Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
A Božia láska bola zradená...


Čím je a ostane Zelený štvrtok pre ľudí, pre ktorých je ozaj Boh a jeho Pravda na prvom mieste? Ostane vždy len dňom jednej z najväčšej zrady, aby mohla byť zákerným a ľstivým spôsobom obžalovaná Božia Láska, ktorá sa stala človekom, a ktorá prinášala pred 2000 rokmi záchranu a spásu pre ľudstvo vo svojom svätom Slove, a tak aby následné bola umlčaná smrťou na kríži ako nejaký zločinec!

Ale Pravda sa nedá umlčať, Pravda vždy časom vyjde najavo, vždy, tak ako v prípade nevinnej smrti Syna Božieho Ježiša, ktorá vždy ostane tým najhorším zločinom, ktoré ľudstvo spáchalo na Spasiteľovi ľudstva Ježišovi! Aj o tom prišlo vysvetlenie opäť skrze Svetlo, skrze jeho Slovo – Posolstvo Grálu, ktoré ľudstvu podal sám Syn Svetla Duch Pravdy Abdrushin, aby aj v tejto veci došlo naplnenia prísľubu Pána Ježiša, o príchode Ducha Pravdy tesné pred Veľkým súdom...,, Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy!“

Dnes je teda Zelený štvrtok, deň keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť, a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu, udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná, vysmievaná, krivo obžalovaná, ponižovaná... Nech bude to pre nás mementom a poučením!

Čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoci ho stratím, alebo mlčať, nestratiť ho, ale padnúť?

Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Nato nech si každý odpovie sám…

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL


Citáty z proroctva Izaiáša:

9. kapitola

1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.

11. kapitola

Mesiášska ríša pokoja

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

12. kapitola

Chválospev Hospodinovi

1Potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nehľaď na iného...


Myšlienka nie len na tento deň, ale na celé bytie človeka: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
 
Pre sviatočnú chvíľu......... http://www.youtube.com/watch?v=ea92mPPKtQY
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K 15. výročiu počatia Imanuela


Zjavenie Jána - XII. kapitola

1Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

3Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: ajhľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. 4Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu. 6Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvesto šesťdesiat dní.

7A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali, 8ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. 9Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.

10Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

11Oni však zvíťazili nad ním slovom Baránkovým svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

12Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.

13Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. 14Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela pred hadom na púšť na svoje miesto, kde by ju živili čas a časy a pol času. 15Had vychrlil za ženou z tlamy vodu ako rieku, aby ju prúd rieky odniesol. 16Ale zem žene pomohla, otvorila ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil drak z tlamy. 17Nato sa drak rozhneval na ženu a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázanie a majú svedectvo Imanuelovo.

18Potom som stál na morskom piesku.

Ján Anton Sloboda.

 
13.3.1998.

Dnes si pripomíname 15. výročie počatia pani Natálie de Lemeny - Makedonovej
 
Hmmm.. To mi silno pripomenulo toto: http://www.youtube.com/watch?v=clX1JM-UHmM

Otazka však znie, či sa nad tým naozaj treba pozastavovať, alebo nebodaj za tým hľadať "skrytý zámer"...
JAN. jan.jan@post.sk 
Tak to je hanba nad hanbu!


Tak toto je hanba nad hanbu, nakoľko pre istých Američanov už ani nejestvujeme, alebo žeby jasný úmysel?

,,Američané zveřejnili mapu Evropy a uřízli si tím pořádnou ostudu. O uspořádání států na starém kontinentě mají zjevně jen mlhavé představy a měli by si oprášit zeměpis pro základní školy.

Autoři amerického seriálu Chuck se s tím nemazali a v jednom z dílů, ve kterém agent cestuje do Švýcarska, uveřejnili opravdu kuriózní mapu Evropy, uvedl portál novýčas.sk.

reklama

Podle Američanů se naše země nachází na Slovensku, které pro změnu vůbec neexistuje, a do Česka umístili Rakousko. Území Rakousko se tímto manévrem stalo územím nikoho.


Zajímavé je, že podle ruských tajných služeb a analytiků CIA se má mapa Evropy skutečně měnit a vytvořili její předpokládanou podobu v roce 2035. Do té doby se prý kupříkladu Albánie spojí s Kosovem a částí Makedonie, Bosna a Hercegovina se zase rozdělí mezi Chorvatsko a Srbsko. Hranice údajně změní i Španělsko, Velká Británie a Francie."

