Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

 
Otvorený list pre rádio Slobodný vysielač a časopis Zem a Vek

Zdravím všetkých odvážnych ľudí,
ktorí v dnešnej ťažkej dobe, schyľujúcej sa k celosvetovej totalite,
pomáhajú každý svojím spôsobom
odhaľovať v bahne pretvárky, korupcie a lží
to, čo sa veľmi dlho s veľkým úspechom
darí zatajovať – Pravdu.

Prostredníctvom niektorých relácií som sa stal pravidelným poslucháčom Slobodného vysielača, aj keď iba zo záznamu, z archívu, ako aj odberateľom časopisu Zem a Vek.
Vážim si odvahu a prácu redaktorov, ktorí sa snažia robiť to, čo by mali vlastne robiť verejno-právne masmédiá, ktoré sú platené z koncesionárskych poplatkov občanov Slovenska. Mnoho konkrétnych informácií z domova a zo zahraničia, o ktorých som nemal ani tušenia, som sa vaším prostredníctvom dozvedel. Opäť mi do celkovej mozaiky poznania pribudli ďalšie kamienky a v dnešnom všeobecnom zmätku sa nové súvislosti vynárajú čoraz v jasnejšom svetle, pričom niekedy zdanlivo spolu nesúvisiace a nelogické udalosti odrazu majú svoju vzájomnú spätosť a logiku.

Keď sa povie „A“, malo by sa povedať aj „B“.
Väčšina mladých ľudí nie je dnes na školách komplexne a objektívne informovaná o skutočnom dianí na Slovensku, či už v dávnejšej alebo v nedávnej minulosti.
Preto som sa rozhodol, že sa vo svojej krátkej reakcii na niektoré zverejňované informácie dotknem jednej resp. dvoch chúlostivých tém, ktoré dodnes rozdeľujú obyvateľov Slovenska a ktoré môžu všetkým Slovákom dopomôcť v lepšej orientácii, čo sa okolo nás vlastne deje:
<Dvojitý meter: Jozef Tiso – Vladimír Mečiar>

Pán Ľubomír Huďo správne opakovane upozorňuje zaslepené a spiace ovečky v slovenskom národe, že tak ako v minulosti, aj v prítomnosti používajú mnohí naši, aj svetoví politickí lídri a im naklonené masmédiá dvojitý meter, kde sa napĺňajú slová: Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

Veľmi ma zaujala relácia o Jozefovi Tisovi, kde sa dospelo k názoru, že je veľmi ťažké ešte aj dnes objektívne posudzovať, či sa natoľko previnil, že ho museli popraviť, či nemohol urobiť niečo iné, niečo naviac, aby zachránil viac židov, ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov, naozaj ťažko posudzovať, lebo bol na neho vyvíjaný obrovský tlak, hlavne zvonku.
Jedno je ale fakt, že aj za jeho pôsobenia ako prezidenta Slovenského štátu mnoho židov zahynulo. Je teda on osobne zodpovedný za smrť a utrpenie týchto všetkých nezachránených obetí? Má niekto právo odsúdiť Jozef Tisa, keď nebol pri ňom osobne a nevie na 100%, čo vtedy mohol, čo nesmel a čo urobil?

Nedávno som počul na Slobodnom vysielači názor pána Lichtnera, že keď vás doma prepadne zlodej a ukradne vám malú alebo veľkú čiastku, je to principiálne to isté, je to zlodej. Súhlasím. Netreba sa dohadovať, že ten ulúpil menej a ten druhý viac. Bolo to povedané v súvislosti s predchádzajúcimi vládami na Slovensku, ktoré umožnili rozpredanie nášho spoločného majetku, poľnohospodárstva, apod. súkromným subjektom.
Chcem tu vopred podotknúť, že ani s týmto nemám absolútne žiadny problém, mám na to tiež svoj kritický názor.
Ale potom podľa tohto istého princípu uvažovania by sme nemali vôbec váhať ani pri posudzovaní pôsobenia Jozefa Tisa ako prezidenta Slovenského štátu a jednoducho považovať jeho odsúdenie za správne, pretože podľa tohto kritéria by bol Tiso rovnako vinný aj vtedy, keby pod jeho prezidentovaním bol do koncentračného tábora odvlečený nespravodlivo iba jeden jediný slovenský žid. Alebo v tomto prípade platí iné meradlo?
Ak teda boli tisíce ľudí okradnutých, to je zle a musíme to odsúdiť, ale ak boli tisíce iných ľudí zabitých, tak tu to nevieme objektívne posúdiť, lebo sa nevieme vžiť do situácie, v ktorej bol Tiso? To je ten jediný, rovnaký meter?

A teraz môj názor, ktorý samozrejme neprezentujem ako dokonalý a neomylný:

Ak teda ja osobne uznávam Jozefa Tisa, že určite to so slovenským národom myslel dobre, hoci aj za jeho pôsobenia boli násilne odvlečené tisíce židov, prečo by som mal odsudzovať Vladimíra Mečiara, ktorý podľa mňa to takisto dobre myslel so slovenským národom, hoci aj za jeho pôsobenia sa v spoločnosti mnoho nedobrého udialo a sprivatizovalo sa veľa štátneho majetku. Blízko Tisa pôsobili ľudia, ktorých vinou a ich aktívnym prispením bolo jeho meno pošpinené, ale takisto aj popri Mečiarovi a hlavne na jeho charizmatických širokých pleciach sa viezlo dosť veľa špekulantov, kalkulátorov a vší, ktoré sa neskôr ukázali v pravom svetle.

