Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
K 138. výročiu narodenia ABDRUSHINA.


,Ľudia - hej! ľuďmi radi menujú sa oni,
tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony.
Zákon je len jeden u nich, jeden zákon vlčí;
právo v putách - a Pravda na hraniciach blčí.

No príde i prísť musí ten bohatier Boží,
čo zákon pošliapaný na oltár vyloží;
no príde i prísť musí ten veľký deň súdu -
a za stôl si zasadne Pravda môjho ľudu!“

Výňatok z básne od Jána Bottu – Smrť Jánošíkova.


138 pozemských rokov, tak presne toľko rokov dnes ubehlo odvtedy, keď sa Božia Vôľa stala opäť človekom, aby tesne pred veľkým súdom - Veľkou očistou Zeme, priniesla Pravdu vo svojom svätom Slove, na ktorom sa vysúdi celé ľudstvo, v ktorom tkvie pre každého človeka záchrana a spása, pre jeho ďalšie bytie, pre jeho rast, pre jeho očistenie sa. Veď čo je to sto pozemských rokov vo večnosti? Jediná kvapka v obrovskom mori!

Z evanjelia podľa Jána – 16/7-15:

,,Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde On poučí svet, o hriechu, o spravodlivosti, a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."


Bol to On, Imanuel Abdrushin, Duch Pravdy, druhý Syn Boha Otca, veľký Učiteľ ľudstva, ktorý sa nebál temnôt a ukázal nám ešte raz vo svojom Svätom Slove tu správnu cestu za Svetlom. Ale ľudstvo opäť zlyhalo a nespoznalo v ňom veľkého Posla od Boha, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, tesne pred svojou nevinnou smrťou.

Odišiel v tichosti , ale po očiste sa opäť navráti, nakoľko sa opäť narodil tesne pred prvou veľkou očistou Zeme.

,,A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu" K svátku Čisté Lilie.

Večná chvála zato BOHU buď, aby viedol on IMANUEL ľudstvo v Tisícročnej ríši , ako pravý Kráľ a Vodca , ktorému sa nik z ľudí nevyrovná...

Bez Imanuela nemôže byť teda položený ani ten najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše, lebo tak BOH rozhodol!

,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu urážky, lebo hrôza zavrie také ústa a ochotne sa budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom jeho prostredníctvom. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky." Citát z prednášky - Syn Človeka.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Teda zas čip, nie ten zo známeho kresleného seriálu, ale opäť niečo z tejto oblasti: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=maly-cip-ktery-sleduje-svou-polohu-bez-satelitu&cisloclanku=2013040052

Ján Anton Sloboda.


Zas tie čipy
 
Bez komentára
 
Veľký Piatok 2013 - aktuálne

Mnohí veriaci si myslia, že keď veria v Syna Božieho, tak sú už Jeho smrťou na kríži spasení, alebo sa ich dotkne očista Zeme snáď iba okrajovo.
Avšak Syn Človeka, zvestovaný Synom Božím, oznámil v tejto veci tvrdú pravdu – pozemské ľudstvo musí prejsť svojím veľkonočným utrpením, aby odčinilo to, čím sa previnilo voči svojmu Stvoriteľovi – majiteľovi Zeme.
Tí, ktorí sa rozhodli žiť podľa Slova Pánovho, nie sú výnimkami, naopak, oni prechádzajú týmto veľkonočným utrpením ako prví.

Nasledujúce úryvky pôsobia výstražne na každého človeka, ktorý by si v domýšľavosti mohol myslieť, že je lepší a pevnejší vo svojej viere než tí ostatní. Nech je aj pre nás varovaním skutočnosť, že samotní Ježišovi učeníci by stratili svoju vieru v Syna Božieho po Jeho ukrižovaní, keby sa im potom nebol zjavil v „inom“ tele.

<Úsvit VELIKONOČNÍHO PONDĚLÍ už nastal. VĚRNÍ Syna Božího věděli, že On žije! Ukázal se jim, aby tomu mohli uvěřit. Svým úlekem a údivem nad touto skutečností přece jen dokázali, že Synu Božímu a jeho slovům dříve NEROZUMĚLI. Jinak by jim bylo muselo být všechno samozřejmým.
Kristus byl NUCEN se jim UKÁZAT, jinak by bývalo jeho učení úplně zbytečné, vždyť sami učedníci by nebyli uvěřili! Neboť jejich POCHYBNOSTI byly VELIKÉ!>

<Lidským duchům NA TÉTO ZEMI mají NYNÍ vzejít VELIKONOCE! Proto MUSÍTE stát na stráži!>

