Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Kométa ISON - november 2013!


2013: Kométa zatieni aj Mesiac - vidieť ju bude voľným okom

Na jeseň roku 2013 sa k Zemi priblíži kométa ISON, ktorá bude jasnejšia ako Mesiac a taktiež bude môcť byť videná okom aj vo dne. Astronómovia konštatujú, že bude 15-krát jasnejšia ako Mesiac! Viac na: http://www.aktuality.sk/clanok/220942/2013-kometa-zatieni-aj-mesiac-vidiet-ju-bude-volnym-okom/

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Margot Ruis - O bytostiach prírody
 
Koniec hotovosti?!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
December 2012, plný zaujímavých úkazov na nebi...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Už aj vedci...


To čo sme nevideli pozemskými očami v roku 2012, že k akým veľkým zmenám došlo, to uvidíme v roku 2013!

http://tech.sme.sk/c/6650237/aky-bude-rok-2013-vo-vede.html

Ján Anton Sloboda.


 
Duchovné Vianoce
Niečo na vytvorenie pravej vianočnej atmosféry:

Čítanie na Božiu hostinu vianočnú
Od farára Ferdinanda Valíka / 1954 /

"... Chcem odhaliť obraz pravých, duchovných Vianoc, vysvetliť zrodenie Krista, Syna Božieho.

Ježiš Kristus, malé, nemohúce dieťa - a predsa hviezda betlehemská zvestovala jeho narodenie. Hlboká noc - a predsa svetlo nad nami, vydávajúce svedectvo o moci a veľkosti Božej!

Tá hviezda je aj v každom človeku, v najhlbšej podstate jeho vnútra. Keby človek videl tisíce hviezd nad sebou, a neuvidí tú jednu, jedinú hviezdu v sebe, je úbohým slepcom a nepoznáva moc a nádheru Božiu! Nielen akási stráň nad Betlehemom, v Judskej zemi, ale vnútro ľudské má byť rodiskom Spasiteľovým. Ľudské vnútro je tá maštaľ, v ktorej sa má zrodiť Kristus.

Keby Kristus bol v Betleheme stokrát narodený, dokiaľ sa nezrodí v tebe, si večne zavrhnutý, hovorí cirkevný otec Angelus Silesius.

Maštaľ, to je najnižšia podstata, so všetkými nižšími pudmi, žiadosťami, návykmi, tými domácimi zvieratmi. A hľa! Čistá panna, DUŠA, počína sa oplodňovať krásou Božích myšlienok a túžob, až jedného dňa sú jej modlitby a túžby vypočuté.

To dieťa Božie, spočiatku útle, potrebuje ochranu. Mária a Jozef ho musia strážiť pred Herodesom. Avšak postupne nadobúda síl a prejavuje svoju múdrosť. Už to nie je slabé batoľa, ale mocný Syn Boží, ktorý premáha pokušenie a satanove nástrahy. Tak rastie v človeku Kristus. Pozorujete odrazu svet úplne iným zrakom a akési nové svetlo, nové vedomie povstáva vo vás. Nemôžete už na svet hľadieť tak ako prv. Pohľad na biedu a bolesť vás znepokojuje: ste naplnený súcitom a túžbou pomáhať.

...Ježiš Kristus ťa povedie až na najvyššie miesto, na Horu premeny, kde prežiješ premenu seba samého. To sú potom pravé Vianoce, Vianoce duchovné! A ten Kristus, Syn Boží, bude pôsobiť tvojim prostredníctvom: najprv v tvojej rodine, tvojom blízkom okolí a potom ďalej a ďalej, a mnoho duší bude tebou uzdravovaných a budených k novému životu. Budeš otvárať oči slepým, duchovne slepým, uši hluchým, budeš zbavovať malomocných ich malomocenstva, ich hriechov a uvádzať ich k slobode dietok Božích. ..."

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Želám všetkým krásne a duchaplné prežitie Vianočných sviatkov, na ktorý nadväzuje Sviatok Žiariacej Hviezdy, a PF 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=9dPycd6mhtM

http://www.youtube.com/watch?v=A8llEoRiun4

http://www.youtube.com/watch?v=i_p4K3VUkZc

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Najväčší a najvzácnejší dar.


Pred 2 000 rokmi dieťa Božie sa narodilo. Syn Boží Ježiš samotným Bohom k nám bol poslaný, aby nám priniesol záchranu a spásu v Slove Božom!

