otvírá zrak, určuje nový poměr k člověku, počíná vás učit a vést.

Ježíš Kristus tě povede až na nejvyšší místo, na Horu proměnění, kde prožiješ proměnění sebe sama. To pak jsou pravé vánoce, vánoce duchovní! A ten Kristus, Syn Boží, bude působit tvým prostřednictvím: nejprve v tvé rodině, tvém blízkém okolí a pak dál a dál, a mnoho duší bude tebou uzdravováno a k novému životu buzeno. Budeš otvírat oči slepým, duchovné slepým, uši hluchým, budeš zbavovat malomocné jejich malomocenství, jejich hříchů a uvádět je ve svobodu dítek Božích. Až lidstvo pozná, že duše člověka je tou archou Boží, v níž je obsaženo všechno bohatství a moc, všechna nádhera království Božího, až pozná své nitro a Krista v něm, pak nastane sbratření a pokoj a Syn Boží sám se ujme vlády nad světem.
Amen.
Ferdinand Valík - farár Československej cirkvi husitskej
 
silaSvetla  
Modlitba na Štedrý večer
Modlitba od Ferdinanda Valíka na Štedrý večer

Modlime sa:
Ďakujeme Ti, Bože, že si nám zoslal v Ježišovi Kristovi Svetlo Sveta! Radujme sa počas dní pamiatky Jeho narodenia, že smieme byť účastný Svetla, ktoré v Ňom prišlo na svet.

Opakujeme si stále a vďačne, že život človeka je temnota, ak v ňom nie je stretnutie s Ježišom Kristom. Jeho láska posväcuje náš dom, tvorí jednotu všetkých kto sú na tomto svete a majú dobrú vôľu. I ten najposlednejší, najhriešnejší smie prísť a začať pri jasliach Ježišových nový život.

Život Ježiša Krista, Jeho príchod na našu zem, to je dielo Tvojej milosti Bože, a Jeho Slovo je Vôľa Tvoja, ožiarená slávou nebies na večné časy.

Neustaneme preto pokorne velebiť Tvoju moc a slávu a stále budeme opakovať spevy anjelských chórov: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.
Amen
 
Modlitba na adventnú nedeľu
Modlitba od Ferdinanda Valíka na 4. adventnú nedeľu

Modlime sa!
Ďakujeme ti, preláskavý Bože náš, že je nám dané priblížiť sa k prežívaniu krásnych vianočných chvíľ a radovať sa z narodenia Ježiša Krista, v ktorého učení aj v skutkoch Tvoje Svetlo pravdy tak silne zažiarilo svetu. Prebuď v našich dušiach všetky dobré sily a svojou milosťou ich zmocni a znásob, aby sme zo zmámených ľudských synov v sebe prežili aj vlastný prerod v skutočné Tvoje dietky a vo Svetle Tvojom i Sile Tvojej šírili okolo seba len dobro!
Amen
 
28. november 1998.


Dnes uplynulo 17 rokov od narodenia Imanuela.
Radujme sa, Imanuel budúci Kráľ tisícročnej ríše sa narodil 28. novembra 1998 pani Natálii de Lemeny – Makedonovej.

28. 11.1998 bola sobota a dnes 28.11.2015 je tiež sobota.

Citát z knihy Večné zákony 3, str.53 /III. kniha – prorok Izaiáš, 66. Kapitola/:

,,Počúvajte Slovo Pánovo.
Vaši bratia, čo vás nenávidia,
Čo vás odstrkujú pre moje meno,vravia:
,,Nechže sa oslávi Pán
/Nech ukáže zázrak, aby sme v neho uverili/
Nech vidíme našu radosť!“
Oni však budú zahanbení.
/Nebudú hodní zažiť zázrak – Imanuelovo narodenie/
Porodila prv, než kvílila,
Prv, než ju obkľúčili bôle,
Porodila chlapca. /Imanuelova matka/
Kto takéto počul? Kto podobné videl?
,,Či ja otvorím život a rodiť nedám?
/Keď som dal počať, nedovolím porodiť?/
Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“
/Keď porodila, neukážem sa?“
 
Samovražda Európy - Výzva
Dobrý večer prajem vospolok.

Pred mesiacom som tu uviedol svoj osobný pohľad na inváziu ilegálnych migrantov do Európy – pod názvom „Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle“ (v písomnej forme).
Rozhodol som sa to nahovoriť a pridať tam ešte podľa môjho názoru výstižné obrázky a fotky. Uvedenie tejto video a audio verzie dopĺňam optimistickými slovami, ktoré takisto zobrazujú dnešnú skutočnosť:

<EÚ umiera - Európa ožíva;
LOŽ sa ukazuje - PRAVDA víťazí;
TMA ustupuje - SVETLO silnie. >

Môžete si to pozrieť alebo stiahnuť na:

na rutube (vcelku):
http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/

na youtube (rozdelené na 3 časti):
https://www.youtube.com/watch?v=4i8O7N27bE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AetpJvOFbvA
https://www.youtube.com/watch?v=4jQk0XceW0A


Všetko dobré.
Jozef Potúček
 
Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle.
Výzva zaslaná:
Prezident SR, predseda vlády SR, predseda NRSR, minister zahraničných vecí SR, minister obrany SR, minister zdravotníctva SR, minister vnútra SR, hlavný hygienik SR a Úrad verejného zdravotníctva SR, poslanci NRSR, slovenskí poslanci v EU parlamente, verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska, Rada pre vysielanie a retransmisiu, TV Markíza, TV JOJ, TV TA3, CNTV, Slobodný vysielač SK, Svobodný vysílač CZ, Denník N, Čas, SME, Pravda, Zem a Vek, InfoVojna, občania SR, občania ČR a ďalšie necenzurované médiá a novinári v SR a ČR.Dobrý večer prajem, vážení spoluobčania, politici.

Nie je mi jedno, čo sa deje na Slovensku a v Európe a chcel by som Vás požiadať, aby ste správne a spravodlivo zhodnotili a zareagovali na súvislosti s migračnou krízou v Európe.
Takto to vnímam ja, občan Slovenskej republiky, dúfam, že to kdesi vo Vašich srdciach nájde pozitívnu odozvu.

Posielam Vám to aj v prílohe.
Samozrejme, pošlem to aj iným občanom Slovenskej a Českej republiky, ako aj rôznym médiám. Vy ste ale prví.
Buďte tí praví zástupcovia ľudu, ktorý vám dal dôveru, počúvajte jeho hlas a podľa toho aj konajte!

Ďakujem za porozumenie a želám Vám všetko dobré.

Dňa 20.9.2015
Jozef PotúčekPomalá samovražda Európy

Európa plače,
Európa krváca,
v Európe sa rúcajú pravidlá dobrého spolunažívania,
kontroly, zátarasy a ostnatý drôt opäť na štátnych hraniciach v Európe,
Európa ako jednotný kontinent speje k svojmu zániku.Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle.

Pojem „ILEGÁLNY“ znamená podľa slovníka cudzích slov „NEZÁKONNÝ“, „PROTIZÁKONNÝ“, čiže „ilegálne prekročenie hraníc“ znamená „protizákonné prekročenie hraníc“. Ak tí, ktorí prekročili naše európske hranice nelegálne, čiže protizákonne, pretože sa to inak ani nazvať nedá, tak logicky sú oprávnene nazývaní ilegálnymi imigrantmi.
Na rozdiel od ilegálnych imigrantov z bývalého Československa na západ, čo sa nám teraz z EU centrály často pripomína, prichádzali na západ od nás ľudia s podobnou kultúrou a civilizačnými zvykmi, Európania utekali pred totalitou hlavne do slobodnej Európy. Prichádzali s tým, že v prípade ich prijatia ako azylantov, neprišli do cudzej zeme importovať a presadzovať na znak svojej vďaky svoje vlastné, hlavne cudzie rodinné, iné kultúrne a predovšetkým úplne cudzie náboženské zvyky.
Je tomu aj teraz tak? Tí, čo prichádzajú, budú sa naozaj chcieť stať Európanmi podľa našich tradícií, alebo nás budú postupne oboznamovať s ich tradíciami a životnými normami či pravidlami? Už zaznel napr. v Holandsku z úst jedného vysokého muslimského duchovného odkaz domácim Holanďanom, že ak sa im nepáči, môžu kľudne odísť preč. A kam by sme my, Európania, mali vlastne odísť?
To je vďaka zato, že sme ich v minulosti prijali s otvorenou náručou? A tí, ktorých dnes znovu vítame, budú už určite iní? Kto z dnešných politikov sa môže zaručiť za neznámych prišelcov a dať svoju hlavu na to?
V Európe sme zrejme až tak zdegenerovali v tomto EU-matrixe, že urýchlene LEGALIZUJEME ILEGÁLNOSŤ tých prichádzajúcich (či organizovane poslaných?) uchádzačov o azyl, o ktorých skutočných úmysloch a dôvodoch na ilegálny vstup na európsku pôdu skoro nič nevieme. Sú to všetci vojnoví utečenci? Aj tí, ktorí už na ceste k nám preputovali niekoľkými bezpečnými krajinami bez vojny? Ak sú teda vojnoví utečenci a nie ekonomickí migranti, prečo im nestačí azyl v prvej bezpečnej krajine, resp. na okraji EU? Prečo zrovna Nemecko, Británia, Švédsko? Majú snáď už pokrk to južanské teplo? Alebo je za tým čosi iné?
Vo väčšine krajín sveta a tiež v arabských krajinách je za ilegálne prekročenie štátnych hraníc minimálne väzenie, ak nie čosi horšie. Prečo napr. majú práve USA, náš veľký vzor, niekoľkotisíc kilometrový plot s najnovšími sledovacími aparatúrami na hraniciach s Mexikom? Aký postih je pri ilegálnom prekročení hraníc USA? Prečo aj Izrael má ostnatý a strážený plot na svojich hraniciach? A aký je tu postih za ilegálne prekročenie štátnych hraníc? A kto toto počínanie týchto dvoch demokratických krajín dnes kritizuje? Kde sú všetci tí dnešní kritici Maďarska a Slovenksa, či štátov V4?
Vyzývam politikov v celej EU, pýtajte sa nahlas! Koľko stoviek tisíc migrantov budú prijímať USA a Veľká Británia, ktorí v najväčšej miere spôsobili rozvrat v tých krajinách, odkiaľ sa teraz na európsky kontinent doslova valí invázia utečencov?
Prečo práve my v Európe sme takí neopatrní, ľahostajní a hlavne politici nezodpovední voči majoritnému obyvateľstvu? Kto sa pýtal občanov Európy (napr. formou referenda), či súhlasia s terajšími krokmi čelných predstaviteľov EU?