<Zaměřte proto své MYŠLENKY na velikonoční PONDĚLÍ těchto pozemských lidí, jestliže se ocitnete v nebezpečí, že budete téměř umačkáni vážností přicházející doby. Neboť pro LIDSTVO nadchází NYNÍ opravdový TÝDEN UTRPENÍ, v němž MUSÍ každopádně odčinit svou vinu, kterou si na sebe naložilo v celém dosavadním bytí.>

<TAKÉ VY vy budete MUSET prožít DOBU UTRPENÍ LIDSTVA. Neprojde kolem, aniž zanechá na vás stopu! VY však máte VĚDOMĚ projít touto těžkou dobou, v PROŽÍVÁNÍ se máte učit pro úkol, který stojí před vámi! Nepromeškejte ani jedinou minutu! Žijte ji s lidstvem v sobě samých. Nestůjte stranou, neboť potřebujete toto prožívání, jinak nemůžete dozrát. Nezatvrďte se k cizí bídě a cizímu utrpení v mylném domnění, že smíte stát stranou! Znamenalo by to pro vás totéž jako odsouzení k nutnému zániku. Neboť VY MÁTE PROŽÍVAT!>

<DNEŠNÍ velikonoce ve spravedlivém vyrovnání věčných zákonů mají vésti POZEMSKÉ lidstvo do UTRPENÍ VELKÉHO PÁTKU!>

<VELIKONOČNÍ ZVONY budou také jednou hlásat radost lidu, který svou domýšlivostí sveden na bludné cesty VYNUTIL si ty NEJHORŠÍ BOLESTI a teprve v nich se naučil pozvednout svých očí vzhůru, aby konečně dospěl k ZRALOSTI. K zralosti, která ho učiní povolaným, aby svítě PŘEDCHÁZEL všemu pozemskému lidstvu ve službě Pánu.
A budou to nakonec také velikonoční zvony, které dají zaznít naplnění do všech zemí. Naplnění, že temnoty MUSELY uhnout se země docela a že ZEMĚ se smí koupat v NOVÉM SVĚTLE, jež jí bude dáváno tak dlouho, až se bude moci osvoboditi, aby se vrátila do původního stavu, ze kterého se kdysi zformovala.
NYNÍ však zvoní tyto zvony k SOUDU! Každý člověk MUSÍ jít kolem SOUDÍCÍHO MEČE, jehož paprsek ho zasáhne.>

<Bůh bude nyní trpět jen takové tvory, kteří se PODŘÍDÍ jeho vůli, z níž směli zprvu vzejít. Nic jiného nesmí více požívati požehnání Stvořitele. VŠUDE MUSÍ být JASNO. Vše, co ruší, bude sraženo a musí se rozpadnout, protože se mu nedostane přívodu síly; vždyť jest jen jedna udržující síla, která je dávána z Boha. Těm, kteří se budou vzpírat a rušit, více se jí nedostane!
NYNÍ sviští SVATÝ MEČ BOŽÍ v očistném paprsku nejvyšší lásky také NAD TOUTO ZEMÍ, aby na ní nezůstalo nic, co nechce poznat Pravdu a radostně se podle ní řídit!>

<Takto připraveni smíte myslet na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, které má přinést VÝSTAVBU ve vašem činu! Neboť pak vám budou muset lidé uvěřit, mají-li věřit v Boha. Nebudou-li moci věřit těm, které posílám, tak neuvěří ani mému poslání, vy otrávíte dokonce i jejich dobré chtění věřit v Boha samého! Oloupíte je tím o cestu k důvěře v Boha!
Je to ohromná ODPOVĚDNOST, kterou vám přinese velikonoční pondělí.>

<A JEDNOU, až přejde soud Páně, vám opět vykvetou OPRAVDOVÉ VELIKONOCE. Pak k vám budu opět mluvit a budu vám říkat o novém životě, který Pán dá jen těm, kteří budou ochotně chodit podle svatých zákonů jeho stvoření. Budou OSVOBOZENI ode všeho konání Světlu nepřátelského.>
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K Veľkej noci