Preto žime podľa tohto Slova. Velebme, chváľme a ďakujme Bohu nášmu Pánovi zato, že k nám bol jeho Syn poslaný, že nám priniesol ten najväčší a najvzácnejší dar - Slovo Božie.

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Let orla.


Verím, že poteší aj vás, tak ako mňa, tento malý pekný príbeh, ktorý stojí zato, aby sme trochu nad ním aj popremýšľali:

"Nedávno jsem četl skvělou analogii o malém orlu, který vypadl z hnízda a přistál ve slepičí ohradě. Vyrostl, myslel si, že je kuře, a celé dny hrabal s ostatními slepicemi. Jednoho dne ho zahlédl mohutný orel vznášející se ve velké výšce a spustil se dolů, aby se podíval, co se děje. Když řekl orlovi pravdu, že je mocným velkolepým stvořením určeným k tomu, aby se vznášelo ve velké výšce nad zemí, orel byl ohromen a nemohl uvěřit, tomu co slyšel. Stačilo jen podívat se vzhůru, roztáhnout křídla a letět. Když se orel konečně podíval vzhůru a vylétl z kurníku, žasl nad dary, které mu dal Bůh. I my se musíme podívat vzhůru a přijmout náš svobodný dar vzletu. Musíme zvednout naše hlavy od pozemských omezení a nechat náš majestát, aby vzlétl a vznášel se nad Zemí."
Robert Reckmeyer

A ešte pieseň, ktorá sa mi už nejaký čas páči, ktorú odporúčam si tiež v pokoji vypočuť: http://www.youtube.com/watch?v=RUwwmGfji-Y

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Len Boh!


V deň, keď si pripomíname, odchod Pána Abdrushina z tejto Zeme:

,,Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!

Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! Žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!" Abdrushin - Pohleď, co ti prospívá.

Ján Anton Sloboda.

 
Svět je ztracen, není čistých, živých lidských duchů, kteří povedou zoufalé zbytky společnosti.
JAN. jan.jan@post.sk 
A vyplnilo sa!


Už neraz som bol svedkom, alebo som počul, že ak ona, teda Natália de Lemeny – Makedonová, bola naozaj pravá, teda aj jej poslanie, tak prečo sa nenaplnilo to, čo predpovedala, týka sa to hlavne proroctva, ktoré prečítala v jednej TV, vo februári 1998, ktoré sa nachádza vo Večných zákonoch 2, tak isto sa hovorí, že prečo sa nezjavila hviezda, ktorá mala zvestovať, že sa Syn Človeka narodil, keď tvrdíte, že sa narodil? Pripomeňme si samotné proroctvo:

,,Proroctvo, ktoré ste prečítali z UFO-Magazínu vo vašom televíznom vystúpení, mi nie je celkom jasné. Môžete mi ho dešifrovať a prípadne aj zdôvodniť, prečo ho považujete za pravé?

Moje vysvetlenie, prečo som toto proroctvo prečítala, vystrihli v televízii pre nedostatok času, preto to zopakujem. I keď nepoznám jeho autora Schwanberga, viem iste, že mu ho nadiktoval Imanuel, lebo on sám ma na to proroctvo upozornil a pomohol mi ho vyložiť. Do redakcie UFO-Magazínu prišiel list so spomínaným proroctvom bez udania adresy a mena odosielateľa, podpísal sa pravdepodobne pseudonymom. Uvádzam celé proroctvo s mojimi vysvetleniami v zátvorke:


Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva / Tigra ( toto obdobie trvá astrologicky asi do 15.2.1999), čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

1.Vojna Arabov – moslimov so svetom. ( Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením ).

2.Všetky cirkvy a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu ( keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí, a nebude z ich sekty ). Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.

3.Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.

4.Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica.

5.Moria sa oteplia, Zem zmení svoj tvar.

6.Vyhynú niektoré druhy stromov.

7.V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. ( Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené).