Zdroj: http://tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/americka-mapa-cesko-je-rakousko-a-slovensko-neexistuje.html?utm_source=blog&utm_med ium=odp


Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 


A pokračuje to ďalej..prelety asteroidov v blízkosti Zeme:

http://web.volny.cz/noviny/ze-sveta/clanek/~volny/IDC/238432/v-blizkosti-zeme-proletely-dva-asteroidy-treti-nas-ma-jeste -minout-aktualizovano.html?PHPSESSID=b618ecddde68568ff81ea34afb153451

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Chemtra 3.3.2013


Prv to bolo len zopár čiar na oblohe, o niečo neskôr.-., veď pozrite sa sami, že čo z toho vzniklo: http://jananton.rajce.idnes.cz/Chemtra_3.3.2013/

A ešte niečo, čo sa mi teraz dostalo, čo hovorí niečo o tom: http://www.youtube.com/watch?v=GoTSeP6ex1c

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 


Obrovská kométa a Mars, ako to skončí?

Nie len na Zemi, ale aj na iných planétach: http://tech.sme.sk/c/6718642/obrovska-kometa-mieri-k-marsu-naraz-by-bol-planetarnou-katastofou.html

Kométa PanSTARSS už čoskoro aj voľným okom: S kometami už je to na spadnutí. Zejména pak očekávaná kometa C/2011 L4 PanSTARRS se tváří, že nás rozhodně o nějaké to divadlo nehodlá připravit. Pouhých 11 dní před jejím přeletem na severní nebeskou polokouli (12. března) se její jasnost pohybuje okolo 2,5 magnitudy - tedy jako u hvězd ve "Velkém voze". A kometa dále zjasňuje. Obavy z počasí jsou žel na místě, nicméně pokud nám popřeje, nechte se navnadit úvodním snímkem od Yuriho Beletskyho z chilské pouště Atacama. Protože něco takového uvidíme za těch 11 dní a pár hodin. Viac tu: http://www.astro.cz/clanek/5642

Snímky kométy tu: http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=comet Čo je zaujímavé, že kométa PanSTARSS pripomína tvarom Hall-Boppovú kométu. Kométa PanSTARS: http://spaceweather.com/gallery/full_image.php?image_name=James-Tse-IMG_9369psL_1362057688.jpg a Halle-Boppová kométa: http://apod.nasa.gov/apod/image/0703/970401C_lodriguss.jpg

A ešte niečo, čo možno zaujme tiež: http://tech.sme.sk/c/6719476/objavili-novy-prstenec-okolo-nasej-planety.html

Niečo o týchto pásoch si môžete prečítať tu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Van_Allenove_radia%C4%8Dn%C3%A9_p%C3%A1sy

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 


A pokračuje to ďalej...

http://www.aktuality.sk/clanok/223631/video-meteorit-pravdepodobne-vybuchol-nad-lotysskom/

Tak ako aj obrovské koráby v blízkosti Slnka: http://www.youtube.com/watch?v=6uB_-olFuNc

Ján Anton Sloboda.Pre sviatočnú chvíľu.........

http://eftzesrdce.webnode.cz/news/otce-nas/
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Už nie len Rusko hlási...

Explodující ohnivé koule jsou hlášeny po celém světě: Rusko, Japonsko, Kuba, USA

V posledních 2 dnech byly vybuchující ohnivé koule hlášeny na všech stranách světa - Rusko, Kazachstán, Japonsko, Austrálie, Kuba, Jižní Afrika, Maroko, Německo, Švýcarsko, severní Itálie, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie.

Obrovská ohnivá koule byla hlášena mnoha svědky přes Belgii, Nizozemí a Německo na 13. února. Tento děj trval zhruba 10 až 20 sekund. Další ohnivá koule byla hlášena ve Spojených státech přes Bay Area, San Francisco a to v pátek kolem 12:45. Viac na: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1675-explodujici-ohnive-koule-jsou-hlaseny-po-celem-svete-rusko-japonsko-kuba-usa

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 


Pritvrdzuje sa....

Len predvčerom som tu písal o istých úkazoch na nebi, a dnes vyšla táto správa:

,,Nad Ruskom sa rozpadol meteorit, uzavreli miesto dopadu

Kozmické telesá, ktoré dopadli v oblasti Čeľabinsk, rozbíjali okná aj autá. Viac ako päťsto ľudí ošetrili v nemocniciach.

Na oblohe sa objavil žiarivý objekt, následne sa pravdepodobne niekde nad Uralom rozpadol. Pozostatky po meteorite potom dopadli do obývanej oblasti stredného Ruska, zasiahli okolie mesta Čeľabinsk.

