Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


Devínsky napísal: ,,6. júna veľmi zriedkavý prechod Venuše medzi slnečným diskom a Zemou s významnou symbolikou prichádzajúceho konca veku pre Mayov." Presne na deň 14. výročia odkazu Imanuela vyvolenému národu - Blíži sa deň hnevu, ktorý sa nachádza spolu s výkladom na začiatku druhého dielu Večných zákonov.

Ján Anton Sloboda.

Pozorný človek nieje ľahostajný k tomu, aké znamenia ukazuje „nebo nad hlavou“, lebo to nie sú iba zhluky náhod, ale malé, nám viditeľné výbežky prejavov vôle Stvoriteľa. Tie sú pre nás čitateľné, informujúce, varujúce, čo ale závisí od našich „čitateľských“ a pozorovacích schopností.
Máj 2012 vyzerá byť nezvyčajne bohatý na takéto znamenia:
- 5. mája mesiac v splne a zároveň v perigeu, čiže v najbližšej vzdialenosti k Zemi
- 20. mája prstencové zatmenie Slnka viditeľné nad východnou Áziou, Japonskom, severným Pacifikom a časťou severnej Ameriky, ktoré bude križovať najvýraznejšie tektonické zlomy planéty
- objavenie sa jednej z najväčších slnečných škvŕn (AR1476), ako zdroja erupcií, ktoré môžu v mesiaci máj ohroziť telekomunikačné a energetické siete
- 6. júna veľmi zriedkavý prechod Venuše medzi slnečným diskom a Zemou s významnou symbolikou prichádzajúceho konca veku pre Mayov
A k tomu zvláštne postavenie planét , ktoré sa podľa niektorých bude zhodovať s predpoveďami Nostradama:
V máji, keď bude Saturn v súhvezdí Kozorožca, Jupiter a Merkúr v Býkovi, Venuša v súhvezdí Raka a Mars v súhvezdí Panny, vtedy bude panovať strach, budú padať krúpy väčšie ako vajce. (X. blok, 67. quatrain)
Keď sa Slnko ocitne dvadsať stupňov v Býkovi, nastane veľké zemetrasenie. Veľké divadlo plné divákov sa ocitne v troskách. Nastane tma, vo vzduch, na oblohe i na Zemi nastanú také ťažkosti, že aj neveriaci sa budú dovolávať Boha a všetkých svätých. (IX. blok, 83. quatrain)
Zaujímavé je to, že o týchto predpovediach bola reč aj 5. mája na stretnutí politikov Putin a Donilon-Obamov poradca pre národnú bezpečnosť.
Čerpané zo zdroja: http://www.whatdoesitmean.com/index1577.htm
POSLEDNÍ NAPOMENUTÍ.
Dnes uplynulo presne 79 rokov odo dňa 7.5.1933, kedy bola Abdrushinom prednesená prednáška „Posledné napomenutie“, z ktorej uvádzam len krátky úryvok (doporučujem prečítať si ju celú).
Činím tak aj preto, že aj dnes sa niektoré predpovedané udalosti nenaplnia podľa želania ľudí, ale podľa toho, kedy bude „hore“ rozhodnuté, že sa to má splniť.
Mnoho vlažných odpadáva najmä preto, že sa čosi predpovedá, a potom keď sa to kvôli ľuďom oddiali, prestávajú veriť. Ľudia si neuvedomujú, že to oddialenie nastalo kvôli nim, a že je to pre mnohých milosť, lebo keby to nastalo skôr, nestihli by byť pripravení.