8.Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta. ( zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel – Syn človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn môže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu, znamená to, že zostúpil dolu nad hmotnosť, aby už pripravoval a riadil akciu „príchod v oblakoch“. Ďalšia časť proroctva – Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta – oznamuje, že sa tento rok narodí – časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel. )

9.Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí. ( Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie aj pravdivosť kníh Posolstva grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili. )“Vieme, že pod koho vedeným bola samá p. Makedonová, že kto ju viedol pri jej poslaný, že to bol sám Syn Človeka – Imanuel – Abdrushin. Vieme aj to, že nie vždy sa všetko naplní tak, ako by si ľudstvo želalo, dokonca neprajné ľudstvo, ale tak, ako má, teda ľudská vôľa ide vždy bokom, hoci ona neraz všetko oddiali, alebo aj urýchli, stačí si pripomenúť poukaz samotného Abdrushina:


,, Takové zrození Světla na zemi vyžaduje největších, rozsáhlých příprav shůry. Často může staletou námahu zmařiti maličký duch pozemského člověka svými slabostmi a vynutit si mnohé změny ještě v posledním okamžiku.“ Duchovní úrovně VII. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
To je napsané v PG, které je prvořadé, ty lidské pokusy pokud vůbec až pak. Mám 30 leté zkušenosti astrologické, a navíc dobré vedení. Beru přísným zkoumáním a ověřováním jen to co funguje. Horoskopy Pána a jiné. Nejde o paní Makedonovou, ale o Vás, opakuji lidský duch je chybující, i když dostává obrazy - napojení shůry, neumí si s tím v dnešní době před očistou poradit tak jak by měl, není dokonalý, něco pravda je, a něco ne. Autonehoda je jen důkaz vykolejení, pročištění a narovnání cesty, navíc početí je intimní věc, s tím se nechodí na trh - nevystavuje se, ať je jakékoliv, má být v tichosti. Nehodlám se ale tím zabývat jsou aktuálně důležitější události. Kometa Haleho-Boba měla určitě také význam, když končí velký cyklus tak předtím musí skončit malé... 2012 je důležitý už jen protože Regulus královská hvězda srdce Lva přešla v létě do znamení Panny, a bude aktivována kometou Ison a Marsem, je to také Pánova pozemská hvězda na které se narodil, a na které přijal v roce 1929 spolu s Neptunem o Obratu světů, tím položil základní kámen od které se vše odvíjí, protože ten Neptun je právě dnes - 2012 v opozici, tedy v poločase, tedy zbývá ještě 84 let - 2 096. Toto vše harmonizuje s kometou ISON, které perihelium se teprve počítá a vychází na obrovskou nevídanou dálku zatím v milionech. V roce 1929 vstoupila do našeho systému okraj Oorth 110 000 AU, a v roce 2096 bude také na 110 000 AU. 2013 bude u Slunce ve třetím oku štíra, opravdu nevím co ještě je potřeba dodávat. Živí by ji měli již cítit, pokud necítíte nic, jste najisto mŕtvy. Nepomůže potom ani p. Makedonová, nebo Onasis. Navíc 4 jezdci strážcové prahů královských hvězd vyjeli v roce 1999 při zatmění Slunce, a již udělali část svoji práce, první vyjel král na bílém koni.... To video které jsem poskytnul veřejně poukazuje na vše co se bude dít dál , kdo umí ten to tam pozná. Věnuji se tady zde, protože to cítím, jinak máte krásné jméno, přeji Vám buďte ve střehu, živí duchem, protože zatím se tady v našich krajích víceméně teoretizuje - handrkuje, jsme už takoví, a nikdy neříkejte nikdy.
14. výročie odchodu pani Natálie

Zajtra uplynie 14 rokov od odchodu pani Natálie z hrubohmotnosti tejto Zeme.

Za tých 14 rokov bolo veľa pokusov poprieť jej pôvod, jej dielo, jej poslanie...
Nepodarilo sa to nikomu a ani sa to nikdy nikomu nepodarí, lebo jej poslanie a jej dielo je stále živé. A živé môže byť len to, čo je pravdivé.
Veď, ako sama píše jej dielo Večné zákony 1.,2. a 3. diel nie je jej vlastným výtvorom, ale dielom prevzatým zhora, od Imanuela.

Pani Natália zostáva v srdciach mnohých ľudí, ktorí poznajú a chápu jej dielo a z ktorých mnohí poznali ju aj osobne.

Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Hay, a pod koho vedeným bude vystavaná Tisícročná ríša?

Dokonca viete presne, koľko potrvá očista, koľko výstavba. Ako ste k tomuto číslu prišli?

A mohli by ste objasniť, že prečo je 2012 správne, čo to obnáša?

Aj vy zanedlho uvidíte, všetko sa všetkým vysvetlí, že kto sa mýlil, kto hovoril pravdu, a pani Makedonová to nebude, lebo ona sa nemýlila, ona napĺňala, nie tak ako by si rado prialo ľudstvo, ale tak ako to bolo potrebné a správne, v presné určený čas, v súlade s určitými proroctvami, v súlade z božími zákonmi!

