Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

ISON a veštby
Ešte niečo, čo priamo súvisí s touto modrou kométou:

"Přijde den očištění, kdy budou potrestáni všichni ti, kteří konali zlo či spáchali velké hříchy. Jen členové kmene Hopi vědí o válkách, které nás čekají. A právě třetí válka přijde na tuto zemi v době očisty."

První prorokované znamení zní takto: „Bylo nám řečeno, že přijdou lidé bílé pleti jako Pahana, ale nežijí jako Pahana. Jsou to lidé, kteří berou zemi, která není jejich, a kteří uhodí své nepřátele hromem.“ Tady není opravdu moc těžké poznat, že jde o vpád bělochů do Ameriky a následné podrobení jejích původních obyvatel a zabrání půdy. A „hromem“ jsou nejspíše střelné zbraně. Vypadá to, že první znamení máme již opravdu za sebou. Druhým znamením má údajně být počátek éry automobilů a třetím znamením zase rozšíření dlouhorohého dobytka v Americe. Další tři znamení podle vykladačů hopijských proroctví popisují jednotlivé sítě, kterými člověk spojuje planetu. Železnice jsou představeny jako „kovoví hadi“, elektrická vedení jako„pavučina“ a silnice jako „proud kamene“. Pokud jsou tato proroctví interpretována správně, znamená to, že šest z devíti znamení už určitě nastalo. O čem jsou tedy zbývající tři? Sedmé proroctví zní následovně: „Uslyšíte o moři zbarveném na černo, a mnoho žijících věcí kvůli tomu zahyne.“ Asi nikomu zde nedělá problém vidět, o co se jedná. Odpovídá to totiž, zřejmě (!), úniku ropy do moře. A těch za poslední půlstoletí nastalo opravdu mnoho! Vypadá to tedy, že i toto proroctví už se naplnilo. A podle všeho už i to osmé. To má totiž prorokovat éru hippies ze 60. let minulého století, kdy se mnoho lidí pokoušelo o poněkud kontroverzní návrat k přírodě. Sami přiznávají, že o naplnění těchto osmi znamení už nejspíše není pochyb. Pochyby nad naplněním, či nenaplněním, tak vyvolává již jen poslední, deváté, znamení. To totiž hovoří o „modré záři z nebes“ a není jisté, o co jde.


Zj 21,1-5

/weissbach/

Více zde: http://svetlykruh.webnode.cz/news/ison-zrudne-slunce-proroctvi-mozne-vyklady-/
 
kométa ISON = I Son = Ja Syn
Je leto v plnom prúde a väčšina ľudí ani netuší, že možno sa k nám blíži už veľakrát prorokovaná "Veľká kométa", kométa ISON


Roselis von Sass o veľkej kométe napísala:

„Pre ľudské oko ešte neviditeľne tiahne Hviezda Súdu na svojej vopred určenej dráhe. Rúti sa nepredstaviteľnou rýchlosťou cez svety nebeského priestoru, no ku koncu Súdu, viditeľne pre všetkých ľudí, sa objaví v našom slnečnom systéme.

Veľká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu. Vedená silnou, vyššou vôľou pôsobí pretvarujúco, čistiaco a povznášajúco. Jej obrovská magnetická žiariaca sila spúšťa posledné prevraty Zeme a vráti Zem, otriasajúcu vo svojich základoch, opäť na svoju pôvodnú dráhu. Už od momentu objavenia sa tejto jedinečnej Veľkej kométy bude dochádzať k hromadeniu sa katastrof, akých svet ešte nikdy predtým nevidel. Aj klimatické pomery budú vykazovať mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovať rozpaľujúce horúčavy a ľadové zimy. Zima bude takého druhu, že ľudia si budú myslieť, že opäť vypukla doba ľadová..."


Abdrushin o Veľkej kométe píše nasledovné:

„Znalí už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené.

Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.

Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče.

Od udalosti v Betleheme neudialo sa nič podobného. Ako Betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše čistého duchovného v čase, aby prišla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.

Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou, duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk pohybuje sa kométa svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni, predurčenej jej už pred tisícročiami.“


Viac nájdete na www.silasvetla.sk a všelikde inde.


 
nitranska  
Dovolím si citovať ešte niektoré vety z prednášky č.136 Vianoce: „ Len tak sa stane, že Zem nebude teraz v súde rozdrtená pod kliatbou, ktorá na nej spočíva! To bol jej vlastný údel! Teraz však bude len očistená a zostane zachovaná! Ďalej: Od vraždy na Synovi Božom a tým vyvolaného rozbitia starej zmluvy, čaká celé pozdejšie stvorenie na súd! Nie len táto maličká Zem! A tým sú vinní jedine vyvíjajúci sa ľudskí duchovia, svojim opätovným zlyhaním a mudrovaním vo svojej pyšnej domýšľavosti! Atď... Keď som čítala túto prednášku po prvý krát, hlboko sa ma dotkla, ako aj ostatné prednášky. Ale žiaľ nie som taká chytrá, aby som si zapamätala, čo kde , na ktorej strane je to napísané. A keď som čítala toho 4.7. , tak som začala hľadať , lebo som vedela, že od vraždy Syna Božieho je vysvetľovaný aj iný význam pre úroveň čakateľov k hodine Božieho súdu .A chcela som sa podeliť, ak má niekto záujem prečítať túto prednášku. Nič viac.
 
Není, zákon zvratný je neustále, vraždou Ježíše také zesílený k očistě - třídění, poslední soud je to když popojede jemno-hrubohmotnost do výlevky, a kteří budou mít ještě spojení vlákny s uvedenou částí stvoření zajdou s ní - kniha života - amen. To je Poslední soud, a to je ještě daleko.
nitranska Pani Makedonová vo svojej knihe - Večné  
Malá pomôcka pre hľadajúcich
„V súde už stojíme 2 000 rokov, toto teraz je záver, ktorý vyvrcholí Veľkou očistou, lebo tá je dnes viac ako potrebná.“ Takto začala veta pána Jána zo dňa 4.7. a ja som to už čítala v PG , že začal pred 2000 rokmi, len som si nevedela spomenúť v ktorej prednáške. Dnes som to našla v Doznievania k Posolstvu Grálu č.136 Vianoce. „ Vy, pozemskí ľudia, stojíte už od dňa vraždy v tomto zvratnom pôsobení. To, čo sa deje teraz, je len koniec súdu, teda konečný súd!“ Celé SLOVO PÁNA som si stiahla z : www:absolutnapravda.sk
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Len toľko by som pridal, že je to v plnom súlade s tým, čo sa píše v Evanjeliu podľa Matúša - kap. 24:

,,37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40VTEDY DVAJA BUDÚ NA POLI, JEDEN BUDE VZATÝ, DRUHÝ OSTANE; 41DVE BUDÚ MLIEŤ NA MLYNE, JEDNA BUDE VZATÁ, DRUHÁ OSTANE. 42PRETO BDEJTE, LEBO NEVIETE, V KTORÝ DEŇ PRÍDE VÁŠ PÁN. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!"

Ján Anton Sloboda.

Budú znovu vzatí na Zem (Zoroaster)

Príbeh o Zoroasterovi, ako aj niektoré ďalšie príbehy zo „zaviatych dôb“, bol doporučovaný autorom Posolstva Grálu, aby sme ich čítali a našli v nich mnohé poučenia pre dnešnú našu životnú pozemskú púť.
V jednej stati hovoril Zoroaster o nastávajúcom súde. Vieme, že bol myslený posledný súd.
Zoroaster spomenul, že VŠETCI ľudia budú musieť opustiť Zem, pričom iba tí, ktorí prejdú váhami súdu, budú Synom Človeka vzatí na Zem znovu. Až neskôr prejdú smrťou, aby mohli odísť do večných záhrad Božích – do svojho duchovného Domova.
Doleuvedený úryvok je toho jasným dôkazom:
<Dnes vyprávěl o NASTÁVAJÍCÍM SOUDU.
"Je NUTNÉ, ABYSTE VĚDĚLI, že Saoshyant NEODVEDE bez výběru VŠECHNY lidi DO GARODEMANY. Této blažené době bude předcházeti soud, jehož všichni zasluhujeme!
VŠICHNI lidé MUSÍ OPUSTITI ZEMI a vydati se na cestu k velikému mostu, zvanému Činvat, přes který mohou lidé přecházeti jen jednotlivě. Nic nepomůže, kdyby se chtěl jeden zachytiti druhého, aby měl více síly a opory. Sám a sám musí každý projíti touto cestou.
(nasledujú vety o tom, ako bude každý sám súdený na váhach posledného súdu)
"A co se stane s těmi, kteří STOJÍ ZA STOLCEM SOUDCOVÝM? SMĚJÍ VEJÍTI do Garodemany?"
"Dosud NE, Jadaso," odpověděl Zoroaster laskavě. …..
"Saoshyant je VEZME S SEBOU OPĚT NA ZEM, protože TEĎ ZAPOČNE S VÝSTAVBOU Ahuramazdovy ŘÍŠE, v níž se ZEMĚ stane RÁJEM a kde lidé budou opravdovými služebníky Božími. POZDĚJI, AŽ ZEMŘOU, odejdou jejich duše DO GARODEMANY, do VĚČNÝCH ZAHRAD BOŽÍCH."

