Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Stretnutie s Natáliou de Lemeny - Makedonovou - Košice 6.10.1998


Vždy aktuálne, aj po 15 rokoch...

http://www.youtube.com/watch?v=k29spy85BCg

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Napĺňa saNapĺňa sa, do bodky, to čo bolo predpovedané pred 2000 rokmi.

Minule som si čítal v evanjeliu, Matúš - 24. kapitola:

,,6 Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8 A všetko toto je počiatok bolestí. 9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13 Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený."

Keď som si to čítal, tak bolo deň po veľkom zemetrasení v Pakistane s magnitúdou 7,7, keď sa neďaleko pobrežia, vplyvom tohto zemetrasenia vynoril z oceána ostrov, ktorý z leteckého pohľadu mal veľmi zaujímavý tvar, tvar bielej holubice, v okolí modré more.. Môžete si to tu pozrieť, čas od 28 sekúndy: http://www.youtube.com/watch?v=7kNvF01AS6w#t=31 Keď som následne videl, že čo sa dialo v Keňi v ten deň, následne keď som videl obrovské záplavy v Soči, samozrejme obrovské požiare, ktoré sa nedarí uhasiť, potom, o trochu skôr, keď som videl obrovské záplavy v Colorade a ďalšie prírodné pohromy, ktoré sa udiali v tak krátkom čase, tak som si uvedomil, pri čítaní tej 24. kapitoly, že ako sa to všetko do bodky napĺňa, a to ešte nie je koniec roka 2013. Nehoriac, že 3.novembra bude Úplne zatmenia Slnka, následne prílet kométy ISON, tak keď si to dáte dokopy, tak vidíte, že ako sa to pekne do bodky napĺňa, to čo bolo pred 2000 rokmi predpovedané, ktoré to v krátkom čase vyvrcholí veľkou očistou. Napĺňajú sa dní akých nebolo a viac nebude...

,,29 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32 Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi." Matúš - 24. kapitola.

Ján Anton Sloboda.

 
V utorok 1.10. odvysiela Jednotka o 20.20h zaujímavý dokument, ktorý by mali vidieť hlavne starší ľudia. Ak máte takých vo svojom okolí, tak ich na to upozornite, môžete im takto pomôcť.

http://www.topky.sk/cl/13/1363077/Kup-alebo-zomri--Ak-chcete-vidiet-smejdov-v-akcii--tak-pozerajte-
 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zvláštne zvuky šíriace sa celým svetom


Už nie len mimo našich hraníc, ale už aj u nás, na Slovensku, v Bratislave, hoci vyjadrenie určitých úradov nemalo chybu, hoci sa to deje už v nejednom kúte na tejto planéte, že spúšťali vykurovanie, tak preto, asi všade ovzdušňujú) No opäť ma to pobavilo, teda vykurovanie, práve teraz, v časoch tak prevratných, ktoré sa už nikdy opakovať nebudú. Prečo nakoniec nikdy predtým, nikto nič také nepočul? Ale to by som sa opäť zbytočne pýtal, vysvetlenie vždy majú po ruke, ako im sedí, nie aká je skutočnosť, ako už veľakrát predtým...Tak si to teda radšej ešte v pokoji vypočujte. Úsudok už nechám na každom zvlášť:

http://www.youtube.com/watch?v=ndt8WnvHxUE

http://www.youtube.com/watch?v=qXdgvMuItMw

http://www.youtube.com/watch?v=JArPkrS4LYQ

http://www.youtube.com/watch?v=24q0mP1kmmk

http://www.youtube.com/watch?v=k3-0du8oQVQ

http://www.youtube.com/watch?v=yCRXlhVFQbM

http://www.youtube.com/watch?v=3SpJ0tigmRM

http://www.youtube.com/watch?v=nR3k8Ktto-A

http://www.youtube.com/watch?v=W0N1O4p6oJQ

http://www.youtube.com/watch?v=L41LjLEz72Y

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Čas na vlastnú sebazáchranu


Opäť niečo ku kométe ISON, čo stojí tiež za prečítanie, nakoľko čas sa už obrovskou rýchlosťou kráti, čas na vlastnú sebazáchranu...


Vesmírná tělesa a jejich vliv na dění na zemi.