Abdrushin, IMANUEL:
„Jestliže se proto nyní nepřinutíte a zoufale nepoužijete veškerou sílu, abyste poznali své chyby, které tímto pojmenovávám, tak jen málokterý z vás uvidí POZEMSKÝ ZÍTŘEK, který MNE ZVĚSTUJE! Avšak ani všichni ostatní to pak neuvidí v duchu! Nedoufejte tedy, že byste mohli dojít poznání, až přejdete do jemnohmotné říše! Vy všichni, kteří jste se se mnou mohli setkat již na zemi, kteří jste zde společně se mnou, ba i ti, které cesta ke mně přivedla jen jedenkrát, vám nebude dána příležitost, ani v celém vesmíru, dohonit ještě, jestliže jste tady něco promeškali! Tam, kde jsem se namáhal, kde přesto pak duch ještě neprocitl k radostnému činu, tam je uzavřena každá nová cesta; začít znovu nebo něco dohánět není možné.
Myslete na to neustále, neboť neodvratné dění nadejde pro ty, kteří se musí nechat zatlačit ke straně pro maličkosti jakési ješitnosti, kterou snad mylně považují ještě za pokoru nebo za silné chtění ke službě.
Místo abyste se vzdělávali v nepříliš dlouhé, k tomu vyměřené době, v níž byste měli využít každé minuty v dění nepochopitelné velikosti a milosti smět spolupůsobit, vy čekáte! Čekáte na to, co se bude dít! Na dění, které však má být vyvoláno jinými než vámi! A přece jsem vám již tak často říkal, že kvůli vám samým muselo být tak mnohé dění oddáleno, právě v tom, na co nyní čekáte. Netrpělivě čekáte!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Dodatok k super splnu Mesiaca....

A tu si môžete pozrieť zábery z rôznych kútov tejto Zeme, kde bol tento jedinečný úkaz nafotený: http://www.aktuality.sk/clanok/206127/foto-svet-pod-svetlom-supersplnu/

Ján Anton Sloboda.


JAN. jan.jan@post.sk ,,Lidé! Až přijde hodina, kdy podle Boží vůle nastane na zemi nutná očista a roztřídění, dbejte na vám zaslíbená, z části nadpozemská znamení na nebi!" Koniec citátu z prednášky Antikrist od Abdrushina.

Dve nebeské úkazy behom jednej noci...

Super spln Mesiaca a meteorický roj Eta-Aquaridy.

http://www.astro.cz/clanek/5148

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Poďakovanie.


V týchto dňoch ohlásil odchod z politiky p. Vladimír Mečiar, politik veľkého formátu, politik z veľkým srdcom, tvorca Slovenskej republiky, ochranca národa slovenského...Preto v tejto chvíli len jedno napíšem: Ďakujem p. Mečiar...

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zákon rovnorodosti alebo akýsi človeče, k čomu sa prikláňaš.....


Rovnorodé sa spája, zlučuje, posilňuje, chápe sa..., a nerovnorodé vždy vytvára pochybnosti, nejasnosti, zavádza a prekrúca. A presne takto to funguje ešte dodneska na tejto Zemi. Preto jedná malá úvaha o tom vo forme zopár otázok a odpovedí:

Kto najviac brojil, napádal a útočil proti starovekým prorokom?

Boli to pravé tí, čo si mysleli, že poznajú dokonale učenie Mojžišove.

Kto najviac , napádal, škodil a brojil proti Synovi Božiemu Ježišovi a jeho učeniu?

Boli to hlavné tí, čo si namýšľali, že dobré poznajú učenie Mojžišove a starovekých prorokov.

Kto najviac brojil proti Synovi Človeka Imanuelovi Abdrushinovi a jeho učeniu?

Boli to hlavne tí, ktorí hovorili, že sa riadia Kristovým učením.

A kto hlavne dnes napáda a má vždy niečo voči Novému evanjeliu - Večné zákony 1, 2, 3 a jej pisateľke?

To nie sú len cirkvi a podobné spolky, ale sú to aj tí, čo neustále opakujú, že sa riadia Posolstvom Grálu!!!

Vždy ten istý postup, akurát vždy v inom rúchu, ale predsa stále v tom istom, len s inými čačkami a tretkami. Ale Pravda aj tak vyjde úplne najavo, tak ako sa to už veľakrát potvrdilo, čas pozemský pritom nehrá žiadnu rolu, že nebola na strane popieračov, ale na strane tých, čo hlásali Pravdu a spravodlivosť, na strane tých, ktorí sa hlásili k tomu, lebo čo je Pravdivé, tak toto bolo vždy najviac napádané a ohovárané. Ale aj tomu už bude čoskoro koniec.