Jozefa Tisa som osobne nezažil, Vladimíra Mečiara áno.
Nesúhlasil som zaslepene vždy so všetkým, čo urobil, alebo čo sa okolo neho dialo. Ale chcel by som v rámci objektivity a vyváženia jednostranného subjektívneho pohľadu poukázať na niekoľko aj pre túto dobu veľmi dôležitých historických neodškriepiteľných faktov a otázok s nimi súvisiacimi:

1/ Dnes je Václav Klaus považovaný v Európe, slušne povedané, za euroskeptika. Okrem iného prirovnal súčasné vedenie EU v Bruseli k bývalému sovietskemu politbyru v Moskve. Bol nepohodlný a určite si tam vydýchli, že ako prezident jedného členského štátu EU už skončil.
Pred dvadsiatimi rokmi bol slovenský premiér Vladimír Mečiar neprijateľný ako doma, tak aj v zahraničí, hoci obyvateľstvo na Slovensku to vo veľkej miere vnímalo inak.
Vtedajšia ministerka zahraničných vecí USA, pani Allbrightová, sa neraz verejne vyjadrila o Slovensku, že je čiernou dierou v Európe – kvôli Mečiarovi. Niektoré politické strany podľa vtedajších vlastných vyhlásení by boli vraj ochotné rokovať s HZDS o spolupráci, ale iba za podmienky, že by na jeho čele nebola persona non-grata - Vladimír Mečiar. Osoba Mečiara bola príčinou odmietania politiky HZDS doma aj vonku. Takže sa nejednalo o posudzovanie veci samotnej, nešlo o program HZDS, ale išlo o osobu, presne tak, ako sa to deje aj dnes. V tejto veľkej hre sa vymenili iba osoby a obsadenie hlavných postáv.
Jeden demarš za druhým posielala Európska komisia na Slovensko – kvôli Mečiarovi, aby sa nakoniec ukázalo o nejaký ten rôčik dva, že práve členovia tejto komisie, keď už bol Mečiar odstavený, boli oni sami pre podozrenie z korupcie odvolaní.
Pri rozdelení ČSFR boli pred vyše 20-timi rokmi hlavnými aktérmi páni Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Aká to zhoda okolností a náhod, hoci náhody neexistujú, však? Pre Brusel - jeden nepohodlný vtedy, druhý teraz. Naozaj, mali veľa spoločné.
Ak teda podľa mnohých dnešných kritikov by mal byť Vladimír Mečiar taký istý ako jeho nástupcovia, pretože všetci rovnakým spôsobom rozkradli „za babku“ túto republiku, aby kapitál nakoniec odtiekol zo Slovenska na západ a z našej krajiny sa stal ďalší „Banánistán“ v Európe, nech nám všetkým naozaj už niekto osvietený objektívne vysvetlí, ako je to možné, že jedine iba jeho osoba, žiadna iná osoba, bola príčinou, prečo nás nevzali za jeho vlády do EU a NATO, ktoré ale dnes odsudzuje možno už aj väčšina slovenského národa?
V čom bol taký iný a neprijateľný pre západ, keby mal byť rovnaký ako dnešní zo západu potľapkávaní jeho nástupcovia, lokaji tejto nastupujúcej svetovej totality?
Vie niekto z vás kritikov pravú (!) príčinu nášho neprijatia do EU a NATO v 90-tych rokoch?

2/ Keď sa Česko-Slovensko malo rozdeliť, kuvici a tzv. ekonomickí odborníci nahlas kvákali a varovali Slovákov, že slovenská koruna pod vedením Vladimíra Mečiara padne voči českej korune v pomere 1:3.
Čo sa ale napodiv stalo?
Svet sa asi zbláznil a úplne sa obrátil naruby, pretože o niekoľko rokov, počas vládnutia Vladimíra Mečiara, asi na obdobie pol roka bola slovenská koruna silnejšou menou než česká koruna.
Ako sa vôbec takéto niečo mohlo stať uprostred demokratickej Európy, keď na Slovensku vtedy údajne vládli nekompetentní despotickí bývalí agenti KGB s agresívnymi nacionalistami a ešte aj s negramotnými robotníkmi?

3/ Keď bolo treba zvrhnúť v roku 1998 Mečiara z postu premiéra SR, zneužila sa k tomu okrem iného aj kauza TV Markíza, spojil sa čert s diablom, aby krajná ľavica s krajnou pravicou, komunisti s komunistickými kresťanmi a inými komunistickými občianskymi lokajmi západu pozliepali takú pravo-stredo-ľavú vládu, ktorá bola nie „ZA“ ale „PROTI“, len aby nás čo najskôr dostali pod dohľad a kontrolu Bruselu a Washingtonu. Vtedy boli na pár dní všetci jednotní.
Ozaj, a bolo to iba na pár dní?
Dokedy budeme kydať na toho, ktorý vlastne iba svojou osobou bol ochrancom Slovenska pred šialenstvom z EU a NATO?

4/ Myslí si dnes niekto na Slovensku, že keby po víťazných voľbách 1998 zostavil vládu Vladimír Mečiar a pokračoval by ako premiér SR, boli by o pár mesiacov neskôr – bez vedomia a súhlasu občanov SR – povolené lety bombardérov NATO nad našimi slovenskými hlavami s bombami obohatenými uránom pri „humanitárnej“ vojne proti slovanskému srbskému národu v Juhoslávii, kde priamo na európskom území, v čase mieru, hynuli neviní civilisti v dobyvačnej vojne „obrannej aliancie“ NATO?

5/ Za čias vlády Vladimíra Mečiara nebolo Slovensko brané vo svete ako krajina okupantov na cudzích územiach v iných svetadieloch – ako verný americký lokaj a poskok.
Je tomu tak aj dnes?

6/ Tak ako starší ľudia spomínajú na časy Jozefa Tisa, že vtedy bolo na Slovensku dobre, hoci všetkým sa určite dobre nevodilo, aj my mnohí spomíname, že za čias Vladimíra Mečiara, keď Slovensko bolo ešte ako tak suverénne a samostatné, a v dobe, keď napr. kvôli podozreniu z pripravovaného atentátu zmenil Mečiar cestu do Nemecka, bolo u nás dobre, teda určite lepšie než dnes v čase „EURO- a NATO- demokracie“. Kto sa má vlastne dnes lepšie?
Vladimír Mečiar viedol po rozdelení ČSFR túto krajinu a svoj národ v dobe, keď mu pod nohy hádzali polená zo všetkých strán, keď mu nikto ani doma ani vonku neveril, okrem státisícov voličov, kde terčom nemiestnych žartov a urážok zo strany rôznych pseudo-umelcov a euro-novinárov boli najmä poctiví dôchodcovia a babky „tárajky“, ktorí ale pre nás mladších túto krajinu vybudovali, v dobe, keď voliči HZDS boli považovaní euro-atlantickou „inteligenciou“ za nevzdelaných obmedzencov a hlupákov.
Ak sa už niekoľko rokov môžeme v praxi a v priamom prenose („live“) dívať na tento náš vysnívaný EURO-raj, mal by si každý nespokojný Slovák raz za čas položiť vážnu otázku: Kto bol v histórii Slovenska najväčšou prekážkou na tejto ceste za „svetlými zajtrajškami“ v EURO-zóne (EURO-klietke)?

