Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
PETÍCIA za slobodnú voľbu v očkovaní


Ak môžete, tak podporte to tiež a zozbierajte niekoľko podpisov aj naviac. Slobodu si treba vážiť a udržať vo všetkom, vždy sa to vyplatí:

http://www.slobodavockovani.sk/peticia/

Ján Anton Sloboda. 
Minulosť – prítomnosť - budúcnosť

Keby nebol padol socializmus, pani Natália by bola zrejme zatknutá agentmi ŠTB skôr, než by dopísala prvý diel VZ1, navyše za socializmu by nemohla mať svoje vydavateľstvo.
Tým som nepovedal, že je teraz ľahšie žiť než za čias socializmu.
Naopak, neustále sa všetko vyhrocuje viac a viac, v práci, medzi priateľmi, v rodinách.
Spomeňme si na slová Syna Božieho, ktorý svojim najbližším opisoval posledné dni pred koncom ako „dobu, ktorá nikdy predtým nebola a ani nikdy už viac nebude“. Však toto je jasný dôkaz toho, že zlo sa bude ako kal vo vriacej polievke čím ďalej tým viac ukazovať a nebude sa už môcť pod tlakom Svetla ukrývať. Toto je dnešok!
Nesnívajme o výhodách minulosti, ktorej prežitie nám viacerým bolo dané ako dar pre správne pochopenie prítomnosti a nastávajúcej očistnej budúcnosti, prestaňme porovnávať to, čo sa vlastne porovnať ani nedá, tak ako je nezmysel porovnávať chuť hrušiek s chuťou cibule, predsa niekomu chutí to, inému ono, a tak je to aj s pohľadom na spoločenské dianie počas nášho života.
Aj budovanie komunizmu odsúdil Abdrushin, aj klamstvo a pretvárka, ktorá vládne dnes, odsúdil Abdrushin.
To pekné a dobré nastane až po príchode Syna Človeka v oblakoch. Tých, ktorí si to zaslúžia, čaká „NOVÉ NEBO a NOVÁ ZEM“.
Bojujme s temnom v nás a okolo nás, stojme pevne ako skaly v príboji a svieťme na Cestu Pravdy tým mnohým, ktorí Svetlo hľadajú, resp. začnú ešte len hľadať!
 
PeterFranko  
Žijeme v čase súdu a veľkej očisty. Pán Abdrushin prišiel PRED SÚDOM a priniesol nám súd a s ňou aj očistu. Zároveň určil cestu ku Svetlu, po ktorej človek musí kráčať ak chce prežiť očistu a zvládnuť súd. Cesta sa nájde v Slove, Pán nám Slovo písomne zanechal pod názvom Posolstvo Grálu. Každý však sa musí sám dobrovoľne rozhodnúť a sám vlastnými silami po nej kráčať. Na tej ceste dôjde k spáse a očistí svoje rúcho.
Súčasná doba je slobodnejšia. Čim ďalej viacej pôsobí očista tým pádom aj doba je pravejšia. Lebo tým rázom Pravda viacej Svieti a je oslnivejšia.
V tejto dobe máme možnosť slobodného výberu, môžeme sa slobodne rozhodnúť. V tom nie je žiadna faloš , každý sa môže rozhodnúť a práve preto nikto sa nemôže vyhovárať a reptať na okolnosti. Dnes nikoho nič nebrzdí aby sa rozhodol sám dobrovoľne za seba čo so svojim životom urobí. To čo vidíme je prejav rozhodnutia ľudí. Na ľuďoch vidno na čo sa zameriavajú.
Aj čitateľ Posolstva Grálu je toho účastný tiež stojí v súde a prejavuje sa na ňom očista. Každý stojí v súde a v očiste , ktorú priniesol Pán Abdrushin svojim osobným príchodom na zem a od času obratov svetov započal SÚD. Ten sa stupňuje a napreduje, pretože ho vynucuje Božia všemohúcnosť. Všetko nepravé a nečisté odstraňuje. Tak sa Súdom odstránilo aj politické vedenie KSČ v bývalom Československu. Len tak sa mohlo Slovensko osamostatniť a ísť vlastným vývojom a pripraviť dobu vhodnú pre pôsobenie Mojžiša a aj pre pôsobenie Prakráľovnej.
Dnes každý na Slovensku si môže upraviť a zmeniť svoj životný štýl tak aby bol v súlade s Posolstvom Grálu. Ak sa človek rozhodne vstúpiť na cestu Svetla potom všetko čo človek potrebuje na nej nájde. Toto poznanie nám dodáva dôveru, odvahu a silu po nej kráčať a z cesty nevybočiť. Kto našiel Slovo pre neho omnoho ostrejšie platí aby sa snažil aj naďalej hľadať. Kto hľadá ten nájde, je neprestajný proces, ktorý je úzko spojený so zákonom pohybu. Hľadať správny životný štýl vo všetkých oblastiach ľudského života, konkrétne, prakticky v bežnom každodennom živote. Na ceste určenom Pánom Abdrushinom potom všetko čo potrebuje nájde.
JAN. jan.jan@post.sk 
598 rokov od upálenia Jána Husa.