,,Keď temno syčí a hynie, tak koniec je už pred dverami.“

Preto chráň sa človeče pred všetkými ohováračmi, ktorí nevedia nič iné, ako vynášať súdy, ktoré im vôbec neprináležia. Nedaj na ich slová, ale radšej sám posúď srdcom, že či tam sám nenájdeš súhlas s tým, čo je opäť napádané, popierané, zosmiešňované, prekrúcané, lebo to opäť hovorí pravdu!


Ján Anton Sloboda.


 
re:
... už som na to chcel viac krát reagovať a nedá mi to preto konštatujem: Argument že p. Makedonová by predsa nepriviedla k Posolstvu toľko ľudí keby bol jej zámer iný či opačný je minimálne na diskusiu. Zo samotného Posolstva totiž všetci vieme že pretvárka a manipulácia sú jedným zo základných nástrojov temna. Ten kto nás lieči a zbavuje bolesti nám ešte nemusí chcieť pomôcť. Ten, ktorý nám povie pravdu, ešte nemusí byť pravdomluvec. Pretože nevieme či tým len nechcel získať našu dôveru. Aby nám v zápätí naservíroval niečo iné.
Posolstvo samo nás nabáda aby sme v budúcnosti očakávali zázraky, mesiášov, liečiteľov ktorí budú ľuďom pomáhať a liečiť ich. Ich skutočná tvár však bude iná. Nie je efektívnejšej lži ako dobre sformulovaná polopravda. Je totiž kľúčom k dôvere. A to je už len krôčik k slobodnej vôli. A o tú ide.

Ja teraz nechcem polemizovať o p. Makedonovej a jej poslaní - posúdenie je na každom z nás a tak je to správne. Len som sa vyjadril k 1 typu argumentu, ktorý sa tu už niekoľkokrát vyskytol a ktorý sa tu z času na čas vyskytuje. A hovorím, že keď už, tak sú aj lepšie argumenty hovoriace v prospech p. Makedonovej. Napr. reč čísel. Takisto začínam brať vážne súvislosti ohľadne vyvoleného národa, ktorý bol povolaný po zlyhaní národa nemeckého. Áno, toto by sedelo ...
OK, viem že moje názory sú tomuto fóru v podstate ukradnuté ... ale s týmto nemám problém. Stojím nad vecou. O nič neprosím ani nežiadam, nič neočakávam, nepresviedčam ... Len som považoval za potrebné sa v istej veci vyjadriť. Zároveň konštatujem že stále držím sľub, ktorý som dal tomuto fóru koncom roka.

Pekný deň
 
K 137.výročiu narodenia Ducha Pravdy

Dnes si pripomíname 137. výročie narodenia Ducha Pravdy, Tešiteľa, ktorého už Syn Boží, Ježiš Kristus zvestoval pred 2000 rokmi.
Zároveň si dnes pripomíname 75.výročie Abdrushinovej prednášky „18.apríl 1937“, kde sa okrem iného oznámilo:
„Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.
Šťastný národ!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
A také sú....


No Pravda nie je už dávno pre všetkých, tak ani to, čo na Pravdu poukazuje, čo k Pravde privádza, čo Pravdu ukazuje v tom pravom svetle. A také sú Večné zákony 1,2,3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej. Ich úloha je teda jasná, presne v zmysle toho pred tým napísaného. Ani v jednej krajine sa nedokázalo v tak krátkom čase priviesť naraz toľko hľadajúcich k samotnej Pravde, k Posolstvu Grálu. Aj v tom je poukaz na pravosť Večných zákonov 1-3, ako na Nové evanjelium, ktoré je obrovskou pomocou od Imanuela, tesné pred Veľkou očistou Zeme. Nejednému pomohli, nejedného priviedli ku Slovu Pravdy....a stále privádzajú...A také sú Večné zákony od Natálie de Lemeny - Makedonovej.