V posledních dnech se děje mnoho věcí jak v životě jedinců tak i společenství lidí obecně. Jsou to právě vlivy transformační, ale i vlivy kosmické. Lidstvo došlo do bodu, kdy je nutné se rozhodnout jak dál a je jasné, že to současným směrem nepůjde. Ponechme však civilizační chaos těm, kdo jej přiživují a věnujme se tomu co se děje mimo svět, který člověk ve svém omezeném působení nemůže až tak ovlivňovat. V letošním roce se děje mnoho událostí souvisejících s naším planetárním systémem a tím nejvýznamnějším je průlet komety Isson, která je v právě v tuto dobu blízko u slunce. Právě v době, kdy je sluneční aktivita nejvyšší a kdy se polarita magnetického pole slunce překlopí. Inu mnoho rádoby náhod v jednom malém slunečním systému. Ona sama podstata komety Isson je subatomární a vyzařuje frekvence natolik vysoké, že vše co je v její blízkosti je jejím vyzařováním oživováno k projevu podle své podstaty. Tedy dobro je posilováno stejně jako zlo, bez ohledu na přání toho, kdo to způsobuje. Jsme před zrcadlem vlastních duší a všichni kostlivci musí ze skříně ven. Kometa se neptá zda se nám to líbí, a proto její působení urychluje vše.

Její vyzařování však umožňuje mnoho pomocí a to dokonce i naprosté zastavení válečných konfliktů ve všech oblastech světa. Postavení planet 25. a 26. srpna umožnilo účinně do těchto vztahů zasáhnout. Je to možné i teď a je k tomu potřebná jen upřímná modlitba. 26. prosince, tedy v době svátků vánočních dojde k průletu této komety v největší blízkosti Země a zároveň v tuto dobu dojde k depolarizaci slunce. Budou tedy energetické proudy směřující k Zemi posíleny opět nevídanou silou. Vše co je mimo zákony univerza, bude vyzváno k projevu a vše co je v jejich rámci bude podpořeno. Ta intenzita bude nebývalá a proto máme už jen velmi málo času na očištění našich rouch než k této konstelaci dojde. Toto jsou ony úkazy, na které jsme byli již před mnoha tisíci lety upozoněni. Ukazy na nebi budou lidem zvěstovat proměnu v jejich životech a to tak, jak se oni sami rozhodnou. Ano vy sami rozhodnete o dalším osudu této Země jako planety a jako místa pro život buď v míru a radosti, nebo ve zmatku a zkáze.

Doba posledního soudu tolik očekávaná je zde. Nebude však zasedat žádný tribunál, jen naše vlastní skutky se nám vrátí přesně tak jak jsme je vytvořili a silou, které není možno vzdorovat. Hodně vnitřní čistoty přeji v nastávajícím období

Petr Soldán

Zdroj: http://www.putnici.sk/news/9949

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
K Sviatku Čistej Ľalie


Harmónia bude opäť v celej hmotnosti, až sa ľudské chcenie skloní pred vôľou Božou, to znamená, že sa bude podľa vôle Božej riadiť. A beda každému človeku, ktorý bude opäť chcieť vytvárať nové temno! Bude vyhubený skôr, než jeho konanie dospeje k uskutočneniu.

To ľudstvo, ktoré po Svetle túži, má žiť teraz opäť v mieri a radosti, ako mu to kedysi bolo zasľúbené. Nastáva teraz nová doba! Skrz moc Pána!

A potom bude Jeho nádhera žiariť nad Zemou! K vašej spáse a vášmu šťastiu! Lebo Boh je skutočný vládca! Šťastie pre ľudí nespočíva v pozemskej rovnosti, ako o tom doposiaľ snívali mnohí. Rovnosť môže nastať len rovnakou zrelosťou duší. Ničím iným! Kde nie je táto bezpodmienečná rovnosť v zrelosti duší, tam nemôže nastať tiež nikdy rovnosť vo vonkajších pomeroch! Viac tu: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


K téme Juvenilná justícia...


Matica slovenská a jej otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom kontroverznej stratégie zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti.

http://www.hlavnespravy.sk/list-matice-slovenskej-ministrovi-lajcakovi/132286/

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 

Ďakujem za odkazy p. Nitranská. Na základe toho som zostavil krátke videjko s názvom Kométa ISON - Prekvapenie.

http://www.youtube.com/watch?v=u_JdHJGRPaw&feature=youtu.be

Ján Anton Sloboda.