Pozemské telo mohli zničiť upáleným, ale jeho dielo a odkazy nie, nakoľko čo smerujú k Bohu a k jeho Pravde je večné a nezničiteľné!

http://www.youtube.com/watch?v=l5P9Pzscshs

,,Věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu a jednat podle něho. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej."

,,Pravda je Ježíš Kristus, toho se člověče přidržuj. Tuto Pravdu hledej, poznávej Ji a jestliže Ji nalezneš, pak podle této Pravdy žij a bude-li to třeba, tuto Pravdu braň veškerou silou svého života.,,

,,Protož, věrný křesťane, hledaj Pravdy, slyš Pravdu, uč sě Pravdě, miluj Pravdu, prav Pravdu, drž Pravdu, braň Pravdy až do smrti: neboť Pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti."


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

A táto terajšia ešte nie je falošnejšia? Nech si každý odpovie sám, veď hádam každý vie aj sám porovnávať, jedno s druhým. Viac sa k tomu už nemienim vyjadrovať.

Ján Anton Sloboda.

PeterFranko  
Trochu sa vrátim ho histórie socializmu a jej skutočnej podstaty na vývin človeka.

Fenoménom socializmu boli nepracujúci zamestnaní. Bola to skupina ľudí, ktorá bola zamestnaná ale v práci nepracovala, ulievala sa, flákala sa. Proste žila na úkor druhých ľudí, na úkor pracujúcich zamestnaných. Skupina nepracujúcich zamestnaných od roku 1950 do roku 1989 stále narastala a zväčšovala sa. Preto životná úroveň celej spoločnosti stále klesala a zhoršovala sa. Skupina nepracujúcich zamestnaných sa uspokojila aj s nižšou životnou úrovňou hlavne, že hovela v svojom zdanlivo beztrestnom sladkom ničnerobení a vo falošnej slepej viere pozemského dostatku.

Ďalším fenoménom socialistickej spoločnosti boli papaláši, vedúci predstavitelia čo riadili a organizovali celú spoločnosť. Táto skupina odoberala značnú časť výsledkov práce pracujúcich zamestnaných pre seba a pre svoj blahobyt a pozemský komfort. Táto skupina ľudí stále narastala, bola to skupina pracujúcich zamestnaných, ktorá ale nič netvorila len riadila a organizovala. Poznáme vtipné príslovie na papalášov, ktoré vystihovalo ich skutočnú podstatu: dejte mi lidi a já to udělám.

Socializmus na čele s komunistickou stranou bola falošná idea a aj poskytovala falošnú ochranu. Pestovala základné zlá ako lenivosť, pohodlnosť a domýšľavosť poskytovanej falošnej istoty. Vplyv temna si tak našiel inú cestu ako brzdiť duchovné napredovanie, podporovaním lenivosti, pohodlnosti a v domýšľavosti poskytovanej zdanlivej falošnej istoty zamestnanosti a bezpečnosti.
JAN. jan.jan@post.sk 


Re:

V súde už stojíme 2 000 rokov, toto teraz je záver, ktorý vyvrcholí Veľkou očistou, lebo ta je dnes viac ako potrebná. Neviem, že kde som v príspevku tvrdil, že nejaké zriadenie ochráni niekoho pre konečným súdom? Ani to nie je plakanie za minulým, ani oslavovanie, ani nič podobné, len som niečo porovnal, z hľadiska môjho pohľadu, nakoľko tak to cítim, tak to vnímam, ale možno si len niekto nesprávne niečo prečítal, takže krátky citát z príspevku:

,,A teraz sa vrátim k obdobiu nie tak dávno, čiže k obdobiu SOCIALIZMU, ktoré nejeden zatracuje, ale asi nechápe, ŽE AJ TOTO OBDOBIE BOLO PRE NÁS OCHRANOU, OCHRANOU PRED VPLYVOM ZÁPADU A JEHO ZLÝCH DÔSLEDKOV..."