,,Táto kniha (poz. Večné zákony 1-3.) nie je určená pre masy ani pre väčšinu, ale iba pre tých, ktorí pri jej čítaní pocítia, že práve toto hľadali. Tým, že nie sme všetci rovnako duchovne vyspelí, čo však nezávisí od množstva prečítanej literatúry, nie sme schopní prijímať rovnako čisté pravdy. Prvák na základnej škole predsa nedokáže pochopiť integrály, lebo nie je na to dostatočne zrelý a nemá ani potrebné znalosti z matematiky. Preto by bolo zbytočné mu ich vtĺkať do hlavy, i keď pre vedca sú nanajvýš dôležité." Večné zákony 2.

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Problémom veľa čitateľov Posolstva Grálu je Judášsky syndróm, ten dnes ľudí odvádza od správneho pochopenia kedy, Kto a ako bude viesť Tisícročnú ríšu mieru. Majú všetko v časovom horizonte pomiešané, opisovanú budúcnosť chápu ako už uskutočnenú minulosť . Zahájenie očisty stvorenia chápu ako zahájenie výstavby tisícročnej ríše mieru. Horu spásy nechápu ako Horu očisty a prípravy na súd, ale hneď ako Horu výstavby tisícročnej ríše mieru. Potom im nie je jasné ako niekto môže očakávať Príchod Kráľa tisícročnej ríše Imanuela, lebo majú zamenené úlohy, ktoré spĺňa Syn Človeka.

Zjavenie Jána je nám pomôckou, ktorá nás má upozorniť na udalosti očisty, súdu a zahájenia výstavby Ríše mieru. Zámerne je to v Zjavení Jána, tam tak písané aby to tí, ktorí podliehajú Judášskemu syndrómu nepochopili.
...ospravedlňujem sa...zle som napísal...zdá sa mi, že na piedestály tohoto fóra nie je dielo "Vo Svetle...", ......
 
...prepáčte, ale nezdá sa mi, že na piedestály tohoto fóra nie je dielo "Vo Svetle..."...väčšina diskusie sa krúti okolo VZ..., píšem zrozumiteľne? Slovná kombinácia "Vo Svetle..." akurát tak pomôže nájsť toto fórum.
 
Natália de Lemeny-Makedonová: NIE
Znovu … pre lepšiu informovanosť

Keď som pred nedávnom zverejnil dôležité informácie o zmenách v Posolstve Grálu ( http://www.zmeny-posolstva-gralu.duchovnapremena.sk/ ), netušil som, že krátko potom budem písať aj o vynechávaní toho, čo nám zanechala pani Natália de Lemeny-Makedonová.
Viacerí čitatelia kníh pani Natálie si na internete všimli web stránku:
http://www.spiritualdecision.com/vecnezakony.html .
Žiaľ, v jej ponuke si našla miesto aj kniha VZ-4, ktorú pani Natália nenapísala. Ďalej sú tam prepisy jej niektorých rozhovorov. Ale je tam poznámka: Prepísaná a upravená verzia rozhovoru s autorkou kníh Večné zákony Natáliou de Lemeny - Makedonovou.
A tak som sa pozrel bližšie na upravenú verziu jedného stretnutia pani Natálie s čitateľmi v Banskej Bystrici. Popravde cielene som hľadal pasáž, kde sa jedna pani snažila prehovoriť pani Natáliu o tom, že to dielo je vlastne to dieťa. Márne. Na horeuvedenom webe bola táto pasáž vynechaná. Aký to mohlo mať dôvod?