Je dokonané!Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaný, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly niet.Len syčanie hadov bolo počuť, mysliac si, že víťazstvo je na ich strane. Ale Ježiš v tej chvíli stal ako víťaz, nebál sa položiť svoj život za Pravdu, ktorú hlásal. Nezlomilo ho nič a nikto. Ich prehra bola v tej chvíli dokonaná, a a oni to vedeli. Preto ten posmech pod krížom, lebo zúfalstvo a strach v nich a okolo nich sa začal ešte viac stupňovať. Oni vedeli, že čo ich zato čaká, a predsa to urobili, mysliac si, že aspoň takto vyhrajú nad Bohom. Ale opak bol pravdou, zákony Boha pracujú s úplnou presnosťou, bezohľadne a neúprosné, nepýtajúc sa, či si niekto myslel, že bol v práve alebo nie, ale či to bolo v súlade zo zákonmi BOHA a s jeho vôľou! Preto ten strach ich tvárach. Preto to zúfalstvo a hrôza, lebo oni vedeli, čo ich bude už čoskoro očakávať. Preto aj to besné prenasledovanie, ktoré sa dialo potom, lebo strach, hrôza a zúfalstvo im nedalo už pokojné spať. A pokojný spánok neprichádzal...a neprichádza, len zúfalstvo, hrôza, strach a prehra v radoch tých, ktorí siahli na život Ježiša! To je ich výslužka, to je ich batoh, ktorý si nesú už dlhé veky, pokiaľ si svoju vinu nepriznali, pokiaľ si svoju vinu, tak ťažkú neodčinili.Zelený štvrtok je dňom tej najväčšej zrady, Veľký piatok je dňom úkladnej vraždy! A napriek tomuto faktu sa to oslavuje, už veľmi dlhý čas, ako Bohom chcene dianie. Ale opak je pravdou, ale to cirkevný svet nezaujíma, hlavná vec, že žije v tom veľkom omyle, že to tak bolo Bohom chcené...Ľudstvo sa zvrhlo ešte viac, lebo verilo viac cirkvám ako Bohu. Preto blúdi a padá, lebo stále nechápe, že oslobodenie a vzostup nevedie skrze túto úkladnú vraždu Spasiteľa, ale len skrze Slovo, ktoré nám tu zanechal.

2000 rokov na nápravu stačilo, teraz prichádza veľké zúčtovanie pre každého...


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
A Božia láska bola zradená...


Čím je a ostane Zelený štvrtok pre ľudí, pre ktorých je ozaj Boh a jeho Pravda na prvom mieste? Ostane vždy len dňom jednej z najväčšej zrady, aby mohla byť zákerným a ľstivým spôsobom obžalovaná Božia Láska, ktorá sa stala človekom, a ktorá prinášala pred 2000 rokmi záchranu a spásu pre ľudstvo vo svojom svätom Slove, a tak aby následné bola umlčaná smrťou na kríži ako nejaký zločinec!

Ale Pravda sa nedá umlčať, Pravda vždy časom vyjde najavo, vždy, tak ako v prípade nevinnej smrti Syna Božieho Ježiša, ktorá vždy ostane tým najhorším zločinom, ktoré ľudstvo spáchalo na Spasiteľovi ľudstva Ježišovi! Aj o tom prišlo vysvetlenie opäť skrze Svetlo, skrze jeho Slovo – Posolstvo Grálu, ktoré ľudstvu podal sám Syn Svetla Duch Pravdy Abdrushin, aby aj v tejto veci došlo naplnenia prísľubu Pána Ježiša, o príchode Ducha Pravdy tesné pred Veľkým súdom...,, Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy!“

Dnes je teda Zelený štvrtok, deň keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť, a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu, udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná, vysmievaná, krivo obžalovaná, ponižovaná... Nech bude to pre nás mementom a poučením!

Čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoci ho stratím, alebo mlčať, nestratiť ho, ale padnúť?

Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Nato nech si každý odpovie sám…

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL


Citáty z proroctva Izaiáša:

9. kapitola

1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.

11. kapitola

Mesiášska ríša pokoja

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

12. kapitola

Chválospev Hospodinovi

1Potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nehľaď na iného...


Myšlienka nie len na tento deň, ale na celé bytie človeka: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
 
Pre sviatočnú chvíľu......... http://www.youtube.com/watch?v=ea92mPPKtQY
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K 15. výročiu počatia Imanuela


Zjavenie Jána - XII. kapitola

1Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

3Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: ajhľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. 4Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu. 6Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvesto šesťdesiat dní.

7A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali, 8ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. 9Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.

10Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

11Oni však zvíťazili nad ním slovom Baránkovým svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

12Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.

13Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. 14Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela pred hadom na púšť na svoje miesto, kde by ju živili čas a časy a pol času. 15Had vychrlil za ženou z tlamy vodu ako rieku, aby ju prúd rieky odniesol. 16Ale zem žene pomohla, otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak z tlamy. 17Nato sa drak rozhneval na ženu a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázanie a majú svedectvo Imanuelovo.

18Potom som stál na morskom piesku.

Ján Anton Sloboda.

 
13.3.1998.

