Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Leilak 1, na dianie máte jednostranný postoj. Neznamená , že to na čo zameriavame svoju pozornosť, musíme ihneď aj posilňovať. Poznaním a odmietaním negatívneho jeho účinky môžeme zmierňovať.

Napríklad uvediem môj osobný postoj.
Pri uvedomovaní negatívnych pôsobení je mojou snahou temné účinky oslabiť a odstrániť. Treba si stále pamätať, že máme byť na STRÁŽI.

Temno prichádza k nám preto lebo planéta Zem aj s ľuďmi klesla do sfér temna. Stále sme v súde a v očiste.

Ak cítim prítomnosť temného pôsobenia, poviem si nasledovnú modlitbu:
„Ak vy pôsobíte na mňa, tak potom môžem na vás pôsobiť aj ja. Po ceste ku ktorej idete ku mne tak po tej istej ceste môžem ísť ja k vám. A už idem!“

Temno sa nebojí tých , ktorí o temne nič nevedia a nedokážu sa proti temnu brániť. Temno dokáže toho čo má stáť na Stráži uspať príjemnými vecami len aby prestal si temno uvedomovať a aktívne sa proti nemu brániť. Temno dotyčnému dokáže prinášať všelijaké zázraky , plniť sny len aby dotyčný prestal si temno všímať a bojovať proti nemu. Temno dokáže pôsobiť na naše názory a postoje. Len aby oslabil našu dôveru v Božiu pomoc a oslabil našu odvahu. Napríklad pôsobením na dotyčného aby sa bál noci.
Poprosím iba pozitívne správy.

Pán Sloboda a všetci " Makedonovci " ....

občas sledujem toto vlákno ale nedá sa mi teraz nereagovať ...na tie negatíva na ktoré sa zameriavate. Na to, na čo zameráte pozornosť to podporujete ...už len pozretím si toho videa.

Narážam na príspevok srdce - čip - chcete tu predostrieť ano mal som pravdu chcú nás očipovať ...a zachviľu to príde.


Už len tým že si to všímate a dávate tu linky na to už tým podporujete a schvaľujete dobu čipovú . Zabúdate na zákon príťažlivosti ...na to na čo myslíte, do života a tejto reality priťahujete.


V tejto vete zas vyvoláva pocit strachu v ľudoch -

Připravte se, neboť tato hodina je před vámi!

Pocit strachu a negatívne predstavovanie si budúcnosti s čipmi sú veľmi negatívne frekvencie. Niekedy to tu ozaj nerád čítam to čo sa tu píše.

Viem o čom píšem, do života som si posledné roky pritiahol veľmi veľa zázrakov, plnia sa mi rôzne sny , rôzne náhody a opäť zázraky ....stále sa to tu snažím pochopiť ....

Veľmi veľa pozitívnych vecí sa deje na zemi, ľudia sa uvedomujú a prebúdzajú na zemi ...je ich viac a viac.

Moje myslenie sa stotožnuje s myslením Amiho, kto nečítal túto knihu odporúčam, rozširuje poznatky knihy Večné zákony.

http://www.martinus.sk/?uItem=139652&gclid=CjkKEQjwnqucBRDZvf_rk-fEj7wBEiQA8HDLEgmPhEiN149nq6AHWsLWIzzq8LYcEYZ3QR5JKAoALGLw_wcB
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sleduje srdce - čipPomaly ale isto...

http://www.tvnoviny.sk/videospravy/televizne-noviny?ID_entity=16326&name_url=televizne-noviny&type=video_view

Stlačte v prehľade - Sleduje srdce

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


V Synovi Človeka prichádza Syn Boží...

Niečo zo zmienenej prednášky - 24.5.1931, v deň vyliatia sily skrze Ducha Svätého do celého Stvorenia:

"Je zaslíbeno a bezpodmínečně se splní, že také na Zemi bude všechno uspořádáno tak jako v říši ducha! Že tedy nyní také zde bude se konečně všechno zachvívat už jenom podle vůle Boží, že vše bude probíhat správně v zákonech stvoření! Jen v tom spočívá záruka vzestupu a míru, stejně jako radosti a štěstí! Tak to určil Bůh! A toto jeho pověření provádím, ať to lidé chtějí nebo ne, jsa sám se silou Boží, která je mi k tomu propůjčena! Která stojí nad veškerým stvořením! TÍM KLADU ZÁKLADY K TISÍCILETÉ VYTOUŽENÉ ŘÍŠI MÍRU, KTEROU TAKÉ DOKONČÍM. Bude to ráj na zemi, který se bude zachvívat v prazákonech tohoto stvoření a který byl zaslíben těm, kteří budou smět ještě přežít soud!

Nic nezůstane v té podobě, jakou to má nyní. Do písmene se musí naplnit velké Slovo Boží: Všechno se má stát novým! Avšak také všechno, co se mělo vyvíjet zde ve světové obci Ephesus, neboť pod vlivem pozemského lidstva vznikly ze všeho jen nezdravé karikatury. Luciferův vliv tu vykonal své neblahé dílo! Pozemští lidé mu příliš ochotně podléhali!

Udržujte proto olej ve svých lampách! Budete jej potřebovat, když to budete nejméně očekávat. K tomu spěje nyní také to poslední, velké, jen zasvěceným pochopitelné dění! Naplňuje se mysterium návratu Syna Božího ke světovému soudu! Skutečně! Ježíš Kristus přichází v době konečného soudu opět v Synu Člověka IMANUELI. Je s ním spojen po dobu soudu, i v hrubohmotném těle zde na zemi! Je to tedy Syn Boží v Synu Člověka! Tím se naplňuje také každé slovo Božského zaslíbení, Syn Člověka přináší soud a přitom je Syn Boží v něm.

Lidský duch nebude moci nikdy tento děj pochopit. Skutečnost však bude vyciťovat!

Připravte se, neboť tato hodina je před vámi! A s ní přichází konečný soud! Nepřipusťte, abyste při tom byli shledáni zemdlenými! Má být pro vás svaté, že dochází k takovému nepochopitelnému dění. Každý den považujte dnes za drahocenný dar. Pak i ve vás nastanou svatodušní svátky! Radost i dík budou stoupat vzhůru z duší, které se mohly čistě vykoupat v žáru paprsku soudu, a radostné tvoření nastane na zemi, která se stane novou! Každé z vašich děl, všechno jednání, každé nadechnutí se stane vzýváním Boha v činu! A naplní se zaslíbení:

Podle jejich činů poznáte je! Buďte bdělí a modlete se, abyste i vy byli při tom!"