Jasné tam píšem pred ochranou západu a jeho zlých dôsledkov, ktoré som niektoré vymenoval, nie ochranou pred Veľkou očistou a súdom! Pekný deň a príjemné leto všetkým.

Ján Anton Sloboda.

PeterFranko  
Pred očistou a triedením sa človek nikam neschová, súd ho dostihne všade a ani žiadne zriadenie a to už vôbec nie socialistické ho pred tým neochráni. Vnímať socialistické zriadenie ako nejakú ochranu je nesprávne. To čo sa teraz deje je prejav očisty. A tá sa deje všade aj na východe aj na západe, aj v krajine vedenej komunistami aj v krajine vedenej kapitalistami. Treba prestať plakať za časmi minulými a treba namiesto toho preukázať silu vôle v schopnosti vedieť sa v hmotnosti o seba postarať. To čo sa teraz deje je len prejav toho, že pod takom Svetla sa každý musí prejaviť aký je. Väčšina ľudí je orientovaná na to staré a zašlé, treba si dať pozor aby sme medzi nich nepatrili aj my. Treba sa stať novými!
JAN. jan.jan@post.sk 
Doby minulé...


Doby minulé...

Odrazím sa od jednej správy, ktorá je dnes v kurze, keď bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden prehovoril ohľadom elektronickej špionáže s názvom PRISM. Viac o tom tu: http://www.sme.sk/c/6855576/snowden-prelomil-mlcanie-a-pohrozil-zverejnenim-novych-odhaleni.html

A niečo ako to funguje, tak tu: http://tech.sme.sk/c/6855379/americki-tajni-vas-dokazu-sledovat-nazivo.html

A teraz sa vrátim k obdobiu nie tak dávno, čiže k obdobiu socializmu, ktoré nejeden zatracuje, ale asi nechápe, že aj toto obdobie bolo pre nás ochranou, ochranou pred vplyvom západu a jeho zlých dôsledkov, tak ako kultúry, kde zábrany a stud už dávno padli do prachu, akou je nezamestnanosť, bieda, obrovský narasť zločinnosti, prostitúcia, armáda bezdomovcov, obrovský nárast samovrážd, pokles morálky až na samé dno, aj rôzne zvrátené pochody to jasné hovoria, nehovoriac o stálom tlaku na väčšinu, aby to prijala, samozrejme s podporou známych ľudí, veď každému ide len o dobro, že...A čo sme vtedy mali? Možno neboli otvorené hranice na západ, možno sme nemali banán každý deň, možno sme nemali 100 TV programov, možno sme nemali ani verejný dom, možno sme nemali..., možno to, možno ono, ale mali sme prácu, bezdomovcov nebolo, kto nepracoval, tak po troch mesiacoch bol príživníkom a v base už robiť musel, bez rozdielu. Veru nebolo verejných domov a podobných nešvárov, mali sme vždy chlieb s maslom, a k tomu aj mlieko, mali sme takmer všetko za babku, dnes, škoda hovoriť. Mali sme všetko to, čo sme potrebovali, aj tu Pravdu, pokiaľ sme prejavili o ňu záujem, aj tá bola po ruke, len trebalo ju hľadať, nakoľko Pravda sa nenúka, neprosí, ale pokojne čaká, nech už je doba akákoľvek. To ľudský tvor sa musí snažiť, aby ju objavil, prijal a riadil sa ňou. Pravda tu stále bola, je, a aj o 1000 rokov bude, lebo je večná a nemenná, nezáleží, že aká doba je, lebo každá časom aj tak pominie, ale PRAVDA tu navždy ostane, navždy! Takže vidíte, že aká to bola ochrana pre nás, ale niekto si zmyslel, že treba to rýchlo zmeniť, treba aj tu urobiť zmenu a dovliecť to aj tu, aby aj morálka a zábrany padli rýchlo až na samé dno, nehovoriac o ekonomike, to by som zapísal nejednu stranu. A stalo sa, prešlo len niečo viac ako 20 rokov a žijeme v morálnom bahne, kde niet už žiadnych istôt, aspoň pre jednoduché ľudské žitie, bez strachu, že zajtra môžem prísť o všetko...