7/ Dnes všetci rozumní na Slovensku vedia, že naše členstvo v NATO a v EU je iba vymenená východo-červená komunistická totalitná klietka so žltým kosákom a kladivom a s jednou hviezdou na čele za inú, západo-modrú totalitnú klietku – a opäť (žeby náhodou?) ovenčenou menšími ale tiež žltými hviezdami.
Niektorí Mečiarovi kritici by si mali dokolečka-dokola opakovať, že jedine počas vlády Vladimíra Mečiara ako slovenského premiéra nebolo Slovensko prijaté do EU a NATO, a to iba kvôli jeho osobe. Takto to aspoň do nás neprestajne vtĺkali a masírovali naše, aj zahraničné masmédiá – „veď stačí vám Slováci iba jeho vymeniť a máte našu demokratickú náruč otvorenú“.
Osoba Vladimíra Mečiara bola brzdou nášho prijatia do EU a NATO. Zdá sa, žiaľ, že brzdou poslednou záchrannou …
Keby nič viac pre tento národ neurobil, keby žiadnu inú úlohu neplnil, a nevzali by nás iba kvôli nemu do EU a NATO, nestačilo by vám to, Slováci? Stratili by sme viac ako takto?

---
Na to všetko, čo si teraz počul, si ty, Slovák, odpovedz sám! Ale pokús sa konečne byť raz už aj samostatne rozmýšľajúci a najmä objektívny!

Bez omylu platí aj dnes to známe biblické: „Kto hľadá, ten nájde.“
Želám všetkým Slovákom, aby vám do uší zahrmelo ako jedno z posledných varovaní ďalšie známe biblické: „Keď slepý vedie slepého, obidvaja padnú do jamy...“

Takže keď zaznel v jednej z nedávnych relácií Slobodného vysielača menší údiv, že dokonca ešte existujú na Slovensku aj takí ľudia, ktorí pána Vladimíra Mečiara dodnes uznávajú ako politického vodcu slovenského národa, ako by sme za takýmito ľuďmi museli snáď vykonať cestu až do praveku, tak verejne prehlasujem, že ja, Jozef Potúček, hlásim sa ku nim a považujem osobu Vladimíra Mečiara za ochrancu slovenského národa, minimálne pred totalitnou diktatúrou NATO a EU, čo neskreslené dejiny historicky potvrdzujú.
Keď sme boli na výlete v Rakúsku a padla otázka, že čo to ten Mečiar u vás na Slovensku vyvádza, odpoveď znela, že nás chráni pred EU a NATO. Ten človek krútil iba nechápavo hlavou. Dúfam že dnes, skoro po dvadsiatich rokoch, si na to občas spomenie a snáď už aj sám pochopil, čo tým bolo vtedy myslené. Inak povedané, zatiaľ som nestretol jednoduchého Rakúšana, ktorý by bol s EU spokojný.


Ako teraz ďalej, NÁROD SLOVENSKÝ?
Aj pre TEBA platí:
„Tvoje skutky idú za Tebou.“
„Čo zaseješ, budeš musieť zožať.“

Všetko dobré a veľa síl pri odstraňovaní katastrofy.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Akú kašu si človeče uvaríš, takú budeš aj jesť!


Nič sa nedeje len tak bez príčiny, tobôž v dobe, keď Veľká očista je na spadnutie:

http://tvnoviny.sk/sekcia/zahranicne/1741527_zle-znamenie-na-papezove-holubice-mieru-zautocili-vrana-s-cajkou

http://czech.ruvr.ru/2014_01_26/S-cim-je-spojena-nenadala-aktivizace-pyramid/

http://www.eiaktivity.sk/2012/fotonovy-pas

Nehovoriac o nejednej pozemskej pohrome, tak ako aj o nepokojoch, ktoré sa stále stupňujú a zhusťujú od začiatku roka 2014. Ľudstvo si vybralo ten najhorší scenár...


,,Keby sa zmenila a duchovne prebudila aspoň malá časť národa, očista by v ňom prebiehala v miernejšej forme. Mnoho temných by sa prispôsobilo novým pomerom a národ by sa očistil ich prirodzenou smrťou. Pohromy ani vojny by nemuseli prepuknúť v takej sile, aká sa nahromadila pod vplyvom negatívnej karmy. Škoda, že mnoho svetlých ľudí nenašlo a neprijalo pomocnú ruku, ktorá sa im núkala Posolstvom grálu. Teraz, keď o päť minút odbije dvanásta, majú ešte poslednú šancu prebudiť sa a pochopiť udalosti okolo seba – pomocou skráteného Posolstva od Syna človeka(poz. Večné zákony 1-3). Tento vzor nového evanjelia sa rozletí kozmickou rýchlosťou do celého sveta, aby bol záchrannou vestou všetkým tým, čo túžia po Pravde a večnosti.

Ak sa svet čo najskôr nespamätá, začne sa na Zemi odvíjať katastrofický scenár, ktorý je prichystaný pre celé ľudstvo ako odplata za duchovnú lenivosť a nevedomosť. Iba silné rany ho dokážu prebudiť a presvedčiť, že má aj ducha." Večné zákony 1.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Jeden za druhým...