1/ Uvádzam ju upravenú a oklieštenú doslovne:
„Ak by som bola falošná prorokyňa, určite by nebolo mojou úlohou podporovať Posolstvo Grálu  a ozrejmovať ľuďom, kto je Abd-ru-shin.
Dostávala som listy a určití ľudia mi aj telefonovali a chceli mi „v dobrom“ poradiť, čo som neprijala správne. Chceli, aby som prijala ich vysvetlenia. Ak niekto verí, že som nepravá, nech si verí, je to jeho slobodná vôľa. Na moju obhajobu nemám čo povedať, lebo tí, ktorí čítali moje knižky a chápu ich, tí si vedia urobiť svoj názor. Čo s týmto poznaním urobia tí, ktorí ich nečítali, to je ich vec. Niektorí ľudia povedali o mojej knižke, že sa im páči, ale že uveria všetkému, až keď otehotniem. Keď som otehotnela, zase hovoria, že uveria, až keď sa Imanuel narodí. No tí najčistejší, ktorí chápu moje knihy, tí chápu aj to tehotenstvo, aj všetko ostatné“.

2/ Nakoľko web http://www.spiritualdecision.com/vecnezakony.html ponúka okrem iného aj pdf verziu celej knihy VZ-4, nachádza sa tam aj nasledujúce vysvetlenie narodenia Imanuela, viď online verzia knihy VZ-4, 1.kapitola, 8.časť:
„NAJPODSTATNEJŠIE narodenie sa už udialo. Imanuel sa do národa hrubohmotne narodil SLOVOM.“

3/ Aby bola informovanosť hľadajúcich v tejto jednej veci kompletná, tak ako sa patrí, porovnajme si upravenú a neupravenú verziu. Preto uvádzam doslovný, neskrátený, originálny prepis slov, ktoré v spomínanej pasáži pani Natália v Banskej Bystrici naozaj povedala, ako je to uvedené aj v knihe <Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou>:
„Keby som bola falošná, tak určite by nebolo mojou úlohou podporovať a ľuďom ozrejmovať, kto je Abd-ru-shin. Takže pán H. mladší ma neuznáva.
Venovala som mu (pánovi H. staršiemu) aj dokonca prvý diel. Môžem ešte povedať, že jeho jedna známa ma prišla navštíviť, ktorá mi rozprávala, že sú veľmi dobrí známi, že spolu radi diskutujú a ja som hneď dostala zhora, že pozor na ňu - že ona neprišla so mnou diskutovať.
Ona ma hneď tak zneistila, lebo začala mi naznačovať, že tá pravá Svanhilda je tá, o ktorej píšem v knižke. A proste, …nechcem tu všetko rozprávať…, ale stále som ju prichytila pri klamstvách, ako ma klamala. Potom sa ešte raz so mnou stretla a znovu mi klamala, takže potom som dostala zhora, že nech sa s ňou nestretávam a bolo mi povedané, že ten pán H. tým, že sa stretáva s takýmito ľuďmi, ktorí pôsobia v Hnutí Grálu, ako som opísala, tak oni už nie sú schopní prijať niečo iné.
A tá pani bola veľmi slušná, veľmi milá a rozprávala mi, že ako sa jej páčila moja knižka, ako mi verí. Ale stačilo pár bodov, že “Imanuel nemá prísť, to ja som sa pomýlila, že toto dielo, ktoré som napísala, že to je ten, to je vlastne ako to dieťa”. A potom, keď som jej vysvetlila, že NIE, tak potom mi začala naznačovať, že tá Svanhilda je niekto iný, že to nie som ja… no, nebudem to opisovať…, takže potom som pochopila vlastne, že prečo pán H. ma nemôže prijať, …
Dostávala som aj listy, aj telefonáty, kedy sa ma chceli určití ľudia zmocniť “dobrým” spôsobom, že mi chcú radiť, čo som neprijala dobre, že oni mi to vysvetlia, ako to má byť, aby som proste prijala tie ich vysvetlenia, ktoré oni dávajú Hnutiu Grálu, …
Tak ja si myslím, že tu je škoda nejako vysvetľovať … keď pán H. verí, že ja som tá nepravá, tak nech si verí, to je jeho slobodná vôľa.
Na moju obhajobu ja nemám čo povedať, lebo tí, ktorí čítali moje knižky, tak tí vedia, ktorí ich teda poznajú a chápu ich. A tí, ktorí ich nečítali, tak to je ich vec, čo s týmto poznaním tu urobia.
Poviem takto ešte. Niektorí ľudia napríklad tiež povedali aj o mojej knižke, že kniha sa im páči, ale že oni uveria všetkému tomu, až keď otehotniem. Keď som otehotnela, zase hovoria, že uveria, až keď sa Imanuel narodí.
A ja hovorím tak. Tí najčistejší, ktorí chápu moje knihy, tak tí chápu aj to tehotenstvo, aj všetko ostatné.“