V celom vesmíre platí jedna zákonitosť: Pokiaľ chceme vyriešiť nejaký problém, nestačí riešiť iba jeho dôsledky, ale treba zároveň rýchlo nájsť aj príčinu problému. Až keď príčina bude odstránená, problém bude ľahšie zvládnuteľný a predovšetkým jeho neblahé dôsledky budú čoraz slabšie, až úplne vymiznú.
Keď správne zatlačíme na zapálený vred, vystrekne hnis. Každý vie, že hnis je iba dôsledok. Príčina je inde.
Keď začneme šťuchať do osieho hniezda, treba sa prichystať na protiútok ako dôsledok za náš útok.
Keď sa začneme otvorene pýtať nekompetentných ľudí na vedúcich pozíciách, vo vysokých štátnych a nadnárodných či medzinárodných postoch alebo politikov o príčinách a návrhoch riešení tejto utečeneckej krízy, buď nás ignorujú, alebo klamú, aby pýtajúceho sa nakoniec označkovali rôznymi prívlastkami, ako by sme boli nesvojprávni. Samozrejme aj tu platí: česť výnimkám.
Migračná vlna rútiaca sa na Európu jasne odhaľuje pravú tvár volených aj nevolených politikov od Bruselu až po Ukrajinu, od polárneho kruhu v Nórsku až po Egejské more alebo Maltu, či Gibraltar. V plnej nahote sa ukazuje, čo je dnes vlastne najviac viditeľným spoločným znakom pri vzájomnej spolupráci rôznych európskych národov a štátov – novodobý bruselský DIKTÁT.
Diktát povinných kvót pre rozdelenie ilegálnych migrantov.

Európu obchádza strašiak ilegálnej migrácie státisícov a pravdepodobne aj miliónov neeurópanov. Prečo sa tak deje a kde to celé vlastne začalo?
Skúsme najprv nájsť nejaké súvislosti v minulosti.
Mnohé štáty západnej Európy prostredníctvom svojich firiem a armád stáročia kolonizovali, utláčali a drancovali rozvojové krajiny po celom svete, čiže aj na Blízkom východe alebo v Afrike. Hospodárske drancovanie, zadlžovanie a neokolonizácia sa deje aj dnes, ibaže veľmi rafinovaným spôsobom. Novodobé otroctvo prekvitá.
Štáty s „nevyhovujúcim“ režimom boli najprv „humanitárne“ zbombardované bez akejkoľvek inej, hlavne lepšej, politickej a hospodárskej reálnej alternatívy, čo spôsobilo všeobecný chaos, koniec akéhokoľvek spoločenského poriadku, rozvrat pôvodnej armády a polície, takže na týchto nikým nekontrolovaných územiach mohlo vzniknúť a rýchlo vyrásť mnoho radikálnych ozbrojených hnutí a organizácií, ktoré si doslova terorom vynucujú poslušnosť obyvateľstva, aby následne tí, ktorí toto všetko spôsobili, sa do zdevastovaných oblastí natlačili so svojimi firmami „pomáhať“ ďaleko od svojich domovov – budovať demokraciu západného štýlu.
A to nehovoríme ešte obšírnejšie o vážnych podozreniach, že napr. Islamský štát, ktorý obsadil ropné polia, predáva ropu a zarába prostredníctvom firiem, ktoré potom obchodujú so západom. Takže my nepriamo tiež podporujeme takto rozmach tých, voči ktorým na papieri vlastne bojujeme. Toto je takisto jedna vážna schyzofrenia západu. Alebo zámer? A odkiaľ majú islamské jednotky tie všetky zbrane? Kto je ich výrobcom a kto teda profituje na smrti tisícov nevinných? Kto je dodávateľom zbraní pre Islamský štát? Viete na to odpovedať, politici v EU?
A čo je konečným dôsledkom šírenia týchto západných „hodnôt“ napr. na Blízkom východe a v Afrike? Ľudia z postihnutých oblastí utekajú preč a hľadajú bezpečie a nový domov – v Európe.
Do čela tohto zavádzania nového svetového poriadku (New World Order - NWO) sa otvorene postavili USA. Aby to malo aspoň trošku navonok medzinárodný charakter, berú si na tieto ich zločinecké výpravy po celej zemi najmä svojich spojencov z NATO.

A ako je to v Európe?
Štáty strednej a východnej Európy sa stali pre západ iba odpadiskom pre nekvalitné výrobky a tovar za vyššiu cenu, pričom v západnej Európe sa predávajú veľakrát tie isté značky a tovar lepšej kvality s nižšou predajnou cenou než u nás. Ako je to možné? Však už aj jeden náš minister na to verejne poukazoval, takže o tom všetci v Európe vedia. Čo sme my vlastne pre západ a USA?!
My sme nebombardovali Afganistan, Irak, Sýriu, Lýbiu, my sme prostredníctvom našich firiem nerozvracali poľnohospodárstvo a hospodárstvo v týchto a iných krajinách vo svete.
Tak prečo máme byť teraz my solidárni s rozsievačmi zla?
Iba preto, že nás vzali medzi seba, aby sme stratili potravinovú sebestačnosť, aby sme boli vďační za ich odpadky, aby nám v porovnaní s nimi pri tej istej produktivite a kvalite práce ponechali troj a viac násobne nižšie mzdy a dôchodky, ale keď podľa večných vesmírnych zákonov sa vracia aj im ako každému to, čo predtým spôsobil inému, tak my, čo sme nesiali, máme teraz žať a brať na seba ťarchu odpykávania hriechov za iných?
Takto predsa príroda a vesmír nefunguje, súdruhovia z Bruselu a Washingtonu!

Ďalšia nenormálnosť:
Pokiaľ dobre viem, bigamia mnohoženstvo je v EU zakázané. Ako je to potom právne s tými prichádzajúcimi moslimami, ktorí majú viac žien? A koľko detí a následných potomkov má tak jeden muž v porovnaní s pôvodným jedným Európanom? Ako to bude pri tomto trende vyzerať o 20-30 rokov?
Netreba ísť ďaleko, stačí zájsť do Paríža, Londýna, do Dánska, Švédska a niektorých iných západných krajín, kde rastie počet tzv. NO-GO zón, skoro výlučne prisťahovaleckých zón, kam už ani hasiči či sanitky niekedy bez policajnej ochrany nemôžu vojsť.
Aj katolícka ako najväčšia cirkev ústami svojho zvoleného šéfa, pápeža, vyzýva, aby každá diecéza prijala jednu utečeneckú rodinu, akoby zabudla, že EU je postavená na tradícii našich predkov a najvyššou tradíciou našich otcov, dedov boli kresťanské (NIE katolícke cirkevné!) hodnoty. Súhlasia kresťanskí veriaci, aby v ich diecézach boli ubytovaní cudzokrajní utečenci? Pýtal sa niekto na názor našich kresťanov?
Cirkev a niektoré kresťanské strany akoby si neuvedomovali, že o dve tri generácie pri prírastku moslimských a nemoslimských obyvateľov EU bude na mnohých miestach prevaha moslimov (už aj teraz sú také mestá a obce v Európe), avšak oni až takí tolerantní ku nám, podľa ich vlastných vyjadrení k „neveriacim“, určite nebudú, ako sme teraz my ku nim.
Podľa verejného vyjadrenia jedného bývalého moslima, ktoré sa odohralo tento rok v Čechách, sme ich bratia dovtedy, kým sú v menšine. Akonáhle sú však vo väčšine, staneme sa buď občanmi druhej kategórie vo vlastnej krajine, alebo budeme musieť konvertovať na islam.
Aj Inkovia pri vylodení Španielov si mysleli, že prichádzajú k nim „bieli bratia“ a srdečne ich vítali. A ako to dopadlo? Ani severoamerickí indiáni netušili, akí krutý osud ich čaká od „bledých tvárí“. Neboli dosť ostražití a zaplatili za to veľkú daň. Aj tu v Európe niektorí občania držia transparenty „Vitajte utečenci“. Akú daň asi zaplatíme my, Európania, ak nebudeme v dnešnej dobe primerane ostražití? Akú Európu chystáme našim potomkom?

A čo ZDRAVOTNÉ RIZIKO? Vari prišiel nejaký všeobecný celoeurópsky príkaz mlčať na všetkých frontoch vo všetkých informačných médiách o najväčšom momentálnom riziku tejto nekontrolovanej invázie? Však k nám prichádzajú nepreverení neznámi ľudia z dvoch kontinentov, pričom už sa vyskytli prípady podozrení na nákazu ľudí s TBC (Maďarsko), svrabom (Taliansko), leprou (Rakúsko), apod. Potrebujeme tu popri všetkých tých ekonomických turbulenciách ešte aj celoeurópsku pandémiu? Keď ideme do Afriky, očkujú nás viacerými vakcínami, a teraz prichádzajú odtiaľ státisíce, a NIČ!
Celé roky nás odborné lekárske a farmaceutické kruhy presviedčajú, že voči nákazlivým chorobám je najlepšou prevenciou očkovanie. Vo viacerých krajinách je očkovanie povinné, aj u nás na Slovensku. Kde sú teraz tí naslovovzatí „odborníci“ zalezení, keď ich vlastný ľud potrebuje?!
Prečo na jednej strane my, občania SR, sme doslova buzerovaní zo strany štátnych orgánov pod hrozbami likvidačných pokút, nevzatia neočkovaných detí do škôl v prírode, pod hrozbami exekúcií, ak nezaplatíme pokutu kvôli odporu proti povinnému očkovaniu, aby na druhej strane tí, ktorí prechádzajú ilegálne naším územím, ako aj ich zaplatení zločineckí prevádzači, neboli po zadržaní okamžite zavretí do karantény a potom do väzenia na vlastné náklady, dokiaľ sa na 100% nevylúči možnosť všeobecného zdravotného ohrozenia obyvateľstva SR?!
Prečo teraz nekričia na poplach a nekonajú rázne všetci naši čelní štátni predstavitelia, ministri a hlavný hygienik SR, keď nám, domácim obyvateľom, kvôli pasivite štátnych orgánov môže táto ilegálna migrantská tsunami spôsobiť celoplošne poškodenie zdravia, nakoľko sa nedá vyvrátiť riziko zavlečenia neznámych infekčných alebo parazitálnych chorôb na územie Slovenska?! Kde sú teraz mimovládne agentúry a tretí sektor? Kde sú humanitárne organizácie? Komu potom slúžite? Však aj vaši najbližší sú potenciálne v ohrození zdravia!
Alebo na ilegálnych migrantov budeme mať iné kritériá, než na vlastné obyvateľstvo? Znovu DVOJITÝ METER?
Prečo nie sú hermeticky uzavreté hranice Slovenska, keď susedíme s dvomi štátmi, kde sa nachádza zrejme vyše 200 tisíc neznámych utečencov. Toto nepredstavuje žiadnu potenciálnu zdravotnú hrozbu pre Slovensko? Ako chránia naši politici zdravie svojich voličov a občanov SR?!
Verím tomu, že keby štátne orgány verejne vyzvali dobrovoľníkov, našli by sa ich stovky, aby pomohli strážiť našu slovenskú hranicu. Na to ale treba vybudovať dôveru národa v politikov.