A to len za posledný mesiac roku 2013. Všetko nasvedčuje, že deň "D" je už veľmi blízko, tobôž keď Nový rok 2014 sa nesie v znamení čísla 7:

http://www.youtube.com/watch?v=Id8RUNnzXdk#t=131

A ISON: http://www.youtube.com/watch?v=TSCV1aICNAU

Ján Anton Sloboda.

 
28.11.2013 – veľké „zapnutie“

Dňa 23.10 (říjen).2013 o 21:01:21 som uverejnil na tomto mieste úvahu o „Kométach“ Posledného súdu. Vyjadril som aj svoj názor na kométu ISON, kde to končilo slovami a otázkou:
<28.11.2013: IS – ON
Jeden z voľných slovenských prekladov tohto slovného spojenia: 
28.11.2013: JE – ZAPNUTÝ
ČO (alebo KTO?) sa môže na 15. pozemské výročie narodenia Kráľa Tisícročnej ríše zapnúť, čo bolo dovtedy vypnuté?> Koniec citátu.

===
Prehupli sme sa už do roku 2014 a rád by som v tejto súvislosti čosi pripomenul.
Vždy, keď niečo končí, niečo iné začína.
Ak teda na 15. výročie narodenia Imanuela, teraz to už vieme, bola „vypnutá“ (vo svojej pôvodnej podobe a veľkosti sa rozpadla) kométa ISON, tak čosi zrejme aj v tomto istom termíne začalo a je „zapnuté“ (po anglicky „Is On“).
A keďže to má súvis s Imanuelom, je na každom z nás, aby sme sa aj my niektorí už konečne „zapli“ a hľadali, čo sa počnúč týmto dátumom vlastne „zaplo“, resp. čo nám toto „zapnutie“ prináša, na čo sa máme prichystať, ...
 

Zdravím Vás, pán Sloboda, pokúsim sa Vám na to odpovedať z pohľadu môjho vnímamia tejto skutočnosti.

Myslím si, že žiadna kométa nepozostáva iba z ľadu, ale aj z iného materiálu a je úplne jedno, či je krátkoperiodická alebo dlhoperiodická, proste fyzicky sa pri teplotách okolo 3 000 stupňov tavia a sublimujú aj veľmi pevné a húževnaté materiály, o ľade ani nehovoriac. Okrem toho 1,2 mil. km nad ,,povrchom“ Slnka, ak sa vôbec dá hovoriť pri Slnku o nejakom povrchu, obrovské gravitačné a slapové sily, magnetizmus atď. a kométa ISON mala priemer jadra koľko...neviem, od jedného do štyroch km? Mohla by prežiť tento prelet, keby mala väčšiu rýchlosť, tú by ale mala, keby mala väčšiu hmotnosť, ale ... nemala. . Toto všetko aj väčšina astronómov – amatérov, či profesionálov aj očakávala.
Oficiálne astronomické stránky uvádzajú, že z nej fyzicky zostal len zhluk prachu, ktorý sa časom rozptýli – toto sa uvádzalo dva alebo tri dni po prelete okolo Slnka. Okolo dvadsiateho decembra, teda zhruba tri týždne po prelete som sa dočítal z oznamov dostupných z portálu komet.cz, že kométu ISON, resp. jej pozostatky ,,hľadali“ radarmi a teleskopmi, ale nebolo nájdené nič. Dokonca ju vyhlásili za neexistujúcu ...
Okolo kométy ISON sa podľa mňa rozpútalo veľké ,,haló“ hneď po jej objavení, vtedy sa ale nedala dobre odhadnúť veľkosť jej jadra a ani jeho hmotnosť. Podobné haló sa rozpútalo aj pri preletoch komét pred niekoľkými rokmi a aj okolo celého roku 2012, či už to bola Mc Naught, Lulin, alebo Elenin – tej dokonca prisudzovali niečo podobné ako ISONu ...vždy boli nenaplnené očakávania niektorých ľudí.
Kométa ISON sa teda fyzicky neprejavila pri predpokladanom prelete pri Zemi, nebola viditeľná pozemským ľuďom, tým je vlastne vylúčené, aby bola považovaná za Veľkú kométu, o ktorej píše Abdrushin v Posolstve Grálu v prednáške č. 73, str. 479 Velká kometa: ,,...obaluje se hmotností a bude tím VIDITELNOU i pro POZEMSKÉ lidi.“.

Podstatné teda je, čo od nej kto vlastne očakával a to už je predsa rôzne, lebo každý sme iný.
Ja som sa už vyjadril o ISONe niekoľkokrát, nebudem to teda znovu opakovať, vedel som, že akoby nám má ,,niečo povedať“, o niečom informovať a to, čo som vo svojej úvahe spomenul, tak .. môžem sa aj mýliť, môže to byť úplne niečo iné, neviem, proste to ma tak hneď napadlo.
Určite budete so mnou súhlasiť, že celá polemika o kométach a podobne, nie je pre nás taká dôležitá, ale že dôležité je pre nás, aby sme si svoje životy upravili podľa Posolstva Grálu a snažili sa žiť podľa Slova Pánovho. Pani Natália vo VZ2 ot. č.131: ,,...preto využite voľný čas poskytovaný odďaľovaním súdu, aby ste pochopili, čo prichádza, a pripravte sa na duchovnú premenu ...“
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Malá rečnícka otázka: Bola ISON len hŕbou ľadu?

,,Väčšinou nepoznáme predchádzajúci vývoj kométy a nevieme, čo kométa už v minulosti prekonala. Vieme pomerne presne odhadnúť, ako sa budú chovať krátkoperiodické kométy, ktoré prichádzajú k Slnku opakovane v priebehu niekoľkých rokov resp. desaťročí. Oveľa ťažšie je to u tzv. nových komét (sem patrí aj ISON), ktoré prichádzajú k Slnku prvý krát. A u týchto telies nemáme ani dostatočne veľkú štatistickú vzorku, aby sme mohli urobiť kvalifikovaný odhad." http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5152

Ján Anton Sloboda.

Slnečná aktivita

Vážení priatelia,

Prajem všetkým všetko najlepšie do nového roku 2014.