Kto by si uvedené slová Zoroastera chcel vysvetľovať nejakým mylným spôsobom, sú mu k lepšiemu pochopeniu pojmu príchodu Syna Človeka v oblakoch a s tým súvisiacimi následnými udalosťami v prvej Veľkej očiste nápomocné niektoré úryvky z knihy Večné zákony 2.

Otázka 116:
„DUCHOVNÁ PREMENA je proces, počas ktorého sa zušľachťuje duch človeka, a to odpykávaním karmy a vymaňovaním sa z temného vplyvu. Duchovná premena by mala byť životným cieľom každého človeka.
Kto ňou prejde, prebudí v sebe ďalšie driemajúce schopnosti ducha, ktoré sa v súčasných materialistických životných podmienkach nemôžu dostatočne prejaviť.
Duchovnou premenou prechádzajú mnohí ľudia už PRED VRCHOLOM OČISTY. Je NEVYHNUTNÁ pre tých, ktorí majú byť UNESENÍ ZO ZEME.“

Otázka 232:
„Koľko ľudí sa zachráni po očiste? Naozaj len jedna tretina ľudstva?
Je to približný odhad, ktorý pozostáva z takéhoto triedenia všetkých obyvateľov:
- Asi jedna tretina pôjde do rozkladu. Tvoria ju nenapraviteľní padlí anjeli a ľudia s veľmi zlou karmou.
- Ďalšiu tretinu ľudí, ktorá v súde zomrie, ale nepôjde do rozkladu, tvoria ľahostajní alebo váhaví ľudia, ktorí by sa mohli stať novým pokolením, keby neboli zmeškali čas na svoju prípravu. Daktorí sa po smrti vtelia na nižšie planéty a iní na Zem do tisícročnej ríše.
- Poslednú tretinu tvoria dve skupiny:
Do prvej patria tí, čo v pravý čas POCHOPILI zmysel očisty a príchodu Syna človeka, Imanuela. Stihli sa ZBAVIŤ KARMICKÝCH vín a TEMNA a VYVINÚŤ svojho DUCHA. Tak sa stali vyvolenými, ktorí budú žiť v blízkosti malého Imanuela.
Druhú skupinu tvoria tí, čo zďaleka nie sú takí čistí a dokonalí ako vyvolení, ale budú postupne, počas prípravnej doby na tisícročnú ríšu, schopní duchovnej premeny.“

Otázka 288:
„Prepadnutá zem symbolizuje očistu, ktorá odhalí veľký vyvolený národ. Symbolizoval ho borovicový les pod zemou. Budú to tí, ktorí pochopili VÝZNAM A ZMYSEL IMANUELOVHO PRÍCHODU. Budú na neho čakať, kým si ich neprevezme od svojej matky, vďaka jej knihám a neODVEDIE DO BEZPEČIA, keď sa časť Zeme prepadne do temných sfér.“

Otázka 306:
„NAJPRV budú ZOSADENÍ NA ZEM najvyšší duchovia, ktorí si PRED OČISTOU riadne PLNILI POSLANIE.“


 
Vážený pán Jaroslav, veľmi sa tešíme, že nahrávky už teraz nachádzajú uplatnenie a využitie! Treba ale uviesť čosi na pravú mieru. My - Simona a Adrián - sme to síce dali na internet, ale nahrávala som to ja a tie 3 kapitoly s mužským hlasom - to nenahrával Adrián, ale istý pán Peter. Teda aby to nevyznelo inak. Adrián sa postaral o technickú stránku nahrávok. S pozdravom Simona a Adrián
 
Zdravím Vás

Ďakujem Vám Simona a Adrián za veľmi pekné nahrávky v ľubozvučnej krásnej slovenčine, som veľmi rád, že sa našiel niekto s takou peknou slovenčinou a nahovoril to na audio aj pre verejnosť. Ešte pred 4 rokmi som si sám nahovoril niekoľko prednášok, lebo sa mi to niekedy lepšie počúva, ale boli použiteľné len pre mňa. Tužil som po takom niečom, ale v peknej slovenčine. Teraz znova vidím, ako tie Božie zákony fungujú. Ďakujem ešte raz. Nech sa Vám daria s Božou pomocou aj ďalšie časti.