nitranska  
odpoveď otázky
Hviezda Syna človeka je súhrnný pojem pre viacero aktivít, podobne ako aj slovo súd. Hviezda Syna človeka má mnoho úloh a prejavov, od najduchovnejších, nehmotných priamo od Imanuela až po hmotné, siahajúce až do hmotnosti k človeku. Iba zdroj pôvodu je tu rovnaký. Všetky tieto pomoci vysiela do rôznych častí stvorenia Syn človeka – Imanuel a súvisia s obdobím súdu: • V čase, keď bola na Zemi voľným okom viditeľná spomínaná kométa, mali sa vďaka jej praduchovnému žiareniu duchovne prebudiť Boží proroci a zvestovatelia. Mali oznamovať príchod nového Mesiáša – Imanuela, pôvod matky, ako aj to, že sa narodí vo vyvolenom národe na Slovensku, ktorý povedie znova inkarnovaný Mojžiš. • Keď sa od svojich úloh dali odviesť temnom napriek tomu, že som niektorých aj osobne navštívila, mám plniť ich úlohu ja a zvestovať Imanuela, Mojžiša a aj seba. • Kométa symbolizovala blízky čas Veľkej očisty, ktorú zároveň urýchľuje svojím vyžarovaním. • Okrem kométy vyslal Syn človeka do stvorenia praduchovnú kozmickú loď s dopravnými prostriedkami UFO, ktoré vďaka praduchovnému pôvodu žiaria ako hviezdy. Sú schopné sa v nižších úrovniach stvorenia aj dočasne zmaterializovať spolu s posádkou – anjelmi. Materská loď vypúšťa menšie UFO, ktoré sa pohybuje v celom stvorení s rôznym účelom. • Jedno z UFO splní funkciu Hviezdy betlehemskej a objaví sa aj pri narodení Imanuela. • Haleho-Boppova kométa sa dá prirovnať k obrovskej rakete alebo družici, ktorá svojou veľkosťou, zložením a pohybom ovplyvňuje duchovné aj materiálne prejavy vo vesmíre. • Tento rok Imanuel zostúpil do materskej kozmickej lode nad jemnohmotnosť a odtiaľ pripravuje a riadi súd na Zemi.
 
nitranska  
Na : http://orgo-net.blogspot.sk/ sa pred pár hodinami objavilo, že kométa ISON nie je kométa, môže byť aj materská loď mimozemšťanov podľa videa: http://www.youtube.com/watch?v=pZfx0odNRDI Pani Makedonová autorka Večných zákonoch odpovedala na otázku: Prečo raz spomínate, že Hviezda Syna človeka je Haleho-Boppova kométa, a inokedy zas tvrdíte, že je ňou nejaké UFO? Odpoveď : VZ-2 č. otázky 274
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Juvenilná justícia – realita dneška - dni tmy,,Kto zlu neodporuje, sám sa previňuje.“

Hľadám vhodné slová na pomenovanie toho, ale akosi sa mi nedarí, vlastné darí, ale radšej si zahryznem v tejto chvíli poriadne do jazyka, keď vidím, že čo všetko sa za tým skrýva, koľko neľudskosti a bezcitnosti zo strany určitých úradov, vraj v záujme a pre ochranu dieťaťa.

Tvrdia, že vraj opäť nie je dôvod na paniku, naozaj? ,,Bez vánku sa ani lístok nepohne, hoci tu už ide o poriadny uragán! Preto sa pýtam v duchu, že čo toto je za svet, za ľudskú spoločnosť, keď matke zoberú na silu dieťa, lebo je podozrenie, niekedy stačí úplná banalita, modrinky na nohách, (ech koľko ja som ich sám mal, lebo som chcel sám vyliezť, kde sa dalo..., ešte, že moja mama nemusela také niečo zažiť, nehovoriac o lakťoch poodieraných, aby jej niekto, že som si poodieral kolená a lakte, chcel ma zobrať, kto viem kam, prečo, načo, ku komu...), a už je vraj dôvod na taký krok zo strany určitých úradov na to určených a pritom ta rodina je úplne v poriadku. Prečo ihneď sa siaha po dieťati, pýtam sa, prečo? Čo si myslíte vy, veď viete o kom tu hovorím, že dokedy ešte budete môcť aj také niečo tu praktizovať, čo s ľudskosťou nemá nič dočinenia, čo ide proti zákonom prírody a Boha? Pamätajte, že vyššia spravodlivosť si nájde aj vás, tak ako všetkých, ktorí prestali byť ľuďmi citu, u ktorých len chladný rozum pracoval, vaše skutky vás vždy dobehnú, vždy!