Ján Anton Sloboda.

Symbolická dúha

Dňa 24.mája 2014 bola v Bratislave v podvečer vidno krásna dvojitá dúha.
Keď bytostní vytvoria na oblohe dúhu, vždy mám z toho taký dobrý pocit a mám z toho radosť. Zvlášť, keď sa dúha ukáže v období ku koncu mája ...

Dúha je podľa Biblie znamením zmluvy s Bohom. Spomínaná je aj v Zjavení Jána 10. kapitola.

V ,,Sborníku nezařazených přednášek" od Abdrushina, vydanom Nakladateľstvom HLAS Zlín, 1997 začína na strane 28 prednáška č. 11 s názvom ,,Svatodušní svátky", teda aktuálna prednáška práve v tomto období, kde pod týmto nadpisom prednášky je v zátvorke uvedený dátum ,,24. května 1931" - 24. mája 1931.

Je to taká pekná symbolická paralela, zvlášť, keď sa jedná o prednášku č. 11 začínajúcu na str. 28. Symbolické čísla 28 a 11 akoby pripomínali dátum 28.11. - 28. november.

Miroslav Ivánek

 
JAN. jan.jan@post.sk 
K Sviatku Turíc...


...keď je vylievaná Božia sila skrze Ducha Svätého do celého Stvorenia, teda aj na túto Zem, pripravme svojho ducha, aby sa mu jej dostalo dostatok, lebo ju bude potrebovať, aby zvládol to, čo bolo dávno prorokované, načo bol neraz upozornený, poslednýkrát v roku 1998, na Veľkú očistu tejto Zeme!

,,Ľudia, ktorí nosia v sebe toto túžobné hľadanie Svetla a Pravdy, svietia ako pochodeň v hlbinách tejto Zeme. A pre týchto ľudí je milostivo daný deň svätodušný s obnovením sily zo svetlých výšin – ale tiež len pre nich! Ostatní tejto milosti nemôžu byť vôbec účastní, preto že nie sú pre ňu otvorení.

Kto chce skutočne v sebe prežiť deň svätodušný, obnovenia prúdu síl zo Svetla, ten musí mať v sebe túžbu po Svetle a po Pravde neskalenú! Len tým sa môže otvoriť, aby aj do neho mohla prúdiť milosť Božia!

Odhoďte všetky ostatné túžby, namierené k pozemským veciam, potom sa vám požehnaním zo Svetla dostane omnoho viac ako ste si sami mohli priať, a to i splnenie rôznych pozemských vecí, hodných vášho úsilia.

Keď si potom nebudete ničoho žiadať pre seba, bude vám dané všetko! Akonáhle sami seba ponúknete Svetlu, so všetkým svojím chcením a bytím, potom ste len otvorení Svätej Sile, ktorá sa vylieva do všetkých stvorení!" ABDRUSHIN - Deň svätodušný. (Turíce)

Ján Anton Sloboda.

 
KRESŤANSTVO versus „kresťanstvo“
Keďže v tejto prevratnej dobe sily zla v cirkevných, politických a pracovných kruhoch zo zúfalstva chcú frontálne vymazať z Európy aj to posledné, čo medzi dnešnými kresťanmi ešte dobré zostalo a vedie k Svetlu, aby aj tento priestor úplne ovládla novodobá Sodoma a Gomora, aby čo najviac ľudí spadlo do priepasti večnej smrti, uviedol som túto úvahu aj na internete:


Kresťanstvo versus „kresťanstvo“.

Žijeme v Európe, ktorá v súčasnosti, tak ako aj iné časti Zeme, prežíva obrovskú krízu. Krízu nielen hospodársku a ekonomickú, ale predovšetkým krízu ľudskú.
Kto za tento dnešný marazmus, za túto modernú Sodomu a Gomoru môže? Mimozemšťania? Zvieratá? Rastliny? Stvoriteľ? A nie sme to napokon predsa len my, obyvatelia tejto planéty Zem?
Zvykli sme si na mylnú predstavu, že každý náš nezdar spôsobil ktosi druhý, iba my sme tí najčistejší. Prežívame tak jedno sklamanie za druhým.
Vzdelávame sa, kde sa len dá, vysokoškolsky vzdelaných ľudí bude onedlho viac než pracujúcich, akurát sme v tomto uponáhľanom školsky prepestovanom rozume, ktorý sa stal naším novodobým zlatým teľaťom na jeho vzduchovom piedestáli, nejako zabudli, že tie isté prazákony stvorenia, ktoré sme spoznávali vo fyzike, v chémii a v iných školských predmetoch, sa prejavujú aj v našom praktickom každodennom živote na všetkých úrovniach nášho bytia. Nevšimli sme si, že všetky prírodné zákony sú preto prírodné, lebo sa týkajú života všetkého, čo z prírody vzišlo, čiže aj nás ľudí. My v tom nie sme žiadnou výnimkou.
A pokiaľ sme sa ako zmanipulovaná ľudská masa vo svojej spupnosti rozhodli počúvať krikľúňov a prisluhovačov zla a temna v tom, že budeme ovládať prírodu a staneme sa jej pánmi, čím sme sa priamo postavili svojím postojom proti prírode, tak sa nečudujme, že sa ako dôsledok iba jedného zákona akcie a reakcie na nás globálne valí jedna skaza za druhou. A to nehovoríme ešte stále o morálnej skaze medzi nami navzájom.
Nepokojné ľudstvo sa nachádza v šoku, kedy sa všetky doterajšie istoty postupne rúcajú ako domček z karát. Rodina ako základ spoločnosti je naplánovanými nariadeniami vládnucich garnitúr a mediálnymi masážami postupne rozkladaná, pojem matky a otca, rešpektu, úcty a spolupatričnosti prestáva platiť, namiesto toho dostávame všetci označenie „občan“, resp. kus. Chýba už len identifikačné číslo každého z nás a skaza bude dokonaná.
Dnes ovládli na celej Zemi vládnuce posty na všetkých úrovniach riadenia nástroje temna v ľudskej podobe (česť výnimkám). Máloktorý majetný človek dnes kráča cestou Pravdy, aby tak pomohol očisteniu sa od tohto hnusu.
Hŕstka ľudí malými postupnými krokmi okliešťuje všetky navonok proklamované ľudské práva a slobody ostatných obyvateľov, pretože jej konečným plánom je ovládnuť aj myseľ týchto ľudí, ktorých už teraz považuje za kusy bez vlastnej identity a vôle. K tomu jej zatiaľ verne slúži ľahostajnosť, nevedomosť a odvádzanie pozornosti od skutočných príčin dnešných problémov v spoločnosti. Zatiaľ. Pravý globálny škodca a červík, ktorý všetko zdravé rozožiera, sa skrýva za maskou dobrodinca.
Zopár jednotlivcov vlastní skoro celý mediálny priestor, lebo vedia, že informovanosť ľudí je pre nich to najväčšie nebezpečenstvo a priame ohrozenie ich umelo vytvorených piedestálov, z ktorých panovačným, krutým a neľútostným pohľadom hľadia na celé ostatné ľudstvo pod nimi – ako na svojich otrokov. Všetku rafinovanosť, zlo a beštialitu vedia použiť v prípade, že by ich ktosi chcel odhaliť, ba nebodaj aj odstaviť od tejto ich samozvanej moci.
Tí najhorší ale nevystupujú verejne, pôsobia ako šedé eminencie v pozadí, aby pred seba vystavili ako vývesné štíty dosadených rôznych navonok dôveryhodne vyzerajúcich profesionálnych klamárov, ktorých potom z pozadia riadia ako v perfektne zorganizovanom bábkovom divadle.
A potom sa hŕstka ľudí, ktorí ešte nestratili posledné zbytky rozumu, iba chytá za hlavu, ako sa beztrestne mohlo medzi ľudí infiltrovať napr. také slovné spojenie ako „humanitárne bombardovanie“. Je až tak vylúčené, že o pár rokov budeme počuť z úst najväčších „obhajcov“ ľudských práv a slobôd ako normálne: „humanitárne upaľovanie“, „humanitárna genocída“, „humanitárny euro-antlantický fašizmus“, „humanitárne vraždenie“, „HUMANITÁRNE ZLO“.... ?!