O kométe Ison tu už bolo popísané veľmi veľa, no predsa len by som k tomu niečo ešte dodal.
Dlhá púť kométy ISON sa skončila jej zánikom pri Slnku v tak významný deň 28.11.2013, teda v deň 15. pozemského výročia narodenia Imanuela.
Akoby sme v tento významný deň dostali nejakú dôležitú informáciu práve v súvislosti s naším Slnkom.
Istotne to nemôže byť náhoda, keďže náhody neexistujú...
Zaujímavé je aj toto, že v nemčine Slnko – Die Sonne - obsahuje názov tejto kométy. Ak z ,,Die Sonne" vyberieme postupne písmená i s o n, zostanú nám písmená ,,d e n e“ čo môžeme zoskupiť na ,,ende“ – v nemčine znamená koniec! Teda, slnko: ison - koniec.

V poslednej dobe som čítal niekoľko článkov o Slnku a jeho aktivite a že je v tomto období v dobe maxima svojho jedenásťročného cyklu aktivity. Aktivita Slnka sa vyznačuje zvýšeným počtom slnečných škvŕn, ktoré súvisia so slnečnými erupciami rôznej intenzity spojenej aj s výronom slnečnej hmoty do okolitého vesmíru označovaného ako CME. Keďže aj Slnko rotuje okolo svojej osi, nie vždy tento výron hmoty smeruje priamo k Zemi. Tieto erupcie astronómovia rozdeľujú do určitých tried s rôznym odstupňovaním. Napríklad silnejšie erupcie sa označujú triedou M s odstupňovaním 1,2,...atď. A extrémne silné erupcie triedou X, 1,2,...atď.
Lenže, v poslednej dobe sa aj v niektorých článkoch a úvahách niektorých astronómov často uvádza, že aktivita Slnka v tomto maxime je neobvykle a nečakane nízka, že Slnko ide tak akoby ,,na pol plynu“ a že očakávané silné erupcie a vysoká aktivita Slnka ešte len prídu. Pravda, vyskytli sa ojedinelé silné erupcie, ktoré priniesli na Zemi niektoré poruchy geomagnetického poľa Zeme a výraznejšie polárne žiare, ale erupcie intenzity napr. z októbra roku 2003, kedy bola intenzita CME triedy X skoro nemerateľná – vyše X20..., tak také zaznamenané neboli. Napr. teraz v októbri boli erupcie triedy X1 a X2.
Vynára sa otázka – zostane tá slnečná aktivita takto na ,,pol plynu“, alebo sa prejaví Slnko aj ,,na plný plyn“?
Bolo už aj na tomto mieste uvedených niekoľko hodnotných úvah o možných dopadoch vysokej slnečnej aktivity na našu Zem, čo môže všetko spôsobiť a aj čo už v minulosti aj spôsobila. Hlavne dlhodobé výpadky a poruchy elektrických rozvodných sietí, satelitov, telekomunikačných zariadení, transformátorov, atď...,proste ,,vytiahnutie zo zásuvky“...
Prečo to tu spomínam? Nuž, či sa to stane, alebo kedy sa to stane, to ja neviem, ale nespomínam to pre nejaké ,,strašenie“ alebo vyvolávanie nejakej paniky, ale preto, že si myslím, že by bolo treba sa na toto nejako aj pozemsky pripraviť, teda mať nejaké zásoby vody a potravín a iných nevyhnutných vecí na preklenutie takéhoto možno aj niekoľko mesačného obdobia výpadku...
Zaujímavý článok:
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/297752-slnko-je-pripravene-na-pretocenie-magnetickych-polov/

Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ešte pred koncom starého roku...


Tesné pred štedrým dňom: http://www.youtube.com/watch?v=wbbMqVamgI8

Obrovský meteor nad USA - Iowa a Minnesota - 26.12.2013, alebo ISON aj takto pokračuje ďalej:

http://vimeo.com/82795929

http://www.youtube.com/watch?v=i_5AZ31vNxE


Obrovský kruh v obilí - Kalifornia - 30.12.2013:

http://www.youtube.com/watch?v=9G4_mcSUA4I

Prepólovanie Slnka je ukončené: http://www.youtube.com/watch?v=B4UtVo7-yJA , ale v jeho blízkosti to neutícha:

http://www.youtube.com/watch?v=ASensOvMsyw

http://www.youtube.com/watch?v=3kdrEppLWpI

A čo si zaželať v novom roku 2014? Nech ruka Pána nás stále vedie a sprevádza aj v tomto roku, v roku, v ktorom bude vládnuť číslo 7, a my nech sme stále viac a viac schopní ju aj nasledovať, potom to ostatne, čo si ľudia každý rok želajú, príde s tým automatický, nakoľko sme sa stali schopnými...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Slovo od Boha.


Slovo od Boha je tou najväčšou pomocou pre ľudí. Nad toto Slovo, túto Múdrosť, niet väčšieho slova, niet väčšej múdrosti. Všetko razom musí ustúpiť do úzadia, všetka ľudská dovednosť, nakoľko múdrosť od Boha, je tou najväčšou múdrosťou, o ktorú sa musí opierať celé stvorenie, pokiaľ chce správne napredovať, nevynímajúc aj ľudstvo tejto Zeme, nakoľko to Slovo, nesie v seba zákony a rady od Boha, teda nesie v sebe tu pravú službu pre Boha.

Nakoniec zostane len Slovo od Boha! Všetko sa rozplynie, všetko zanikne, čo nebolo v súlade zo Slovom od Boha, lebo niet väčšej múdrosti, a nikdy ani nebude, nad to Slovo, ktoré ľudom priniesli samotní Synovia Boha - Ježiš a Imanuel.

Ľudstvo ma preto len jednu šancu a nádej, že sa podriadi Slovu, a začne žiť podľa Slova, nie zajtra, ale už dnes, čo mu bude zárukou večného života, v ríši ducha, v Raji, čo mu konečne zaručí aj radostní život na tejto planéte.