Ďalšie SCHYZOFRENICKÉ KROKY Bruselu:
EU presadzuje rodovú rovnosť do všetkých štátov EU, kde sú zákonom povolené manželstvá rovnakého pohlavia. Ale zároveň tá istá „EU-elita“ legalizuje inváziu ilegálnych imigrantov, medzi ktorými je vyše 90% moslimov. Pritom nie je žiadnym tajomstvom, že v moslimských krajinách je homosexualita „odmenená“ trestom smrti. Tak koho tu vlastne chce mať vedenie EU? Homosexuálov alebo moslimov? Obidvoch? Nemyslím si, že nájdu v tejto veci spoločnú reč, skôr naopak. Alebo tu má niekto záujem na vyrábaní umelých konfliktov v EU?
Vari sú dnešní vedúci predstavitelia EU tak naivní, že čoraz väčší počet moslimov na európskom území sa prispôsobí novej Gender doktríne a pristúpia niekedy nato, že aj medzi nimi budú možné homosexuálne alebo lesbické legálne vzťahy? Ja si myslím to, že prichádzajúci moslimovia nám naopak na pokyn ich duchovných vodcov idú ukázať výhody islamského spolunažívania v praxi.
Uvedomujú si títo eurobyrokrati, že vytvárajú priamo na európskej pôde dve rastúce veľké nezmieriteľné skupiny ľudí, ktorí skôr či neskôr sa stretnú na uliciach a začne otvorená vojna medzi nimi? Kto to bude potom hasiť? Vy politici v Bruseli? A kto tieto zbytočné náklady na urovnanie takých nepokojov bude hradiť? Vy, volení zástupcovia v EU alebo národných parlamentoch? Alebo tak ako vždy doteraz – my, daňoví poplatníci? Načo je to dobré takéto prilievanie oleja do ohňa?
Ledaže by niekto z úzadia riadil aj túto operáciu <EU-kotol> podľa už známeho „ROZDEĽUJ A PANUJ!“

V spojení s touto ilegálnou migračnou vlnou sa spomínajú aj BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ, nakoľko medzi utečencami môžu byť aj vyslaní bojovníci Islamského štátu, ktorých úlohou je rozvrat dnešnej Európy a jej postupná islamizácia. Je toho plný internet. Je to vylúčené, súdruhovia v Bruseli?
Keďže Európa nemá jednotnú armádu, obranu štátnych hraníc majú na starosti jednotlivé štáty EU. Ale potom načo je nám vlastne obranná aliancia NATO, keď práve v najväčšej bezpečnostnej kríze v Európe od 2.svetovej vojny nám nie je ochotná pomôcť ochrániť vonkajšie európske hranice? Koho teda chráni a pred kým, keď nie štáty, ktoré sú členmi tohto spolku? Aliancia NATO podľa oficiálnych vyjadrení nebude zasahovať v tejto utečeneckej kríze. Vyfarbili sa. A politici tiež.
Takže tí, ktorí rozbombardovali štáty Afriky a Blízkeho východu, dávajú od dôsledkov svojich skutkov ruky preč! A takéhoto spolku sme aj my členom.
Nie náhodou sa hovorí <spolky – čertove volky>.

Príklady RIEŠENIA imigračnej tsunami z druhého konca zemegule:
Austrália, ako aj Japonsko, čiže spriatelené krajiny s USA, s Európou a so západným svetom, nemali problém vysporiadať sa s nelegálnymi imigrantmi. Jednoducho ich na svoje územie nepustili, vrátili ich nekompromisne naspäť, ilegálny prechod hraníc je trestný, vybavili to mimo svojho územia a je pokoj.
Ale zaujímavé je na tom práve to, že pokoj je aj mediálny!
Kde boli vtedy všetky tie svetové médiá, humanitárne agentúry a nadácie, prečo neprotestovali proti „antihumánnemu“ konaniu hlavne u Austrálie, ktorej čelní predstavitelia jasne deklarovali, že ilegálne v Austrálii nikto nedostane azyl? Prečo napr. vtedy pápež a iní svetoví lídri nenavrhovali tie isté riešenia ako teraz u nás v Európe? Prečo tu je taký humbuk okolo toho a tam bolo také hrobové mediálne ticho? Žeby v prípade Európy iný meter? Zase dvojitý meter?

Brusel a najvyššie štruktúry EU by mali prestať hovoriť o povinných kvótach na prerozdelenie utečencov, ale naopak, mali by zaviesť povinné kvóty na uhradenie nákladov na obnovu zničených krajín, odkiaľ obyvateľstvo uteká – presne podľa miery zavinenia jednotlivých európskych krajín na čele s USA, ktoré bombardovali a vyhnali tak milióny ľudí z domovov a spôsobili tento migrantský útok na Európu. Takto by sa spravodlivo zamedzilo tomu, aby trpeli za vojnové zločiny bohatších európskych krajín práve tie chudobnejšie v strednej a východnej Európe, kde by v prípade realizovania povinných kvót mohlo dôjsť oveľa rýchlejšie k sociálnemu a tým aj k ekonomickému kolapsu. Doteraz nikomu v Bruseli nedošlo, že keď skolabuje celá chudobná stredná a východná Európa, že bohatší západ čaká rýchly kolaps tiež?
Alebo je to západu jedno? Sme západu ukradnutí? Je nebodaj EU o niečom inom, než nám bolo sľubované pri našom vstupe do nej? K čomu, resp. komu vlastne slúži EU? Nad tým by sa mal vážne zamyslieť každý Európan.
Solidarita je predsa o niečom úplne inom, EU-súdruhovia!
Predovšetkým mnohé západné európske krajiny by si mali verejne priznať, že celé roky, desaťročia, stáročia siali svojím bezbrehým kolonializmom po celom svete to, čo teraz žne celá Európa a práve solidarita západu by mala spočívať vo vyrovnaní životnej úrovne všetkých krajín EU. To by potom bola jednotná a solidárna EU a potom pri rovnakých finančných možnostiach všetkých členských štátov by sme mohli otvoriť tému povinného prerozdeľovania utečencov, pretože to nie je zadarmo.
Takže na ťahu vrámci solidarity v EU ste vy, západné európske krajiny, až potom sa dovolávajte solidarity od tých krajín, ktorým ste solidaritu sami preukázali iba symbolicky alebo nijako.

Okrem uvedeného sa tu natíska otázka: KOMU VYHOVUJE TENTO EXODUS DO EURÓPY? KTO CHCE ZNIČIŤ EURÓPU? Kto z toho bude profitovať?
Skúsme reálne spomenúť iba niektoré varovania a podozrenia na možné dôsledky terajšieho nekonania či vlažného prístupu centrály EU, aby niekoho nenapadlo, že sa tu šíria poplašné správy:
zvýšenie zdravotného rizika, z toho vyplývajúce zvýšené náklady na lekársku a farmaceutickú pomoc, prípadné povinné preočkovanie celej európskej populácie, a tým ZVÝŠENÝ OBRAT FARMA PRIEMYSLU;
zavádzanie úsporných opatrení v celej Európe, aby sa zaistili aspoň najnutnejšie potreby na život státisícom a miliónom prichádzajúcich ilegálnych migrantov a s tým spojená trvalo KLESAJÚCA ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ pôvodných Európanov;
NESPOKOJNOSŤ domáceho obyvateľstva so zhoršenou životnou úrovňou a takisto aj nespokojnosť prisťahovalcov, pretože im bolo nasľubované čosi viac, resp. niečo úplne iné;
nespokojnosť prerastá do uličných NEPOKOJOV, najprv lokálnych potom celoplošných;
zvýšenie štátnych dotácií do ozbrojených zložiek pri zabezpečovaní poriadku v spoločnosti, samozrejme na úkor zdravia, školstva, apod. a napokon aj na úkor sociálnych dávok určených pre obyvateľstvo, a tým ZVÝŠENÝ OBRAT ZBROJÁRENSKÉHO PRIEMYSLU;
oslabená Európa, poštvaná proti Rusku, bude nútená prijať „pomoc“ Veľkého Brata spoza oceánu, STRÝČKO SAM nám určite príde pomôcť, aby si tým aspoň na určitú dobu ZAHOJIL UPADAJÚCI DOLÁR a KRACHUJÚCU US-EKONOMIKU;
vznik radikálnych strán a hnutí, ktorých programom bude odstránenie tých, ktorí tento stav zavinili, ako aj tých, ktorí sem nepozvane ale organizovane prišli (ako vystrihnuté z katalógu cestovných kancelárií);
celoštátne nepokoje, VÝNIMOČNÝ STAV a z toho vyplývajúci koniec všetkých ľudských práv, koniec súkromia, koniec súkromného vlastníctva, koniec akejkoľvek demokracie, naopak, uzákonené sledovanie a plošná kontrola obyvateľstva, prenasledovanie a odpratávanie nepohodlných, prípadné povinné očipovanie mikročipmi RFID – úplná totalita;
definitívny koniec stredného podnikateľského stavu, celý obchod, zásobovanie a chod štátu ovláda už iba niekoľko nadnárodných korporácií bez kontroly;
plný bezhotovostný platobný režim v celej EU;
konečné riešenie: NWO – Nový svetový poriadok v Európe – Totalitná svetovláda.