S pozdravom Jaroslav
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na pani Natáliu de Lemeny - Makedonovú


Na pani Natáliu de Lemeny – Makedonovú budem ja osobne vždy spomínať s láskou a úctou, a zároveň budem neustále ďakovať Bohu zato, že mi bolo ešte raz dovolené, aby som prostredníctvom jej kníh smel ešte raz spoznať nepokrivenú Božiu Pravdu, v Slove Súdu a Pravdy, v Posolstve Grálu.

Nekričala, neurážala, ale vždy podávala pomocnú ruku tomu, kto o to stal. Prišla v tichosti, a v tichosti aj odišla, len čo naplnila to čo mala, lebo Syn Boha Otca Imanuel nedovolil, aby jej ľudstvo, ktoré prepadlo temnu, aby jej viac škodilo.

Preto v tento tak významný deň, keď si pripomíname 63 rokov od narodenia p. Makedonovej, hovorím: ,,Vďaka Pane zato, že som smel spoznať túto tvoju služobníčku, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva.“

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
PETÍCIA za slobodnú voľbu v očkovaní


Ak môžete, tak podporte to tiež a zozbierajte niekoľko podpisov aj naviac. Slobodu si treba vážiť a udržať vo všetkom, vždy sa to vyplatí:

http://www.slobodavockovani.sk/peticia/

Ján Anton Sloboda. 
Minulosť – prítomnosť - budúcnosť

Keby nebol padol socializmus, pani Natália by bola zrejme zatknutá agentmi ŠTB skôr, než by dopísala prvý diel VZ1, navyše za socializmu by nemohla mať svoje vydavateľstvo.
Tým som nepovedal, že je teraz ľahšie žiť než za čias socializmu.
Naopak, neustále sa všetko vyhrocuje viac a viac, v práci, medzi priateľmi, v rodinách.
Spomeňme si na slová Syna Božieho, ktorý svojim najbližším opisoval posledné dni pred koncom ako „dobu, ktorá nikdy predtým nebola a ani nikdy už viac nebude“. Však toto je jasný dôkaz toho, že zlo sa bude ako kal vo vriacej polievke čím ďalej tým viac ukazovať a nebude sa už môcť pod tlakom Svetla ukrývať. Toto je dnešok!
Nesnívajme o výhodách minulosti, ktorej prežitie nám viacerým bolo dané ako dar pre správne pochopenie prítomnosti a nastávajúcej očistnej budúcnosti, prestaňme porovnávať to, čo sa vlastne porovnať ani nedá, tak ako je nezmysel porovnávať chuť hrušiek s chuťou cibule, predsa niekomu chutí to, inému ono, a tak je to aj s pohľadom na spoločenské dianie počas nášho života.
Aj budovanie komunizmu odsúdil Abdrushin, aj klamstvo a pretvárka, ktorá vládne dnes, odsúdil Abdrushin.
To pekné a dobré nastane až po príchode Syna Človeka v oblakoch. Tých, ktorí si to zaslúžia, čaká „NOVÉ NEBO a NOVÁ ZEM“.
Bojujme s temnom v nás a okolo nás, stojme pevne ako skaly v príboji a svieťme na Cestu Pravdy tým mnohým, ktorí Svetlo hľadajú, resp. začnú ešte len hľadať!
 