Preto sa opäť v duchu pýtam, že kam to všetko smeruje, kam? Ešte stále sa chce aj pri takom niečom mlčať a povedať, že je to dobou? Ja viem, že čo sa to deje, že každý sa ukazuje v tom pravom svetle, že stojíme na prahu Veľkej očisty, ale to ešte neznamená, že mám mlčať a hlavne nečinne sa prizerať, keď sa deje neprávosť v mojom okolí, v krajine, v ktorej žijem tento život.


http://peterdiveky.sk/juvenilna-justicia-lov-na-deti/

Reflex - Juvenilná justícia - http://www.youtube.com/watch?v=ZCKgyLlJDkI

http://www.youtube.com/watch?v=M6GknIBFLns

Slovakia. Ukradnuté Vianoce. - http://www.youtube.com/watch?v=W80m_4MVgQ8

Protest proti odobratiu deti UK - http://www.youtube.com/watch?v=0DpTHT994PA

Bez detí neodídem - http://www.youtube.com/watch?v=hmkiQOP07sI

Myslíte si, že vaše deti sú v bezpečí - http://www.youtube.com/watch?v=sk5hNzNIBYI

http://www.peticie.com/peticia_na_ochranu_deti_pred_zneuitim_socialnym_systemom_tatu

Slobodný vysielač - Juvenilná justícia - http://www.youtube.com/watch?v=aaLRb8T5WRA

http://www.youtube.com/watch?v=pF9HhDJ_Te8

Poľovačka na deti - http://www.youtube.com/watch?v=ZqIaoc4X8lw

Obludárium, inak to neviem nazvať - http://www.youtube.com/watch?v=s2Ywn-tQ4gs

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Opäť to letí smerom k Zemi,,V tých časoch, uvidíte aj mnohé úkazy na Slnku a v jeho okolí...BDEJTE!"

http://tech.sme.sk/c/6910515/slnecna-erupcia-leti-k-zemi-dorazi-v-piatok.html

Ešte doprevádzané aj kométou:

http://www.youtube.com/watch?v=hr2v9aoWy3I

http://www.youtube.com/watch?v=wC8nOZ7tXdw

Ako to dopadne, to sa uvidí čoskoro, tobôž ak činnosť v blízkosti Slnka neustáva, skôr naopak.

http://www.youtube.com/watch?v=pIMzcnqRAx4

http://www.youtube.com/watch?v=O6pYx87tLyA

http://www.youtube.com/watch?v=6mRhAr4b1aI

Ján Anton Sloboda.

 
Virtualna (digitalna) mena "buducnosti" Bitcoin
A je to tu : http://www.zive.sk/nemecko-uznalo-bitcoin-ako-menu-pravne-i-danovo/sc-4-a-311424/default.aspx
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Činnosť v blízkosti Slnka neustáva...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Perzeidy.


Dnes bude opäť jedno vesmírne divadlo, úplne zadarmo, stačí neísť skoro spať, keď budú vo veľkej miere prelietavať nad našimi hlavami meteory Perzeidy, a možno keď sa budete pozorné dívať, tak možno uvidíte aj niečo iné, čo meteorom nie je. Pekný vesmírny zážitok :O)

http://tech.sme.sk/c/6898734/video-nocnou-oblohou-lietaju-meteory.html

Ján Anton Sloboda.

 
Príspevok k téme kométy.


Tento rok prelietavajú resp. budú prelietať v blízkosti Zeme zhruba štyri kométy, ktoré sú pozorovateľné hrubohmotne resp. sú viditeľné aj voľným okom. Celkom určite majú veľký vplyv na dianie na Zemi, lebo v jej blízkosti zanechávajú svoju hmotu aj energiu.
Možno, že v blízkosti Zeme prelietavajú v súčasnosti aj iné kometárne telesá, ktoré nie sú viditeľné hrubohmotne, to však ja neviem.

Dovolím si odcitovať z prednášky č. 73 z Poselství Grálu od Abdrushina, vydané Nakladatelstvím Hlas Zlín, 1996, ,,Velká kometa“:

...,,Bude to trvati léta až k tomuto bodu a další léta, než se Země opět z tohotu vlivu vybaví. A pak bude očištěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a radosti obyvatel.
Nikdy nebyla Země krásnější, než bude potom. Proto má každý věřící hleděti do budoucnosti s klidnou důvěrou a nelekati se, nechť přijde v příštích letech cokoliv. Dovede-li pln důvěry vzhlížeti k Bohu, nestane se mu nic zlého.“...