---

Pani Natália kategoricky odmietla podsúvanie z druhej strany, že by sa napísaním kníh „Večné zákony“ hrubohmotné narodenie dieťaťa mohlo uskutočniť. Povedala už v auguste 1998 tejto bludnej myšlienke jasné „NIE“!
A toto „NIE“ od pani Natálie si, žiaľ, nenašlo miesto na webe http://www.spiritualdecision.com/vecnezakony.html
Prečo asi?

Pozn.:
Pozrime sa na siahodlhý zoznam literatúry a webov, ktoré sa v ponuke nachádzajú. Čo by asi nato povedala pani Natália?

---

Vždy po odchode zvestovateľov Pravdy bolo ich učenie pokrivené a zmenené. Aj v napísanom Posolstve od Syna Človeka ktosi urobil zmeny a ako vidieť, ani slová pani Natálie nezostali dlho nezmenené.
Takže opäť sme svedkami toho, že sa jedna mimoriadne dôležitá odpoveď pani Natálie na narodenie Imanuela účelovo vynechala, aby hľadajúci nemali kompletné informácie. Aby sa napr. mohlo verejne na internete prezentovať horeuvedené ľudské vysvetlenie tohto Božieho zasľúbenia prostredníctvom knihy VZ-4 na úkor toho, čo nám osobne oznámila Prakráľovná.

Kto sa v minulosti tak úporne snažil Pravdu, ako sa povedala alebo napísala, zatajiť? Na to nech si každý odpovie sám, nech sa každý zaradí tam, kde je jeho rovnorodosť.
Aj ty, hľadajúci, vyber si a vykroč buď na cestu zatajovania Pravdy, zastierania, faloše a klamstva, vedúcu do zatratenia, alebo na Cestu Pravdy, vedúcu do Večnosti !
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienky pre túto chvíľu.


,,Nie je vždy zlato zlatom, hoci napohľad sa to zdá."

,,Aj pozlátko sa trblieta, a predsa zlatom nemôže byť."

Ján Anton Sloboda.


 
Juraj277  
Odpoveď na otázku "Kto je mimochodom Pribina Chariot?" možno aj v tomto linku >>> http://www.jaspis.peruno.sk/

S pozdravom
Juraj
smartang  
dobrý deň
narazil som na tému slovanské védy, dejiny slovenov atd. Sú tam dosť zaujimavé súvislosti aj s Posolstvom Grálu. Sú rôzne knihy aj semináre na témy ako numerológia a iné. Kto je mimochodom Pribina Chariot? Na nete sa mi nepodarilo zistiť nič zmysluplné.

Len sa pýtam na názor ... Chce sa niekto vyjadrit?

Vďaka
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Je dokonané!


Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaní, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.

Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu, ktoré ľudstvu ešte viac priťažilo, ešte väčšie bremeno viny si nasadilo na svoje plecia. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly nieto.