Skúsme to teraz celé obrátiť a nájsť ešte zavčasu riešenie, kým sa ešte dá, aby sa horeuvedený scenár (konšpiratívny, sci-fi?) nenaplnil:
priznať si vlastné chyby a vyvodiť personálne zmeny, skôr než to urobia ľudia;
povinnosť Bruselu: zabezpečiť cez masmédiá upokojenie Európanov ako aj utečencov PRAVDIVÝM informovaním o realite, aká vládne v Európe a vo svete;
zastavenie ilegálnej migrácie, ochrana vonkajšej hranice Európy, dočasne na obranu EU použiť vojská a techniku obrannej aliancie NATO;
prestať sľubovať utečencom nesplniteľné a informovať ich masívnou kampaňou už v tých krajinách, kde sa teraz nachádzajú, o dobrej vôli Európy a USA pri obnove ich infraštruktúry a bývania, aby nemuseli utekať zo svojich domovov, samozrejme, z finančných zdrojov tých konkrétnych krajín, ktoré zničili ich domovy;
iba zlomok z tých peňazí, ktoré by mala Európa na ilegálnych imigrantov vynakladať v budúcnosti, aby sme sa aspoň pokúsili ich začleniť do úplne nového prostredia, by sa muselo vynaložiť na obnovu ich zničených krajín, a tým by sme úplne odstránili dôvody vedúce k opusteniu svojich domovov a z toho vyplývajúcemu následnému protiprávnemu prekročeniu európskych hraníc, čím by sa zároveň zabránilo zrýchlenej ISLAMIZÁCII EURÓPY, ktorú si pôvodní Európania vôbec neželajú;

Vyriešenie problémov je, tak ako vždy, iba na ľuďoch samotných. Kto sa bude iba nečinne prizerať a bedákať, nič nevyrieši. Treba zvýšiť tlak na politikov, na kolegov-politikov, pretože tento stav v Európe zavinili politici či už terajší alebo minulí – u nich je kľúč k vyriešeniu aj tejto krízy!
Politici na vládnutie potrebujú vo voľbách ľudí. Bez voličov to nejde, ibaže by sa po vzore Ukrajiny dostali k moci zvonku dosadení, fašizmus podporujúci, samozvanci, čo tiež ale nie je trvalé riešenie.
My, ľudia potrebujeme iba takých politikov, ktorí budú pracovať nie proti nám ale za nás všetkých. Politici, ktorí nerešpektujú vôľu občanov, patria na smetisko dejín.
Ľudia majú vždy (zatiaľ) páky na to, aby si zvolili aj iných, lepších. Ešte stále je v EU možnosť prísť v BUDÚCICH VOĽBÁCH k volebným urnám a rozhodnúť sa, komu dajú svoju dôveru na ďalšie volebné obdobie. Iba blbec alebo zaplatený presstitút či komparzista z nejakej cudzo-platenej agentúry bude doporučovať voliť opakovane tých, ktorí svojimi rozhodnutiami pracovali proti svojmu vlastnému národu, čím sa v niektorých prípadoch naplnil trestný čin VLASTIZRADY.

Ľudia, dovolili ste, aby vás uvarili v konzumnom spôsobe života, aby vás odklonili v materialistickom matrixe od duchovných hodnôt, aby vás nakoniec strhávali do duchovnej tmy a smrti. Ešte nie je všetko stratené, ešte je tu šanca napraviť chyby.
Syn Boží hovoril aj o služobníkoch temna: „ONI VEDIA, ŽE DO KRÁĽOVSTVA NEBESKÉHO NEVSTÚPIA, A TAK NECHCÚ, ABY TAM VOŠLI INÍ.“
Spamätajte sa, ľudkovia, strhnite si pásky z očí, pozrite sa <Kráľ je nahý>, prebuďte sa duchovne, vstaňte, aby ste videli a chápali dianie vo svete z nadhľadu, potom pochopíte nielen dnešok, ale uvidíte v diaľke NÁDEJ – vrchol veľkej OČISTY Zeme je tesne predo dvermi.
ZLO VYHRALO NEJEDNU BITKU, ALE KONEČNÉ VÍŤAZSTVO PATRÍ DOBRU. PRAVDA je jedinou cestou do SVETLA VEČNOSTI!

A na ktorej strane budeš TY?
Urob všetko preto, aby si bol na strane víťazov!
Chystaj sa na cestu, DOMOV ťa volá...


Svoju verejnú výzvu končím známymi slovami:
ČLOVEČE,
NIKDY NEROB DRUHÉMU TO,
ČO NECHCEŠ, ABY TI ROBILI INÍ!P.S.: Pokiaľ by ste mali záujem, bude to nahraté aj vo formáte mp3.
 
doporučujem z http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/

Dátum: 14.09.2015
Vložil: L.V.M
Titulok: OPUSTÍŠ-LI MNE, NEZAHYNU. OPUSTÍŠ-LI MNE, ZAHYNEŠ!
Uplynulo bez pár rokov storočie od napísania tejto básne, aktuálna je stále.

VIKTOR DYK: ZEMĚ MLUVÍ

Tvrdá matka byla jsem tobě.
Těžce chléb jísti dala.
Nehýčkala jsem robě,
muže jsem zraňovala.
Když prohlédly poprvé tvé oči vyjevené,
smutný se obzor před tebou šířil.
Mluvila jsem o ráně zasazené,
které čas neusmířil.

Na nás oba padal těžký stín,
matka tvrdá byla jsem, ty tvrdý syn.
Nepozdvihl jsi pro mne rámě.
S láskou jsi nepomyslil na mě.
Když vítr zahučel, zapraštěl mráz,
neslyšel jsi můj hlas.
A já přec mluvila, vidouc tvou psotu,
bídu, jež věčně tě štve.
A z úst mých zamlklých zaznělo tu:
Vezmi si své.

Těžké břímě nosím.
Přichází radost, nebo děs?
Slyšíš mne dnes?
Matka, syna prosím.
Haj si mne. Braň si mne. Neoslyš matky.
Haj si mne. Braň si mne. Ať shoří statky,
pole ať udupou, zničí.
Zítra zas símě vzklíčí.
Chystala jsem ti úděl, děcko.
Úděl jsem tobě chystala.
Chraň si mne. Haj si mne. V moci tvé všecko:
aby ztroskotala loď, anebo přistala.

Neoslyš slova varující:
Neprodej úděl za čočovici.
Třeba mne opustíš,
nezahynu.
Ale víš,
kolik sem přijde stínů?
Kolikrát pěst bude potomek zatínat
a syn tvůj kolikrát bude tě proklínat?

Nezahynu, věčna jsem,
ale žít budu s trapným úžasem:
kterak jsi zapomněl dědičný na díl?
Kterak jsi váhal a kterak jsi zradil?
Jak možno kletý čin provésti vědomky?
Sebe jsi zradit moh. Ale své potomky?
Dokavád dýchal jsi, proč ses vzdal?
Čeho ses bál?
Co je to smrt?
Smrt znamená jít ke mně.
Tvá matka země
otvírá náruč: možno bys jí zhrd?
Pojď, poznáš, jak je náruč země měkká
pro toho, který splnil, co čeká.
Prosím tě, matka tvá: Braň si mne, synu!
Jdi, třeba k smrti těžko jdeš.
Opustíš-li mne, nezahynu.
Opustíš-li mne, zahyneš!

Okno (1921)


----------------------------Dátum: 12.09.2015
Vložil: JAN.
Titulok: Sloven

Kto ten človek, čo Slovenom zove sa?
Kto vie, kam príbeh jeho podel sa?
Kto vymazať sa snaží meno jeho?
Kto praje mu len zo Súdka zlého?Vedz, že to had a slizké jeho šupiny,
čo polena hádže a páli staré listiny.
No skončila mu doba – upadá do prachu,
konca Bytia plaz dožije len v strachu.U nás svitá. To Pravda jest, dosvedčia i Nebesá,
že častokrát len perom Sloven bije sa.
No kto teraz postaví sa mu zoči – hoc len s malým brvnom v oku,
toho zaraz bleskom skole a rozmätá ho v boku.Kde tá sila, čo toľké zbrane, voje
pobije a zchráni svoje?
Kde tá sila, že neskončí On opäť na pranieri,
či zaratujú spod skaly Sitna statní Bohatieri?Tu odpoveď: Sloven – jazyk ten má starobylý,
jeho Slovo činí zázrak, divy.
Z neba udrie perún, z pleca mocné päste,
razom bude po pyšnom soka feste…Ach, jak to možné, že Rod tak bohumilý,
už slobodný je, no i podnes vláči sa sťa hrb mal krivý?
Kto vedie a kam tú Slovač dietky?
Zapredanci, čo o cnosti prišli všetky.No skončil i čas skrytého jarma – už preliala sa čaša,
hodiny odbili a vstáva Junáč naša.
Tu uteká Judáš, tam iní zlata borci,
kde-tu ozvalo sa srdce, niet im však pomoci.Lež upusť ďalšej zloby, hriechu v tieto riadky,
niť im pletú beztak tŕnia Priadky.
Niet viac pre nich v Kraji našom metra,
v kotol zašlú ich od brány Petra.Čuj! Nadišla chvíľa Slovena i čas pre jeho poslanie,
prichádza Syn Človeka a varuj! Aj súdne jeho zrátanie.
To jest jedna Pravda a odveká,
odkedy hviezdy kráčať vidia človeka.Lež vedz, tu iná správa: Slovo, od ktorého on pochádza,
ukrýva mocnú silu, ktorá sa v ňom nachádza.
To múdrosť je a tiež pravé poznanie,
byť Sloven – to je Božie poslanie.Pokiaľ nerozumieš, o čom je reč Slovena,
Jednota je Ti ešte vzdialená,
no ak pochopil si tieto riadky a prebudia Ťa písmená,
Tvoja Duša je na ceste spasenia…

———

Slávny bude Národ, čo v ňom svätý Duch drieme,
slávne bude to Bohom vyvolené Plemä.
A kde tá Otčina, kde Raj ten leží?
Kde slovenská Zem, čo šíri svet ta pobeží?
Tam, kde čistá Krása na končiara úpätí.
Tam, kde vše zaránky Orol z Tatry zletí.

Pavol Kleban

https://www.youtube.com/watch?v=b5hx-o_ZgXo

********************

Ján Anton Sloboda.


Viac tu: http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/
 
Výročie narodenia pani Natálie de Lemeny - Makedonovej
Dňa 17. júla 1950 je deň narodenia pani Natálie de Lemeny - Makedonovej. Teda teraz uplynulo 65 rokov od jej narodenia. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3., ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.