Ján Anton Sloboda.

Reakce na | Vlákno  
Haleho-Boppa kometa bude v periheliu podle NASA IIAA kolem roku 4 385, zde byla naposled v roce 1997, tak si spočítejte jestli tady byla v době Mojžíše a Abdrushina. Nebyla.
Děkuji Vám za reakce, je potřeba především tvořit, ne jen číst, spojovat, vytvářet slepence, kopírovat jiné, ale mít živého tvořivého ducha, nečekal jsem že někdo potvrdí je to ona, ani nemůže pokud nemá odborné znalosti. Spočítal jsem všechny důležité data, Pána atd. a vychází mi to desetiletí, nemůžu ty rozsáhlé počty zveřejňovat, ale je to ona. Prostě jsme v poločase posledního kola, a čeká nás 42 let rozkladu, pak 42 let budování říše 1000 let, a až pak počátek říše 1 000 let. Mezitím kometa nastartuje - očistí naši soustavu jako svíčky motor, kdy se vznese vzhůru k udržení kurzu. Paní Natálie byl zřejmě jako i dnes vzácně živý lidský tedy omylný duch, protože nikdy by někdo nevyrukoval s tím početím, který pro spící lidstvo neměl žádný význam, akorát diskreditaci celého snažení - věci. Nemělo by se to preferovat před PG. Tak to je. Zanedlouho uvidíte. Mimochodem Mayové byly skvělí v počítání a chodili běžně z těla ven a daleko, jinak by si to nemohli ověřit. 2012 je správně, jiná je co z toho udělali hlupáci a obchodníci.
 
2012
O roku 2012 sa teraz hovorí všade. Tento dátum je podľa mňa jasne podporený temnom, čiže je falošný.
Niečo o tomto dátume, čo som "náhodou" našiel v jednom článku:

"...Mimochodem, ještě něco jiného, co nechcete slyšet: Toto zarovnání r. 2012 je skutečně mimo o 5,5 stupně. Může to být ještě přesněji vypočítáno v posledních letech pomocí moderních počítačů a teleskopů, a už se to určitě stalo! To je následek pochybení, které Mayové měli ve svých výpočtech. Mluvili o tom, že tato událost nastává každých 25 627 let. Ve skutečnosti nastává každých 25 800 let – to není špatné bez teleskopů, což? A tak 2012 není ve skutečnosti plná pozice. Je to blízko, ale kousek vedle. Přesné vyrovnání bodu slunovratu (přesný středový bod těla Slunce při pohledu ze Země) s Galaktickým rovníkem byl spočítán na r. 1998 (Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels, 1997). Stalo se tehdy něco významného? Já bych řekl že...pád Sovětského svazu!..."
http://www.osud.cz/tovarna-na-zkazu-apokalypticky-prumysl-kolem-roku-2012

Samozrejme autor sa mýli iba v tom, že v roku 1998 sa nič významného nestalo. Všetci čitatelia tejto stránky vedia, čo sa v novembri 1998 stalo!
 
Pokrm
Súhlasím s tým názorom, že podstatná príprava ľudí na nadchádzajúci vrchol očisty spočíva v snahe, aby si pomocou SLOVA Pánovho čo najviac vyčistili svoje rúcho (dušu) a aby verili v Božiu pomoc.
Ja osobne by som rád patril k tým putujúcim, ktorí sa dnes snažia zásobiť sa predovšetkým NEBESKÝM POKRMOM, a to aj na tie časy, kedy už na čítanie nebude vôbec čas.

Ale...
Patrím zároveň aj k tým, ktorí určite budú mať nejaké tie nevyhnutné zásoby potravín a HLAVNE PITNEJ VODY na nejakú prechodnú dobu.
Totiž ten úvod kolapsu tejto spoločnosti, hoci nikto z ľudí nemôže o jeho presnom termíne nič bližšie vedieť (podľa môjho názoru to vôbec nebude v decembri 2012), bude totiž taký razantný, strašný a prekvapujúci, že podľa mňa bude v tých dňoch lepšie byť v ústraní potichu, než zháňať aj s ostatnými napr. pitnú vodu, veď vtedy budú nútení vyjsť do ulíc skoro všetci. Aj ten, kto nemá nejakú zvláštnu predstavivosť, vie si domyslieť, čo sa bude vonku diať...