Len syčanie hadov bolo počuť, mysliac si, že víťazstvo je na ich strane. Ale Ježiš v tej chvíli stal ako víťaz, nebál sa položiť svoj život za Pravdu, ktorú hlásal. Bude to už navždy zapísané zlatými písmenami vo stvorení ako víťazstvo Svetla nad temnotou! Nezlomilo ho nič a nikto. Ich prehra bola v tej chvíli dokonaná, a a oni to vedeli. Preto ten posmech pod krížom, lebo zúfalstvo a strach v nich a okolo nich sa začal ešte viac stupňovať. Oni vedeli, že čo ich zato čaká, a predsa to urobili, mysliac si, že aspoň takto vyhrajú nad Bohom. Ale opak bol pravdou, zákony Boha pracujú s úplnou presnosťou, bezohľadne a neúprosné, nepýtajúc sa, či si niekto myslel, že bol v práve alebo nie, ale či to bolo v súlade zo zákonmi BOHA a s jeho vôľou! Preto ten strach ich tvárach. Preto to zúfalstvo a hrôza, lebo oni vedeli, čo ich bude už čoskoro očakávať, predsa pozemskou smrťou nič sa nekončí, ale pokračuje, súd si každý vždy vynáša sám nad sebou... Preto aj to besné prenasledovanie, ktoré sa dialo potom, lebo strach, hrôza a zúfalstvo im nedalo už pokojné spať. A pokojný spánok neprichádzal...a neprichádza, len zúfalstvo, hrôza, strach a prehra v radoch tých, ktorí siahli na život Ježiša! To je ich výslužka, to je ich batoh, ktorý si nesú už dlhé veky, pokiaľ si svoju vinu nepriznali, pokiaľ si svoju vinu, tak ťažkú neodčinili.

Zelený štvrtok je dňom tej najväčšej zrady, Veľký piatok je dňom úkladnej vraždy! A napriek tomuto faktu sa to oslavuje, už veľmi dlhý čas, ako Bohom chcene dianie. Ale opak je pravdou, to cirkevný svet nezaujíma, hlavná vec, že žije v tom veľkom omyle, že to tak bolo Bohom chcené, hoci udalosti, ktoré sa diali hovoria o presnom opaku. Stačí si všímať srdcom, že čo sa píše aj v evanjeliách, ako sa zachoval Judáš potom, keď zradil Ježiša a prijal tridsať strieborných, čo hovorí Ježiš na kríži, čo sa dialo, keď Ježiš hovorí posledné slová ,,Je dokonané!“ , ako aj príroda a živly nato odpovedajú...

Ľudstvo sa zvrhlo do ešte väčšej tmy týmto odporným činom, ktorý bol vykonaný na Synovi Božom, a ten pád pokračuje do dnešného dňa stále...

Verilo sa dlhé dve tisícročia viac cirkvám a im výkladom ako Bohu a jeho Synovi. Ľudstvo stále viac blúdi a padá, lebo stále ešte nepochopilo, že oslobodenie a vzostup nevedie skrze túto úkladnú vraždu Spasiteľa, ale len skrze Slovo, ktoré nám tu Syn Boží zanechal.

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ku Svetlu...


Hoci dnes opäť nám oblohu sprejovali, tu si to môžete pozrieť: http://jananton.rajce.idnes.cz/Chemtra_26.3.2012/ , zopár záberov sa mi podarilo urobiť, tak večer bola už pohoda, s ešte krajším úkazom, ktorý sa dnes na oblohe ukázal, v deň keď sa na Slovensku oslavuje Emanuel, na juhozápadnej strane. Išlo o úkaz kosáčika Mesiaca, ktorý sa nachádzal tesne pod Venušou, a pod ním Jupiter, a ktorý je ešte stále teraz vidieť, ak môžete, tak choďte sa pozrieť, je to ozaj paráda...

Ale záverom predsa zopár slov zo Slova Pravdy, v deň keď sa oslavuje meno Emanuel:

,,Poselství staví dosud špatně umístěné ukazovatele cesty opět správně, aby vážně hledajícím byla znatelnou pravá cesta. Jest to poselství Grálu, Evangelium Grálu!

Blaze všem těm, kdo se podle něho řídí otevřenou myslí a volným srdcem! Poznají v něm ve stvoření jen to, uvidí jen ty příčle, kterých jejich duch musí použít k vzestupu, aby vešel do říše ducha, do ráje.