PeterFranko  
Žijeme v čase súdu a veľkej očisty. Pán Abdrushin prišiel PRED SÚDOM a priniesol nám súd a s ňou aj očistu. Zároveň určil cestu ku Svetlu, po ktorej človek musí kráčať ak chce prežiť očistu a zvládnuť súd. Cesta sa nájde v Slove, Pán nám Slovo písomne zanechal pod názvom Posolstvo Grálu. Každý však sa musí sám dobrovoľne rozhodnúť a sám vlastnými silami po nej kráčať. Na tej ceste dôjde k spáse a očistí svoje rúcho.
Súčasná doba je slobodnejšia. Čim ďalej viacej pôsobí očista tým pádom aj doba je pravejšia. Lebo tým rázom Pravda viacej Svieti a je oslnivejšia.
V tejto dobe máme možnosť slobodného výberu, môžeme sa slobodne rozhodnúť. V tom nie je žiadna faloš , každý sa môže rozhodnúť a práve preto nikto sa nemôže vyhovárať a reptať na okolnosti. Dnes nikoho nič nebrzdí aby sa rozhodol sám dobrovoľne za seba čo so svojim životom urobí. To čo vidíme je prejav rozhodnutia ľudí. Na ľuďoch vidno na čo sa zameriavajú.
Aj čitateľ Posolstva Grálu je toho účastný tiež stojí v súde a prejavuje sa na ňom očista. Každý stojí v súde a v očiste , ktorú priniesol Pán Abdrushin svojim osobným príchodom na zem a od času obratov svetov započal SÚD. Ten sa stupňuje a napreduje, pretože ho vynucuje Božia všemohúcnosť. Všetko nepravé a nečisté odstraňuje. Tak sa Súdom odstránilo aj politické vedenie KSČ v bývalom Československu. Len tak sa mohlo Slovensko osamostatniť a ísť vlastným vývojom a pripraviť dobu vhodnú pre pôsobenie Mojžiša a aj pre pôsobenie Prakráľovnej.
Dnes každý na Slovensku si môže upraviť a zmeniť svoj životný štýl tak aby bol v súlade s Posolstvom Grálu. Ak sa človek rozhodne vstúpiť na cestu Svetla potom všetko čo človek potrebuje na nej nájde. Toto poznanie nám dodáva dôveru, odvahu a silu po nej kráčať a z cesty nevybočiť. Kto našiel Slovo pre neho omnoho ostrejšie platí aby sa snažil aj naďalej hľadať. Kto hľadá ten nájde, je neprestajný proces, ktorý je úzko spojený so zákonom pohybu. Hľadať správny životný štýl vo všetkých oblastiach ľudského života, konkrétne, prakticky v bežnom každodennom živote. Na ceste určenom Pánom Abdrushinom potom všetko čo potrebuje nájde.
JAN. jan.jan@post.sk 
598 rokov od upálenia Jána Husa.


Pozemské telo mohli zničiť upáleným, ale jeho dielo a odkazy nie, nakoľko čo smerujú k Bohu a k jeho Pravde je večné a nezničiteľné!

http://www.youtube.com/watch?v=l5P9Pzscshs

,,Věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu a jednat podle něho. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej."

,,Pravda je Ježíš Kristus, toho se člověče přidržuj. Tuto Pravdu hledej, poznávej Ji a jestliže Ji nalezneš, pak podle této Pravdy žij a bude-li to třeba, tuto Pravdu braň veškerou silou svého života.,,

,,Protož, věrný křesťane, hledaj Pravdy, slyš Pravdu, uč sě Pravdě, miluj Pravdu, prav Pravdu, drž Pravdu, braň Pravdy až do smrti: neboť Pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti."


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

A táto terajšia ešte nie je falošnejšia? Nech si každý odpovie sám, veď hádam každý vie aj sám porovnávať, jedno s druhým. Viac sa k tomu už nemienim vyjadrovať.

Ján Anton Sloboda.

PeterFranko  
Trochu sa vrátim ho histórie socializmu a jej skutočnej podstaty na vývin človeka.

Fenoménom socializmu boli nepracujúci zamestnaní. Bola to skupina ľudí, ktorá bola zamestnaná ale v práci nepracovala, ulievala sa, flákala sa. Proste žila na úkor druhých ľudí, na úkor pracujúcich zamestnaných. Skupina nepracujúcich zamestnaných od roku 1950 do roku 1989 stále narastala a zväčšovala sa. Preto životná úroveň celej spoločnosti stále klesala a zhoršovala sa. Skupina nepracujúcich zamestnaných sa uspokojila aj s nižšou životnou úrovňou hlavne, že hovela v svojom zdanlivo beztrestnom sladkom ničnerobení a vo falošnej slepej viere pozemského dostatku.

Ďalším fenoménom socialistickej spoločnosti boli papaláši, vedúci predstavitelia čo riadili a organizovali celú spoločnosť. Táto skupina odoberala značnú časť výsledkov práce pracujúcich zamestnaných pre seba a pre svoj blahobyt a pozemský komfort. Táto skupina ľudí stále narastala, bola to skupina pracujúcich zamestnaných, ktorá ale nič netvorila len riadila a organizovala. Poznáme vtipné príslovie na papalášov, ktoré vystihovalo ich skutočnú podstatu: dejte mi lidi a já to udělám.