Sklamanie človeka je vždy vecou iba sklamaného.
Nemožno sa predsa donekonečna vyhovárať, že moje sklamanie pramení iba z toho, že niekto druhý ma oklamal a ja som ten chudák postihnutý. Musím si už konečne objektívne priznať, že som asi nebol dostatočne ostražitý a zorientovaný v tomto životnom priestore naokolo, a preto som JA dovolil, aby ma niekto mohol takto klamať a oklamať. A keď sa tak už stane, nebudem predsa okolo seba iba striekať jed na tých, ktorí aj mojím prispením a pasivitou využili naivitu ľudí, resp. ich duchovnú lenivosť, ale vezmem si z toho všetkého poučenie, aby sa mi to v budúcnosti už nestalo a oni, tí zlí, u mňa už nepochodia.
Nechám týchto mojich tzv. nepriateľov ich vlastnému osudu a kráčam neoblomne svojou cestou ďalej. To je tiež jeden prejavov lásky k blížnemu.
Samozrejme to neznamená, že ak ma niekto priamo napadne, alebo mi zámerne škodí, urobím zo seba fackovacieho panáka bez odporu.

Rozdeľuj a panuj! To je osvedčená metóda ovládania celých más, ako v histórii tak aj dnes. Rozdrobené nie sú iba rôzne náboženstvá, ale „svetový policajt“ rad radom rozdrobuje ekonomickými, vydieračskými a silovými metódami celé štáty a národy, kde za sebou necháva namiesto pokoja, poriadku a práva iba nepokoj, chaos, anarchiu, vzájomnú nevraživosť, závisť a nenávisť. Tam, kde bol pokoj a dobré energie, tam je zlo a negatívne energie. To je dnešná tvár „demokratických“ zmien vo svete - v mene KOHO?