13. marca 1998 počala a 28. novembra 1998 porodila budúceho Kráľa tisícročnej ríše Imanuela.

Teda 17. júl je deň jej narodenín. Ako napísala v knihe Večné zákony 2 v deň jej narodenín 17. júla 1997 prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Imanuela na Zemi. Večné zákony 2, str. 277, posledná veta:,,... Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny."

A nie bez zaujímavosti je aj to, že v deň jej narodenín - 17. júla 1992 bola Národnou Radou Slovenskej republiky vyhlásená Zvrchovanosť Slovenskej republiky.

V roku 1998 mala niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o jej knihách Večné zákony 1,2,3., 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.

Pani Natália otvorila a naplnila tieto proroctvá:

Izaiášovo: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."

Zjavenie Jána: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."

3. fatimské proroctvo: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráť celosvetovej Tisícročnej ríše...".

 
Dieťa Veku Vodnára
Jano Svetlan Majerčík – Dieťa Veku Vodnára

(Predhovor: „Chcem vám popriať všetko dobré na vašej ceste životom a opatrujte sa v týchto časoch, ktoré podľa mňa budú čoraz lepšie pre človeka, ktorý vníma všetko srdcom a citom.“)

V noci sa mi prisnilo, v noci sa mi prisnilo,
že sa v Tatrách zrodilo, že sa v Tatrách zrodilo
malé dieťa, živý dar, malé dieťa, živý dar,
anjelíček, pekná tvár, anjelíček, pekná tvár.
Dieťa Veku Vodnára, dieťa Veku Vodnára,
ktoré brány otvára, ktoré brány otvára.

Chvála Božským silám, Matke Zemi,
už sú tí Slovania prebudení.
Teš sa vetrík, Slnko, živá voda,
že nám Vek Vodnára ruku podá.

Dajdádá dajdádá dajdádádáá...

Vitaj dieťa radostné, vitaj dieťa radostné,
nie si sen, si skutočné, nie si sen, si skutočné.
V košieľôčke ľanovej, v košieľôčke ľanovej
vyšívanej čarovnej, vyšívanej čarovnej.
Slnkom silnel jeho dych, Slnkom silnel jeho dych,
dieťa živlov posvätných, dieťa živlov posvätných.

Chvála Božským silám, Matke Zemi,
už sú tí Slovania prebudení.
Teš sa vetrík, Slnko, živá voda,
že nám Vek Vodnára ruku podá.

Dajdádá dajdádá dajdádádáá...=====================


Abdrushin:
„Parsifal je ve skutečnosti prostředníkem ke stvoření, tedy též k člověku a je branou Pravdy a života pro všechno stvoření směrem dolů.“

Vstupujeme do Veku Vodnára a práve vo Veku Vodnára na Zemi bude vystavané Kráľovstvo mieru a pokoja – Tisícročná ríša a panovať tu bude Kráľ kráľov železným žezlom:
IMANUEL - Boh s nami.
 
6.6.1998.

Na strane č.3 v knihe Večné zákony 2 zverejnila pani Natália de Lemeny – Makedonová Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu prijatý dňa 6. júna 1998.


Blíži sa deň hnevu


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na strane č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.
 
silaSvetla  
K dnešnému sviatku
Niečo k dnešnému sviatku:

"A pro tyto lidi, kteří nosí v sobě toto toužebné hledání Světla a Pravdy, kteří jako pochodeň svítí v hlubinách této země, je milostivě dán Den svatodušní s obnovením síly ze světlých výšin. Jen pro tyto lidi, neboť ostatní této milosti nemohou býti vubec účastni, protože nejsou pro ni otevřeni.

Kdo chce Den svatodušní, obnovení proudu sil ze Svétla, skutečne v sobě prožít, ten musí mít touhu po Světle a Pravdě v sobě nezkalenou! Jen tím se muže proudení milosti Boží otevřít! Odhoďte všechny ostatní touhy, namířené k pozemským věcem, pak se vám požehnáním ze Světla dostane mnohem více, než jste si sami mohli přát, také v úsilí o pozemské hodnoty všeho druhu.

Pokud si pro sebe nebudete ničeho žádat, bude vám dáno vše! Jakmile sami sebe nabídnete Světlu, se vším svým chtěním a bytím, pak budete teprve otevřeny Svaté Síle, která se vylévá do všech stvoření!

Amen"
 
140 rokov od narodenia Tešiteľa - Ducha Pravdy
Dnes je tomu 140 rokov, čo na Zem prišiel Ježišom poslaný Duch Pravdy - Tešiteľ - Duch Svätý.
Oskar Ernst Bernhardt
Syn Človeka
Abdrushin
Parzifal
Imanuel

ďalšie:
http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/
 
Možno sa bude páčiť aj vám........

https://www.youtube.com/watch?v=C10a7Uy0bK0
 
13.3. na NAT98
ivanekm  
13.březen 2010 8:09:24
Nadpozemské počatie.
Dnes 13. 3. 2010 je dvanásť rokov od nadpozemského počatia pani Natálie. 
Dňa 13.3.1998 bolo čiastočné zatmenie Mesiaca.
Práve čiastočné zatmenie Mesiaca môže spôsobiť, že pri splne Mesiaca je vidno z jeho jasného kotúča len “kosáčik” naležato. Presne tak, ako to namaľoval maliar Murillo na svojom obraze - “Nepoškvrnené počatie”. Úkaz na Mesiaci vyjadruje čas, kedy sa to odohralo.
JozefPotucek   duchovna premena
10.březen 2011 13:19:47
12.marec – deň vzdialenia sa; 13. marec – deň priblíženia

A kruhy sa znovu uzatvárajú a otvárajú:

12. marec 1938 bol jeden zo smutných dní v minulom storočí. Do Rakúska vtrhli nemecké okupačné vojská, Abdrushin bol fašistami zatknutý a Syn Človeka -Imanuel v tento deň skončil svoje osobné pôsobenie na Hore na Vomperbergu. 
Ježišom oznamovaný Duch Pravdy, aj keď ešte na Zemi žil niekoľko rokov, vlastne bol nútený sa 12. marca 1938 vzdialiť – bol to DEŇ VZDIALENIA SA.

Prešlo presne 60 ROKOV a ocitli sme sa na prahu toho času, kedy Panna počala Syna, aby mu dala meno IMANUEL.
Jeden kruh sa 12.marca 1998 po 60-tich rokoch uzavrel a ďalší kruh sa na druhý deň otvoril.
Hoci k narodeniu ešte chýbali mesiace, vlastne 13.marca 1998 sa Kráľ Tisícročnej ríše priblížil – bol to DEŇ PRIBLÍŽENIA. 
 
KOMU TO VYHOVUJE?
Prežívame veľmi nepokojnú dobu, kedy sa ľudia v menšej alebo väčšej miere dostávajú do konfliktných situácií. Mnohokrát sa neskôr zistí, že ten konflikt nemusel vôbec vzniknúť, keby nebola za tým aktívna tretia strana.
Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi najvýnosnejšie a najziskovejšie odvetvia patria dnes ZBROJÁRSKY a FARMACEUTICKÝ priemysel. Náhoda?
Preto:
V akomkoľvek spore, hádke, konflikte či vojne by si zúčastnené strany a hlavne ľudia mali položiť niekoľko základných otázok, ktoré veľmi rýchlo môžu ukázať na páchateľa, resp. pôvodcu zbytočného konfliktu.

Klaďme si otázky:
KOMU náš KONFLIKT VYHOVUJE?
KTO je INICIÁTOROM nášho KONFLIKTU, resp. KTO ROZDÚCHANIE nášho KONFLIKTU PODPORUJE a FINANCUJE?
KTO na našom KONFLIKTE BY MAL čosi ZÍSKAŤ, resp. ZAROBIŤ?
KTO najviac UTRPÍ a STRATÍ v našom konflikte?


Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré menšie či väčšie svetové konflikty, ako aj udalosti v nie tak dávnej minulosti a prítomnosti.
Možno vzídu z toho prekvapujúce odpovede a poučenia.

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA:
Komu vyhovovalo rozpútanie 1.svetovej vojny?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval 1.svetovú vojnu?
Kto najviac získal a zarobil na 1.svetovej vojne?
Kto najviac trpel a stratil v 1.svetovej vojne?

VEĽKÁ OKTÓBROVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLÚCIA v RUSKU:
Komu vyhovovalo rozpútanie VOSR v RUSKU?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval VOSR v Rusku?
Kto najviac získal a zarobil na VOSR v Rusku?
Kto najviac trpel a stratil vo VOSR?

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA:
Komu vyhovovalo rozpútanie 2.svetovej vojny?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval 2.svetovú vojnu?
Kto najviac získal a zarobil na 2.svetovej vojne?
Kto najviac trpel a stratil v 2.svetovej vojne?

„STUDENÁ VOJNA“ medzi NATO a SOVIETSKYM BLOKOM:
Komu vyhovovalo rozpútanie „Studenej vojny“?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval „Studenú vojnu“?
Kto najviac získal a zarobil na „Studenej vojne“?
Kto najviac trpel a stratil v „Studenej vojne“?

ATENTÁT A ODSTRÁNENIE PREZIDENTA KENNEDYHO:
Komu vyhovoval atentát a odstránenie prezidenta Kennedyho?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval atentát a odstránenie prezidenta Kennedyho?
Kto najviac získal a zarobil na atentáte a odstránení prezidenta Kennedyho?
Kto najviac utrpel a stratil v dôsledku atentátu a odstránenia prezidenta Kennedyho?

Dlhoročná VOJNA USA vo VIETNAME:
Komu vyhovovalo rozpútanie dlhoročnej vojny USA vo Vietname?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval dlhoročnú vojnu USA vo Vietname?
Kto najviac získal a zarobil na dlhoročnej vojne USA vo Vietname?
Kto najviac trpel a stratil v dlhoročnej vojne USA vo Vietname?

VOJENSKÝ (Pinochetov) KRVAVÝ FAŠISTICKÝ PREVRAT v CHILE:
Komu vyhovoval vojenský (Pinochetov) krvavý fašistický prevrat v Chile?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval vojenský (Pinochetov) fašistický prevrat v Chile?
Kto najviac získal a zarobil na vojenskom (Pinochetovom) fašistickom prevrate v Chile?
Kto najviac trpel a stratil počas vojenského (Pinochetovho) fašistického režimu v Chile ?