Je samozrejme jasné, že ak sa ľudstvo čoskoro nespamätá z úderu, ktorý zaslúžene zo Svetla dostane, a padne úplne na kolená, potom bude prirodzene jedno, či si niekto uskladnil doma vodu či potraviny alebo nie. V tom finálnom štádiu jednej etapy vývoja to bude už na konci cieľovej rovinky a nezostane ľuďom nič iné, než s dôverou a pravou pokorou vyčkať na pomoc zhora – zasľúbený príchod Syna Človeka v oblakoch.

Pokiaľ niekto celé svoje terajšie úsilie smeruje iba k pozemským zásobám všetkého druhu, tak tam je naozaj na mieste povedať, že je to úplne zbytočné.
Myslím si však, že ak sme mali tú možnosť dozvedieť sa vopred aspoň približne, čo sa bude diať, ak nás Syn Boží, Ježiš, upozorňoval na znamenia pred koncom „tohto sveta“, tak aj v niektorých hrubohmotných veciach okrem duchovnej prípravy by snáď bolo lepšie byť patrične pripravený. A tá ochrana, ktorá vyplýva aj z doleuvedeného citátu, nespočíva iba v duchovnej sfére, ale aj v obyčajnej hmotnej oblasti. Takto komplexne to aspoň vnímam ja.
A keď Syn Boží nabádal svojich blízkych k tomu, aby sa nestarali o to, čo budú jesť, tak tieto Jeho slová akoby mi dnes vraveli, že PRVÁ by mala byť TÚŽBA PO SVETLE a až potom všetky ostatné túžby, na PRVÉ miesto mám VŽDY dať DUCHOVNO a až POTOM to HMOTNÉ.
Ale toto hmotné, pokiaľ žijem v hrubohmotnom tele a pôsobím aj jeho prostredníctvom na svoje pozemské okolie, sa zase vygumovať úplne nedá...

Abdrushin dostal otázku na krutý osud Inkov. Okrem iného tam povedal:
<Z této události se může lidstvo opět poučit, že je POVINNOSTÍ lidí býti vždy BDĚLÝMI. DUCHOVNĚ i POZEMSKY.
Pozemský člověk může stát duchovně sebe výše, může sebe lépe žíti ve Světle, jestliže není současně i pozemsky bdělý a zapomíná na své pozemské okolí, v němž jest mu žíti jako pozemskému člověku, nechce-li tohto okolí dbáti, nýbrž chce zde na Zemi žíti jen duchu, pak utrpí, musí utrpět škodu, protože dává zlovolným lidem volné pole. Umožňuje tak růst slabostí a chyb svých spolubližních a poskytuje jim dokonce příležitost, aby se v nich vyzuřili. A to je špatné!
Ve svém Poselství jsem výslovně poukázal na to, že na Zemi MUSÍ jít pozemské ruku v ruce s duchovním.>

Pani Natália, keď sa jej jedna blízka spolupracovníčka počas jazdy autom v novembri 1998 pýtala, ako to bude vyzerať na konci, sa chvíľku zamyslela, hľadiac kamsi do diaľky, veľmi smutne, skoro až nepočuteľne, povedala:
„Bude to hrozné, strašné ...“

Ľahko teraz, v čase dostatku všetkého, hovoriť, že ma nič neprekvapí, nič ma nezrazí na kolená, a bude mi stačiť iba duchovný pokrm. Každý sa v pravej podobe ukáže až vtedy, keď príde jeho chvíľa chvíľ, kedy to, čo slovami predtým hovoril, bude musieť dokázať činmi.

Preto zastávam radšej ten názor, že je lepšie byť pripravený, než prekvapený... vo všetkom.

Spomenutý citát z knihy Večné zákony 2, otázka č. 231:
<Vaša kniha na mňa zapôsobila ako bomba, lebo upozorňujete na strašné chvíle súdu. Prečo sa mám vopred báť, keď vlastne neviem, kedy a či vôbec sa to stane?
Odpoveď: Odpoviem vám na to krátkym prirovnaním. Keď sa dozviete pred odchodom z domu, že BUDE PRŠAŤ, zľaknete sa? Určite nie, ale VEZMETE si DÁŽDNIK, aby ste nezmokli. Aj MOJIMI KNIHAMI nechcem u ľudí vyvolať strach, ale poskytnúť im v nečase OCHRANU.>
 
PeterFranko  
Doba súdu a doba výstavby tisícročnej ríše nie je pojem súznačný.
Doba súdu a doba výstavby tisícročnej ríše nie je pojem súznačný.