Žijeme v Európe a tu malo kresťanstvo celé stáročia silné korene. Nemyslí sa tu teraz falošná úloha rôznych cirkví, ale jednoduchý ľud a jeho život podľa Pravdy.
Ak sa napríklad dnes niekto otvorene hlási ku kresťanským hodnotám, väčšina ostatných ľudí ho začne spájať s niektorou cirkvou, náboženskou obcou alebo aj sektou. Ale to predsa nemá absolútne nič spoločné. Však už aj slovo kresťan nemá svoj pôvod v pojme cirkev alebo náboženstvo, ale pochádza od mena Kristus!
Kresťan je človek, ktorý sa rozhodol žiť podľa Slova Kristovho! Nie podľa slova nejakej cirkvi a jej pokrivených výkladov Pravdy Božej či jej vymyslených obradov. Nech si každý kritik kresťanstva uvedomí, že cirkev a BOH nie sú jedno!
Ak Syn Boží hovoril o skale, na ktorej vybuduje svoju cirkev, tak určite nemyslel ani jednu z dnešných cirkví, hlásiacich sa navonok k nemu. Ani jedna dnešná cirkev nie je Božia! Ale to neznamená, že za to môže pravé kresťanstvo alebo nebodaj sám Ježiš Kristus!
Ak dnes niekto tvrdí, že kresťanstvo vlastne slúži zlu, malo by sa to správne pomenovať – CIRKEVNÉ a POLITICKÉ kresťanstvo slúži Luciferovi, PRAVÉ kresťanstvo slúži Bohu! Cirkevných kresťanov, ktorí slepo prijímajú všetky cirkevné dogmy, je vyše miliarda, politických kresťanov je takisto obrovské množstvo, avšak pravých kresťanov, ktorí sa snažia žiť podľa odkazu a slova Kristovho, je dnes oveľa oveľa menej. Široká a pohodlná cesta vedie do zatratenia a budú ňou kráčať mnohí, avšak úzkou cestou a bránou bude iba málo veriacich vchádzať do Kráľovstva Božieho. Učenie cirkvi vedie do jamy, lebo tu slepý vedie slepého, ale posolstvo Kristovo nám všetkým jasne ukazuje Cestu Pravdy do Života večného.
História nám dokazuje, že pravých kresťanov žilo na Zemi dostatočné množstvo na to, aby nám mohli byť aj dnes príkladom v presvedčení, že za Pravdu aj život pozemský treba položiť, aby sme mohli získať Život večný.
Napriek tomu, že mnohé dôležité duchovné texty a spisy boli zničené, alebo zostali rozhodnutím cirkevných hodnostárov do dnešných dní v trezoroch, pretože by mohli ohroziť ich pozemskú moc nad zblbnutými náboženskými ovečkami, napriek tomu, že do textu v Biblii bolo veľakrát urobených množstvo neželaných zásahov a zmien, nepodarilo sa nikdy Pravdu definitívne odsunúť alebo umlčať.
A tak ako je to v kresťanstve, je to aj v iných svetových náboženstvách. Pravda je len jedna, pochádza od Boha, prišla zhora zo Svetla, a preto vo všetkých pozemských náboženstvách sa nachádzajú čriepky z nej.
Tak ako Syn Boží, Ježiš Kristus priniesol Pravdu od svojho Otca, tak ju ohlasovali po celej Zemi mnohí zvestovatelia pred ním aj po ňom, napríklad Budha, Zoroaster, Mohamed, Krišna a ďalší. Čo však z ich pravdivého učenia zostalo? Keby ich nasledovníci neprepadli svojej túžbe po pozemskej moci a ovládaní ľudí, bolo by dnes na Zemi iba jedno jediné celosvetové náboženstvo, náboženstvo Pravdy, náboženstvo Spravodlivosti, Lásky a Čistoty, jedna jediná Božia cirkev, tá cirkev, o ktorej vravel Kristus, že bude stáť na skale.
Určite sa tu ale nemyslí tvoriace sa nové celosvetové náboženstvo, Nový svetový poriadok (NWO) s jeho diabolskými plánmi zotročenia zbytku populácie po doslovnej likvidácii jej väčšiny.
Zatiaľ všetky cirkvi a náboženstvá stoja na piesku, a preto ich stavby sa postupne a neodvolateľne rozpadajú v trosky, pričom spomenutý Nový svetový poriadok (NWO) stavajú jeho tvorcovia zase na novodobom Titaniku, ktorého osud je takisto už spečatený.
Ak nám bolo oznámené, že BOH bol Slovo a to Slovo sa v osobe Ježiša Krista vtelilo na Zem, tak to SLOVO predsa nikdy nemohlo a ani nemôže byť nejaká knižka. Slovo Biblie alebo iných duchovných textov sú iba kanáliky, ktorými môže byť k duchu človeka privádzané pravé Sväté Slovo, ktoré stojí vysoko nad rachotom diania na Zemi, samozrejme za podmienky, že ten človek sa Slovu, čiže Bohu, v pokore otvorí.
Najviac neveriacich v celej histórii ľudstva „vychovala“ slepá a mŕtva viera všetkých cirkví na svete, to sú tie satanské nástroje nasmerované proti všetkému Božiemu, pretože v ich dogmatických učeniach postupne mizlo, až úplne prestalo v nich byť miesta pre živú a neskalenú Pravdu Božiu. A ľudia to vycítili, že sa im tam nepodával pravý „chlieb života“. A keďže v tom veľkom sklamaní a umelo vyvolanom zhone dnešného života neboli schopní sa vnútorne utíšiť, aby vycítili tiché napomínanie zo Svetla Pravdy, stali sa dobrovoľne – neveriacimi. V cirkvách nenašli Pravdu, a preto mnohí odmietli aj Boha. A žiaľ, k cirkvám sa pridali aj tzv. kresťanské strany, ktoré takisto s pravým kresťanstvom nemajú prakticky nič spoločné.
Skupina bohatých oligarchov v pozadí bez ohľadu na ich vierovyznanie sa účelovo snaží neustálymi provokáciami odvádzať pozornosť od príčin dnešného chaosu, snaží sa čeriť pokojnú hladinu vnútorného prežívania ľudí, pretože vo vnútornom tichu by títo zmanipulovaní rýchlo spoznali pôvodcov svojho terajšieho utrpenia.
Nato, aby k vnútornému utíšeniu nedošlo, slúžia umelo vyvolávané nepokoje po celom svete, vojenské konflikty, politické šarvátky, dvojitý meter na hodnotenie tých istých udalostí v rôznych kútoch Zeme, alebo masmediálna masáž vo forme cenzurovaných správ, lacnej a plytkej zábavy, nekonečných seriálov, brutálnych a nehanebných oplzlých filmov, hrami, video-produkcie, internetovej siete, apod.
Dnes to vo svete vrie okrem iného až do takej miery, že najatými sponzormi objednané vykrikovanie dnešných jednostranných a zaplatených tzv. odborníkov na demokraciu sa neštíti aj v hlavných spravodajských reláciách otvorene pridať sa na stranu nastupujúcej totality v Európe. Konanie fašistickej, zo zahraničia dosadenej, vládnej chunty sa môže vykresľovať ako konanie v mene dobra a zachovania demokratických hodnôt v boji proti terorizmu, separatizmu a ochrany ľudských práv a slobôd hlavne tých síl, ktoré sa na vzniku týchto nepokojov a vzájomného zabíjania vlastne pôvodne podieľali.
Biela sa nazve čiernou a naopak – a tupý občan si to veľakrát ani nevšimne! Ľuďom bola v jednostranných a účelových informáciách hodená falošná návnada a oni sa chytili, aspoň teda väčšina. Návnada je však otrávená a žiaľ, kto sa nechá nachytať, hynie v bahne aj s jeho tvorcami.
Ale čoraz väčší počet ľudí na Zemi sa prebúdza ako zo zlého sna a dávajú si otázku: čo bude nasledovať? Ako z tohto bahna, z tohto bludiska von?
Kde sa naozajstná Pravda vlastne nachádza? Ako to môžem spoznať?

Otvárať sa svetlým výšinám nie je možné iba mozgovou činnosťou, rozumovým myslením, ani násilím. Pravde sa dá otvoriť iba citom, srdcom a svojím duchom.
Ak by sa človek rozhodol obrábať vodu s rýľom a s hrabľami, kam by sa asi tak dostal? Keby umelec postavil svoju činnosť na rozumovom plánovaní, kedy a čo by mal vytvoriť, čiže intuíciu a prirodzenú inšpiráciu, ktorá prichádza nečakane, by takto vyradil, aké literárne, maliarske alebo hudobné diela by sme dnes mali?
Pravdu nie je možné vydolovať kdesi zpod zeme iba obyčajným trojrozmerným rozumovým myslením, pretože Pravda je všeobsiahla a večná. A keďže je večná, pôsobí vo večnosti, čiže v celom Božom stvorení.
Ak sa pokúsime ešte hľadať tam, kde sa Pravda neraz zahaľovala, krivila vlastnými výkladmi a nepriamo bola pošpinená ošklivými a beštiálnymi skutkami tzv. služobníkov Božích, teda predpovedaných vlkov v ovčích rúchach, budeme môcť listovať aj v Biblii, v písme, o ktoré sa opierajú všetky kresťanské náboženské obce.
Položme si pri tomto zároveň aj otázku: Čo zlé, neláskavé, nespravodlivé alebo nečisté je napríklad na týchto zopár výrokoch (hlavne výrokoch Kristových) z kresťanskej Biblie?
Nezabiješ!
Nepokradneš!
Nezosmilníš!
Nevydáš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!
kto sa povyšuje, bude ponížený;
proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klopte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza; a tomu, kto klope, sa otvorí.“
nikdy nerob inému to, čo nechceš, aby ti robili druhí;
strom sa pozná po ovocí; tvoje skutky idú za tebou; každý ponesie vlastné bremeno; každému podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov;
udržuj krb myšlienok čistý;
miluj svojho blížneho ako seba samého;
každá rastlina, ktorú nesadil môj nebeský Otec, bude vykorenená;
to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom;
neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať;
a vtedy uvidia Syna Človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou velikou. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie;
keď vy zostanete v mojom Slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí;
lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený;
a ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna Človeka: lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: tak bude aj za príchodu Syna Človeka. Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde Syn Človeka;
nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