Dlhoročná VOJNA medzi IRAKOM a IRÁNOM:
Komu vyhovovalo rozpútanie dlhoročnej vojny medzi Irakom a Iránom?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval dlhoročnú vojnu medzi Irakom a Iránom?
Kto najviac získal a zarobil na dlhoročnej vojne medzi Irakom a Iránom?
Kto najviac trpel a stratil v dlhoročnej vojne medzi Irakom a Iránom?

SOVIETSKA OKUPÁCIA AFGANISTANU:
Komu vyhovovala sovietska okupácia Afganistanu?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval sovietsku okupáciu Afganistanu?
Kto najviac získal a zarobil na sovietskej okupácii Afganistanu?
Kto najviac trpel a stratil počas sovietskej okupácie Afganistanu?

Nekonečná VOJNA medzi IZRAELOM a PALESTÍNOU:
Komu vyhovovalo rozpútanie nekonečnej vojny medzi Izraelom a Palestínou?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje nekonečnú vojnu medzi Izraelom a Palestínou?
Kto najviac získava a zarába na nekonečnej vojne medzi Izraelom a Palestínou?
Kto najviac trpí a tratí počas nekonečnej vojny medzi Izraelom a Palestínou ?

OBČIASKE VOJNY v AFRIKE:
Komu vyhovovalo rozpútanie občianskych vojen v Afrike?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje občianske vojny v Afrike?
Kto najviac získal a zarobil na občianskych vojnách v Afrike?
Kto najviac trpí a tratí v občianskych vojnách v Afrike?

DVE VOJNY USA a NATO v IRAKU:
Komu vyhovovalo rozpútanie dvoch vojen USA a NATO v Iraku?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval dve vojny USA a NATO v Iraku?
Kto najviac získal a zarobil na dvoch vojnách USA a NATO v Iraku?
Kto najviac trpel a stratil v dvoch vojnách USA a NATO v Iraku?

„Humanitárna“ VOJNA USA a NATO v JUHOSLÁVII:
Komu vyhovovalo rozpútanie „humanitárnej“ vojny USA a NATO v Juhoslávii?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval „humanitárnu“ vojnu USA a NATO v Juhoslávii?
Kto najviac získal a zarobil na „humanitárnej“ vojne USA a NATO v Juhoslávii?
Kto najviac trpel a stratil počas „humanitárnej“ vojny USA a NATO v Juhoslávii?

PÁD „DVOJIČIEK“ v USA:
Komu vyhovoval pád „dvojičiek“ v USA?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval pád „dvojičiek“ v USA?
Kto najviac získal a zarobil na páde „dvojičiek“ v USA?
Kto najviac trpel a stratil po páde „dvojičiek“ v USA?

Nekončiaca VOJNA PROTI TERORIZMU a LIKVIDÁCIA ľudských práv a slobôd v MENE DEMOKRACIE:
Komu vyhovuje nekončiaca vojna proti terorizmu a likvidácia ľudských práv a slobôd v mene demokracie?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje nekončiacu vojnu proti terorizmu a likvidáciu ľudských práv a slobôd v mene demokracie?
Kto najviac by mal získať a zarobiť na nekončiacej vojne proti terorizmu a likvidácii ľudských práv a slobôd v mene demokracie?
Kto najviac trpí a tratí na nekončiacej vojne proti terorizmu a likvidácii ľudských práv a slobôd v mene demokracie?

USA a NATO okupácia AFGANISTANU:
Komu vyhovovala USA a NATO okupácia Afganistanu?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval USA a NATO okupáciu Afganistanu?
Kto najviac získal a zarobil na USA a NATO okupácii Afganistanu?
Kto najviac trpel a stratil kvôli USA a NATO okupácii Afganistanu?

FAREBNÉ ARABSKÉ REVOLÚCIE a násilné ZMENY REŽIMOV:
Komu vyhovovalo rozpútanie farebných arabských revolúcií a násilné zmeny režimov v arabskom svete?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval farebné arabské revolúcie a násilné zmeny režimov v arabskom svete?
Kto najviac získal a zarobil na farebných arabských revolúciách a násilných zmenách režimov v arabskom svete?
Kto najviac trpel a stratil počas farebných arabských revolúcií a násilných zmien režimov v arabskom svete?

OBČIANSKA VOJNA v SÝRII:
Komu vyhovovalo rozpútanie občianskej vojny v Sýrii?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval občiansku vojnu v Sýrii?
Kto najviac získava a zarába na občianskej vojne v Sýrii?
Kto najviac trpí a tratí počas občianskej vojny v Sýrii?

FAŠISTICKÝ PREVRAT a OBČIANSKA VOJNA NA UKRAJINE:
Komu vyhovoval fašistický prevrat a občianska vojna na Ukrajine?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval fašistický prevrat a občiansku vojnu na Ukrajine?
Kto najviac získava a zarába počas fašistického režimu na občianskej vojne na Ukrajine?
Kto najviac trpí a tratí počas fašistického režimu a občianskej vojny na Ukrajine?

ZOSTRELENIE malajzijskeho DOPRAVNÉHO LIETADLA nad UKRAJINOU a následné SANKCIE USA a EU voči RUSKU:
Komu vyhovovalo zostrelenie malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a následné sankcie USA a EU voči Rusku?
Kto zorganizoval a financoval zostrelenie malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a inicioval následné sankcie USA a EU voči Rusku?
Kto najviac získal a zarobil na zostrelení malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a následných sankcií USA a EU voči Rusku?
Kto najviac trpel a stratil v dôsledku zostrelenia malajzijskeho dopravného lietadla nad Ukrajinou a následných sankcií USA a EU voči Rusku?

VZNIK a ČINNOSŤ ISLAMSKÉHO ŠTÁTU:
Komu vyhovoval vznik a činnosť Islamského štátu?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval vznik a činnosť Islamského štátu?
Kto najviac získava a zarába na vzniku a činnosti Islamského štátu?
Kto najviac trpí a tratí v dôsledku vzniku a činnosti Islamského štátu?

LIKVIDÁCIA TRADIČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA na úkor GMO POTRAVÍN:
Komu vyhovuje likvidácia tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje likvidáciu tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?
Kto najviac získava a zarába na likvidácii tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?
Kto najviac trpí a tratí v dôsledku likvidácie tradičného poľnohospodárstva na úkor GMO potravín?

NENÁVISŤ voči všetkému KRESŤANSKÉMU a ISLAMSKÉMU v EU:
Komu vyhovuje rozpútanie nenávisti voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje nenávisť voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?
Kto najviac získava a zarába na nenávisti voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?
Kto najviac trpí a tratí na nenávisti voči všetkému kresťanskému a islamskému v EU?

Postupná LIKVIDÁCIA väčšinovej TRADIČNEJ RODINY v EU na úkor požiadaviek jednej MENŠINY:
Komu vyhovuje postupná likvidácia väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje postupnú likvidáciu väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?
Kto najviac získava a zarába na postupnej likvidácii väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?
Kto najviac trpí a tratí kvôli postupnej likvidácii väčšinovej tradičnej rodiny v EU na úkor požiadaviek jednej menšiny?

POSILŇOVANIE vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej EURÓPE a zvýšené AKTIVITY vojsk USA a NATO pri RUSKÝCH HRANICIACH:
Komu vyhovuje posilňovanie vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej Európe a zvýšené aktivity vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje vojenskú prítomnosť USA v strednej a východnej Európe a zvýšené aktivity vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?
Kto najviac získava a zarába na vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej Európe a zvýšených aktivitách vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?
Kto najviac trpí a tratí kvôli vojenskej prítomnosti USA v strednej a východnej Európe a zvýšeným aktivitám vojsk USA a NATO pri ruských hraniciach?

SOCIÁLNE, RASOVÉ A NÁBOŽENSKÉ NEPOKOJE PO CELOM SVETE:
Komu vyhovujú sociálne, rasové a náboženské nepokoje po celom svete?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje sociálne, rasové a náboženské nepokoje po celom svete?
Kto najviac získava a zarába na sociálnych, rasových a náboženských nepokojoch po celom svete?
Kto najviac trpí a tratí počas sociálnych, rasových a náboženských nepokojov po celom svete?

„PETRO-DOLAR“ a UKONČENIE KRYTIA PEŇAZÍ ZLATOM:
Komu vyhovoval vznik „Petro-Dolaru“ a ukončenie krytia peňazí zlatom?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financoval vznik „Petro-Dolaru“ a ukončenie krytia peňazí zlatom?
Kto najviac získal a zarobil na vzniku „Petro-Dolaru“ a ukončení krytia peňazí zlatom?
Kto najviac trpel a stratil na vzniku „Petro-Dolaru“ a ukončení krytia peňazí zlatom?

VZNIK, ČINNOSŤ a ROZVOJ skupiny štátov BRICS:
Komu vyhovuje vznik, činnosť a rozvoj skupiny štátov BRICS?
Kto bol iniciátorom, resp. kto financuje činnosť a rozvoj skupiny štátov BRICS?
Kto najviac získal a zarobil na vzniku, činnosti a rozvoji skupiny štátov BRICS?
Kto najviac utrpí a stratí na vzniku, činnosti a rozvoji skupiny štátov BRICS ?

PREKRÚCANIE PRAVDY, MAINSTREAMOVÉ KLAMSTVÁ, UMLČIAVANIE NEZÁVISLÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV a ZAVEDENIE všeobecnej CENZÚRY v mene POKOJA v spoločnosti:
Komu vyhovuje prekrúcanie pravdy, mainstreamové klamstvá, umlčiavanie nezávislých informačných zdrojov a zavedenie všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje prekrúcanie pravdy, mainstreamové klamstvá, umlčiavanie nezávislých informačných zdrojov a zavedenie všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?
Kto najviac získa a zarobí na prekrúcaní pravdy, mainstreamových klamstvách, umlčiavaní nezávislých informačných zdrojov a zavedení všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?
Kto najviac utrpí a stratí na prekrúcaní pravdy, mainstreamových klamstvách, umlčiavaní nezávislých informačných zdrojov a zavedení všeobecnej cenzúry v mene pokoja v spoločnosti?