Záver prehlásenia Pána Abdrushina v pôvodnom Posolstve Grálu Vo Svetle Pravdy, citácia:
„Abdrushin dokončil nyní svoje poselství lidstvu. Po dokončení povstal v něm Bohem poslaný Syn Člověka Imanuel, kterého sám Syn Boží, Ježíš zaslíbil lidstvu k soudu i ke spasení, když již staří proroci na něho poukazovali. Nosí znamení svého vznešeného poslání: Živoucí kříž Pravdy, zářící z něho a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.
Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!“

Tu je jasne poukázané akú úlohu plnil Pán Abdrushin a podľa úlohy vidno aj v akom čase sa má odohrávať obdobie s tým súvisiace. Z poznania Posolstva Grálu vieme čo má po splnení Pánovej úlohy nasledovať a aj ako na seba nadväzujú udalosti vo svetovom dianí a v napĺňaní ďalšieho vývoja stvorenia po Pánovom odchode 6.12.1941.

V záverečnom prehlásení Pána Abdrushina je jasne napísané kedy mal Pán prísť, čiže K SÚDU a aj Pánové plnenie úlohy K SPASENIU, čiže k napísaniu SLOVA - Posolstvo Grálu, pretože spasenie je len v Slove.

Z Posolstva Grálu si môžeme vytvoriť nasledovnú mozaiku:

Syn Človeka má pôsobiť v krvi a mäse k súdu a pôsobiť v krvi a mäse k výstavbe tisícročnej ríše( viď. prednáška „Ríša tisíce rokov“).

Vieme, že príchodom Pána Abdrushina sa dostavil súd. Citujem z prednášky „Syn Človeka“: „Ježíš označil príchod Syna Človeka ako poslednú možnosť záchrany. Poukázal aj na to, že s ním sa dostaví súd.“
Zároveň vieme, že Pán Abdrushin prišiel PRED súdom. Citujem z prednášky „Cizinec“: „Nech na sebe působiti toto dění, milý synu. Takové jest bojiště, kterým budeš procházeti v hodině splnění. Na prosbu zavražděného Spasitele dopřává Bůh Otec, abys před soudem ještě jednou zvěstoval odpadlíkům jeho slovo a zachránil ty, kdo mu budou chtít ještě naslouchat.“


Pán Abdrushin hlásal pred súdom Slovo a osobne Slovo aj zapísal v knihe Posolstvo Grálu. Po dokončení sa dostavil Súd, pretože Pán Abdrushin Syn Človeka Imanuel je SÚD. Tak Pán Abdrushin splnil prvú úlohu, keď prišiel pred súdom aby splnil úlohu napísať Slovo k súdu a k spaseniu.

Po odchode Pána Abdrushina 6.12.1941 nastáva doba súdu, pretože: SLOVO PRINÁŠA SÚD! (viď. prednáška „Ľudský tvor.“). K tomu prikladám citáciu z prednášky Svatý Grál: „Parsifal jest totožný se Synem Člověka, jehož příchod Syn Boží sám ohlásil*). Jako Vyslanec Boží bude člověkem mezi lidmi a musí projíti nejtěžšími pozemskými útrapami s páskou na duchovních očích. Po určité době bude zbaven této pásky a musí nejdříve poznati znovu své východisko a tím i sama sebe. Pak musí viděti jasně před sebou svůj úkol. Tento úkol přinese vážně hledajícímu lidstvu vykoupení, spojené s PŘÍŠTIM SOUDEM.“

Do dnešného dňa sa neukončil súd a očista. Doba súdu stále prebieha. Tento posledný súd je roztriedením a oddelením duchovna od hmoty. Súd pracuje presne ako má a nenastávajú žiadne prieťahy okrem bodov, kde počas SÚDU majú spolupracovať ľudia. Len v súde a v očiste ľudia môžu sklamať a sťažovať cestu Synovi Človeka tak, že musí ísť okľukami a vedľajšími cestami. Ale nemôžu zadržať Bohom chcené dianie alebo posunúť dopredu stanovený koniec. ( viď. prednáška „Sestup s kříže!“ ). Koniec súdu má presne stanovenú hodinu , ktorá je neposunuteľná! Ak by povolaní počas pôsobenia Syna Človeka v príprave výstavby na dobu súdu verne nasledovali Slovo, potom očista v dobe súdu by prebiehala mierne a ľudia by radostne prešli súdom. Citujem z prednášky „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia“ : „Proč by neměla očista býti provedana za samotného vedení, svěže a radostne, ve volném pohledu vzhúru k velikému Božství.“