To, že cirkvi a kresťanské strany sa neriadili alebo neriadia ani dnes všetkými pokynmi od Boha, neznamená, že Kristovi nasledovníci sú takí istí špinavci. Predchádzajúci malý zoznam výrokov je iba časť ľudských hodnôt a pravidiel z kresťanskej Biblie, ktoré sa napríklad ani tvorcom Nového svetového poriadku (NWO) akosi nehodia do ich hry na slepú babu, a preto si pochopiteľne v pravidlách NWO miesta nenašli. A nemajú zrejme miesta ani u tých, ktorí nepochopili, čo je láska, spravodlivosť a čistota.
To, čo sa dnes všeobecne po celej Európe deje, je iba pokus o rozloženie a likvidáciu posledných kresťanských hodnôt medzi ľuďmi pod rúškom otvorenej demokracie, aby jednak prostredníctvom zaplatených lokajov, ako aj prostredníctvom oficiálneho štátneho vyhrážania v mene boja proti terorizmu, štátneho prenasledovania v mene dodržiavania ľudských práv a slobôd, ako aj prostredníctvom štátneho teroru v mene dodržiavania nariadení niekoho spoza hraníc toho ktorého štátu zaplavila bezhranične tento kút Zeme morová nákaza ako zo Sodomy a Gomory. Nový svetový poriadok (NWO) prichádza so svojím novým otrokárskym zriadením.
Iba pravá viera a presvedčenie vo víťazstvo Pravdy Božej, v európskom priestore PRAVÉ KRESŤANSTVO môže byť v dnešnej dobe ešte možno tou poslednou zábranou a nepreniknuteľným múrom v postupe špinavého bahna nemravnosti a nákazlivého morálneho, ako aj právneho úpadku tejto rozkladajúcej sa tzv. občianskej spoločnosti. Nezvaľme si sami múr, ktorý nás vlastne chráni!
Navonok sa mnohým zdá, že na Zemi spravodlivosť a láska nevíťazia. Je teda v tejto bezútešnej a zúfalej situácii ešte nejaká nádej na obrat, resp. pomoc?

A opäť ako svetielko nádeje v tmavom tuneli nám svieti jedno z podobenstiev Syna Božieho – podobenstvo o nevďačných vinároch.
Keď sa Kristus pýtal učeníkov, čo urobí majiteľ vinice s nevďačnými vinármi, ktorí mu zabili nielen jeho poslov ale aj jeho Syna, učeníci odpovedali, že nevďačných vinárov Majiteľ z vlastnej vinice vyženie a očistenú ju prenajme iným vinárom.
Treba si tu neustále opakovať:
My, pozemšťania, sme tí nevďační vinári na Pánovej vinici, ktorí sme z tejto Zeme urobili chliev, preto Majiteľ Zeme si určite poriadok s nami urobí, nevďačných nájomníkov sa zbaví a na novej Zemi budú môcť žiť podľa Jeho vôle iba noví, dobrí „vinári“. Budeme patriť k nim?


*******

Nech teda všetkým ľuďom pevnej vôle a dobrého chcenia svieti ako svetlý maják zasľúbenie nádeje a splnenia:
Ak teda Majiteľ Zeme zničí a odstráni prostredníctvom svojich služobníkov túto morovú nákazu na Zemi, tak logicky po tejto Veľkej očiste bude táto krásna modrá planéta putovať vo vesmíre ako NOVÁ ZEM na NOVOM NEBI, aby na svojich očistených viniciach prijala ako nových nájomníkov NOVÉ POKOLENIE.
A ty, človeče, nestaraj sa o suseda, či robí dobre alebo zle, nestaraj sa o to, akým spôsobom túto Očistu Zeme prevedie Majiteľ tejto planéty, staraj sa hlavne o to, aby si svojimi terajšími skutkami, slovami, myslením a chcením odstránil predovšetkým všetku špinu na sebe a v sebe samom, aby si dokázal skutočnému Majiteľovi Zeme, že si Jeho milosť predsa len ešte zaslúžiš!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
13.5.1917


Nech prehovorí ta najpovolanejšia, keď si pripomíname práve dnes, 97 rokov od prvého zjavenia Matky Božej vo Fatime:

,,Ducha Pravdy mali podobne ako predtým Ježiša, vopred ohlasovať vyvolení ľudia, aby v ňom duchovne hľadajúci spoznali Bibliou zvestovaného Ducha Svätého. Žiaľ, na svoju úlohu zabudli, lebo sa dostatočne duchovne neprebudili.

Po zlyhaní zvestovateľov chcel Stvoriteľ ľuďom vynahradiť zmarenú pomoc nadpozemským spôsobom - zjavením sa Prakráľovnej. Nakrátko sa zviditeľnila, v roku 1917 v portugalskej dedinke vo Fatime, aby oznámila zvesť, že na Zemi žije a pôsobí Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy, ktorý napíše Novú Bibliu. Hoci to oznamovala každý mesiac, teda šesťkrát počas svojich zjavení, falošné cirkevné autority túto Božiu pomoc zmarili, zatajením a prekrútením jej obsahu.

Prakráľovnú - Božiu matku vo Fatime nemohol vidieť žiadny človek, iba tri deti, ktoré sa na tento účel narodili na Zem. Videli ju však iba duchovným zrakom, nie hmotným. Mali sprostredkovať jej posolstvá ľuďom ešte v detskom veku, aby neboli ovplyvnené žiadnymi cirkevnými poznatkami, dogmami a autoritami. Ich pravdivé výpovede však cirkev prekrútila a vyslala do sveta znevažujúce výmysly, ktoré sú obsahom takmer všetkých kníh o zjaveniach.