Dnes si pripomíname 15. výročie počatia pani Natálie de Lemeny - Makedonovej
 
Hmmm.. To mi silno pripomenulo toto: http://www.youtube.com/watch?v=clX1JM-UHmM

Otazka však znie, či sa nad tým naozaj treba pozastavovať, alebo nebodaj za tým hľadať "skrytý zámer"...
JAN. jan.jan@post.sk 
Tak to je hanba nad hanbu!


Tak toto je hanba nad hanbu, nakoľko pre istých Američanov už ani nejestvujeme, alebo žeby jasný úmysel?

,,Američané zveřejnili mapu Evropy a uřízli si tím pořádnou ostudu. O uspořádání států na starém kontinentě mají zjevně jen mlhavé představy a měli by si oprášit zeměpis pro základní školy.

Autoři amerického seriálu Chuck se s tím nemazali a v jednom z dílů, ve kterém agent cestuje do Švýcarska, uveřejnili opravdu kuriózní mapu Evropy, uvedl portál novýčas.sk.

reklama

Podle Američanů se naše země nachází na Slovensku, které pro změnu vůbec neexistuje, a do Česka umístili Rakousko. Území Rakousko se tímto manévrem stalo územím nikoho.


Zajímavé je, že podle ruských tajných služeb a analytiků CIA se má mapa Evropy skutečně měnit a vytvořili její předpokládanou podobu v roce 2035. Do té doby se prý kupříkladu Albánie spojí s Kosovem a částí Makedonie, Bosna a Hercegovina se zase rozdělí mezi Chorvatsko a Srbsko. Hranice údajně změní i Španělsko, Velká Británie a Francie."

Zdroj: http://tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/americka-mapa-cesko-je-rakousko-a-slovensko-neexistuje.html?utm_source=blog&utm_med ium=odp


Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 


A pokračuje to ďalej..prelety asteroidov v blízkosti Zeme:

http://web.volny.cz/noviny/ze-sveta/clanek/~volny/IDC/238432/v-blizkosti-zeme-proletely-dva-asteroidy-treti-nas-ma-jeste -minout-aktualizovano.html?PHPSESSID=b618ecddde68568ff81ea34afb153451

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Chemtra 3.3.2013


Prv to bolo len zopár čiar na oblohe, o niečo neskôr.-., veď pozrite sa sami, že čo z toho vzniklo: http://jananton.rajce.idnes.cz/Chemtra_3.3.2013/

A ešte niečo, čo sa mi teraz dostalo, čo hovorí niečo o tom: http://www.youtube.com/watch?v=GoTSeP6ex1c

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 


Obrovská kométa a Mars, ako to skončí?

Nie len na Zemi, ale aj na iných planétach: http://tech.sme.sk/c/6718642/obrovska-kometa-mieri-k-marsu-naraz-by-bol-planetarnou-katastofou.html

Kométa PanSTARSS už čoskoro aj voľným okom: S kometami už je to na spadnutí. Zejména pak očekávaná kometa C/2011 L4 PanSTARRS se tváří, že nás rozhodně o nějaké to divadlo nehodlá připravit. Pouhých 11 dní před jejím přeletem na severní nebeskou polokouli (12. března) se její jasnost pohybuje okolo 2,5 magnitudy - tedy jako u hvězd ve "Velkém voze". A kometa dále zjasňuje. Obavy z počasí jsou žel na místě, nicméně pokud nám popřeje, nechte se navnadit úvodním snímkem od Yuriho Beletskyho z chilské pouště Atacama. Protože něco takového uvidíme za těch 11 dní a pár hodin. Viac tu: http://www.astro.cz/clanek/5642

Snímky kométy tu: http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=comet Čo je zaujímavé, že kométa PanSTARSS pripomína tvarom Hall-Boppovú kométu. Kométa PanSTARS: http://spaceweather.com/gallery/full_image.php?image_name=James-Tse-IMG_9369psL_1362057688.jpg a Halle-Boppová kométa: http://apod.nasa.gov/apod/image/0703/970401C_lodriguss.jpg

A ešte niečo, čo možno zaujme tiež: http://tech.sme.sk/c/6719476/objavili-novy-prstenec-okolo-nasej-planety.html

Niečo o týchto pásoch si môžete prečítať tu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Van_Allenove_radia%C4%8Dn%C3%A9_p%C3%A1sy

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 


A pokračuje to ďalej...

http://www.aktuality.sk/clanok/223631/video-meteorit-pravdepodobne-vybuchol-nad-lotysskom/

Tak ako aj obrovské koráby v blízkosti Slnka: http://www.youtube.com/watch?v=6uB_-olFuNc

Ján Anton Sloboda.Pre sviatočnú chvíľu.........

http://eftzesrdce.webnode.cz/news/otce-nas/