A ešte sa vrátim k obdobiu po roku 1998, keď zlyhal tento národ na celej čiare, keď prv odpísal svojho politického vodcu, a nakoniec, ako keby toho nebolo málo, tak ani Syn Boha tu nemohol ostať ani jednu pozemskú minútu, musel byť ihneď unesený, lebo ochrana bola takmer nulová. A ako keby toho bolo ešte málo, tak nedbajúc varovania vo Večných zákonoch, Slovensko sa rázom ocitá v NATO a EU, hluchota a slepota slabé slovo, dôsledok roka 1998 pokračuje, dokonca dnes už nejeden tvrdý, aj ten čo číta VZ, že možno je dobré, že sme v EU. Preto sa záverom opýtam, že naozaj je dobré, že sme tam, aj s neblahými dôsledkami, sami rozkaz a príkaz odtamadiaľ, to môžeš, to nemôžeš, to musíš, to nie, nehovoriac o dlhu, ktorý je už dnes astronomický, teda nesplatiteľný. Naozaj je to dobré, že sme niekde, kde sme nikdy nemali byť, alebo varovanie Svetla už neplatí???

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Podotýkam, že žiadny izmus neuznávam, len sa snažím rozlišovať ozaj dobré od zlého!

A ešte niečo v piesňach o tejto dobe:

http://www.youtube.com/watch?v=QNUAB8udsSY

http://www.youtube.com/watch?v=y2tpUIMvv0Q

http://www.youtube.com/watch?v=zmzNjxcAJrg

http://www.youtube.com/watch?v=dVGQJJFWCKw

http://www.youtube.com/watch?v=LxaxWRg0P8M

 
Dobrý deň,

dávame k dispozícii - možnosť stiahnuť si AUDIO nahrávky knihy VEČNÉ ZÁKONY 1.diel., od Natálie de Lemeny Makedonovej.

Pri nahrávkach boli použité 2 hlasy, ženský a mužský. Niektoré nahrávky vznikli pred cca 3 rokmi a niektoré nedávno. Preto sú nahovorené iným štýlom, resp. aj iným tempom reči. Novšie nahrávky sú pomalšie, pretože sa prihliadalo aj na ich využitie v projekte, ktorý je bližšie špecifikovaný na www.absolutnapravda.sk

Nahrávky vznikali v domácom prostredí, nie sú teda dokonalé, ale sú dostatočne zrozumiteľné, účel splnia.

Odkaz na stiahnutie:
http://uloz.to/xmf5iaeW/vecne-zakony-1-cd-velkost-zip
Audionahrávky sú skomprimované v jednom .zip súbore, ten treba po stiahnutí rozbaliť. Ak si pri sťahovaní systém od Vás vyžiada heslo, zadajte: radio

Prajeme všetkým skutočne hľadajúcim, veľa síl a nezastretý zrak pri všetkých prichádzajúcich udalostiach.

Simona Martináková a Adrián Žiška
 
Vieme z kníh Pravdy, že na svete je veľa náboženstiev, v každom sa nachádza pár zrniečok Pravdy.........

http://www.youtube.com/watch?v=VdTGWMvuhdY


Na stránkach Igora Chauna sa dá nájsť veľa zaujímavých prednášok, filmov atď.

http://zazrakem.blogspot.sk/2012/05/gosha-tv.html
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Aj 6. júna


Aj 6. júna 2013 obrovské vesmírne koráby v blízkosti Slnka: http://www.youtube.com/watch?v=H2o1RRLCUk4

http://www.youtube.com/watch?v=R1fOGoGCxwA

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
O vode.
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Preto je viac ako správne, aby sme si ho v plnej miere aj pripomenuli, nakoľko je viac ako aktuálny, tobôž keď vidíme, že čo sa všetko v poslednom čase deje:

Blíži sa deň hnevu

Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva

V y s v e t l e n i e p r o r o c t v a

*Blíži sa deň hnevu
Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym smerom.

*Radujme sa, prídu anjeli
Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla.
Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.

*Boh nás zachráni
Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.

*Jeho deň je tu
Deň súdu – Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.

*Pripravte sa, bude voda
Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj – dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.

*Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia – búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.

*Buďte bez obáv
Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.

*Bežte, ale neutečte
Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod.
Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.

*Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči
Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.

*Suché lístie opadáva
Kto sa čo najskôr nespamätá – do jesene a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa.

Večné zákony 2.