V príchode Abdrushina k súdu a k spaseniu nemala súčasne nastať výstavba tisícročnej ríše, lebo príchod k súdu nie je príchodom k výstavbe tisícročnej ríše. O tom svedčí aj dianie, ktoré prebieha od odchodu Pána do dnes. Stanovená hodina konca súdu počas pôsobenia Abdrushina nemala nastať a ani nenastala a ani nemohla byť z dôvodu zlyhania ľudí odsunutá, lebo koncové body sú presne stanovené a neodsunuteľné.


Pán znova potvrdzuje svoj príchod pred súdom o hovorí o svojom príchode k súdu v prednáške 16. Vánoce z Poselství dozníva, citujem: „Ne jinak vede se také tentokrát Synu Člověka. Rozdíl jest pouze v tom, že podle dnešních zákonů nelze ho přivésti na smrt. Za to žalovali ho vícekrát pro podvody, poněvadž před soudem nemůže podati pozemský důkaz, že jest seslán Bohem a že jest Syn Člověka! Nedbá se také na velikost jeho poselství, také se v něm nehledá ani jediná hodnota, ...“

Tak má Syn Človeka dve úlohy. Prvá úloha je úloha k súdu, napísať Slovo v ktorom ľudia nájdu spasenie, ktorá sa vyplnila príchodom Pána Abdrushina pred súdom 18.4.1875. Po Pánovom odchode mala nastať a aj nastala doba súdu a očisty. Druhá úloha Syna Človeka je osobná výstavba tisícročnej ríše, ale až po súde a očiste, nie skôr, kým nenadíde presne stanovená hodina, kedy nastane koniec súdu a až potom začne výstavba tisícročnej ríše.
Syn Človeka má pôsobiť v dobe príchodu pred súdom a pripraviť Slovo pre vážne hľadajúcich k súdu, aby kto vážne chcel sa mohol počas súdu zachrániť. Zároveň ako je Bohom zasľúbené, Syn Človeka má pôsobiť v dobe výstavby tisícročnej ríše. Medzi tými dvoma dobami prebehne súd a očista, kedy sa každý človek musí sám namáhať spoznať spásu v Slove Posolstvo Grálu. Tak čitatelia Posolstva Grálu spojili dve úlohy do jednej doby. Čitatelia sa pozerali na dve doby ako na dobu „súznačnú“. Lenže medzi tými dvoma dobami je súd a očista. Súd mal prebiehať a aj prebieha po odchode Pána Abdrushina 6.12.1941 niekoľko desaťročí. Doba trvania tisícročnej ríše nastane už po dobe súdu, až bude zlo vyplienené. Je zasľúbené, že výstavbu tisícročnej ríše začne Syn Človeka v krvi a mäse. Tak sa aj stane, pretože Slovo sa vyplní do poslednej bodky!

Má sa vyplniť každé zasľúbenie. Diane, ktoré je napísane v prednáške „A vyplnilo se...!“ , citujem: „A teď vyplní se veškerá zaslíbení, nezadržitelně a nezměnitelně, jak jest tomu v určení Božím! Ani jedno z nich nezůstane otevřeno, neboť kruh začíná se již zvolna uzavírati. A s částí Abdrushin – Parsifal spojuje se nyní v samotném pozemském těle ještě i jeho část Božská a tak povstává nyní v této hrubohmotnosti Imanuel, který byl všemu lidstvu zaslíben již prorokem Izaiášem!“ Tu máme povedané, že dianie v čase Pánom písanej tejto prednášky sa uzatvára čiže ešte nie je uzatvorené, rovnako dianie sa spojuje čiže ešte nebolo spojené, a nakoniec dianie povstáva a to znamená, že ešte nepovstalo. Ale Pán nám hovorí, že sa toto dianie týka proroctva proroka Izaiáša , ktoré sa ešte v čase písania Pánovej prednášky nesplnilo ale smerovalo k jeho splneniu a tak sa splní aj druhá úloha Syna Človeka, kedy bude osobne viesť výstavbu tisícročnej ríše v pozemskom tele!