Socializmus na čele s komunistickou stranou bola falošná idea a aj poskytovala falošnú ochranu. Pestovala základné zlá ako lenivosť, pohodlnosť a domýšľavosť poskytovanej falošnej istoty. Vplyv temna si tak našiel inú cestu ako brzdiť duchovné napredovanie, podporovaním lenivosti, pohodlnosti a v domýšľavosti poskytovanej zdanlivej falošnej istoty zamestnanosti a bezpečnosti.
JAN. jan.jan@post.sk 


Re:

V súde už stojíme 2 000 rokov, toto teraz je záver, ktorý vyvrcholí Veľkou očistou, lebo ta je dnes viac ako potrebná. Neviem, že kde som v príspevku tvrdil, že nejaké zriadenie ochráni niekoho pre konečným súdom? Ani to nie je plakanie za minulým, ani oslavovanie, ani nič podobné, len som niečo porovnal, z hľadiska môjho pohľadu, nakoľko tak to cítim, tak to vnímam, ale možno si len niekto nesprávne niečo prečítal, takže krátky citát z príspevku:

,,A teraz sa vrátim k obdobiu nie tak dávno, čiže k obdobiu SOCIALIZMU, ktoré nejeden zatracuje, ale asi nechápe, ŽE AJ TOTO OBDOBIE BOLO PRE NÁS OCHRANOU, OCHRANOU PRED VPLYVOM ZÁPADU A JEHO ZLÝCH DÔSLEDKOV..."

Jasné tam píšem pred ochranou západu a jeho zlých dôsledkov, ktoré som niektoré vymenoval, nie ochranou pred Veľkou očistou a súdom! Pekný deň a príjemné leto všetkým.

Ján Anton Sloboda.

PeterFranko  
Pred očistou a triedením sa človek nikam neschová, súd ho dostihne všade a ani žiadne zriadenie a to už vôbec nie socialistické ho pred tým neochráni. Vnímať socialistické zriadenie ako nejakú ochranu je nesprávne. To čo sa teraz deje je prejav očisty. A tá sa deje všade aj na východe aj na západe, aj v krajine vedenej komunistami aj v krajine vedenej kapitalistami. Treba prestať plakať za časmi minulými a treba namiesto toho preukázať silu vôle v schopnosti vedieť sa v hmotnosti o seba postarať. To čo sa teraz deje je len prejav toho, že pod takom Svetla sa každý musí prejaviť aký je. Väčšina ľudí je orientovaná na to staré a zašlé, treba si dať pozor aby sme medzi nich nepatrili aj my. Treba sa stať novými!
JAN. jan.jan@post.sk 
Doby minulé...


Doby minulé...

Odrazím sa od jednej správy, ktorá je dnes v kurze, keď bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden prehovoril ohľadom elektronickej špionáže s názvom PRISM. Viac o tom tu: http://www.sme.sk/c/6855576/snowden-prelomil-mlcanie-a-pohrozil-zverejnenim-novych-odhaleni.html

A niečo ako to funguje, tak tu: http://tech.sme.sk/c/6855379/americki-tajni-vas-dokazu-sledovat-nazivo.html