Ján Anton Sloboda.

nitranska Pani Makedonová vo svojej knihe - Večné  
Náhoda?
Nemohla som si dnes nespomenúť na najnovší Imanuelov odkaz prijatý 6.6.1998 , časť s proroctva ...„ Pripravte sa, bude voda“ ..., zajtra 6.6.2013 sa očakáva kulminácia Dunaja.
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Stop čipovaniu!

Internetová stránka, ktorá verím, že vás zaujme, tak ako aj mňa, čo ma aj veľmi potešilo, že sa nemlčí, o ktorej som sa dnes dopočul, a že vám bude prínosom, ohľadom čipovania zvierat a podobne: http://www.necipujtenas.cz/

Ján Anton Sloboda.


EVAKUÁCIA
Hoci úvaha o evakuácii na webe http://www.duchovnapremena.sk/temy/t66.php bola napísaná už v apríli, jej aktuálnosť sa nestráca ani dnes.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Opakuje sa rok 2002?


Opakuje sa rok 2002, teda 11 rokov po tisícročnej vode, zaujímavé, že tesne po vyliatej sily skrze Ducha Svätého do stvorenia, alebo to bude ešte horšie, hoci my vieme, že bude, veru bude, lebo ľudstvo si hudie stále tu svoju pesničku, nie tu, ktorá by mu priniesla úľavu a slobodu:

http://www.sme.sk/c/6822662/dunaj-dosiahne-hladinu-z-roku-2002-v-petrzalke-uzavreli-nabrezie-i-cestu.html

http://www.sme.sk/c/6822606/cesko-bojuje-s-velkou-vodou-vltava-v-prahe-prestala-stupat.html

http://www.sme.sk/c/6822986/v-nemeckom-passau-este-vacsie-povodne-nezazili.html

http://www.sme.sk/c/6823091/v-rakuskom-regione-wachau-je-pre-povodne-kriticka-situacia.html

http://www.sme.sk/c/6822898/dunaj-v-madarsku-moze-presiahnut-uroven-rekordnych-zaplav-2002.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
K Sviatku Turíc...


...keď je v tomto čase vylievaná Božia sila skrze Ducha Svätého do celého Stvorenia, teda aj na túto Zem, teda pripravme svojho ducha, aby sa mu jej dostalo dostatok, lebo ju budeme potrebovať, aby sme zvládli to, čo bolo dávno prorokované, načo sme boli neraz upozornený, poslednýkrát v roku 1998, na Veľkú očistu aj tejto Zeme!

,,Ľudia, ktorí nosia v sebe toto túžobné hľadanie Svetla a Pravdy, svietia ako pochodeň v hlbinách tejto Zeme. A pre týchto ľudí je milostivo daný deň svätodušný s obnovením sily zo svetlých výšin – ale tiež len pre nich! Ostatní tejto milosti nemôžu byť vôbec účastní, preto že nie sú pre ňu otvorení.

Kto chce skutočne v sebe prežiť deň svätodušný, obnovenia prúdu síl zo Svetla, ten musí mať v sebe túžbu po Svetle a po Pravde neskalenú! Len tým sa môže otvoriť, aby aj do neho mohla prúdiť milosť Božia!

Odhoďte všetky ostatné túžby, namierené k pozemským veciam, potom sa vám požehnaním zo Svetla dostane omnoho viac ako ste si sami mohli priať, a to i splnenie rôznych pozemských vecí, hodných vášho úsilia.

Keď si potom nebudete ničoho žiadať pre seba, bude vám dané všetko! Akonáhle sami seba ponúknete Svetlu, so všetkým svojím chcením a bytím, potom ste len otvorení Svätej Sile, ktorá sa vylieva do všetkých stvorení!" ABDRUSHIN - Deň svätodušný. (Turíce)

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Znamenie šelmy.

Už dávno nie len zvieratá, hoci nateraz, ešte len kto to chce, ale už ani to nie všade, ale zajtra...???...

http://www.youtube.com/watch?v=r5s5rzjKFgg&feature=player_embedded

,,11Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. 12Ajhľa, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. 13Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. 14Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 16Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena.

18V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť. " Zjavenie Jána 13. kap.

Len silný dokáže povedať aj v tých najťažších chvíľach ,,NIE", pokiaľ ma skutočné a pevné presvedčenie, pokiaľ ozaj verí v Božiu spravodlivosť a víťazstvo. Pravda Boha vždy víťazí!

Ján Anton Sloboda.

Reakce na | Vlákno