Svet sa miesto vedenia Božím synom, ktorého moderné učenie je obsiahnuté v Posolstve Grálu, necháva viesť radšej nepravými zjaveniami, hoci ich posolstvá nemajú nič spoločné s Božími pravdami a reálnym životom.

Keď temní predstavitelia cirkvi znova oklamali svet a znemožnili spoznanie a účinkovanie aj druhého Božieho Syna na Zemi, oznámil Stvoriteľ nový príchod Ducha svätého na Zem, Bibliou zvestovaného Kráľa tisícročnej ríše. Túto správu predniesla Prakráľovná v treťom fatimskom posolstve. Aby nedošlo k jej skomoleniu, mala ju najstaršia z detí, Lucia, napísať do listu a v zalepenej obálke odovzdať pápežovi v roku 1917. Jeho nástupca ho mal otvoriť a zverejniť svetu až v roku 1960. Nový pápež aj s niektorými cirkevnými hodnostármi ho v uvedený čas otvorili, ale svetu jeho obsah nezverejnili." Večné zákony 3.

Tretie fatimské proroctvo: http://www.vecnezakony.weblahko.sk/Tretie-fatimske-proroctvo.html

Ján Anton Sloboda.

 
Ďalšie proroctvo z mnohých, ktoré hovorí o našej hroznej budúcnosti..... keďže ľudstvo to chce!

http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009030011
 
JAN. jan.jan@post.sk 
432hz
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Tesne pred vyliatym sily, skrze Ducha svätého...


Náhody nejestvujú, tak ako ani v tomto prípade, preto BDEJME:

Už o mesiac budeme môcť aj z územia Slovenska sledovať meteorický dážď. Na svedomí ho bude mať kométa 209P/LINEAR. "Táto udalosť nastane 24. mája, medzi 7:00 a 8:00 svetového času, čo je 9:00 až 10:00 nášho času. Súčasné odhady hovoria o intenzite 100 až 400 meteorov za hodinu, čo je oproti pár desiatok meteorických rojov skutočne bohatý úlovok," informoval Marek Husárik z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Meteorický dážď sa bude dať pozorovať v súhvezdí Žirafa, neďaleko súhvezdia Veľkého voza. Viac tu: http://www.webnoviny.sk/veda-a-technika/clanok/815096-zem-zasiahne-meteoricky-dazd-na-svedomi-ho-bude-mat-kometa/

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Chrániť ich pred pravdou


Toto nepotrebuje komentár, každý si vie nakoniec zrátať, že koľko je 2+2, ak nie, tak nech sa to už konečne naučí: http://vimeo.com/92738127

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Vždy máme na výber


Vždy máme na výber, je len na nás, nie na inom a iných, že čo si vyberieme, po čom siahneme, čomu veríme, čím sa riadime a kam smerujeme naše kroky!

Lži už hádam stačilo, hoci sa dnes množia ešte viac ako huby po daždi, či už je to v duchovnej, politickej a pozemskej rovine.

Pozrime sa na tie politické pre túto chvíľu ohľadom 11.9., Iraku, Afganistanu, Líbye, Sýrie, bývalej Juhoslávie, EU, NATO..., dnes Ukrajiny, že ako je v každej krajine jedinec balamutený lžou, rafinované a zákerne, pozrime sa v rovine duchovnej, že čo všetko sa ľudom ponúka, len nie Pravda, zajtra cirkev vo svojej slepote a pýche ide urobiť z dvoch ľudí svätých, hoci svätý môže byť len Boh, to len tiež hovorí, že lož im je sestrou, bratom, priateľom, rodičom, nie PRAVDA SAMÁ A BOH!

Ak duch bdie, tak žiadna lož ho nedostane, nech už by bola podávaná akokoľvek rafinovane a premyslené, lebo duch miluje už zo svojej podstaty pravdu, nie lož!

Je len na nás, že čomu veríme, čomu načúvame, čo šírime ďalej. Ak duch bdie a žije, tak šíri len pravdu, pravé poznanie. Opiera sa o fakty, nie o lži, ktorá sa na nás valia, či už aj prostredníctvom TV, rozhlasu a tlače, ktoré sa zapredali lži, nehovoriac už o rovine myšlienkovej, ktorú je ťažko dokázať. Ale ak duch bdie, tak ihneď spoznáva, on sa nedá obalamutiť lžou, lebo mu je z podstaty veci ihneď odporná, mrazí ho, nie hreje ako pravda.

Pravda je len jedna, lži vždy milióny, denne sa vydávajúce za pravdu, ale len vydávajúce a tváriace sa, ale bdelý duch ak bdie, tak ich hneď odhalí, lebo lož vždy ostane lžou, Pravda vždy Pravdou!

Vždy máme teda na výber, počuť PRAVDU alebo lož. Je len na nás, že čo si dennodenne vyberieme, na nikom inom, len na nás, PRAVDU alebo lož...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zaujímavý nebeský úkaz - Nebeský kríž


O pár dní budeme svedkami mimoriadne zaujímavej konštelácie na oblohe. Najmä na zahraničných stránkach vyvolalo toto nebeské zoskupenie mnoho diskusií. O čo ide? O „nebeský kríž“ v reči astrológov o krížový kvadrát, ktorý tvoria Pluto, Jupiter, Urán a Mars...Niečo viac o tom sa dočítate tu: http://www.putnici.sk/news/10241

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zachráňme svet pred globálnym otepľovaním...úpravou mäsových guľôčok..
 
A Zem bude povznesená do večnej ríše radosti

Ak k Tebe, človeče, prehovára slovo ľudské a zároveň aj SLOVO Božie, ktoré je tvorivý ČIN, je vždy iba na Tebe, ktorého slova či Slova sa rozhodneš chytať ako záchranného lana.
Je takisto na Tebe, či budeš novým v sebe samom, aby si mohol v skutočnosti zažiť zasľúbené Nové Nebo a Novú Zem.