ZOSMIEŠŇOVANIE, ZASTRAŠOVANIE a LIKVIDÁCIA POLITICKY „NEKOREKTNÝCH“ a NEPOHODLNÝCH OPONENTOV:
Komu vyhovuje zosmiešňovanie, zastrašovanie a likvidácia politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?
Kto je iniciátorom, resp. kto financuje zosmiešňovanie, zastrašovanie a likvidáciu politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?
Kto najviac získava a zarába na zosmiešňovaní, zastrašovaní a likvidácii politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?
Kto najviac trpí a stratí kvôli zosmiešňovaniu, zastrašovaniu a likvidácii politicky „nekorektných“ a nepohodlných oponentov?

VZOSTUP POZITÍVNEHO MYSLENIA ĽUDÍ A ŠÍRENIE ENERGIÍ LÁSKY DO CELÉHO SVETA:
Komu vyhovuje vzostup pozitívneho myslenia ľudí a šírenie energií LÁSKY do celého sveta?
Kto je pôvodcom vzostupu pozitívneho myslenia ľudí a šírenia energií LÁSKY do celého sveta?
Kto najviac utrpí a stratí pri vzostupe pozitívneho myslenia ľudí a šírení energií LÁSKY do celého sveta?
Kto najviac získa pri vzostupe pozitívneho myslenia ľudí a šírení energií LÁSKY do celého sveta?


*******


P.S.: Človeče, už ti to konečne došlo?...
 
Referendum o rodine 2015 a súvislosti. Výzva politikom a národu.
Včera som to poslal:

Prezidentovi, premiérovi, poslancom NRSR a slovenským EU poslancom:
Dobrý večer prajem, vážení spoluobčania, politici.
Nie je mi jedno dianie na Slovensku a chcel by som Vás požiadať, aby ste správne a spravodlivo zhodnotili a zareagovali na súvislosti s práve skončeným referendom o rodine. 
Takto to vnímam ja, občan Slovenskej republiky, dúfam, že to kdesi vo Vašich srdciach nájde pozitívnu odozvu.
Posielam Vám to aj v prílohe.
Samozrejme pošlem to aj iným občanom Slovenskej republiky. Vy ste prví.
Ďakujem za porozumenie a želám Vám všetko dobré.
Ing. Jozef Potúček

Aliancii za rodinu:
Srdečne Vás zdravím.
Pred chvíľou som tento istý email poslal prezidentovi SR, premiérovi SK vlády a všetkým poslancom NRSR ako aj všetkým europoslancom.
Posielam to aj v prílohe.
Všetko dobré. Držte sa! Vydržať!
Jozef Potúček

Občanom SR, nezávislým slovenským médiám a internetovým stránkam:
Zdravím Vás , vospolok.
Posielam to aj v prílohe, ak uznáte za vhodné, zverejnite to, alebo to pošlite ďalej.
Všetko dobré.
Jozef PotúčekReferendum o rodine 2015 a súvislosti.

Výzva politikom a národu.

1/ Prehra cirkevných kresťanov – výhra ľudí.
Napriek výzve biskupov Slovenska, napriek opakovanej výzve pápeža slovenskému národu, prišlo veľmi málo cirkevne veriacich kresťanov k referendu. Pri poslednom zrátaní ľudu v roku 2011 sa ku kresťanským cirkvám hlásilo viac než 70 % občanov SR, ale k referendu neprišla z nich snáď ani tretina. Prečo?
Pred referendom o rodine verejne rozprávali o hodnotách kresťanskej rodiny takí „duchovní pastieri“, ktorí dovolili, aby ich kolegovia, podriadení, nadriadení, zneužívali celé dlhé roky maloleté a dospievajúce deti, podobne ako nimi odsudzovaní kacíri a pedofili. Mlčali, keď iní trpeli.
Katolícka cirkev na Slovensku si v poslednej dobe okrem toho poriadne pošramotila svoju povesť aj kauzou arcibiskup Bezák, čo bolo vidieť aj na veľmi nízkej účasti veriacich práve v Trnave a okolí (Trnavu nazývajú slovenský Rím).
V referende vyhrali praví (necirkevní) kresťania a ľudia, ktorí vo svojom svetonázore a viere nepotrebujú žiadnu cirkev.
Víťazmi sa stali tí, pre ktorých PRAVDA je tým záchranným lanom na Ceste Domov.
A množstvo dnešných naozajstných víťazov?
Už Syn Boží, Ježiš, hovoril, že do Kráľovstva jeho Otca budú vchádzať úzkou bránou iba máloktorí.

2/ Účelové zavádzanie verejnosti tzv. odborníkmi a niektorými politikmi.
Treba dať za pravdu tým, ktorí hovoria, že toto referendum vôbec nemuselo byť.
Keby zo strany Bruselu (a nielen Bruselu...) nebol vyvíjaný tlak na rodové scitlivovanie po vzore západu, kde už človek pomaly nebude vedieť, kto je chlap a kto je žena, nebolo by ani toto referendum zorganizované.
Kto bol teda na počiatku a hlavnou príčinou toho, že sa niektorí občania dobrovoľne rozhodli v mene záchrany tradičnej rodiny (otec, mama a deti) zorganizovať referendum?
Neboli to práve politici, ktorí túto „agendu bezpohlavnosti“ sa postupne pokúšajú pretlačiť na pokyn „zvonku“ aj do legislatívy SR? Neboli nepriamym štartérom tohto referenda aj tí, ktorí sa teraz tešia z neplatnosti referenda, pretože pre nich rodina už nie je výhradne otec, mama a deti, ale „rodič 1“, „rodič 2“ (možno v budúcnosti aj rodič 3, apod.) a deti, samozrejme skoro bez výnimky - cudzie?
Nikto neberie radosť komunite LGBTI z výsledkov referenda, z ich hľadiska je to naozaj víťazstvo, lebo referendum je politicky neplatné – bez ohľadu na to, koľko ľudí zaškrtlo v troch otázkach odpovede ÁNO. Legislatívne víťazstvo.
Išlo tu predsa o neúčasť, nie o vyjadrenie svojho názoru a presvedčenia ÁNO – NIE. Je to čestné a morálne? Na to nech si každý odpovie sám. Z pohľadu dnešných právnych noriem a využitia aj obštrukcie – úplne v poriadku.
Avšak oveľa viac zarážajúce, než názory komunity LGBTI a ich fan-klubu, sú verejné prejavy tzv. odborníkov alebo dokonca volených politikov, ktorí s radosťou oznamujú svetu, že obyvatelia Slovenska neúčasťou na referende dokázali, že sú naklonení rodovému scitlivovaniu po vzore západu a odkláňajú sa od tradičného zakonzervovaného pohľadu na rodinu.
Je to ale v slovenskom národe naozaj tak?
Keby sme túto istú metódu vyhodnocovania použili pre voľby do EU parlamentu, mohli by sme povedať, že skoro 87 % oprávnených slovenských voličov bolo minulý rok proti zvoleniu tých trinástich slovenských euro-poslancov, a tým by nemali vôbec prevziať mandáty v Euro-parlamente za SR? Boli by tieto vývody z výsledkov volieb do EP korektné?
Prečo to nikto z tých dnešných tzv. odborníkov neprezentoval minulý rok takýmto alebo podobným spôsobom a hlavne nevyzval zvolených politikov, aby sa mandátu na základe pár tisíc voličov čestne vzdali, lebo to bol pre nich totálny volebný debakel?
Prečo totálny debakel?
Pretože renomovaná slovenská sociologička totiž dňa 9.2.2015 v poludňajšej diskusnej relácii v Slovenskom rozhlase prehlásila, že účasť a výsledky referenda o rodine je pre jeho organizátorov debakel, čiže inými slovami môžeme povedať, účasť a voľba skoro milióna ľudí v referende je podľa slovenského odborníka debakel.
Takže milión voličov je debakel, ale štvrtina z milióna je v poriadku? Slováci! Kde to vlastne žijeme? V StromoKocúrove?
Málokto z týchto účelových odborníkov spomenie krutú realitu dnešných dní, že drvivá väčšina obyvateľstva SR je po 25-tich rokoch bačovania západnej demokracie u nás úplne zdecimovaná, ekonomicky zotročená, znechutená a apatická voči akýmkoľvek verejným volebným aktom, ktoré zatiaľ nepriniesli žiadny viditeľný obrat k sľubovanej vyššej životnej úrovni obyvateľstva.
Aby prišlo k volebným urnám viac než 50 % oprávnených voličov, to už musí byť mimoriadne obrovská a masívna predvolebná kampaň s veľkými, často zavádzajúcimi a nesplnenými sľubmi kandidátov alebo politických strán.
Najobjektívnejšie čísla v referende by boli vtedy, keby žiadne kvórum nebolo, pretože všetci, ktorým by nejakým spôsobom záležalo na výsledku referenda, by museli vyzvať tých svojich, aby išli zaškrtnúť ÁNO alebo NIE. Až potom po odrátaní ÁNO a NIE by zostali tí, ktorí neprišli.
POLITICI a nami platení „odborníci“! To by bola objektivita! To chceme od vás my, slovenskí občania!!!
Za takýchto podmienok by všetci zistili, na ktorej strane sú vlastne Slováci a hlavne by sa ukázal počet tých, ktorí sú ľahostajní k spoločenskému dianiu a je im tu už všetko jedno.
Táto pasivita nestarať sa o veci verejné je samozrejme takisto vašou vizitkou, (ne)ctení naši politici! Toto sú výsledky vašej práce za tie roky slobody a za to by ste mali dostať minimálnu slovenskú mzdu! Keby sme aj my takto 25 rokov pracovali, nemali by ste už teraz ani na chlieb.
Zneužiť neinformovanosť, spojenú s nechuťou a presunúť takto naladené obrovské množstvo obyvateľov SR účelovo iba na jednu stranu, podľa toho ako to niektorej lobby práve vyhovuje, je bezcharakterné zavádzanie verejnosti, nehodnej vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, verejne sa vyjadrujúcich a často platených z našich spoločných daní.

3/ Odkaz politikom – stanoviť rovnaké podmienky.
Napriek zámernému embargu zo strany niektorých mainstreamových médií, napriek (jemne povedané) nepeknej antikampani na viacerých bilboardoch po Slovensku a napokon aj na tričkách tzv. víťazov („JBM alianciu za RDN“), medzi ktorých sa zaradil aj náš volený EU poslanec pán Sulík (mimochodom jeho osobu do Bruselu reprezentovať Slovensko poslalo „až“ 22 607 slovenských voličov), prišlo k volebným urnám pri tomto referende skoro dvakrát viac ľudí než pri voľbách do EU parlamentu dohromady a vyše 40-krát viac ľudí, než si zvolilo do EP práve menovaného pána Sulíka.
Takže voľba 22 607 hlasov stačí našim politikom, aby občan SR bol v európskom parlamente päť rokov, ale rozhodnutie skoro milión hlasov tí istí politici svojmu národu neakceptujú !!!
Takto sa v praxi prevádza na Slovensku vláda ľudu a parlamentná demokracia.
Ďakujeme.
Stačilo!