,, Kto nechce splniť, aby sa sám namáhal, sám za seba bojoval, ten už ani nie je pomoci hoden!
Len pri poctivom boji a pri námahe príde pomoc v sile, inak zostane vzdialená.
Len v boji počas činu otvára sa každý človek správnym spôsobom, takže do neho môže prúdiť sila, a tým aj pomoc.
Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Ako sa má človek zmeniť, čo má pri tom robiť, je presne vysvetlené v mojom Posolstve!
Ak to v ňom nájsť chce, tak to nájde, v každom prípade! V nijakej životnej situácii nenechá moje Slovo hľadajúceho bez vysvetlenia, nech je akákoľvek.
Kto sem prichádza s otázkami, ten neporozumel Posolstvu, ten v ňom dostatočne hlboko a vážne nebádal. Ten to ani so svojim hľadaním nemyslí dosť vážne! Nevynakladá takú námahu, aká je podmienkou, ak mu má byť poskytnutá pomoc. Preto bude musieť čakať aj na pomoc márne.
Dobre si to zapamätajte, vy, ktorí sa nazývate hľadajúcimi! Nájdete v tom dokonca meradlo pre čulosť svojho ducha samého, čím sa nemôžete pomýliť.
Otázky svedčia o pohodlnosti toho, kto má sám Posolstvo v rukách. Nehýbe sa dostatočne, inak by mu nezostala ani jediná otázka.
Hľadajte, potom musíte nájsť, čo pre seba potrebujete! Lenže hľadať, teda namáhať sa, už musíte vy.
A v námahe nájdete to duchovné prežitie, ktoré potrebujete, ak chcete mať z môjho Slova úžitok! Lebo aj keby som vám chcel všetky vaše otázky ustavične objasňovať, aj keby som každého človeka vyučoval počas sto rokov, nemohol by mať z toho nijaký úžitok, lebo napriek tomu nič neprežil!
Ak sa človek vo svojej trvalej dychtivosti po vedení neustále len ponáhľa dopredu, vôbec sa nemôže dostať k prežívaniu toho, čo sa učí! Každé naučené slovo sa musí najskôr stať činom! Jedine činnosťou, hoci len duchovnou, môže sa to naučené stať vlastníctvom jednotlivca!
Z tohto dôvodu nemá nijaký význam chcieť odo mňa počuť stále a stále znovu niečo nové. Už som vám dosť povedal, až toľko, že celé vaše pozemské bytie nestačí k tomu, aby to povedané sa uskutočnilo vo vás a ešte menej navonok!
Konajte už predsa najskôr podľa toho, čo som vám doteraz povedal! Vy s tým však otáľate v domnení, že sa najskôr musíte dozvedieť ešte oveľa viac, pokiaľ je to možné vedieť všetko, prv než učiníte sami u seba skutočný začiatok.
Pri tom máte predsa do činenia iba s tým, aby ste tomu novému porozumeli. Na prežitie toho, čo sa už povedalo, vám pri tom nezostáva čas. A tak premeškávate všetko!
Zanechajte už honbu za novým; lebo môžete predsa začínať iba s malým, ak chcete všetko splniť úplne, ako to musí byť.
V celom tomto stvorení nejestvuje nijaké splnenie bez začiatku, po ktorom nasleduje trvalý rast ženúci do kvetov a do plodov, ktoré v sebe prechovávajú opäť nový vývoj.
Podľa toho, ako sa prejavujete teraz, sa vám môže dariť len ako pozemskému telu, ktoré musí zlenivieť, len čo je presýtené! Nič iné nie je možné. Len svižne začať, skromne a pokorne, a až potom pomaly, ale isto vpred v poznávaní!
Inak nemôžete nič dosiahnuť, pretože všetko v Posolstve je pre pozemské ľudstvo nové, aj keď sa vám v ňom zdá byť všeličo známe. Lenže také sa vám to iba zdá, pretože sa tým zaoberáte príliš povrchne.
Ak sa na to pozeráte správne, v horlivej námahe čulého ducha, je to nové!
Len sa sami hýbte a neprichádzajte hneď s otázkami o prekážkach a ťažkostiach, ktorými v súčasnosti trpíte. Prijmite najprv správne moje Slovo a snažte sa ho v sebe prežívať, potom sa istotne všetko zmení!
Preto sa prísne pozorujte, a dbajte, aby ste boli schopní zbaviť sa v službe svojho sklonu k presadzovaniu vlastných prianí, čo prirodzene dosiahnete až vtedy, keď dokážete spoznať túto pre vás osudnú chybu.
Nie je to ťažké, len čo si sami seba všímate z hľadiska slova Posolstva s tou neúprosnosťou, akú každý vážne hľadajúci a po svetlých výšinách túžiaci musí používať voči sebe samému, ak to so svojím hľadaním a so svojím úsilím berie vážne.
To je ten prvý, ťažký krok, ktorého splnenie potom uľahčí všetky ostatné. Zozbierajte silu a aj odvahu ho urobiť, potom vám všade rozkvitne pomoc, bez toho, žeby ste o ňu museli ešte zvlášť prosiť.
Potom dospejete k tomu, že budete svojmu Bohu s jachtaním vzdávať už iba vďaku a vždy znovu len vďaku, zatiaľ čo všetky prosby sa stanú samy od seba bezpredmetné.
Nuž, choďte a konajte podľa toho, aby u vás mohol čoskoro prebývať mier a radosť!“ Citát bol použitý z prednášky od ABDRUSHINA - Priepasť vlastných prianí.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Žiariacej Hviezdy.


Sviatok Žiariacej Hviezdy bude v budúcnosti radostne vítaný, pretože bude vďakou za hodinu oslobodenia od tlaku zla, na ktoré bude spomínané v pokornom pohľade k Bohu, lebo oslobodenie bude spôsobené silou všemohúceho Boha, ktorý vám tak viditeľne pomôže.

Sila Žiariacej Hviezdy bude pôsobiť neomylne. Nebude pri tom platiť, že si človek o sebe myslí, že stojí správne vo vôli Boha a plní verne zákony vo stvorení, akonáhle to skutočne rovnakým spôsobom nebude videné zo Svetla. V tejto veci viera človeka sama o sebe mu nedáva žiadnu záruku, že je tiež správne to, čo vymyslel ako neporušiteľné alebo čo prijal ako nesporné učenie.