A teraz sa vrátim k obdobiu nie tak dávno, čiže k obdobiu socializmu, ktoré nejeden zatracuje, ale asi nechápe, že aj toto obdobie bolo pre nás ochranou, ochranou pred vplyvom západu a jeho zlých dôsledkov, tak ako kultúry, kde zábrany a stud už dávno padli do prachu, akou je nezamestnanosť, bieda, obrovský narasť zločinnosti, prostitúcia, armáda bezdomovcov, obrovský nárast samovrážd, pokles morálky až na samé dno, aj rôzne zvrátené pochody to jasné hovoria, nehovoriac o stálom tlaku na väčšinu, aby to prijala, samozrejme s podporou známych ľudí, veď každému ide len o dobro, že...A čo sme vtedy mali? Možno neboli otvorené hranice na západ, možno sme nemali banán každý deň, možno sme nemali 100 TV programov, možno sme nemali ani verejný dom, možno sme nemali..., možno to, možno ono, ale mali sme prácu, bezdomovcov nebolo, kto nepracoval, tak po troch mesiacoch bol príživníkom a v base už robiť musel, bez rozdielu. Veru nebolo verejných domov a podobných nešvárov, mali sme vždy chlieb s maslom, a k tomu aj mlieko, mali sme takmer všetko za babku, dnes, škoda hovoriť. Mali sme všetko to, čo sme potrebovali, aj tu Pravdu, pokiaľ sme prejavili o ňu záujem, aj tá bola po ruke, len trebalo ju hľadať, nakoľko Pravda sa nenúka, neprosí, ale pokojne čaká, nech už je doba akákoľvek. To ľudský tvor sa musí snažiť, aby ju objavil, prijal a riadil sa ňou. Pravda tu stále bola, je, a aj o 1000 rokov bude, lebo je večná a nemenná, nezáleží, že aká doba je, lebo každá časom aj tak pominie, ale PRAVDA tu navždy ostane, navždy! Takže vidíte, že aká to bola ochrana pre nás, ale niekto si zmyslel, že treba to rýchlo zmeniť, treba aj tu urobiť zmenu a dovliecť to aj tu, aby aj morálka a zábrany padli rýchlo až na samé dno, nehovoriac o ekonomike, to by som zapísal nejednu stranu. A stalo sa, prešlo len niečo viac ako 20 rokov a žijeme v morálnom bahne, kde niet už žiadnych istôt, aspoň pre jednoduché ľudské žitie, bez strachu, že zajtra môžem prísť o všetko...

A ešte sa vrátim k obdobiu po roku 1998, keď zlyhal tento národ na celej čiare, keď prv odpísal svojho politického vodcu, a nakoniec, ako keby toho nebolo málo, tak ani Syn Boha tu nemohol ostať ani jednu pozemskú minútu, musel byť ihneď unesený, lebo ochrana bola takmer nulová. A ako keby toho bolo ešte málo, tak nedbajúc varovania vo Večných zákonoch, Slovensko sa rázom ocitá v NATO a EU, hluchota a slepota slabé slovo, dôsledok roka 1998 pokračuje, dokonca dnes už nejeden tvrdý, aj ten čo číta VZ, že možno je dobré, že sme v EU. Preto sa záverom opýtam, že naozaj je dobré, že sme tam, aj s neblahými dôsledkami, sami rozkaz a príkaz odtamadiaľ, to môžeš, to nemôžeš, to musíš, to nie, nehovoriac o dlhu, ktorý je už dnes astronomický, teda nesplatiteľný. Naozaj je to dobré, že sme niekde, kde sme nikdy nemali byť, alebo varovanie Svetla už neplatí???

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Podotýkam, že žiadny izmus neuznávam, len sa snažím rozlišovať ozaj dobré od zlého!

A ešte niečo v piesňach o tejto dobe:

http://www.youtube.com/watch?v=QNUAB8udsSY

http://www.youtube.com/watch?v=y2tpUIMvv0Q

http://www.youtube.com/watch?v=zmzNjxcAJrg

http://www.youtube.com/watch?v=dVGQJJFWCKw

http://www.youtube.com/watch?v=LxaxWRg0P8M

 
Dobrý deň,

dávame k dispozícii - možnosť stiahnuť si AUDIO nahrávky knihy VEČNÉ ZÁKONY 1.diel., od Natálie de Lemeny Makedonovej.

Pri nahrávkach boli použité 2 hlasy, ženský a mužský. Niektoré nahrávky vznikli pred cca 3 rokmi a niektoré nedávno. Preto sú nahovorené iným štýlom, resp. aj iným tempom reči. Novšie nahrávky sú pomalšie, pretože sa prihliadalo aj na ich využitie v projekte, ktorý je bližšie špecifikovaný na www.absolutnapravda.sk

Nahrávky vznikali v domácom prostredí, nie sú teda dokonalé, ale sú dostatočne zrozumiteľné, účel splnia.

Odkaz na stiahnutie:
http://uloz.to/xmf5iaeW/vecne-zakony-1-cd-velkost-zip
Audionahrávky sú skomprimované v jednom .zip súbore, ten treba po stiahnutí rozbaliť. Ak si pri sťahovaní systém od Vás vyžiada heslo, zadajte: radio

Prajeme všetkým skutočne hľadajúcim, veľa síl a nezastretý zrak pri všetkých prichádzajúcich udalostiach.

Simona Martináková a Adrián Žiška