Prehľad účasti na posledných plebiscitoch v SR:

VOĽBY PARLAMENTNÉ do NRSR 2012: 2 596 443 voličov (účasť 59,11 %) – PLATNÉ!

VOĽBY do EU parlamentu 2014: 576 437 voličov (účasť 13,05 %) - PLATNÉ!

VOĽBY KOMUNÁLNE 2014: 2 083 077 voličov (účasť 48,34 %) – PLATNÉ!

REFERENDUM (občianske) o rodine 2015: 944 674 voličov (účasť 21,41 %) – NEPLATNÉ!!!


Občania SR!

Žiadajme hromadne všetkých volených politikov, vládu a prezidenta SR, zasypme ich svojimi emailami alebo písomnými žiadosťami, aby pri najbližšej schôdzi parlamentu iniciovali úplné zrušenie kvóra potrebného na platnosť každého budúceho referenda s tým, že by bolo pre poslancov NRSR záväzné.
Potom by určite boli všetky debaty pred referendom oveľa odbornejšie a na vyššej úrovni a občan by hlavne videl, že sa politici aktívne snažia plniť svoje predvolebné sľuby, ktoré svojim voličom dali, a nie aby dokonca odhovárali ľudí od svojho práva vyjadriť svoj názor v plebiscite, pretože to platná legislatíva dovoľuje.
Treba vyvinúť taký tlak zdola na našu politickú elitu, aby nami zvolení zástupcovia ľudu pracovali pre národ tak, že žiadne referendum už nebude skoro ani potrebné.
Ak na zvolenie europoslancov stačilo vyše 275 tisíc slovenských voličov, ale na platnosť referenda nestačilo ani skoro milión slovenských voličov, niečo choré je tu v tomto štáte. Pokrivené paragrafy pokrivili charaktery.
DOSŤ!
Politici, opierajúci sa o tento zmätok v paragrafoch, ktorý sami zavinili, nemajú pochopiteľne snahu a ochotu to sami napraviť, naprávajme to teda my, ktorí sme im dali mandát gazdovať s naším spoločným majetkom, rodinami, príjmami a našimi životmi.
Minimálne na začiatku napíšme tým „svojim“, ktorí na oplátku za naše hlasy nás odmenili výsmechom, a ignoranciou, že pokiaľ nepríde k okamžitej náprave, naše hlasy definitívne stratili, aby ich dostali iní, ktorí ale budú konať pod našou neustálou kontrolou tak, ako chceme my, ľud suverénnej Slovenskej republiky.

Slovenský národ, daj už konečne najavo, že máš už dosť tohto bábkového divadla s dirigentom „spoza opony“!

Slováci, pamätajme na naše kultúrne a ľudské dedičstvo!

Zastavme ich, bratia, nech sa oni stratia!

Z básne „Mor ho“ od Sama Chalúpku:
„... a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom,
mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom.“Poslanci NRSR a EP

NRSR:
pavol_abrhan@nrsr.sk; ladislav_andreansky@nrsr.sk; jan_babic@nrsr.sk; michal_bagacka@nrsr.sk; vladimir_balaz@nrsr.sk; tibor_bastrnak@nrsr.sk; jaroslav_baska@nrsr.sk; miroslav_beblavy@nrsr.sk; lubos_blaha@nrsr.sk; juraj_blanar@nrsr.sk; jozef_bobik@nrsr.sk; otto_brixi@nrsr.sk; julius_brocka@nrsr.sk; dusan_bublavy@nrsr.sk; bela_bugar@nrsr.sk; antonin_cicon@nrsr.sk; gabriel_csicsai@nrsr.sk; dusan_caplovic@nrsr.sk; rastislav_cepak@nrsr.sk; miroslav_ciz@nrsr.sk; zoltan_danis@nrsr.sk; jaroslav_demian@nrsr.sk; juraj_droba@nrsr.sk; daniel_duchon@nrsr.sk; mikulas_dzurinda@nrsr.sk; arpad_ersek@nrsr.sk; vladimir_faic@nrsr.sk; martin_fecko@nrsr.sk; martin_fedor@nrsr.sk; jan_figel@nrsr.sk; peter_fitz@nrsr.sk; pavol_freso@nrsr.sk; martin_fronc@nrsr.sk; darina_gabaniova@nrsr.sk; gabor_gal@nrsr.sk; dusan_galis@nrsr.sk; lubomir_galko@nrsr.sk; stefan_gasparovic@nrsr.sk; milan_geci@nrsr.sk; monika_gibalova@nrsr.sk; tibor_glenda@nrsr.sk; pavol_goga@nrsr.sk; lea_greckova@nrsr.sk; milan_haluz@nrsr.sk; augustin_hambalek@nrsr.sk; alojz_hlina@nrsr.sk; viliam_holeva@nrsr.sk; eva_horvathova@nrsr.sk; igor_hrasko@nrsr.sk; stefan_hreha@nrsr.sk; pavol_hrusovsky@nrsr.sk; mikulas_huba@nrsr.sk; jan_hudacky@nrsr.sk; eva_hufkova@nrsr.sk; rudolf_chmel@nrsr.sk; igor_choma@nrsr.sk; martin_chren@nrsr.sk; elemer_jakab@nrsr.sk; maria_janikova@nrsr.sk; vladimir_janos@nrsr.sk; dusan_jarjabek@nrsr.sk; viliam_jasan@nrsr.sk; jozef_jezik@nrsr.sk; erika_jurinova@nrsr.sk; eugen_jurzyca@nrsr.sk; miroslav_kaduc@nrsr.sk; ladislav_kamenicky@nrsr.sk; ludovit_kanik@nrsr.sk; marian_kery@nrsr.sk; jana_kissova@nrsr.sk; andrej_kolesik@nrsr.sk; jozef_kollar@nrsr.sk; maros_kondrot@nrsr.sk; magda_kosutova@nrsr.sk; marian_kovacocy@nrsr.sk; daniel_krajcer@nrsr.sk; mikulas_krajkovic@nrsr.sk; stanislav_kubanek@nrsr.sk; viera_kucerova@nrsr.sk; stefan_kuffa@nrsr.sk; marian_kvasnicka@nrsr.sk; jana_lassakova@nrsr.sk; tibor_lebocky@nrsr.sk; daniel_lipsic@nrsr.sk; iveta_liskova@nrsr.sk; michal_luksa@nrsr.sk; robert_madej@nrsr.sk; mojmir_mamojka@nrsr.sk; lubos_martinak@nrsr.sk; anton_martvon@nrsr.sk; vladimir_matejicka@nrsr.sk; igor_matovic@nrsr.sk; viera_mazurova@nrsr.sk; helena_mezenska@nrsr.sk; jan_micovsky@nrsr.sk; jozef_mihal@nrsr.sk; ivan_miklos@nrsr.sk; jozef_miklosko@nrsr.sk; jozef_mikus@nrsr.sk; juraj_miskov@nrsr.sk; milan_mojs@nrsr.sk; emilia_mullerova@nrsr.sk; dusan_munko@nrsr.sk; peter_muransky@nrsr.sk; peter_nahlik@nrsr.sk; olga_nachtmannova@nrsr.sk; lucia_nicholsonova@nrsr.sk; viliam_novotny@nrsr.sk; peter_osusky@nrsr.sk; milan_panacek@nrsr.sk; svetlana_pavlovicova@nrsr.sk; peter_pellegrini@nrsr.sk; lubomir_petrak@nrsr.sk; vladislav_petras@nrsr.sk; frantisek_petro@nrsr.sk; edita_pfundtner@nrsr.sk; jan_podmanicky@nrsr.sk; martin_poliacik@nrsr.sk; peter_pollak@nrsr.sk; alojz_pridal@nrsr.sk; robert_puci@nrsr.sk; marian_radosovsky@nrsr.sk; richard_rasi@nrsr.sk; bibiana_riaposova@nrsr.sk; maria_ritomska@nrsr.sk; lubica_roskova@nrsr.sk; jan_senko@nrsr.sk; zsolt_simon@nrsr.sk; laszlo_solymos@nrsr.sk; boris_susko@nrsr.sk; frantisek_sebej@nrsr.sk; viera_sedivcova@nrsr.sk; janka_siposova@nrsr.sk; peter_suca@nrsr.sk; ivan_svejna@nrsr.sk; viera_tomanova@nrsr.sk; ivan_uhliarik@nrsr.sk; jozef_valocky@nrsr.sk; jana_valova@nrsr.sk; ivan_varga@nrsr.sk; magdalena_vasaryova@nrsr.sk; richard_vasecka@nrsr.sk; jozef_viskupic@nrsr.sk; anna_vittekova@nrsr.sk; peter_voros@nrsr.sk; marian_zahumensky@nrsr.sk; pavol_zajac@nrsr.sk; renata_zmajkovicova@nrsr.sk; lubomir_zeliezka@nrsr.sk; lucia_zitnanska@nrsr.sk;Slovenskí poslanci v EU parlamente (2014 - 2019):

Celkove na Slovensku volilo do EU parlamentu 576 437 voličov.
Voličská účasť bola 13,05%, a bola tak najnižšou v celej Európskej únii.
Doleuvedení slovenskí poslanci v EU parlamente získali od svojich voličov spolu:
275 975 hlasov

monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu
46 860 hlasov
anna.zaborska@europarl.europa.eu
42 976 hlasov
miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu
26 705 hlasov
richard.sulik@europarl.europa.eu
22 607 hlasov
eduard.kukan@europarl.europa.eu
20 912 hlasov
ivan.stefanec@europarl.europa.eu
19 439 hlasov
pal.csaky@europarl.europa.eu
19 406 hlasov
boris.zala@europarl.europa.eu
18 622 hlasov
jana.zitnanska@europarl.europa.eu
18 409 hlasov
vladimir.manka@europarl.europa.eu
17 704 hlasov
branislav.skripek@europarl.europa.eu
15 583 hlasov
jozsef.nagy@europarl.europa.eu
14 896 hlasov
monika.smolkova@europarl.europa.eu
11 295 hlasov
(za Maroša Šefčoviča – 66 966 hlasov)