Abdrushin o Novej Zemi:

<Jen tak je možno, že nyní v soudu nebude země rozdrcena tíhou kletby, na ní spočívající! To byl její skutečný úděl! Nyní však bude jen očistěna a zůstane zachována!>

<Nová doba má býti požehnáním také pro všechny cizí národy, aby se cítily šťastnými na půdě, ke které patří a podle toho pak i jejich rasa dospěla plného rozkvětu a přinesla nejbohatší ovoce a svým harmonickým působením podporovala celé pozemské lidstvo.
Tak vznikne krása! Celá země bude obrazem krásy, jakoby vyšla přímo z ruky velikého Stvořitele, poněvadž lidští duchové budou se zachvívat stejným způsobem a jejich radostné tvoření bude stoupat jako jásavá, děkovná modlitba ke světlým výšinám, aby tam nahoře opět zrcadlila všechnu harmonii štěstí, jak je bude ukazovat tato země!>

<Očistěna bude nyní země a celý svět a nic nezůstane ze špíny! V míru a radosti bude moci tvorstvo sloužiti svému Pánu, všemohoucímu Bohu, který jedině svou láskou poskytl lidskému duchu vědomého užívání veškerého požehnání ve stvoření.
Kdo by chtěl opět vnésti temno na zem tím, že by nedbal Božích zákonů ve stvoření, nebo byl dokonce proti nim, bude neúprosně vyřazen, neboť takovým jednáním přináší vám jenom závist, nenávist, utrpení, nemoc a smrt!>

<A budou to nakonec také velikonoční zvony, které dají zaznít naplnění do všech zemí. Naplnění, že temnoty musely uhnout se země docela a že země se smí koupat v novém světle, jež jí bude dáváno tak dlouho, až se bude moci osvoboditi, aby se vrátila do původního stavu, ze kterého se kdysi zformovala.>

<Celá země, která vás nosí, vyletí po očistě od temnot vzhůru i s vámi do čistších a světlejších úrovní.>

<Jen velké lásce Boží děkujte za to, že budete moci i v budoucnosti nadále slaviti tento svátek na zemi, že tato země s tak mnohými ostatními souhvězdími nemusí zaniknout v soudu. Jen velká láska Boží vám pomohla ještě v posledním okamžiku, když vaše falešné chtění hnalo vše ke konečnému zániku.
Ta doba teprve přijde, v níž vy, lidé, pochopíte, jaké oběti bylo třeba, abyste byli vyrváni jisté zkáze. Dnes to ještě nedovedete.>

<Poněvadž výstavba tisícileté říše ve službě Svatého Grálu týká se celé země a daleko nad ní následuje do celého stvoření, jest nutno dbáti na bezpodmínečné splnění této přirozené nutnosti odstupu již předem s železnou přísností! Jest v tom následování nezměnitelné duchovní zákonitosti, která konečně i v pozemském dění musí býti udržena, aby nenastoupila opět osobivá lehkomyslná ospalost takových zmatků, který nyní každé pozemské bytí nechávají vyrůsti místo k radosti jen k žalu a musí vésti ke zkáze.
Na vás tedy, na tomto malém počátečnickém kruhu na zemi, ukládá se vznešená povinnost. Musíte býti i v tom zářícím vzorem pro novou říší!>

<Probuďte se k novému způsobu, nechte konečně padnout staré a naučené zvyky a staňte se vy nejdříve novými před světem a to i ve všedním myšlení a jednání! Není ničeho, co by nemuselo býti novým, jak jsem vám již stokrát pravil! Vy však jednáte častokrát podle starého! A přece počátek musí býti u vás! Bez začátku není ani žádné další cesty!
Jestliže vy selžete, zřítí se svět!
To přece stojí za trochu donucení k překonání sebe!>


Úryvok z poslednej Abdrushinovej slávnosti na Zemi 30.12.1937:
<Přicházím od Otce, Stvořitele a majitele této země se vším, co se na ní nachází, jako Jeho Syn a zmocněnec, abych od vás požadoval vyúčtování z jeho majetku, aby tento vám mohl být opět očistěný svěřen k další správě, kterou budete vykonávat podle vůle Boha.>
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K 139. výročiu narodenia ABDRUSHINA.


,Ľudia - hej! ľuďmi radi menujú sa oni,
tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony.
Zákon je len jeden u nich, jeden zákon vlčí;
právo v putách - a Pravda na hraniciach blčí.

No príde i prísť musí ten bohatier Boží,
čo zákon pošliapaný na oltár vyloží;
no príde i prísť musí ten veľký deň súdu -
a za stôl si zasadne Pravda môjho ľudu!“

Výňatok z básne od Jána Bottu – Smrť Jánošíkova.


139 pozemských rokov, tak presne toľko rokov dnes ubehlo odvtedy, keď sa Božia Vôľa stala opäť človekom, aby tesne pred veľkým súdom - Veľkou očistou Zeme, priniesla Pravdu vo svojom svätom Slove, na ktorom sa vysúdi celé ľudstvo, v ktorom tkvie pre každého človeka záchrana a spása, pre jeho ďalšie bytie, pre jeho rast, pre jeho očistenie sa. Veď čo je to sto pozemských rokov vo večnosti? Jediná kvapka v obrovskom mori!

Z evanjelia podľa Jána – 16/7-15:

,,Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde On poučí svet, o hriechu, o spravodlivosti, a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."


Bol to On, Imanuel Abdrushin, Duch Pravdy, druhý Syn Boha Otca, veľký Učiteľ ľudstva, ktorý sa nebál temnôt a ukázal nám ešte raz vo svojom Svätom Slove tu správnu cestu za Svetlom. Ale ľudstvo opäť zlyhalo a nespoznalo v ňom veľkého Posla od Boha, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, tesne pred svojou nevinnou smrťou.

Odišiel v tichosti , ale po očiste sa opäť navráti, nakoľko sa opäť narodil tesne pred prvou veľkou očistou Zeme.

,,A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu" K svátku Čisté Lilie.

Večná chvála zato BOHU buď, aby viedol on IMANUEL ľudstvo v Tisícročnej ríši , ako pravý Kráľ a Vodca , ktorému sa nik z ľudí nevyrovná...

Bez Imanuela nemôže byť teda položený ani ten najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše, lebo tak BOH rozhodol!

,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu urážky, lebo hrôza zavrie také ústa a ochotne sa budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom jeho prostredníctvom. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky." Citát z prednášky - Syn Človeka.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Je dokonané!


Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaný, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly niet.Len syčanie hadov bolo počuť, mysliac si, že víťazstvo je na ich strane. Ale Ježiš v tej chvíli stal ako víťaz, nebál sa položiť svoj život za Pravdu, ktorú hlásal. Nezlomilo ho nič a nikto. Ich prehra bola v tej chvíli dokonaná, a a oni to vedeli. Preto ten posmech pod krížom, lebo zúfalstvo a strach v nich a okolo nich sa začal ešte viac stupňovať. Oni vedeli, že čo ich zato čaká, a predsa to urobili, mysliac si, že aspoň takto vyhrajú nad Bohom. Ale opak bol pravdou, zákony Boha pracujú s úplnou presnosťou, bezohľadne a neúprosné, nepýtajúc sa, či si niekto myslel, že bol v práve alebo nie, ale či to bolo v súlade zo zákonmi BOHA a s jeho vôľou! Preto ten strach ich tvárach. Preto to zúfalstvo a hrôza, lebo oni vedeli, čo ich bude už čoskoro očakávať. Preto aj to besné prenasledovanie, ktoré sa dialo potom, lebo strach, hrôza a zúfalstvo im nedalo už pokojné spať. A pokojný spánok neprichádzal...a neprichádza, len zúfalstvo, hrôza, strach a prehra v radoch tých, ktorí siahli na život Ježiša! To je ich výslužka, to je ich batoh, ktorý si nesú už dlhé veky, pokiaľ si svoju vinu nepriznali, pokiaľ si svoju vinu, tak ťažkú neodčinili.Zelený štvrtok je dňom tej najväčšej zrady, a Veľký piatok je dňom úkladnej vraždy! A napriek tomuto faktu sa to oslavuje, už veľmi dlhý čas, ako Bohom chcene dianie. Ale opak je pravdou, ale to cirkevný svet nezaujíma, hlavná vec, že žije v tom veľkom omyle, že to tak bolo Bohom chcené...Ľudstvo sa zvrhlo ešte viac, lebo verilo viac cirkvám ako Bohu. Preto blúdi a padá, lebo stále nechápe, že oslobodenie a vzostup nevedie skrze túto úkladnú vraždu Spasiteľa, ale len skrze Slovo, ktoré nám tu zanechal.
2000 rokov na nápravu stačilo, teraz prichádza veľké zúčtovanie pre každého...!!!

Ján Anton Sloboda.

 
v predvečer - Veľký Piatok

Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.
Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).
Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.
Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.

Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.
Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.
Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja ...
Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!
Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!
Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.

Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):

1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.

Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?

O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?
Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?
Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?! A za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?
Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách ...
No to je naozaj skvelé!

A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.
Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.
Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!

Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!
Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večné – SLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!
Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!

Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!
Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.
Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!
Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.
Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána .....
Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!

Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.
Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.
Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaní – k SLOVU BOŽIEMU !!!
Tým najčistejším úplne stačí toto Božie Slovo, Božie zákony a Božie prikázania, podľa ktorých chcú kráčať na svojej púti Božím stvorením.
Mnohým nasledovníkom dnešných cirkví ale nestačí to dokonalé a všemocné od Boha! Oni potrebujú „v pokore“ navyše aj nejaké spoločenstvo s „povolaným“ kazateľom a pretože sa duchovne málo alebo nijak nehýbu, potrebujú ešte aj „PRIKRÝVKU“, pod ktorou sa skrýva neochota zobrať zodpovednosť za svoje hriechy na seba.
Prikrývka je ale potrebná tam, kde je niekomu zrejme zima. Ale zima je zväčša len takým ľuďom, ktorí sa nehýbu.
„Nech naše hriechy sníme niekto druhý, najlepšie Boh!“, to je ich slogan.
Vlastné hriechy by radi zvalili na Syna Božieho a v dnešnej dobe to ešte aj rúhavo oslavujú (Veľký Piatok), pretože takto sa môžu „zvrchu“ dívať na tých „poblúdených“.

Ale vedzte vy, poctivo hľadajúci, že všetci, čo sa povyšujú, budú ponížení a prví budú poslední. Nikomu sa neodpustí čo len jeden halier dlžoby a všetci do jedného zožnú len to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali!
Nikto nebude žať to, čo nezasial, lebo je to proti prírode a prírodné zákony sú dokonalé preto, lebo sú v súlade s Božími všeobsiahlymi zákonmi.
Len ľudia dokážu vymyslieť to, čo dokonalé nie je, teda je v rozpore s Božou vôľou.

Preto týmto „veriacim“, ak sú ochotní sa Pravde otvoriť, treba v dobrom poradiť, aby vo vlastnom záujme na záchranu strhli čo najrýchlejšie zo seba falošnú „PRIKRÝVKU“ a začali spoznávať Pravdu takú, akou v skutočnosti je. To Svetlo, ktoré ich po strhnutí tejto cudzej „PRIKRÝVKY“ náhle osvetlí, im v ďalšom putovaní neomylne ukáže, ktorým smerom majú kráčať.
Aj pre nich totiž platí: „Kto hľadá, nájde“. Ale pojem „hľadajúci“ znamená, že on sa hýbe a kráča k Cieľu, on nestojí a neskrýva sa pod rozpadávajúcou sa ruinou.
Posledné slovo v súde nebude mať žiadna ľuďmi vymyslená „PRIKRÝVKA“, ale SLOVO BOŽIE!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zelený štvrtok.


Zelený štvrtok.


Čím je a ostane Zelený štvrtok pre ľudí, pre ktorých je ozaj Boh a jeho Pravda na prvom mieste? Ostane vždy len dňom jednej z najväčšej zrady, aby mohla byť zákerným a ľstivým spôsobom obžalovaná Božia Láska, ktorá sa stala človekom, a ktorá prinášala pred 2000 rokmi záchranu a spásu pre ľudstvo vo svojom svätom Slove, a tak aby následné bola umlčaná smrťou na kríži ako nejaký zločinec!

Ale Pravda sa nedá umlčať, Pravda vždy časom vyjde najavo, vždy, tak ako v prípade nevinnej smrti Syna Božieho Ježiša, ktorá vždy ostane tým najhorším zločinom, ktoré ľudstvo spáchalo na Spasiteľovi ľudstva Ježišovi! Aj o tom prišlo vysvetlenie opäť skrze Svetlo, skrze jeho Slovo – Posolstvo Grálu, ktoré ľudstvu podal sám Syn Svetla Duch Pravdy Abdrushin, aby aj v tejto veci došlo naplnenia prísľubu Pána Ježiša, o príchode Ducha Pravdy tesné pred Veľkým súdom...,, Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy!“

Dnes je teda Zelený štvrtok, deň keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu, udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná, vysmievaná, krivo obžalovaná, ponižovaná... Nech bude to pre nás raz a navždy mementom a poučením!

Čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoci ho stratím, alebo mlčať, nestratiť ho, ale padnúť?

Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Nato nech si každý odpovie sám…

Ján Anton Sloboda.