V knihe Večné zákony 1 píše pani Natália de Lemeny – Makedonová o Veľkej kométe na str. 251, 252, 253:
...,,Pôsobením kométy sa bude oddeľovať pravé od nepravého, rovné od krivého. Buď sa krivé narovná, alebo sa zlomí a zničí. Pravda začne víťaziť.“...

...,,Okrem zvestovania očisty, hviezda zároveň oznamuje splnenie Božieho prísľubu – blízky príchod Syna človeka na Zem – jeho narodenie.“...

V knihe Večné zákony 2 už pani Natália de Lemeny – Makedonová píše o Veľkej kométe podrobnejšie a to na str. 111 v otázke č. 123:

...,,Pri pobyte na Zemi zažil Abdrushin na vlastnej skúsenosti, ako sa temní snažia všemožne zavádzať ľudí, aby nespoznali Pravdu a nevyvíjali sa správne. Preto poskytol ľuďom okrem Slova ďalšiu duchovnú pomoc. VYSLAL Z PRADUCHOVNA DO HMOTNOSTI HVIEZDU, KOMÉTU, KTORÚ VEDCI NAZVALI HALLEHO – BOPPOVOU KOMÉTOU. Minulý rok od marca bola viditeľná aj voľným okom. Jej účinky sa budú prejavovať duchovne aj hmotne ešte niekoľko rokov, až DO ZAĆIATKU TISÍCROĆNEJ RÍŚE.“...

Pani Natália píše o kométe Halle – Bopp ešte vo VZ 2 aj na str. 232 v otázke č. 274 a tiež sa o nej zmieňuje aj vo svojich rozhovoroch s čitateľmi jej kníh na stretnutí v Košiciach 6. októbra 1998 / na svoje meniny/. Uvediem citát z tohto stretnutia z knihy ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou“ od pána Jozefa Potúčka:

Na str. 34 tejto knihy: ...,,Lebo táto kométa má veľmi veľa duchovnej energie v sebe a jej lúče, aj keď už nie je viditeľná, tak stále ... ona bola len preto viditeľná, aby ste vedeli, že je tu, sa na chvíľu ukázala ..., a jej pôsobenie, jej účinky stále sú tu.“...

Spomínaná kométa ISON, ktorá sa blíži teraz k Zemi bude najbližšie k Slnku dňa 28. novembra 2013. Tento deň je deň výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny – Makedonovej. Áno, bude vtedy najbližšie k SLNKU, ale nie k ZEMI! Najbližšie k Zemi bude iného dátumu.
Navyše podľa údajov zverejnených na astro.cz bude táto najbližšia vzdialenosť k Slnku až kritická, dokonca môže byť aj sebazničujúca, teda je veľká pravdepodobnosť, že kométa ISON blízky prelet pri Slnku ,,neprežije“... A vynára sa otázka – bola by dráha tejto významnej kométy tak naplánovaná, že by sa mohla pri Slnku ,,sebazničiť? Podľa môjho názoru sa mi to zdá nepravdepodobné. Ale to už nech si každý uváži sám...

Veľká kométa – Halle-Bopp, prelietala najbližšie k Zemi dňa 22. marca 1997 a bola aj dlhšie obdobie roku 1997 viditeľná voľným okom. Od roku 1997 je teraz v roku 2013 šestnásť rokov. Je zaujímavé, že 16 rokov - teda obehov Zeme okolo Slnka zodpovedá presne 26 obehom planéty Venuše okolo Slnka. Teda planéta Venuša určitým spôsobom znásobuje tento rok aj účinky kométy Halle- Bopp z roku 1997.

Kométa ISON podľa môjho názoru tiež pôsobí na tu už jestvujúce účinky kométy Halle- Bopp posilňujúco tzv. interferenčne. Podobne ako aj ostatné kométy, ktoré tento rok prelietajú okolo Zeme.

Takto to chápem ja a takýto mám na túto vec názor, nikomu ho nevnucujem a každý môže k tomu zaujať stanovisko podľa svojho uváženia a skúmania.


Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 


ISON

Všetko je presné načasované, tak ako počiatok Veľkej očisty, tak ako bolo načasované narodenie IMANUELA, tak ako aj príchod tejto kométy, ktorá bola pomenovaná viac ako zaujímavo - ISON - I-SON - JA SYN, tak ako prepólovanie Slnka, ktoré sa udeje už tiež čoskoro, možno sa bude prekrývať s príchodom kométy ISON:

http://tech.sme.sk/c/6894733/slnko-sa-chysta-zmenit-svoje-poly.html

http://free.zoznam.sk/video/Slnecna-aktivita-2012

http://sk.wikipedia.org/wiki/C/2012_S1

http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/286252-hubblov-teleskop-vyfotil-kometu-storocia/

http://slezakivan.jex.cz/menu/kometa-ison

,,Beránku náš na nebesích,
stůj při nás, až přijde tma."