Lúč Hviezdy sa nepýta po dobrej viere ľudí ako takej, ani po náukách, ktoré prijali, ale pôsobí neposunuteľne v zákone Pána! A čo pred ním nemôže plne obstáť v jeho Svetle, to vyhladí, pohltí a spáli všemocnou silou, ktorú do neho vložil Boh. V tom konečne teraz celé ľudstvo pozná, kde je Pravda, lebo všetko ostatné sa zrúti samo v sebe.

Radujte sa preto vy, ktorí ste do seba prijali moje Posolstvo, lebo vám zasľúbilo víťazstvo a prinesie mier.

Pripravte sa teraz, ľudia, aby ste pomáhali, aby ste na novej zemi budovali tiež nové kráľovstvo! Kráľovstvo Božie tisíca rokov, v ktorom zlo a temno nenájdu už žiadny priestor!

Nasledujte ma ako v myslení tak v slovách a činoch! Až ku svätému víťazstvu Svetla tiež na zemi.

Váš život, vaše jednanie buď Bohu ku cti, buď vďakou naplnený chválospev, ktorý bude jasavo stúpať ku stupňom trónu. ABDRUSHIN - Slávnosť Žiariacej Hviezdy. - (29. decembra 1931.)

http://www.youtube.com/watch?v=wb-fe6ueeR8

Ján Anton Sloboda.

 
K Sviatku Ruže
Zdravím Vás, dámy a páni.
Želám Vám k zajtrajšiemu Sviatku Ruže, aby sa aj u Vás naplňovali slová Abdrushina z Poselství doznívá – Očisťující plameny:
<V budoucnu bude každá slavnost Hvězdy děkovnou slavností působící Boží lásky, která se spojí s vánoční slavností až dosud známou.
Přispějte vy k tomu svojí pomocí lidem, kteří se k vám brzy budou obracet v duševní tísni.
Neste jim pomoc ve Slově! Neboť ono zůstává ještě tím jediným, čeho nejdříve potřebují.>
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nevyhnutnosť, naozaj?


Nevyhnutnosť, naozaj, aj za cenu straty súkromia a zdravia? Naozaj také niečo potrebujeme, alebo nedokážeme už tomu odolať, tomu tlaku tejto doby, kde vládnu peniaze a zisk? Už nám nevadí ani to, že stali sme sa pokusnými králikmi? Ešte šťastie...:

,,Kto si ešte zachoval určitú duchovnú závislosť, prišiel na to, že celá elektronika v našom živote vyvolala okrem stresu ešte viac zmätkov a problémov, než bolo predtým. Pritom jej priekopníci sľubovali zjednodušenie a sprehľadnenie všetkej práce a celého života. Jej zavedením sa jednoduché veci síce zjednodušili, no dôležité a zložité sa ešte viac skomplikovali a zastreli. Preto nedostatok času, chaos a byrokracia sa stali symbolom počítačovej éry. Celé hodiny strávené denne pri televízii alebo počítači ochudobňujú človeka o čas na iný vývoj – duchovný.

Moderný človek si stále sťažuje na nedostatok času, ale ani ho nenapadne, že ho má viac ako kedysi, len si ho nevie rozumne rozdeliť a zužitkovať."

"Elektronika je ďalší pohlcovač – upír spracovanej základnej sily, ktorá vyživuje temné planéty. „Zízaním“ na televíziu a počítač odovzdáva človek všetku svoju energiu temným a zároveň sa stáva ich nástrojom, vodičom ich vnuknutí. Preto po súde bude elektronika zlikvidovaná, nefunkčná, lebo Zem sa zdvihne z vplyvu temna, pôvodcu a udržovateľa tejto techniky." Večné zákony 1.

Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření: http://www.youtube.com/watch?v=NvWudcnFHdc

Rezonance - jsme elektromagnetické bytosti: http://www.youtube.com/watch?v=icP-fHkGN28 Titulky si zapnete vpravo dole.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN - Vianoce.Svätá je spomienka na tento deň, lebo to bola slávnostná chvíľa, keď prišiel na túto zem Syn Boží. Nesmierne významná pre ľudstvo a celé stvorenie. Jasot prebiehal všetkými sférami, lebo to znamenalo ranné svitanie pre duchovné oslobodenie zo zovretia temnôt.

Z ušľachtilej radosti si ľudia blahoželali pri každom opakujúcom sa výročí nádhernej udalosti a vzájomne sa obdarovávali, aby i v iných ľuďoch prebúdzali radosť. Tak tomu bolo zo začiatku! Dnes je však pre ľudí tento sviatok vo väčšine prípadov len príležitosťou k výmene darčekov. Len ku tomu sa upiera myseľ ľudí po celé týždne. Hlbšie to už do ľudí nepreniká. Nanajvýš sa to považuje za sviatok detí, zatiaľ čo rodičia len stoja vedľa ozdobeného stromku a spomínajú na vlastné detstvo.

Kto si pri tom ešte spomenie na pôvodný zmysel sviatku, na hlbokú vážnosť, ktorá k nemu dala popud. Kto prijíma dar, ktorý mu priniesol Spasiteľ, kto sa s úsilím vzchopí nahor pod osvetleným stromcom s pevným predsavzatím, že bude žiť v budúcnosti podľa tejto Pravdy, aby aj pre neho mohli svitnúť ranné zore duchovnej slobody! Hľadajte, choďte od domu k domu, od mesta k mestu. Unavení klesnete, aj keď ste nenašli jediného človeka, ktorého vnútorné cítenie by v tento sviatok radostne na to pomyslelo.

Tejto chyby sa nemáte dopustiť, ale máte sa vyvíjať tak, aby ste postupne v sebe oživili Pravdu, kvôli ktorej prišiel Ježiš na svet. Máte si vybojovať slobody ducha, to znamená: Zbaviť sa každej temnej záťaže! Toho však môžete dosiahnuť, len keď sa vcítite do oného veľkého chcenia, ktoré nesie stvorenie!

Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste šli s ňou v zhode, to je najvyššie životné umenie. V tom totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože keď zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom vás už nestretne žiadne utrpenie, žiadne nešťastie strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do ríše Otca.

Ján Anton Sloboda.

 
Vianočné želanie

V tejto zachmúrenej dobe,
kedy často býva zatiahnuté
nielen na nebi ale aj na Zemi,
nech Vám Svetlo Vianoc a Žiariaca Hviezda svieti
na Cestu, ktorá Vás bezpečne povedie
do náručia Lásky, Pokoja a Radosti.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Najväčší a najvzácnejší dar.


Pred 2 000 rokmi dieťa Božie sa narodilo. Syn Boží Ježiš samotným Bohom k nám bol poslaný, aby nám priniesol záchranu a spásu v Slove Božom!

Preto žime podľa tohto Slova. Velebme, chváľme a ďakujme Bohu nášmu Pánovi zato, že k nám bol jeho Syn poslaný, že nám priniesol ten najväčší a najvzácnejší dar - Slovo Božie.

http://www.youtube.com/watch?v=nIlfb9_Sj_Y


Želám všetkým krásne a duchaplné prežitie Vianočných sviatkov, na ktorý nadväzuje Sviatok Žiariacej Hviezdy, a PF 2014, ktorého súčtom je číslo 7!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

Všetko to bolo inak...

Rozhovor s Vladimírom Mečiarom, niekoľko dní po jeho odchode z HZDS: http://www.ta3.com/clanok/1032085/koniec-ls-hzds-perspektiva-sdku-ds.html

Ján Anton Sloboda.12.12.2013 V tento deň Vladimír Mečiar sa vzdal člen v HZDS. „Takzvané kolektívne vedenie poza chrbát členov pripravuje bankrot a likvidáciu strany. Napriek uzneseniam snemu rozpracováva založenie novej strany, klame verejnosť, klame členov a v takomto spolku byť nemôžem,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Mečiar, stanovisko poskytla jeho asistentka Katarína Rosinová. V dokumente Terezy Nvotovej spred niekoľkých týždňov pán Mečiar hovorí: "Musím povedať, že vždy tá moja moc súvisela s podporou ľudí. Dnes nie je, reálne nie je a bolo to slobodné rozhodnutie. Bol som vždy za to, aby ho ľudia mohli urobiť, keď ho urobili proti mne, tak je aj proti mne. Jediné čo by to mohlo zmeniť rozhodnutie, keby bola veľká kríza a myslel by som si, že ju viem riešiť. Aj teraz nie je to jednoduché, viem to riešiť, ale bez podpory ľudí to nejde, takže som tu so svojimi znalosťami a s ostatným, nie sú mi k ničomu, sú len pre mňa." * * * * * * * Prechod Zeme cez oblak, ktorý zostal od kométy ISON a zosilnenie meteorickej aktívnosti sa zhoduje s prehliadkou planét, kedy sa Merkúr, Venuša, Zem, Jupiter a Pluto postavia do jednej čiary oproti Slnku, čo býva veľmi zriedkavo. (Hlas Ruska 29.11.2013)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
ISON...a nie len o tom...


ISON povstala z popola, ako vták Fénix, tak nám chceli urýchlené nahovoriť, že zanikla, hoci ona pokračuje ďalej, plniac si svoje poslanie. Ich závery nič na tom predsa nemôžu zmeniť, len ak im uveríme, tak nás samých môžu popliesť, to je tak asi všetko, čo môžu, nie ovplyvniť poslanie a smer kométy ISON! Tak dlhý let sem, a tak krátky koniec, to naozaj...???

http://www.youtube.com/watch?v=SyGiDHyEfPI#t=126

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/show-ison-pokracuje.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html Táto stránka sa vždy aktualizuje, odporúčam ju sledovať, čo sa týka kométy ISON...


Slnko jej napomohlo, aby sa odľahčila, získala na väčšej sile, jej hrubohmotné úlomky letia s ňou, s akými následkami pre Zem, teda aj pre nás, to dnes nikto nevie povedať...

http://velkakometa.info/ison-aktualne/

Treba si tiež všimnúť, že čo sa dialo, keď sa približovala, koľko obrovských výbuchov pred tým a potom nastalo na Slnku, myslím, že dôsledky už začíname pociťovať:

http://www.youtube.com/watch?v=qi2zL5xdJuo

http://www.youtube.com/watch?v=xLzRHAFvnzQ

A jedno malé prekvapenie, (o čom vedeli dávno starí Sumeri: http://www.mysteria.sk/readarticle.php?article_id=38 ), z 28.11.2013, čo ukázal ešte prelet kométy ISON, čo asi nikto nečakal, prečo nemohlo sa asi dostať na priamy prenos z preletu kométy ISON 28.11.2013, ja som to skúšal niekoľkokrát a vždy to nebolo možné: http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-existuje-planeta-x-na-snimcich-nasa-z-28-11-2013-video

http://www.youtube.com/watch?v=NnBOa8MA1X8#t=44

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/nibiru-ison.html

A na záver ešte o kométe Lovejoy - Láska - Radosť, ktoré tiež prekvapila a začína naberať na jasnosti, ktorú už je teraz vidieť aj pozemským okom:

http://www.astro.cz/clanek/6067

http://www.astro.cz/apod/ap131202.html

http://www.astro.cz/apod/ap131209.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html

Nebeských úkazov pribúda, zároveň bude pribúdať aj tých na tomto zemskom povrchu, v každom smere, teda BDEJME...čas nastal!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
13.12.13Opäť zaujímavý dátum, preto opäť miesto na niečo zaujímavé z Biblie.

Evanjelium podľa Matúša 13/10-14:

,,10Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. 12Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. 13V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia; a počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. 14A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť."

Evanjelium podľa Marka 13/5-13:

,,5Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. 7Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. 9Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. 13A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený."

Evanjelium podľa Jána 13/16-20:

,,16Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. 18Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 19Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. 20Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal."

Ján Anton Sloboda.