Každý jednotlivec najde zde, co sám potřebuje, aby stoupal ke Světlu se schopnostmi, které má.

Teprve to dává život, volnost k stoupání, vývoj potřebných k tomu schopností každého jednotlivce. Nedává to jednotné jho v pevném dogmatu, které činí z lidí bezvolné otroky, potlačuje samostatný vývoj a tím nejen vzestupu překáží, nýbrž pro mnohé ho úplně zničí.

Člověk, který pozná stvoření v jeho tak zákonité činnosti, pochopí v něm také záhy velkou Boží vůli. Zaujme-li k ní správné stanovisko, slouží mu pak stvoření, tedy také cesta, jen k radostnému vzestupu, neboť tím stojí také správně v Boží vůli. Jeho cesta i život musí proto býti bohulibé! –

Není to pobožnůstkářské obracení očí vzhůru, není to kající kroucení se, klečení, modlení, nýbrž jest to uskutečněná modlitba, živě provedená, ve svěžím, radostném, čistém konání. Neznamená to kňouravě si vyprošovati cestu, nýbrž značí to viděti tuto cestu ve vděčném pohledu vzhůru a po ní radostně jíti.

Zcela jinak, než jak bylo dříve myšleno, vypadá pak všechen život, který jest možno zváti bohulibým. Mnohem krásněji a volněji! Znamená to státi správně ve stvoření tak, jak tomu chce váš Stvořitel skrze stvoření! Tu člověk, obrazně řečeno, chápe se ruky Boží, kterou tím Bůh lidstvu nabízí.

Volám proto znovu: Berte všechno konečně skutečně a opravdově, ne již obrazně! Pak budete sami skutečnými namístě dnešních mrtvých schemat! Učte se poznávati stvoření správně v jeho zákonech!

V tom spočívá cesta vzhůru ke Světlu! Imanuel Abdrushin - Citát z prednášky: Co má každý člověk činiti, aby mohl vejíti do království Božího?

Ján Anton Sloboda.

 
Abdrushin o Božej pomoci

Je dosť veľa čitateľov Posolstva od Abdrushina, ktorí vnímajú pomoc Božiu tak, že sa všemožne snažia upnúť sa na ľudí kráčajúcich pevným krokom, tú pomoc hľadajú u nich, a to len preto, že si vo svojej duchovnej pohodlnosti mylne vysvetlili slová z prednášky „Velikonoce 1932“, ktorá je uvedená v Zborníku nezaradených prednášok: „Pomoc Boží MUSÍ přicházet přes člověka podle zákona o stejnorodosti.“

Keby sa títo istí čitatelia držali pevne zásad Božích a riadili sa tým, čo im Posolstvo v celej svojej šírke hovorí, vycítili by, že tá pomoc od ľudí môže byť jedine v tom, že ako vzory tvoriaceho sa Nového pokolenia dovedú svojím životom a pôsobením iných hľadajúcich na Cestu, ktorá vedie k Pravde Božej.

Keby si hľadajúci poriadne a v pokore prečítal napr. vysvetlenie Abdrushina, zvýraznené výkričníkmi (!) v prednáške „Pohleď, co ti prospívá“ z Poselství doznívá (z r.1935), rozšíril by sa mu priezor svojho vnímania a s radosťou by pochopil celú tú jednoduchosť Slova Pánovho, ktoré každého blúdiaceho dokonale poučí, ako má správne vnímať pomoc Božiu:

„Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi MUSÍ otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako VPRAVENÍ se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících ZÁKONŮ nejsvětější vůle Boží!
NENÍ pro CELÉ lidstvo ŽÁDNÉ jiné CESTY ani jiné POMOCI! MUSÍ poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť SOUD je zde! ŽÁDNÝ ČLOVĚK vám NYNÍ již v nadcházející nouzi NEPORADÍ ani NEPOMŮŽE.
JEDINĚ BŮH!“