BDEJME!

Ján Anton Sloboda.

ISON a veštby
Ešte niečo, čo priamo súvisí s touto modrou kométou:

"Přijde den očištění, kdy budou potrestáni všichni ti, kteří konali zlo či spáchali velké hříchy. Jen členové kmene Hopi vědí o válkách, které nás čekají. A právě třetí válka přijde na tuto zemi v době očisty."

První prorokované znamení zní takto: „Bylo nám řečeno, že přijdou lidé bílé pleti jako Pahana, ale nežijí jako Pahana. Jsou to lidé, kteří berou zemi, která není jejich, a kteří uhodí své nepřátele hromem.“ Tady není opravdu moc těžké poznat, že jde o vpád bělochů do Ameriky a následné podrobení jejích původních obyvatel a zabrání půdy. A „hromem“ jsou nejspíše střelné zbraně. Vypadá to, že první znamení máme již opravdu za sebou. Druhým znamením má údajně být počátek éry automobilů a třetím znamením zase rozšíření dlouhorohého dobytka v Americe. Další tři znamení podle vykladačů hopijských proroctví popisují jednotlivé sítě, kterými člověk spojuje planetu. Železnice jsou představeny jako „kovoví hadi“, elektrická vedení jako„pavučina“ a silnice jako „proud kamene“. Pokud jsou tato proroctví interpretována správně, znamená to, že šest z devíti znamení už určitě nastalo. O čem jsou tedy zbývající tři? Sedmé proroctví zní následovně: „Uslyšíte o moři zbarveném na černo, a mnoho žijících věcí kvůli tomu zahyne.“ Asi nikomu zde nedělá problém vidět, o co se jedná. Odpovídá to totiž, zřejmě (!), úniku ropy do moře. A těch za poslední půlstoletí nastalo opravdu mnoho! Vypadá to tedy, že i toto proroctví už se naplnilo. A podle všeho už i to osmé. To má totiž prorokovat éru hippies ze 60. let minulého století, kdy se mnoho lidí pokoušelo o poněkud kontroverzní návrat k přírodě. Sami přiznávají, že o naplnění těchto osmi znamení už nejspíše není pochyb. Pochyby nad naplněním, či nenaplněním, tak vyvolává již jen poslední, deváté, znamení. To totiž hovoří o „modré záři z nebes“ a není jisté, o co jde.


Zj 21,1-5

/weissbach/

Více zde: http://svetlykruh.webnode.cz/news/ison-zrudne-slunce-proroctvi-mozne-vyklady-/
 
kométa ISON = I Son = Ja Syn
Je leto v plnom prúde a väčšina ľudí ani netuší, že možno sa k nám blíži už veľakrát prorokovaná "Veľká kométa", kométa ISON


Roselis von Sass o veľkej kométe napísala:

„Pre ľudské oko ešte neviditeľne tiahne Hviezda Súdu na svojej vopred určenej dráhe. Rúti sa nepredstaviteľnou rýchlosťou cez svety nebeského priestoru, no ku koncu Súdu, viditeľne pre všetkých ľudí, sa objaví v našom slnečnom systéme.

Veľká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu. Vedená silnou, vyššou vôľou pôsobí pretvarujúco, čistiaco a povznášajúco. Jej obrovská magnetická žiariaca sila spúšťa posledné prevraty Zeme a vráti Zem, otriasajúcu vo svojich základoch, opäť na svoju pôvodnú dráhu. Už od momentu objavenia sa tejto jedinečnej Veľkej kométy bude dochádzať k hromadeniu sa katastrof, akých svet ešte nikdy predtým nevidel. Aj klimatické pomery budú vykazovať mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovať rozpaľujúce horúčavy a ľadové zimy. Zima bude takého druhu, že ľudia si budú myslieť, že opäť vypukla doba ľadová..."


Abdrushin o Veľkej kométe píše nasledovné:

„Znalí už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené.

Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.

Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče.

Od udalosti v Betleheme neudialo sa nič podobného. Ako Betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše čistého duchovného v čase, aby prišla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.

Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou, duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk pohybuje sa kométa svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni, predurčenej jej už pred tisícročiami.“


Viac nájdete na www.silasvetla.sk a všelikde inde.