Podľa svedkov úlomky a tlaková vlna zničili autá, rozbíjali okná a lietajúce sklo zranilo ľudí. V nemocniciach ošetrili okolo päťsto zranených. Údajne vypadávali aj preťažené mobilné siete.

Úkaz bol vidieť na vzdialenosť stoviek kilometrov. Teleso sa rozpadlo po vstupe do spodných vrstiev atmosféry našej planéty. Odhaduje sa, že sa tak stalo zhruba vo výške desať kilometrov.

„Ten objekt mohol mať priemer zhruba v metroch a vážiť niekoľko ton," hovorí podľa Russia Today Valerij Šuvalov z Inštitútu geosférickej dynamiky. „Keď vstúpil do atmosféry, rozpadol sa na mrak kúskov, pričom vznikla tlaková vlna a jasný záblesk. Výsledkom boli zničené okná."

Vedec zdôrazňuje, že väčšina telesa sa vyparila, no niektoré kúsky mohli prechod zvládnuť, spomaliť a dopadnúť na zem."

Viac tu: http://tech.sme.sk/c/6703455/nad-ruskom-sa-rozpadol-meteorit-uzavreli-miesto-dopadu.html

Už to nebol len taký obyčajný prelet, ani neišlo o ten, ktorý ma dnes preletieť okolo Zeme vo večerných hodinách, o hodné väčší šuter, ani nešlo len o pekný úkaz na oblohe, ale teraz už to postihlo aj ľudí, tak ako ich majetky. Čiže začína sa to poriadne stupňovať, úkaz za úkazom na oblohe, počasie, to láme jeden rekord za druhým...Takže rok 2013 pritvrdzuje, rok 2013 nebude len taký obyčajný rok, ale prelomový, čoho dôkazom je nejedná zvláštna udalosť toho roku.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A ešte taká malá čerešnička na torte: http://www.novinky.cz/koktejl/293321-nezname-zvuky-vychazejici-ze-zeme-zni-celym-svetem.html

JAN. jan.jan@post.sk 
Dva úkazy na nebi, už v blízkej dobe...


Jedným z nich bude asteorid: ,,15. února okolo naší planety ve vzdálenosti 28 tisíc km, což je zhruba 13x blíž, než oběžná dráha Měsíce (cca 348 tisíc km)." Čo je zaujímavé, nakoľko je to veľmi blízko, a môže sa prihodiť čokoľvek, bez toho, čo vedci tvrdia, že nie... Viac na: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/190529/asteroid-poleti-okolo-zeme-v-tesne-blizkosti-hrozi-srazka.html

A druhým úkazom je kométa PanSTARRS, ktorá by možno mala byť viditeľná voľným okom v marci. Niečo o nej tu: http://www.astro.cz/clanek/5608 Všimnite si to pomenovanie PanSTARRS --- Pan - Starss, teda Pán Hviezda. Viac ako zaujímavé pomenovanie kométy, tak ako v prípade kométy ISON, ktorá bude viditeľná koncom roka 2013.

Úkazov nebeských pribúda, nečudo, keď príchod Syna Človeka v oblakoch sa blíži, tak ako samotná Veľká očista Zeme, aby mohlo povstať Kráľovstvo Tisícročnej ríše na Zemi, pod vedeným Kráľa kráľov a Pána pánov IMANUELA!

Ján Anton Sloboda.

 
Tak to je znamení jako hrom ... http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293075-vatikanskou-baziliku-zasahl-blesk-po-oznameni-papezovy-rezignace-snimek-je-pravy.html
 
Posledný pápež
Úplne súhlasím s pánom Jánom – viď predchádzajúci príspevok. Len by som doplnil Malachiášove proroctvo o úvodnú časť:

„ Posledný pápež sa bude volať tak ako prvý – Peter. Bude to Petrus Romanus. Prvý bol Žid a zomrel v Ríme, posledný bude Riman a zomrie v Jeruzaleme.“

Či bude pôvodom z Ghany, či z Rakúska neviem, ale mal by byť Riman.

Tiež sa píše, že posledný pápeži budú vládnuť len krátko! Takže čas sa nám naozaj skracuje.
 
ISON PRACUJE, podívejte se dolů - HAY 18. 1. 13 tam jsem to napsal o Vatikáně, navíc věčné město je Řím, taky přijde na řadu..., ale je věčné, tak jako Betlehem dům chleba....